Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2114(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0344/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0344/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0484

Συζητήσεις
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

3. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächser Punkt der Tagesordnung – der auf Wunsch des Plenums am Montag noch auf die Tagesordnung gesetzt wurde – folgt die Aussprache über den Bericht von Richard Corbett im Namen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen über die allgemeine Überarbeitung der Geschäftsordnung des Parlaments (2016/2114(REG) (A8-0344/2016).

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett, rapporteur. – Mr President, this overhaul of our Rules of Procedure is intended to make them better in terms of efficiency, transparency and clarity. It is the result of a year-and-a-half’s work by a working group with a representative of every political group, helped by a task force at secretariat level that involved every parliamentary committee secretariat and the Legal Service of Parliament. It is therefore very much a consensual report and I pay tribute to the role played by Mr Rainer Wieland who chaired the working group, and indeed all the members of the working group. The bulk of what I propose to you today is very much consensual. It is an evolution, not a revolution. Nonetheless, although many of the rule changes are technical, there are quite a few that are of political significance. Let me list just a few very quickly.

We have rewritten the procedure for first reading agreements with the other institutions, to make them more transparent and to introduce safeguards. We have put into our rules the consequences of the Interinstitutional Agreement with the other institutions on Better Law-Making. We have put into our rules the changes to the procedure for hearings with Commissioners that we agreed in the context of my own report of last year. We have put together a considerable package on transparency, building on the work that Mr Giegold had done in preparation of a different report, and steering a course between what is desirable and what is legally possible to do through changes to the Rules of Procedure, rather than through legislation and, of course, bearing in mind that we have to get an absolute majority in this House to approve any such changes.

We have looked at the rules concerning the conduct of Members; we are prohibiting racist and xenophobic language in this Parliament. We have increased the penalties that can be imposed on Members who transgress our rules in this Parliament. We have rationalised the numerous thresholds in our Rules of Procedure for triggering different procedures, rationalising them to just three different thresholds. We have not raised the thresholds, by the way, and the most common threshold is the lower threshold. Nonetheless, we have brought greater clarity here. We have also made provision concerning membership of parliamentary committees such that when a Member leaves a political group and joins another one, which happens occasionally, the Group that he or she belongs to can replace that Member on the parliamentary committee that they left. This is particularly important, I think, for smaller groups who may only have one member of a committee and if that member leaves they are bereft of representation on that committee. So, overall, it is a wide package which I have the great honour to commend to the House.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Mr President, this debate concerns largely matters which are the internal business of the Parliament. While we have been following the full work of Mr Corbett’s report with interest, I will comment only on those aspects which would affect the cooperation between our two institutions as defined by the Treaties and the Framework Agreement between us.

Allow me to highlight Article 21 of the Framework Agreement, which states: Parliament will seek the opinion of the Commission when it comes forward with its revision of its Rules of Procedure concerning relations with the Commission. I regret that Parliament did not respect this commitment in a meaningful way and requested the Commission’s view only at the very last moment, leaving less than 48 working hours before the vote. This does not allow the Commission to provide a considered response or even discuss the matter in the College, which will meet only later today. I will make some preliminary comments nevertheless.

At first glance there are a number of proposed changes which the Commission can warmly welcome. The incorporation of elements from the inter-institutional agreement on better law-making is a positive step. The changes to your approach to the recast procedure should make it more effective and reliable. The Commission looks forward to having a regular opportunity to present the key political decisions taken in the College directly to the Parliament. And we hope that the idea of topical debates will add liveliness and diversity to the European Parliament sessions, while remaining focused on the areas of EU competence and of general interest.

However, some other proposed changes, in particular those relating to a proposed hearing in the case of the appointment of a new commissioner during the Commission’s mandate or modifications in a portfolio of serving commissioners, as well as those relating to possible conflict of interest of the Commission, represent a modification to the current legal framework that cannot be introduced unilaterally by the European Parliament. It must be borne in mind that those changes, if introduced unilaterally by the European Parliament in its Rules of Procedure, cannot create a role for the European Parliament which is neither provided for in the Treaties nor in the Framework Agreement and which would affect the institutional position and functioning of the Commission.

I would also like to recall that President Juncker has himself proposed changes to the obligations for the commissioners to avoid any conflict of interest, and, in line with our commitment taken in the Framework Agreement, he has, by letter to President Schulz on 23 November 2016, asked Parliament’s opinion on these changes. It is for this reason that the first Vice-President Timmermans yesterday wrote to President Schulz to ask, on the basis of the principle of loyal and sincere cooperation between our institutions, to ensure the Commission is given enough time to express its opinion and for the Parliament to take it duly into account before voting on the proposed changes to the Rules of Procedure.

The Commission underlines in this regard that you apply the Treaties and continue to respect the terms of the Framework Agreement, and the Commission expects that the European Parliament will do the same.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Haushaltskontrollausschusses. – Herr Präsident! Ich möchte Herrn Corbett und allen danken. Es war eine Riesenarbeit, und wir haben gelegentlich miteinander gerungen.

Ich möchte mich bedanken, dass Sie die Anregung des Haushaltskontrollausschusses – die eine, die wir hatten – aufgenommen haben. Es stehen viele gute Sachen drin, nämlich unter anderem auch die Veröffentlichung der Anlagen mit den Antworten der Kommission. Das ist wirklich ein Meilenstein. Da hat man jetzt viele Jahre dran geschoben.

Ich möchte Ihnen sagen, dass manche Dinge drinstehen, die wirklich noch eine vertiefte Beobachtung gebraucht hätten. Der Punkt, den der Kommissionsvertreter, Vizepräsident Šefčovič, gerade angesprochen hat, ist ein ganz wichtiger, nämlich die Frage bei Portfoliowechseln. Ich glaube, dass wir mit der Geschäftsordnung nicht den Vertrag überholen können und auch nicht die IIV ignorieren können. Ich finde es ausgesprochen bedauerlich, dass künftig jeder Portfoliowechsel hier im Haus einem Kräftespiel unterfallen wird. Damit tun wir uns und Europa keinen Gefallen.

Ich möchte dringend darum bitten, dass wir unsere Regeln mit denen, die wir im IIV und im Vertrag haben, einigermaßen zumindest in Übereinstimmung bringen. Ich möchte Ihnen, Herr Corbett, noch einmal danken und meinen Respekt für die große Arbeit zollen!

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via, relatore per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto di oggi è importante sotto molti aspetti, visto che la relazione Corbett disciplina la vita democratica di questa Istituzione, che è la casa dei cittadini europei.

Parlo in qualità di presidente della commissione ENVI in merito al contributo dato dalla commissione ambiente a questo dossier: come sapete, in ENVI abbiamo una lunga e ampia esperienza legislativa, abbiamo svolto centinaia di triloghi e quindi siamo intervenuti, sulla base di questa esperienza, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla seconda lettura del Parlamento, trovando un'ottima relazione con la commissione AFCO, con il relatore Corbett, che ringrazio per il lungo lavoro effettuato in questi mesi.

Il nostro intervento, contenuto nell'emendamento 88 all'articolo 73 quater, riguarda il caso in cui la posizione del Consiglio contempli elementi che non sono contemplati dalla posizione del Parlamento in prima lettura: abbiamo previsto con questo testo che la commissione competente possa adottare degli orientamenti per la squadra negoziale. Ringrazio ovviamente i colleghi che vorranno sostenere questo emendamento e invito ad approvare la relazione nel suo complesso.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, navrhovatel Výboru pro právní záležitosti. – Pane předsedající, pane komisaři, předložený návrh na revizi jednacího řádu podporuji, protože se domnívám, že se jedná o dobrý výsledek práce zejména kolegů z Výboru pro ústavní záležitosti, kterým bych chtěl tímto poděkovat za spolupráci s Výborem pro právní záležitosti. Náš výbor poskytl k revizi jednacího řádu své stanovisko, ve kterém se dotkl především těch institutů, které v rámci svých kompetencí využívá, tedy například projednávání imunit nebo uplatňování principu subsidiarity. Mohu konstatovat, že v zásadních věcech se v těchto oblastech podařilo navrhnout smysluplné a efektivní změny. Myslím si však, že v konečném důsledku zájmem nás všech je, abychom institutů i jednacího řádu využívali na věcné bázi. Proto bych zde rád vyzval, abychom posuzování dodržování principu subsidiarity ponechali pouze na Výboru pro právní záležitosti.

 
  
MPphoto
 

  Rainer Wieland, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Wir haben heute Mittag die Abstimmung über diesen Bericht, und wir werden feststellen, dass wir uns noch über einige kleinere Dinge unterhalten, obwohl einige Kollegen sich heute Mittag beklagen werden, dass die Abstimmung so lange geht. Wir haben viele hundert Änderungsanträge, weil wir mit dieser Neuordnung viele technische Dinge regeln. Und, wie gesagt, wir haben noch einige wenige Dinge, über die wir uns uneinig sind. Das liegt daran, dass der Prozess an sich sehr breit aufgesetzt worden ist. Es war eine technische Arbeitsgruppe mit an Bord, es waren alle Fraktionen mit entsprechender Rückbindung mit an Bord. Und, Herr Kommissar Šefčovič, auch Ihre Kommission war als Beobachter im AFCO dabei. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass Sie erst 48 Stunden vorher informiert worden sind. Sie haben 48 Stunden vorher sozusagen das gesamte Bouquet aller vorliegenden Anträge nochmals übersandt bekommen – zu einem Zeitpunkt, wo ihn die Abgeordneten sie auch bekommen haben. Das war dann, als sie aus der Übersetzung gekommen sind.

Wir sind uns über viele Fortschritte einig. Wir haben, glaube ich, ein klares Abkommen zum Thema erste Lesung gefunden. Wir haben zweitens das Thema Handling in den Ausschüssen, wie ich glaube, mit einem überzeugenden Vorschlag beantwortet. Wir haben drittens eine topical debate eingeführt. Wir haben einige gravierende Unterschiede, die sind aber weniger parteipolitischer Natur. Also die Frage, wie der Kommissionspräsident künftig gewählt werden soll – in geheimer Abstimmung oder möglicherweise mit namentlicher Abstimmung –, das hat mit politischer Kultur zu tun. In Deutschland kann man es sich nicht vorstellen, dass man den Kanzler in einer offenen Wahl wählt, weil dies viel mit freiem Mandat zu tun hat. Also, es werden sich auch Abstimmungen heute abspielen, die jenseits der Parteipolitik sind.

Lassen Sie mich am Schluss noch auf einen Punkt eingehen, der insbesondere auch Herrn Kommissar Šefčovič betrifft. Das Haus steht unter unheimlichem Druck, weil draußen Bewertungen über Abgeordnete stattfinden, die mit Menge zu tun haben – Zahl der Reden, Zahl der Anträge, Zahl der Anfragen und anderes mehr. Und ich weiß, dass das Haus leidet, dass wir Zehntausende von Anfragen an die Kommission richten. Ich weiß, dass auch die Kommission darunter leidet. Wir wollen, wir müssen die Möglichkeiten der einzelnen Abgeordneten ein Stück weit einschränken. Aber wenn uns das über die Geschäftsordnung oder anderswie gelingt, Herr Kommissar, dann erwarten wir andererseits auch von Ihnen, dass die Antworten auf die Anfragen etwas aussagekräftiger sind.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL), Pergunta segundo o procedimento "cartão azul". – Senhor Presidente, Senhor Wieland, tanto o senhor, como o Senhor Corbett, tiveram a preocupação de vir aqui dizer que este é um processo transparente e consensual.

De facto, não é. Não é, e a melhor demonstração disso é que há dois anos que se anda a discutir e esta é a primeira vez que o assunto é discutido em plenário. E, pelos senhores, nem sequer seria, porque só ontem é que, por proposta nossa, foi feita uma alteração à ordem de trabalhos que permite a discussão deste assunto.

Acham que é sinal de transparência não discutir em plenário um assunto desta magnitude?

Segunda questão: se é um assunto tão consensual, porque é que chegámos a votação em plenário com mais de quatrocentas e sessenta propostas de alteração? É habitual que temas tão consensuais cheguem com quatrocentas e sessenta propostas de alteração ao plenário?

 
  
MPphoto
 

  Rainer Wieland (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege! Es gibt natürlich zu allen parlamentarischen Dingen, die hier laufen, eigene Vorstellungen, und wir haben alle Fraktionsvertreter an Bord gehabt, auch Ihren Fraktionsvertreter. Er hat, wie ich weiß, mehrfach in Ihrer Fraktion Rückmeldung gegeben. Die Dinge, die Ihnen am Herzen liegen, haben Sie jetzt explizit gar nicht angesprochen. Aber auch darauf hätte es frühzeitig Antworten gegeben. Mangelnde Transparenz ist es nicht. Die allermeisten Dinge, die in den Ausschüssen laufen, kommen erst am Schluss der Ausschussarbeiten ins Plenum, und so war das hier auch.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cambiamenti veri sono fatti in genere di piccoli passi e le proposte di revisione del regolamento di Richard Corbett e di tutto il gruppo di lavoro che ha lavorato con lui e con l'onorevole Wieland in questo lungo periodo sono di questo tipo, propongono una serie di modifiche ambiziose necessarie per la nostra democrazia: più trasparenza, più responsabilità, un funzionamento migliore di questo Parlamento a favore dei nostri cittadini.

Queste sono le parole d'ordine che compongono il lavoro prodotto da Richard Corbett e, in qualità di coordinatrice AFCO del nostro gruppo S&D, sono d'accordo con l'obiettivo di razionalizzare le attività della camera e una regolamentazione delle dichiarazioni scritte, delle interrogazioni alla Commissione, ad esempio, sono dei provvedimenti necessari.

Credo sia davvero arrivato il momento di chiudere una competizione assurda fra deputati per scriverne più degli altri e questa è la direzione verso cui si muove questa relazione e queste modifiche. Vi chiedo di votare a favore.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Ich will mal als Vizepräsident eine Absurdität benennen.

Jedes Mal, wenn ich hier einem Kollegen das Wort erteile, dann wird dies statistisch als eine Wortmeldung im Plenum erfasst. Von der gleichen Bedeutung, wie die Reden, die die Kollegen Wieland, Bresso und andere hier gehalten haben. Das zeigt schon, dass an der Statistik dringend etwas geändert werden muss.

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Serdecznie chcę podziękować też panu posłowi Corbettowi i innym kolegom sprawozdawcom-cieniom za wspólną pracę. To jest bardzo dobry efekt. Sprawozdanie oznacza syntezę. Parlament Europejski będzie mógł działać efektywnie, a grupy polityczne zachowują prawa polityczne i wolność ekspresji swoich przekonań.

Chcę położyć nacisk na potrzebę przejrzystości, która jest czymś niezwykle istotnym z punktu widzenia rozliczalności polityki, z punktu widzenia zaufania obywateli do instytucji Unii Europejskiej. Jestem autorem tej poprawki, która zakłada wybór szefa Komisji Europejskiej w głosowaniu jawnym. Przemawia za tym właśnie rozliczalność polityki, przemawiają za tym tradycje ponad 20 państw członkowskich Unii Europejskiej. Rozumiem, że Niemcy mają inne tradycje, ale to jest reakcja na doświadczenie dyktatury nazistowskiej; Parlament Europejski nie musi ich koniecznie brać pod uwagę. I wreszcie chodzi o spójność tego procesu, skoro europejskie rodziny polityczne są namawiane do tego, by w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgłaszać kandydatów na szefa Komisji Europejskiej, to wybór szefa Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski powinien być jawny, tak jak jawny jest proces polityczny w wyborach. Dlatego też przekonuję do głosowania za jawnym wyborem szefa Komisji Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, à première vue, on a tendance à accorder peu d’attention au règlement interne du Parlement européen. Cependant, à y regarder de plus près, on se rend très vite à l’évidence que nombre de ces dispositions ont une importance politique. Les règles de procédure font partie de la boîte à outils du parlementaire. Les simplifier, c’est rendre son activité parlementaire plus expéditive.

Notre collègue Richard Corbett a synthétisé les réflexions que lui ont soumises les représentants des groupes politiques au cours des trente derniers mois. Le nombre de députés requis pour enclencher une décision parlementaire variait en fonction des requêtes émanant de nos collègues. C’était devenu un véritable labyrinthe. Nous avons réussi à mettre de l’ordre là-dedans, même si nous n’avons pas réussi à revaloriser davantage la fonction des groupes politiques, ce que je regrette.

Mettons à l’actif de notre travail le renforcement des sanctions à l’endroit de nos collègues tentés par des propos particulièrement blessants et irresponsables. Les candidats à la présidence de la Commission déclarent, en principe, avant leur approbation au Parlement européen, qu’ils ne veulent pas être élus par des députés venant des partis extrémistes. Avec l’élection du président de la Commission à bulletin ouvert – ce que propose notre rapport –, nous aurons désormais la possibilité de le vérifier. Si la proposition est acceptée, le Parlement sera, à l’avenir, informé des décisions prises par le collège des commissaires avant la presse et ce, le jour même, en séance plénière.

Finalement, les nouvelles propositions de règlement permettront au Parlement européen, à condition de le vouloir, bien sûr, de mettre fin au ranking des performances des députés et, par là même, à l’une des plus grandes absurdités – comme l’a déjà dit ma collègue, Mercedes Bresso – du monde parlementaire. En effet, la qualité de l’activité parlementaire ne se mesure pas en nombre d’interventions ou de rapports. Accorder à un rapport qui entérine tout simplement une proposition de la Commission et ne nécessite pas de recherche approfondie la même importance qu’au rapport sur le budget de l’Union européenne, par exemple, revient tout simplement à déconsidérer le travail du rapporteur budgétaire.

Ce ranking, qui est supposé inciter les membres du Parlement européen à intensifier leur travail, ne fait qu’enregistrer le nombre d’actes parlementaires sans être en mesure de donner la moindre indication sur la qualité de leur action. Cette forme de stakhanovisme a pour effet de produire des amendements à tire-larigot, ce qui entraîne une inflation de votes de délibération. Les moyens et les coûts engendrés par l’activisme de certains de nos collègues sont inversement proportionnels aux résultats obtenus. Certes, statistique rime avec politique, mais pour faire avancer l’Europe, il y a des logiques plus judicieuses que celle de l’enregistrement du simple bruit.

C’est pourquoi je vous invite à faire preuve de responsabilité lors du vote sur notre proposition de révision du règlement. Deux ans et demi de réflexion, de travail assidu, d’un engagement exemplaire de notre rapporteur, Richard Corbett, et de notre président, Rainer Wieland, méritent bien l’appui de notre assemblée.

(L’orateur accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. – Domnule președinte, și eu apreciez volumul de muncă și necesitatea acestui raport și îl felicit pe colegul meu, dar am o întrebare concretă: vi se pare normal să existe la articolul 11 un amendament în care deputatul este sancționat dacă o persoană care este angajată de el și care are acces la echipament încalcă conduita parlamentară? Pentru că deputatul nu are la îndemână posibilitatea să îl sancționeze pe angajat, în schimb, deputatul este sancționat. Sunteți de acord cu acest amendament?

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE), réponse «carton bleu». – Une instance au Parlement européen habilitée à trancher ce genre de question.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen Kollegen! Ich hatte diese Debatte beantragt, da ich politisch nicht nachvollziehen kann, dass das Ergebnis von reichlich zwei Jahren Arbeit in der Arbeitsgruppe – ich bedanke mich bei allen Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe dafür – und am Ende von mehr als 1 400 Änderungsanträgen ohne Diskussion hier im Plenum durchgewunken wird.

Die Anzahl der Änderungsanträge im Ausschuss und letztlich auch wieder hier im Plenum zeigen doch, dass ein solcher Prozess dann am besten gelingt, wenn er inklusiv in der Entwicklung und offen im Ergebnis ist. Das vorliegende Ergebnis wird von weiten Teilen des Parlaments aber deutlich kontrovers gesehen. Trotz der großen Offenheit, mit der die Arbeitsgruppe – mit ihrer recht frühzeitigen Rückbindung in die Fraktionen an die Arbeit gegangen ist, bin ich am Ende unzufrieden. Nicht, weil ich mich mit eigenen Ansichten und Vorschlägen nicht durchsetzen konnte, sondern weil die Arbeit in wichtigen Fragen am Ende leider wieder zu einer Frage der Macht zwischen großen und kleinen Fraktionen wurde.

Die Geschäftsordnung soll unsere Hausverfassung sein, die unsere innere Demokratie regelt, im Rahmen derer wir unseren Pflichten als Parlament, als Kontrollorgan der Kommission und als Ko-Gesetzgeber neben dem Rat, nachkommen. Die Väter der großen Verfassungen in unseren Mitgliedstaaten haben sich nicht so kleinlich gegeben, sondern haben sich davon treiben lassen, Räume zu schaffen und sie nicht einzuengen. Denn Demokratie lebt vom Atmen, und wir alle lernen jeden Tag: Nichts ist von Dauer und kann auf ewig abgesichert werden.

Natürlich sind Effizienz und Beschleunigung etwas, womit wir uns jeden Tag – auch im Parlament – konfrontiert sehen. Macht man sie aber für unsere internen Regeln zu den primären Zielen, so läuft dieses letztlich dem Atmen und der Veränderung entgegen. Deshalb lehnen wir es zum Beispiel ab, Rechte der einzelnen Abgeordneten zu beschneiden, und dass kleinere Fraktionen in stärkere Regeln gepresst werden sollen.

Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass man die Anzahl der Anfragen an die Kommission oder den Rat nicht nur versucht arithmetisch zu reduzieren, sondern vielmehr darüber gemeinsam nachdenkt, wie die Kompetenz des Parlaments in diesem Bereich gestärkt werden kann und wie man dies natürlich im Nachgang mit den Institutionen aushandelt. So stärken wir das Parlament, die Arbeit unseres Plenums, der Fraktionen und in den Ausschüssen sowie die Rolle und Verantwortung jedes Abgeordneten für die EU und nicht umgekehrt.

 
  
MPphoto
 

  Max Andersson, för Verts/ALE-gruppen. – Herr talman! (inledningsorden gick inte att uppfatta) … om parlamentets arbetsordning. Det här är avslutningen på en tvåårig process av hårt arbete där vi gått igenom arbetsordningen paragraf för paragraf.

Parlamentets arbetsordning är ett mycket viktigt dokument för den reglerar maktbalansen i det här huset mellan stora grupper, mellan små grupper, mellan gruppledningar, mellan enskilda ledamöter. Det är ett komplicerat dokument och den som läser arbetsordningen noga får ett viktigt verktyg för att driva sin politik.

Det är därför bra att vi gör arbetsordningen enklare, och något enklare att förstå. Det finns också saker som är bra förbättringar. Parlamentets styrelse kommer inte längre kunna stoppa förslag om att vi ska ha en omröstning om att tillsätta en undersökningskommitté för att undersöka missförhållanden. Parlamentets talman kommer inte längre kunna hindra den rådgivande grupp som undersöker om en ledamot har begått brott mot de etiska reglerna från att undersöka detta. Den vetorätten har parlamentets talman i dag och det är bra att den tas bort, utom i fall som är helt uppenbara.

Det finns en del andra saker som faktiskt är bra för de små grupperna. På det stora hela, även om betänkandet inte är så som vi gröna skulle velat att det är, så är det ett bra betänkande.

Men det finns några saker som jag vill tala om, som vi kämpar för att förbättra. Det ena gäller yrkande 222 om composition of committees, utskottens sammansättning, som går ut på att vi byter princip för vem som ska sitta i vilket utskott.

I dag är ledamoten den som äger sin utskottsplats. Med det förslag som gruppen tagit fram är det partigrupperna som äger utskottsplatsen, och som därmed kommer att kunna ha möjlighet att straffa en ledamot som röstar emot gruppledningens vilja genom att ta ifrån ledamoten dess utskottsplats.

Vill man ha ett parlament med starka ledamöter som kan representera sina väljare så vore det väldigt bra om vi behåller principen att ledamoten äger sin egen plats.

Jag märker att min talartid redan är slut, jag vill bara säga det: bifall de gröna yrkandena om bättre kontroll av lobbyism också. Tack!

 
  
MPphoto
 

  Isabella Adinolfi, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei ringraziare il relatore Corbett e tutti quanti i colleghi per il lavoro svolto. Abbiamo infatti speso circa due anni nella revisione di quello che costituisce l'atto fondamentale della democrazia di questa Istituzione.

Mi sarei aspettata che la riforma del regolamento parlamentare avvenisse con il più ampio dibattito possibile e non con il solito accordo delle larghe intese, che mortifica la vita democratica di questo Parlamento. Troppi punti sono rimasti irrisolti: è una riforma che tradisce il rispetto dei diritti delle minoranze e che tradisce la richiesta dei cittadini europei di una maggiore trasparenza e una maggiore etica in politica.

È surreale poi che il Parlamento chieda alla Commissione nuove regole per limitare i conflitti di interessi dei Commissari e rifiuti di cambiare le proprie. Chi vota positivamente questa riforma si assumerà tutte le responsabilità del caso, anche di fronte ai cittadini, spiegando il perché si è deciso di difendere i privilegi della casta.

Noi del Movimento 5 Stelle saremo sempre qui a ricordarvi che per riavvicinare i cittadini europei alle Istituzioni serve un radicale cambiamento di rotta a partire dall'etica.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie. – Aan de opschoning en de actualisering van ons Reglement hebben wij als fractie meer dan een jaar lang op een positieve, hoopvolle manier meegewerkt. In het algemeen blijf ik als jurist van mening dat een dergelijk document korter en minder complex moet zijn. Wij blijven bovendien meer specifiek bezwaar maken tegen een aantal bepalingen en aanpassingen die ons inziens kleine fracties of ongebonden leden discrimineren en ze afhankelijk maken of houden van de willekeur van de grote zogeheten meerderheidsfracties in dit Parlement. Ook de verdere inperking van het parlementair controlerecht, het aantal ontwerpresoluties en dies meer zijn voor ons moeilijke punten.

Tot slot tillen we erg zwaar aan de introductie van een nieuw bestraffingsregime. Zonder overigens racistische of xenofobe taaluitingen of gedragingen in verdediging te willen nemen, is onze fractie bezorgd over het misbruik dat van deze bepalingen kan worden gemaakt door meerderheden die zich in dit Parlement doorgaans op een hysterische manier van deze begrippen bedienen, gewoon om mensen met een afwijkende, niet-politiek correcte mening bijkomend te discrimineren.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE). – Mr President, let us go back to the beginning: why reform the Rules of Procedure at all? If we ask this question, the answer is, or should be, clear: to make the work of Parliament more effective; to improve it. If nothing else we owe this to the citizens whom we represent, and it follows. This is very much in the interest of Parliament itself. Does anyone actually want to be a Member of a badly-functioning Parliament?

A great deal of work has gone into the preparation of the new Rules of Procedure. Some of it is technical – necessarily so; the outcome is that they are a more coherent, more cogent set of rules by which Parliament operates. But this reform also means innovation, meaning that some of the rules to which we had become accustomed will change. While we all subscribe to change in theory, there are those who dislike it in practice.

Restructuring the Rules of Procedure was a complex and lengthy task involving high levels of experience. In other words, we are looking at expertise in action. To reject this expertise would be tantamount to the worst kind of populism, the kind that in other contexts we denounce every day of the week. With the new Rules of Procedure, the work of Parliament will become more accountable and more focused. It will undergo a modernisation to bring it into line as co-legislator under the Lisbon Treaty. One particular innovation should be universally welcome. MEP ranking has been generally deleterious to the work of Parliament, and other colleagues have said the same thing. Under the new rules, these excesses that MEP ranking has induced should be curbed.

So, as EPP coordinator, my congratulations to Mr Corbett and the other members of the working group. This reform should be supported unreservedly.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – Señor Presidente, yo creo que no hay un Parlamento fuerte si no hay un Reglamento eficiente. Creo que este es un Reglamento eficiente. Yo quiero agradecer a los ponentes, especialmente al señor Wieland y al señor Corbett, que han hecho un trabajo extraordinario, dos palabras que son importantes en este asunto: lo que significan la transparencia y la ejemplaridad.

Transparencia, porque creo que tenemos que ser mucho más transparentes de lo que somos. Por eso, nuestro grupo va a apoyar muchas de las enmiendas que, en materia de mejora de la transparencia, de información a los ciudadanos, tenemos que hacer. Yo estoy en contra de una enmienda que presenta la posibilidad de que los diputados puedan defender también lobbies. No es posible defender a todos los ciudadanos y defender lobbies. Defendemos ciudadanos, no defendemos intereses particulares. Y yo estoy también a favor de una reforma del Estatuto que permita establecer el criterio de que nuestra actividad es exclusiva. No podemos trabajar aquí y en otro sitio. Yo creo que ese cambio también hay que hacerlo.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che dobbiamo avere consapevolezza dell'importanza della relazione che votiamo qui oggi, perché a seconda delle regole che ci daremo emergerà un'idea di democrazia.

In nome dell'efficienza e della velocità, con queste nuove regole si restringono i diritti individuali dei deputati, la loro possibilità di controllo, intervento e scrutinio sull'attività legislativa, così come si limitano i poteri dei gruppi minori, innalzando e creando nuovi sbarramenti.

Io credo che la libertà da tutelare sia in primo luogo la libertà di chi la pensa diversamente e credo che questo Parlamento non abbia imparato la lezione del referendum italiano. I popoli d'Europa dicono no a chi intende le Istituzioni parlamentari soltanto come un luogo di ratifica degli esecutivi o delle grandi coalizioni, ossia della maggioranza di questo Parlamento che ha scritto le politiche di austerità.

Abbiamo bisogno di più democrazia, non di meno democrazia, di aprire le finestre del nostro Parlamento, di saper ascoltare le domande dei cittadini e della società. Negare tempo per i dibattiti, limitare i tempi significa fare esattamente il contrario.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), sinisen kortin kysymys. – Arvoisa puhemies, täällä on nostettu esiin monta kysymystä siitä, että tämä esitys olisi epädemokraattinen, vaikka itse näen tämän demokratiaa pienin askelin vahvistavana esityksenä, kuten esittelijä Richard Corbett asian esitti. Omassa parlamentissani, Suomen eduskunnassa, katsoimme pitkään tätä taloa ulkopuolelta ja halusimme, että monet asiat tuotaisiin enemmän päivänvaloon jo neuvotteluvaiheessa, komiteoista täysistuntoon, ja näen, että täysistunnon kautta asioiden vieminen edelleen neuvotteluun lisää valtavasti demokratiaa. Täällä täysistunnossa kaikki ryhmät ovat täysivaltaisesti mukana. Annatteko te arvon tälle demokratian lisäämisesitykselle, joka sisältyy tähän esitykseen? Toisin sanoen täysistunto käsittelee asioita aikaisemmassa vaiheessa sen sijaan, että niitä käsittelevät vain komiteat pienemmässä kokoonpanossa.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL), risposta a una domanda "cartellino blu". – In primo luogo voglio ricordare che se stiamo avendo un dibattito qui in plenaria è merito di un gruppo di minoranza che ha chiesto un dibattito in plenaria, è merito del mio gruppo parlamentare, il gruppo GUE/NGL, che ha chiesto un dibattito in plenaria perché, diciamo, la maggioranza del Parlamento europeo non prevedeva che su un elemento così importante, cioè quali regole condivise ci diamo per decidere, ci fosse un dibattito parlamentare. Io ricordo che qui abbiamo avuto difficoltà ad avere dibattiti parlamentari: ancora qualche settimana fa è stata negata la possibilità di un ricorso alla Corte europea di giustizia sul CETA.

Qual è il punto? Che sulle regole del funzionamento del Parlamento europeo non può decidere la maggioranza, le regole del Parlamento europeo sono democratiche se tutelano in primo luogo i diritti individuali dei deputati e i diritti delle minoranze, cosa che questa relazione assolutamente non fa.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). – Herr Präsident, lieber Herr Corbett, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal enthält dieser Bericht aus unserer Sicht viele Verbesserungen und Modernisierungen.

Es wurden leider auch einige Dinge nicht erreicht. Wir haben keinen relevanten Fortschritt bei der Transparenz des Lobbyismus hier im Haus erzielt. Wir haben leider keinen legislativen Fußabdruck verbindlich machen können. Der Präsident kann weiter Sanktionen, die bei Verletzung unseres Verhaltenskodex, bei Interessenskonflikten vorgeschlagen werden ohne öffentliche Begründung in den Papierkorb werfen, und leider bleiben auch die Triloge intransparent. Hier sind weitere Fortschritte für mehr Integrität und Transparenz notwendig.

Allerdings möchte ich auch eines deutlich sagen: Was hier zur Einschränkung von Minderheitenrechten gesagt worden ist, wird hier wie ein Popanz aufgebauscht. Das Parlament schützt sich gegen Obstruktion. Es geht nicht um die Einschränkung von wirklichen Rechten von Abgeordneten oder Fraktionen, auch hier muss man die Arbeit von Herrn Corbett loben und sagen, dass das eine Verbesserung darstellt

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – Senhor Presidente, aquilo que se vem preparando nos últimos dois anos relativamente ao funcionamento deste Parlamento assume contornos de um golpe. Um golpe que pretende limitar gravemente a iniciativa individual dos deputados, a iniciativa dos grupos políticos mais pequenos e concentrar ainda mais poder nos grandes grupos políticos.

Não se trata apenas de limitar o número de perguntas que os deputados podem apresentar, diminuindo assim o poder de escrutínio sobre outras instituições, de diminuir o número de resoluções, de diminuir a possibilidade de apresentar alterações em comissão ou de eliminar as declarações escritas.

Só isto já seria grave, mas há mais: pretende-se limitar e instituir processos legislativos rápidos, ditos fast track, que limitam a intervenção dos deputados e tornam mais difícil o seu escrutínio público; pretende-se criar condições para a inexistência generalizada de registo do sentido individual de voto dos deputados, dificultando pedidos de votos nominais, algo imprescindível a um efetivo escrutínio do trabalho dos eleitos.

É caso para dizer: sabem bem o que aqui fazem e querem escondê-lo. Menos democracia, menos pelo pluralismo, menos transparência – é isto aquilo que querem impor.

(O orador aceita responder a duas perguntas “cartão azul”, apresentadas nos termos do artigo 162.º, n.º 8, do Regimento.)

 
  
MPphoto
 

  Max Andersson (Verts/ALE), blue-card question. – Mr President, I notice that Mr Ferreira has quite an impressive MEP ranking score with 322 questions to the Commission and an impressive 882 plenary speeches, but I would like to ask him: how many of those speeches are real speeches? Are you aware of that?

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL), Resposta segundo o procedimento “cartão azul”. – Senhor Max, cada um julgará do seu trabalho, aquilo que lhe posso assegurar é que, se for ver as perguntas que apresentámos e as intervenções que aqui são feitas...

(O Presidente retira a palavra ao orador)

 
  
MPphoto
 

  Rainer Wieland (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege Ferreira, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, ob Sie als Nummer drei des quantitativen Abgeordnetenrankings nicht Lobbyist in eigener Sache sind mit den Sachen, die Sie hier vortragen? Zweitens: Können Sie mir irgendeine Maßnahme im spanischen, im portugiesischen oder im italienischen Parlament nennen, wo ein einzelner Abgeordneter mehr Rechte hat als hier im Haus?

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – Como dizia há pouco, cada um saberá do seu trabalho.

As perguntas que fazemos e as intervenções que aqui fazemos revelam uma profunda ligação àqueles que, nos nossos países, acompanham o trabalho que aqui fazemos – uma profunda ligação aos seus problemas, às suas aspirações e às suas inquietações relativamente àquilo que aqui é decidido.

Aquilo que os senhores estão a fazer é impedir essa possibilidade de intervenção, seja através das perguntas escritas, seja através das declarações escritas, seja através das intervenções.

Se não o querem fazer, são livres de não o fazerem. Mas não impeçam aqueles que o querem fazer de o fazerem.

Reparem bem, não sou membro da Comissão dos Assuntos Constitucionais, mas este é um assunto que nos diz respeito a todos e que nos preocupa a todos.

Pude intervir durante o debate em comissão, apresentando mais de cinquenta propostas de alteração àquilo que os senhores andaram a discutir. Se estivessem em vigor as regras que aqui querem aprovar, seria impossível que um deputado que não é membro dessa comissão pudesse participar neste debate. Acham isso bem? Sentem-se confortáveis com esta imposição? Pois, do nosso ponto de vista aqui, neste grupo, ninguém se sente confortável, e é por isso que apelamos, ainda é tempo, ainda vão a tempo, parem para refletir e suspendam este processo.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto complimenti all'onorevole Corbett per l'ottimo lavoro svolto.

La revisione generale del regolamento del Parlamento europeo nasce dall'esigenza di garantire un migliore funzionamento del Parlamento e di chiarire l'interpretazione di alcune regole, facendo particolare attenzione a non restringere il campo d'azione dei deputati. Condivido pienamente il rigore e la trasparenza introdotti che impone, per esempio, l'obbligo per gli ex deputati di informare il Parlamento se intraprendono una nuova attività di lobbismo e la previsione del ritiro dei titoli di accesso dei lobbisti registrati che non rispettano il regolamento.

Ritengo che apporteranno una maggiore efficienza all'attività legislativa l'introduzione della facoltà concessa ad una commissione di accelerare una procedura legislativa e l'obbligo di risposta della commissione stessa entro tre mesi a richieste di iniziative presentate dal Parlamento e, in caso di mancata risposta, l'obbligo della stessa di comparire dinanzi alla commissione competente.

Bene, infine, anche la disposizione che prevede, in caso di ritiro delle proposte legislative, l'obbligo per la Commissione di discutere prima con la commissione competente del Parlamento europeo e poi, in mancanza, di un accordo in plenaria.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, η αναθεώρηση του Κανονισμού είναι μία πολύ σημαντική ενέργεια, διότι έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Όμως κάποιες από τις προτεινόμενες αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά και περιορίζουν σε βαθμό ο οποίος δεν είναι αποδεκτός την ελευθερία σκέψεως καθώς επίσης και τη δραστηριότητα των ευρωβουλευτών. Παραδείγματος χάριν, επιβάλλεται η μείωση του αριθμού των ερωτήσεων που θα κάνουμε προς την Επιτροπή. Πώς όμως θα μπορέσει ένας ευρωβουλευτής να προβάλλει θέματα και να πάρει απαντήσεις για σοβαρά θέματα τα οποία αφορούν την πατρίδα του, ακόμη και τους ψηφοφόρους του; Άλλη μία απαράδεκτη για μένα πρόταση είναι να διώκεται ένας ευρωβουλευτής, επειδή εκφράζει, λένε, ξενοφοβικό λόγο. Ποιος και με ποια κριτήρια θα το κρίνει αυτό το πράγμα; Στην πραγματικότητα αυτή είναι μία προσπάθεια να φιμωθούν οι αντίθετες φωνές, διότι δυστυχώς πολλές και πολλοί από εσάς δεν έχουν συνηθίσει να ακούνε αυτές τις αντίθετες φωνές.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θετικό είναι το ότι κάνουμε συζήτηση για τον Κανονισμό, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και πρέπει να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Δεύτερον, θα διαμαρτυρηθώ κι εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους, ότι είναι απαράδεκτο να περιορίζεται η κοινοβουλευτική δραστηριότητα των βουλευτών, βασική πλευρά της οποίας είναι η υποβολή ερωτήσεων. Τις ερωτήσεις τις κάνουμε για να αναδείξουμε θέματα, για να ελέγξουμε την Επιτροπή, για να πούμε τι συμβαίνει στις χώρες μας, για να εκφράσουμε τις ανησυχίες των πολιτών. Επομένως το να μας περιορίζετε τον αριθμό των ερωτήσεων είναι απαράδεκτο.

Δεύτερον, υπάρχει και ένα σύστημα μέσα στο Κοινοβούλιο που ελέγχει τη δήθεν ορθότητα των ερωτήσεών μας και μας απαγορεύει να τις υποβάλλουμε. Πριν λίγο οι υπηρεσίες μού έστειλαν μήνυμα και μου λένε «we would suggest that you redraft your actual question», δηλαδή δεν τους αρέσουν οι ερωτήσεις που κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε τις ερωτήσεις και αν δεν υπάρχει αρμοδιότητα για τις ερωτήσεις αυτό θα το πει η Επιτροπή, δεν θα το πουν οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να είμαστε υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου. Πρέπει να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, First Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members, I would also like to thank Mr Corbett and the Committee on Constitutional Affairs for their enormous work on this file. From my previous work, I fully understand its complexity, and I would therefore highlight the need for practical solutions. Just to give you an example from my own experience, some of you will probably remember that I had to take over, rather abruptly, the health portfolio. A few months later, the former President of the Commission had to take over mine because I was on electoral leave. After I came back from the elections, I assumed the portfolio of Viviane Reding, who became a Member of the European Parliament. These were very real situations which occur in political life and which we have to be able to resolve promptly.

In response to the remarks made by Mr Wieland: the Commission was indeed participating in the work of the AFCO Committee as observers, and we have signalled the Commission’s interest in being properly consulted in accordance with the framework agreement. Nevertheless, the Commission stands ready to work with the European Parliament on practical ways to implement the provisions of this important reform in respect of our respective institutional prerogatives. The Commission will issue a written statement in the minutes of their votes in the event that the European Parliament decides to proceed with its vote on the Corbett report.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett, rapporteur. – Mr President, I am delighted that there is, in general, a very broad level of support for what we propose to review our Rules of Procedure, even if there are still some misgivings on one point or another. Let me just respond to four or five of the key issues that have been raised.

First, the complaint from my good friend Mr Šefčovič on behalf of the Commission. Indeed, the Commission was present at all our committee meetings discussing this. I did not once hear the Commission ask for any extra consultation beyond that, though of course, nonetheless, our President has written to you to inform you of all the amendments tabled at plenary stage after we had finished our work in the Committee. But what we are doing in relation to the Commission is largely about how we organise what we already do as a Parliament, notably in terms of the Commission hearings. Some of them, other ones, actually respond to concerns of the Commission, such as on the volume of parliamentary questions tabled in writing to the Commission. But I am sure that after the vote we can explore any issues that you may feel perhaps are still there and we can look at practical solutions to that.

Second, on the question of thresholds. I repeat, we have rationalised not raised the thresholds. The lower threshold is actually lower than it is in our present Rules because it means 38 Members instead of 40 Members can trigger a whole range of parliamentary procedures. The medium and the higher thresholds are rarely used, but they are used in cases which already now have a threshold that is as high, if not actually higher. So I do not think we have made any of these procedures more difficult for smaller groups or small numbers of Members.

Third, on the issue of transparency. We have introduced legislative footprints. We have toughened up the declaration of Members’ financial interests. We are proposing to ban second jobs and lobbying of Parliament or the institutions. We are tightening up on the use of badges by outside people. We are bringing more transparency to first reading agreements and to trialogues. What we have not done on transparency are either things that are illegal, that we cannot do via the Rules of Procedure but where we need to change the primary legislation such as the Members’ Statute; or things where we need to reach agreement with the other institutions. That is true, but those issues are still open. We can revisit them and I am sure we will.

And finally, may I address Mr Ferreira’s notion that this is a coup. A coup. If you really think that a working group composed of representatives from every single political group in the European Parliament reporting back to public meetings of the Committee on Constitutional Affairs is a coup, then I really am astonished. As I said, this also lowers many of the thresholds. It introduces a new procedure for topical debates where every Group in turn can choose a debate on a subject of its choice. It introduces a number of other safeguards for individual Members. This is not a coup. And if you were implying that as an individual Member you find it difficult to make your political points within the wide, very wide, range of possibilities that this Parliament offers to individual Members, then I suggest that you may have some difficulty actually doing your job as an MEP.

Let me finish, however, by commending this package to the House. It is reasonable, it is balanced. Even on the points that are still subject to some contention I am confident that a large majority will back what the working group and I, as rapporteur, have put before this House today.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, Dienstag, 13. Dezember 2016, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. – Durante i lavori che hanno portato al testo presentato in plenaria, che introduce emendamenti al regolamento interno del Parlamento, non sono stati messi in atto da parte dei gradi gruppi atteggiamenti collaborativi nei confronti dei piccoli gruppi. Le richieste di questi ultimi circa la salvaguardia dei propri diritti nei diversi organi ed organismi non sono state accolte e, al contrario, sono state inserite norme che limitano l'autonomia dei singoli deputati e dei gruppi.

Inoltre, durante il processo di riforma è stato completamente ignorato il tema della trasparenza, che avrebbe dovuto essere trattato in un rapporto ad hoc che è stato bloccato in commissione, in modo che le modifiche da esso introdotte non potessero incidere sulla revisione del regolamento in corso. Qualche minimo accenno in questo senso è stato inserito all'ultimo momento, ma sicuramente non in misura sufficiente.

 
  
  

(Die Sitzung wird für einige Minuten unterbrochen.)

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου