Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διάταξη των εργασιών
 10.Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων - Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές - Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος (συζήτηση)
 11.Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (συζήτηση)
 12.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (συζήτηση)
 16.Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (συνοπτική παρουσίαση) (συζήτηση)
 17.Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (συνοπτική παρουσίαση) (συζήτηση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (510 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2219 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου