Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 13 grudnia 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Pakiet na rzecz czystej energii dla wszystkich (debata)
 3.Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (debata)
 4.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 5.Głosowanie
  5.1.Umowa ramowa między UE a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri) (głosowanie)
  5.2.Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas) (głosowanie)
  5.3.Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (głosowanie)
  5.4.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (A8-0345/2016 - József Nagy) (głosowanie)
  5.5.Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano) (głosowanie)
  5.6.Prawa kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Umowa ramowa między UE a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
  6.2.Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
  6.3.Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (A8-0344/2016 - Richard Corbett)
  6.4.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (A8-0345/2016 - József Nagy)
  6.5.Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
  6.6.Prawa kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Podpisanie przez przewodniczących wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na rok 2017
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 11.Podsumowanie słowackiej prezydencji Rady (debata)
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 13.Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (debata)
 14.Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) (debata)
 15.Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi - Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Uzbekistanem na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (debata)
 16.Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy (debata)
 17.Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2243 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (7605 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności