Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 12 декември 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Състав на политическите групи: вж. протокола
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 8.Внасяне на документи: вж. протокола
 9.Ред на работа
 10.Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия - Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози - Единно европейско железопътно пространство (разискване)
 11.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата (разискване)
 12.Състав на политическите групи: вж. протокола
 13.Състав на комисиите: вж. протокола
 14.Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води (разискване)
 15.Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (разискване)
 16.Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (кратко представяне) (разискване)
 17.Правата на жените в държавите от Източното партньорство (кратко представяне) (разискване)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (510 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2219 kb)
Правна информация - Политика за поверителност