Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 12. joulukuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Käsittelyjärjestys
 10.Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen - Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat - Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue (keskustelu)
 11.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus (keskustelu)
 12.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 13.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 14.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus (keskustelu)
 15.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (keskustelu)
 16.Kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (lyhyt esittely) (keskustelu)
 17.Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa (lyhyt esittely) (keskustelu)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (510 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2219 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö