Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 13 декември 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Пакет „Чиста енергия за всички“ (разискване)
 3.Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента (разискване)
 4.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 5.Време за гласуване
  5.1.Рамково споразумение между ЕС и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri) (гласуване)
  5.2.Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas) (гласуване)
  5.3.Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (гласуване)
  5.4.Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (A8-0345/2016 - József Nagy) (гласуване)
  5.5.Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano) (гласуване)
  5.6.Правата на жените в държавите от Източното партньорство (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Рамково споразумение между ЕС и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
  6.2.Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
  6.3.Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента (A8-0344/2016 - Richard Corbett)
  6.4.Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (A8-0345/2016 - József Nagy)
  6.5.Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
  6.6.Правата на жените в държавите от Източното партньорство (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Подписване от председателите на Съвместната декларация относно приоритетите на ЕС в законодателната област за 2017 г.
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 11.Преглед на словашко председателство на Съвета (разискване)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (разискване)
 14.Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (разискване)
 15.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (разискване)
 16.Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) (разискване)
 17.Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 19.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2243 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (7605 kb)
Правна информация - Политика за поверителност