Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 12 december 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Arbetsplan
 10.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning - Inrikes persontrafik på järnväg - Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (debatt)
 11.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar (debatt)
 12.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 13.Utskottens sammansättning: se protokollet
 14.Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten (debatt)
 15.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (debatt)
 16.En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (kortfattad redogörelse) (debatt)
 17.Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (kortfattad redogörelse) (debatt)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (510 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2219 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy