Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 13. joulukuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhdasta energiaa kaikille -paketti (keskustelu)
 3.Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (keskustelu)
 4.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 5.Äänestykset
  5.1.EU:n ja Algerian puitesopimus Algerian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri) (äänestys)
  5.2.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas) (äänestys)
  5.3.Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (äänestys)
  5.4.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy) (äänestys)
  5.5.Kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano) (äänestys)
  5.6.Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.EU:n ja Algerian puitesopimus Algerian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
  6.2.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
  6.3.Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (A8-0344/2016 - Richard Corbett)
  6.4.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy)
  6.5.Kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
  6.6.Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Puhemies ja puheenjohtajat allekirjoittavat yhteisen julistuksen EU:n lainsäädännöllisistä prioriteeteista 2017
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11.Katsaus Slovakian puheenjohtajuuskauteen (keskustelu)
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (keskustelu)
 14.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla) (keskustelu)
 15.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa - EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma) (keskustelu)
 16.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin liittyminen) (keskustelu)
 17.YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2243 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (7605 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö