Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 13. detsember 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.„Puhas energia kõigile“ pakett (arutelu)
 3.Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (arutelu)
 4.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 5.Hääletused
  5.1.ELi ja Alžeeria vaheline raamleping Alžeeria liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri) (hääletus)
  5.2.Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas) (hääletus)
  5.3.Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (hääletus)
  5.4.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal (A8-0345/2016 - József Nagy) (hääletus)
  5.5.ELi sidus kultuuri- ja loomemajanduse poliitika (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano) (hääletus)
  5.6.Naiste õigused idapartnerluse riikides (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.ELi ja Alžeeria vaheline raamleping Alžeeria liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
  6.2.Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
  6.3.Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (A8-0344/2016 - Richard Corbett)
  6.4.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal (A8-0345/2016 - József Nagy)
  6.5.ELi sidus kultuuri- ja loomemajanduse poliitika (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
  6.6.Naiste õigused idapartnerluse riikides (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.ELi 2017. aasta õigusloome prioriteete käsitleva ühisavalduse allkirjastamine parlamendi ja komisjoni presidendi ning nõukogu eesistuja poolt
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 11.Nõukogu eesistujariigi Slovakkia ülevaade (arutelu)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 13.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne (arutelu)
 14.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) (arutelu)
 15.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine - EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiiltoodetega kauplemine (resolutsioon) (arutelu)
 16.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine) (arutelu)
 17.ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2243 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (7605 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika