Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 12 grudnia 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 4.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 5.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 8.Składanie dokumentów: patrz protokół
 9.Porządek obrad
 10.Zasady normalizujące rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych - Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego - Jednolity europejski obszar kolejowy (debata)
 11.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów (debata)
 12.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 13.Skład komisji: Patrz protokól
 14.Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych (debata)
 15.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (debata)
 16.Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego (krótka prezentacja) (debata)
 17.Prawa kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego (krótka prezentacja) (debata)
 18.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (510 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2219 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności