Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 12. detsember 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Tööplaan
 10.Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine - Riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused - Ühtne Euroopa raudteepiirkond (arutelu)
 11.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus (arutelu)
 12.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 13.Parlamendikomisjonide koosseis (vt protokoll)
 14.Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes (arutelu)
 15.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal (arutelu)
 16.ELi sidus kultuuri- ja loomemajanduse poliitika (lühiettekanne) (arutelu)
 17.Naiste õigused idapartnerluse riikides (lühiettekanne) (arutelu)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (510 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2219 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika