Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 7605k
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Δέσμη μέτρων "Καθαρή Ενέργεια για Όλους" (συζήτηση)
 3. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (συζήτηση)
 4. Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri) (ψηφοφορία)
  5.2. Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas) (ψηφοφορία)
  5.3. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (ψηφοφορία)
  5.4. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy) (ψηφοφορία)
  5.5. Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano) (ψηφοφορία)
  5.6. Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
 6. Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
  6.2. Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
  6.3. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (A8-0344/2016 - Richard Corbett)
  6.4. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy)
  6.5. Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
  6.6. Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
 7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Υπογραφή των προέδρων της κοινής δήλωσης σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017
 9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 11. Απολογισμός της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 12. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015 (συζήτηση)
 14. Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) (συζήτηση)
 15. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων - Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ψήφισμα) (συζήτηση)
 16. Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) (συζήτηση)
 17. Εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών προϊόντων (συζήτηση)
 18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Λήξη της συνεδρίασης


IN THE CHAIR: ANNELI JÄÄTTEENMÄKI
Vice-President

1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(The sitting opened at 9.00)

 

2. Δέσμη μέτρων "Καθαρή Ενέργεια για Όλους" (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the Commission statement on the “Clean Energy for All” package.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Madam President, distinguished Members, as you will remember, on the previous occasions when we have met over the past two years I was always telling you about our plans, objectives and our future path for creating the Energy Union, one which serves Europe’s citizens, boosts our industries and preserves our environment. But at this point in time as we are meeting in December 2016, I would like to say to you that our internal work in the Commission is now almost entirely complete. We have presented to you over the past two years the strategy, the legislation and the enabling environment for turning the Energy Union from a catchy buzzword to the reality we live in.

With last week’s package we are 90% done with what we have promised, and now we very much need the European Parliament to make sure that the Energy Union also becomes a legal reality. We need to work together to make sure that we start the co-legislative process as early as possible. Of course, last week’s package was rather a big one. It has eight legislative proposals and some important political communications and reports, so I shall just focus on the three main goals: how to put energy efficiency first; how to achieve global leadership in renewables; and what we can do to provide a really fair deal for our consumers.

As you will have already noticed, this package is bound to have a huge impact on jobs and growth. It could generate around a 1% increase in GDP in the next 10 years. It could spur investment of EUR 177 billion and it would directly improve the life and quality of our citizens. On this last aspect it was very important for us to have a particular social component in the package, particularly for those who have difficulties in paying their energy bills, and to make sure that the transition we are starting will be a transition which we can call socially fair.

As you can imagine, because of the time constraints I will not be able to go into the details of the overall package, so I will just focus on some elements of the new governance systems we are proposing. When we discussed it the last time, in December 2015, you were very much inviting the Commission to present a legislative proposal on the governance. We listened very carefully to you and we proposed such a proposal. It serves three objectives.

First, it streamlines the different planning and reporting obligations, and we are making sure that we will really get rid of overlapping reporting obligations, we will align the reporting in terms of frequency and timing, and I believe that what we are putting on the table is in full accordance with the reporting and planning of the Paris Agreement. So it will allow us to continue to play a leading role in the Paris Agreement implementation.

Secondly, you have been very much calling for increased transparency and more predictability, which we introduced into the system as well because we see them as two essential conditions to attract investments and indeed to fundamentally transform and modernise our economies.

Thirdly, we are proposing a mechanism that is solid and robust so we can collectively reach all the Energy Union’s objectives, in particular the 2030 targets, and to put Europe firmly on the road to a low-carbon economy and society. How do we want to achieve it? The key instrument will be the national energy and climate plans, plans that have a long-term perspective of 2030 or even 2050. The plans will cover all five dimensions of the Energy Union and will be the result of consultations with other neighbouring Member States because we know how important regional cooperation in this aspect is.

We would like to make sure that the work on these plans will start swiftly because we would like to see the final form by the beginning of 2019, and this will be an important goal of my second Energy Union which I would like to start in February next year and where I hope some of you, as we did the last time, could join me.

Then we will have a system of biannual reports and every year we will also issue a report on the Energy Union, where we will analyse the overall situation in Europe and where we will also if needed issue the necessary recommendations. I see that time is flying by. Therefore, Madam President, I would like to pass the floor, if you will allow, also to Commissioner Arias Cañete so that he can go into more detail on the concrete legislative proposals.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Madam President, as explained by Vice-President Šefčovič, the main building blocks of the legislative proposals cover energy efficiency, renewable energy, the design of the electricity market and governance rules for the Energy Union.

Let me start with energy efficiency first. We are proposing, as we promised, a European Union binding target of 30% for 2030, up from the current target of at least 27%. A 30% target is the most cost-effective option by 2030. It will create about 400 000 more new jobs, reduce gas imports by 12% and save EUR 70 billion in fossil fuel import bills. For buildings, a sector which accounts for 40% of Europe’s energy consumption, we are proposing to speed up the renovation rate and promote the use of innovative and smart technologies. This will boost activity and revive employment in the construction and engineering sectors. As examples of concrete measures we propose prolonging the savings obligations in order to contribute to the energy efficiency target, deploying about five million electric vehicle recharging points, and encouraging greater use of renewable energy in buildings, which is currently just 16%. With this set of measures, our proposal will speed up investment in the renovation of buildings, create a building renovation market with a value between EUR 80 and 120 billion in 2030, lower energy bills for consumers, and take up to 3.2 million households out of energy poverty. Last, but not least: for products, the Commission has adopted a new Ecodesign Working Plan.

On renewable energy, our aim is to be world leaders, maximising the use of renewable energy in buildings, transport and industry. Our new rules will ensure that the renewable energy target of at least 27% by 2030 is reached. First, we are putting the investment framework right by consolidating several core principles for support for renewable energy in European Union legislation. We move away from national schemes and propose a progressive Europeanisation through cross-border opening of support. We want to put an end to retroactive changes in support, and we call for simplified administrative procedures to get the projects up and running.

Second, we propose measures for the sectors which have the highest potential for the deployment of renewable energy: transport, heating and cooling, and electricity. In transport the proposed measures will boost the use of advanced biofuels, electricity and renewable synthetic fuels. We have proposed an ambitious mandate of 6.8% by 2030, with a strong component of 3.6% of advanced biofuels. On bioenergy in particular, after many years of uncertainty, we are introducing strengthened sustainability criteria for biomass. Also, in line with our earlier position, we propose to progressively reduce the contribution of food-based biofuels to meet the European Union’s renewable target: from 7% in 2021 to 3.8% by 2030. This is both realistic and proportionate. The Renewables Directive also includes a number of options for Member States to increase their share of renewable energy in heating and cooling supply by one percentage point per year until 2030.

Furthermore, our proposal opens access rights to local district heating and cooling systems for producers of renewable heating and cooling and waste from industry, and third parties acting on their behalf.

This takes me to the third area: renewable electricity. Our target of at least 27% also means a 50% share of renewables in our electricity mix. Here the proposed Renewables Directive and the new market design proposals work hand in hand. We are overhauling the electricity market, and we do so mainly in two ways. First, by changing the rules of the market. The new market rules will promote a more flexible market. Sharper price signals will prompt investment in demand response, storage and quickly reacting generation. Our proposals will make trading easier by better integrating short-term markets. Second, by fostering regional cooperation. We will create Regional Operational Centres where transmission system operators will cooperate to ensure optimal use of the European electricity grid and better security of supply. And we will set up a Europe-wide DSO entity to coordinate the operation and planning of the transmission and distribution networks.

Third, by giving a European dimension to security of supply. We will develop common rules on crisis prevention and tools to ensure cross-border cooperation to confront new threats to security of supply, such as cyber-attacks. And we will establish a common framework for capacity remuneration mechanisms. This framework will build on a wider European adequacy assessment. All available capacities, including in neighbouring States, will be taken into account and this will make sure that the right amount of capacity is identified. We provide rules the rules to ensure cross-border participation. This is a big change compared with today, and it will keep costs to consumers to a minimum and preserve the functioning of the internal market.

But I want to be very clear on one more point. Capacity mechanisms will not be used as a backdoor subsidy for high-polluting fossil fuels. That would go against our climate objectives. That is why we have set a limit of 550 grams of carbon dioxide per kilowatt-hour for new plants, and existing capacity mechanisms also have to adapt to the new rules in due time. In all of this, our European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) will ensure the proper regulatory oversight. We propose therefore to reinforce ACER’s powers to meet these tasks.

Finally, allow me to underline one of the essential elements of the package, namely putting consumers at the centre. The new rules will enable them not only to be more informed or to change their provider more easily, but to be able, if they want, to produce their own renewable electricity and be paid for electricity they feed into the grid. In that case, their contribution to the grid costs should be fair and cost-reflective while they continue to benefit from facilitated access to the market – the so-called priority dispatch.

I expect this complete set of proposals will be adopted by the co-legislators as quickly as possible.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš, PPE grupas vārdā. – Priekšsēdētāj! Komisāri! Šī iniciatīva, ar ko Eiropas Komisija nāk, ir, iespējams, lielākā politikas iniciatīva pēdējos desmit gados. Tās nozīmi nevar novērtēt pārāk zemu.

Konkrēti kas ir dzinis mūsu enerģētikas politiku līdz šim — pēdējos piecpadsmit, varbūt pat divdesmit gadus? Tā ir bijusi klimata politika. Virsmērķis samazināt kaitīgos izmešus — CO2 gāzes — vai samazināt klimata pārmaiņu — to, ko mēs kā cilvēce darām. Un, pateicoties šai politikai, mēs esam subsidējuši atjaunojamos energoresursus un šīs tehnoloģijas ir attīstījušās tā, ka mums šodien ir vēja ģeneratori, saules ģeneratori un tā tālāk, ka mums ir reāla alternatīva fosilajām degvielām.

Ar šo iniciatīvu faktiski mēs papildināsim savu politikas arsenālu, ieviešot vēl vienu principu, ko varētu mierīgi tulkot kā cenas konkurenci. Tagad mēs arī domāsim par to, kā nodrošināt, lai patērētājam un industrijai cenas būtu pēc iespējas zemas, un tā atbilde un tas veids, kā mēs to darīsim, ir ieviešot vairāk konkurences, ļaujot tirgum noteikt to, kādām kapacitātēm kurā vietā ir jābūt.

Mēs zinām, ka līdz šim subsīdijas ir bijušas nepieciešamas, bet tagad uz priekšdienām mums ir jāskatās, kur un kā mēs varam varbūt atkāpties no tā un ļaut tirgum pārņemt to, ko subsīdijas ir uzsākušas, jo tirgus ir tam nobriedis.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie. – Dank u wel, commissaris, niet alleen omdat u hier bent, maar ook omdat u tijdig op de afspraak uw winterpakket hebt goedgekeurd en naar het Parlement gestuurd. Er is een gigantisch pakket aan dossiers, wetgevend en niet-wetgevend, en ik kan u verzekeren dat onze fractie klaar is om eraan te beginnen en er samen met andere fracties voor te zorgen dat dit pakket snel en goed door het Parlement geraakt. Het is een goede basis om van te vertrekken.

Maar - en er is altijd wel een maar - het ambitieniveau mag volgens onze fractie nog een beetje hoger. We zijn op een dag na één jaar na de Overeenkomst van Parijs en voor ons is deze overeenkomst, de COP 21, de overeenkomst waar alle andere initiatieven moeten onder vallen In dat opzicht is het belangrijk om het ambitieniveau nog wat te versterken. We zijn ontzettend blij met de bindende energie-efficiëntie-doelstellingen. We vinden dat fantastisch, maar u weet, dit Parlement heeft al gestemd voor een bindende doelstelling van 40 procent. Dat is haalbaar, dat is goed voor het klimaatbeleid, maar ook voor de werkgelegenheid en ook voor de energiearmoede in Europa. Ik kom daar straks nog even op terug.

Twee, hernieuwbare energie. Goed, maar niet goed genoeg. Daar hebt u eigenlijk de ambitie laten varen om bindende doelstellingen op lidstaatniveau op te leggen, terwijl die in het verleden toch zo fantastisch goed gewerkt hebben. Er moeten dus betere doelstellingen komen inzake hernieuwbare energie. Ik koppel daar ook de prioritaire dispatching aan. Het heeft geen zin om in te zetten op hernieuwbare energie en dan toch terug prioriteit te geven aan fossiele brandstoffen, die gemakkelijker zijn of duurder om los te koppelen.

Tot slot houdt onze fractie enorm aan de initiatieven die worden voorgelegd betreft de energiearmoede. We willen die ondersteunen en versterken. Het is, naast het klimaatbeleid, een ontzettend belangrijke uitdaging. In ieder geval, beste commissarissen, we zijn er klaar voor en we hopen op een heel goede en constructieve samenwerking om dit pakket door het Parlement te krijgen en ambitieus naar voor te schuiven.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Rzeczywiście przedstawiony przez Komisję pakiet jest bardzo obszerny, liczy kilkanaście projektów legislacyjnych i setki stron, więc czeka nas bardzo dużo pracy. Ale w związku z tym nie powinien być rozpatrywany w pośpiechu ani pod naciskiem i należy przy tym zachować traktatowy podział kompetencji między państwa członkowskie Wspólnoty, pamiętając o prawie państw do stanowienia o własnym koszyku energetycznym, o prawie wyboru sposobów na osiąganie wspólnotowych celów, np. w zakresie dekarbonizacji.

Ponadto należy pamiętać o równowadze między dwoma celami polityki energetycznej Unii, o ochronie klimatu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Niektóre propozycje pod tym względem budzą wątpliwości, np. w sprzeczności z dążeniem do coraz większej niezależności energetycznej Unii jest propozycja Komisji dotycząca powstawania rynków mocy w krajach członkowskich, przede wszystkim proponowany limit emisyjności. W praktyce oznacza on dopuszczenie jedynie jednostek gazowych do tworzenia rynków mocy. Podobnie wykluczenie biomasy jako źródła OZE jest w sprzeczności z gwarantowaną do tej pory neutralnością technologiczną w zwiększaniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Obawy wzbudza również koncepcja platformy finansowej, centralnie zarządzanej przez Komisję Europejską. Można mieć też wątpliwości co do propozycji ustanowienia prawnie wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej na poziomie 30 procent. Pozostaje to w sprzeczności z ustaleniami szczytu klimatycznego z grudnia 2014 roku. Ale nad tym wszystkim będziemy pracować i mam nadzieję, że osiągniemy kompromis w tych sprawach.

 
  
MPphoto
 

  Fredrick Federley, för ALDE-gruppen. – Fru talman! Tack så mycket kommissionärerna också för att ni är här och föredrar de lagförslag vi har för handen.

Detta utgör kanske det största energipolitiska lagförslag vi haft i Europas historia och är viktigt ur väldigt många perspektiv. Dels för att se till att vi klarar av de geopolitiska utmaningarna och de säkerhetshot som energipolitiken faktiskt utgör när vi inte klarar av att se till att vår industri och våra konsumenter kan försörjas med egen energi, utan vi är beroende av en tredje makt för att se till att vi klarar värmen på vintern, industriproduktionen och låga energipriser för våra medborgare.

Samtidigt platsar detta energipaket också i en större klimatpolitisk utmaning. Och det är viktigt att komma ihåg att också sommarpaketet utgör en del av helheten i detta, och också ETS:en som vi just nu är inne i ett skede av att försöka slutförhandla.

Det ger också vid handen att vi måste ha en diskussion om vad som är subventioner och vad som inte är subventioner. Det slår mig alltid i debatten, som en av dem som förespråkar förnyelsebart, att så fort det sker en satsning på förnyelsebar energi, då får vi en debatt om att det är massiva subventioner.

Men alla de miljarder euro som plöjs ner i kol, i gasprojekt, de ses hela tiden som satsningar och som någonting som är viktigt för industrin. Jag tror att båda under överskådlig tid kommer att fylla sin funktion på den europeiska energimarknaden.

Men det gäller att se till att vi klarar de klimatmål vi har satt upp, låga priser för energin så att vi klarar elintensiv industriproduktion i Europa, att vi klarar låga priser för konsumenterna och att vi gör det på ett miljöriktigt sätt.

Vi kan se i flera delar i Europa att det går att göra, och tillsammans med en väl fungerande marknad kommer vi också att lösa detta. Tack!

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, εμείς ως GUE/NGL δεν θα στηρίξουμε ένα ενεργειακό πακέτο που υποτάσσει πλήρως την ενέργεια στις ανάγκες της αγοράς, καθιστώντας την εργαλείο προς όφελος των πολυεθνικών και των μονοπωλίων. Δυστυχώς, η Επιτροπή προωθεί την πλήρη φιλελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θα δώσει στους προμηθευτές το δικαίωμα να θησαυρίζουν επιβάλλοντας έτσι όσο υψηλές τιμές θέλουν. Ζητούν από το 2012 να εποπτεύουν τους ενεργειακούς σχεδιασμούς των κρατών και να έχουν υπερεξουσίες, καταστρατηγώντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών.

Παρ’ όλο που σημειώνεται κάποια πρόοδος όσον αφορά την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, εντούτοις ο στόχος που τίθεται για αύξηση κατά 30% μέχρι το 2030 αποτελεί σοβαρή υποχώρηση σε σχέση με το 40% που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ίδιο και ο στόχος για 27% κατανάλωση από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντί του 30% και άνω που ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, είναι αρνητικό το ότι τίθεται τέρμα στην προτεραιότητα εισόδου στα δίκτυα που είχαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Για ακόμα μια φορά η Επιτροπή αναγνωρίζει το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας, αποτυγχάνει όμως να προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμησή της. Απέτυχε επίσης να δώσει λύσεις σε σοβαρά ενεργειακά προβλήματα, όπως αυτό της άρσης της ενεργειακής απομόνωσης κρατών και περιοχών της Ευρώπης. Απέτυχε επίσης να δώσει ένα ολοκληρωμένο και σωστό πλαίσιο για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Για μας προκύπτει ότι για ακόμα μια φορά θυσιάστηκαν το περιβάλλον και οι ενεργειακές ανάγκες των λαών, για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών και οι ανάγκες της αγοράς.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, allow me to thank Mr Juncker for having stuck to the 30% energy efficiency he promised us, Mr Šefčovič for promoting energy for citizens, Mr Arias Cañete for banning new coal, Mr Timmermans for recognising that eco-design is a big measure for Europe, Mr Katainen for all the work he does on improving financing around energy efficiency, and Mr Moedas for preparing the energy business in Europe for disruptive change.

But - and of course there are good elements in this package - there is a lack of vision. Why do you call this package ‘clean energy’? Why do you not call it green energy? Because the future can only be renewables. Look at the costs. 50% renewable electricity in 2030, with full electrification of transport, bringing more heat and electricity: that is too low, sorry; get up your numbers.

If there is one thing which is unacceptable in this package it is your costs on renewables. How is it possible that the Commission suggests that an offshore wind park costs EUR 90 [per MWh] in 2050 when we have seen one last week which cost EUR 49 in 2016? You need a reality check when it comes to the cost reductions of renewables, and you need a reality check when it comes to ETS and how well or badly it functions. This is not building trust.

The second thing is that this package is not building trust for the market. Yes, Krišjānis, let the market take over, but not only for renewables. What is a market where coal pollution costs EUR 4 per tonne? What is a market where German power companies have to pay for the decommissioning, while France is organising a EUR 100-billion-plus tax subsidy for decommissioning? I want the market to take over, but it must be a market which is fair not only for renewables but also has to address coal and nuclear costs.

And it is not building trust with governments. Governments are not happy. Why? Because you cannot coerce governments by forcing them to open their support schemes. That is not building trust: forcing them to split, or suggesting that they split countries up into two or more zones, forcing them to open cross-border lines without any security margins. That is not building trust. We need to go beyond borders, but therefore we need concrete plans. For the Baltic Sea, how do we link desynchronisation, which is a political must, with offshore wind farms? For south-east Europe, how do we reduce capital costs in non-euro countries like Bulgaria and Romania, and help Greece? How do we get 100% renewable fast-charging stations between Germany, France, Italy, Benelux? Concrete projects: why do we not have a financing scheme to help citizens’ cooperatives. Let us make concrete projects to bring this Energy Union closer to citizens and closer also to the governments.

 
  
MPphoto
 

  Dario Tamburrano, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, cento, duecento, trecento, quattrocento, cinquecento, seicento... Questi seicento euro, colleghi, si trovano efficacemente sepolti a pagina dodici del secondo allegato della comunicazione "Energia pulita per tutti".

Vero è che i sussidi inefficienti al fossile, cito, sono nel testo principale, ma come penultimo argomento del penultimo paragrafo, en passant, e senza quantificare. Quasi quasi ci erano sfuggiti. Mi riferisco ai dati del Fondo monetario internazionale e ai sussidi diretti e indiretti nella UE alle fonti fossili, nell'anno del Signore 2015 pari a trecento miliardi di euro annui, quantificazione riportata da voi stessi, son certo, quindi, col vostro autorevole avallo.

Quantificazione? Sì, siamo 500 milioni di cittadini, a onor del vero non so per quanto tempo, il sussidio anno pro capite a neonati e anziani compresi è quindi pari a questi seicento euro. Di fronte a questo scandalo tutto il resto impallidisce, è una vergogna, cinquecento milioni di volte vergogna.

Apprezzo genuinamente il lavoro di coloro che hanno redatto quattromila e oltre pagine di documenti professionali, precisi e intercollegati, ma manca in essi una cosa maiuscola: l'energia fossile sporca e letale, climaticamente, sanitariamente e geopoliticamente non deve essere sovvenzionata più di quella che definite pulita voi stessi: lo trovo immorale, osceno e anacronistico, di fatto suicida.

Stabilità, pareggio di bilancio, negazionismo delle condizioni e leggi reali che governano pianeta, vita, universo. La stabilità del clima, la circolarità, il bilancio termodinamico, le sole regole certe ed eterne come la morte, alle quali dobbiamo rispondere. Quindi per amor della giustizia e della scienza, se non si vogliono eliminare le sovvenzioni fossili, che si mettano almeno sul piatto, si stampino almeno trecento miliardi annui di denaro verde, di denaro vero all'energia verde.

Basta con le prese in giro del liberismo straccione, mettiamo ordine nella casa comune. Oikonomia!

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar Šefčovič, Herr Kommissar Cañete! Nach dem Pariser Übereinkommen und dem EU-Emissionshandelsschema hat die Kommission im Sommer ihren Vorschlag für den beschleunigten Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorgelegt, und nun das Winterpaket, ein Paket für saubere Energie für alle. Herr Kommissar Šefčovič, Sie haben es gesagt: 90 % der Arbeit sind damit erledigt. Und sicherlich kann damit auch festgestellt und sichergestellt werden, dass die EU eine Vorreiterrolle im Bereich der umweltfreundlichen Energiesysteme global einnehmen kann.

Das derzeit vorliegende Paket hat drei Hauptschwerpunkte, nämlich die Erhöhung der Energieeffizienz, die Weltmarktführerschaft der EU im Bereich der erneuerbaren Energien, und es soll ein besonderer Fokus auf die Verbraucher gelegt werden. Es eröffnen sich für die Verbraucher insofern Chancen, als ihnen eine viel aktivere und vitalere Teilnahme an den Energiemärkten gesichert wurde. Sie haben eine größere Auswahl von Anbietern, Zugang zu verlässlicheren Preisvergleichsinstrumenten und die Möglichkeit, ihren eigenen Strom zu erzeugen und zu verkaufen, was zu einer wesentlichen Preisreduktion im Bereich des Stroms führen wird. Allein durch die Ökodesign-Maßnahmen werden die jährlichen Energieeinsparungen bis 2020 dem Energieverbrauch Italiens entsprechen, und die Haushalte können bis zu 500 Euro pro Jahr einsparen. Ebenso eröffnen sich allein durch das Ökodesign große Möglichkeiten für die Unternehmen, und ein zusätzliches Einnahmepotenzial von 55 Mrd. EUR. Für die Industrie eröffnen sich ebenfalls große Chancen, weil durch die sauberen Energien allein im letzten Jahr globale Investitionen im Ausmaß von 300 Mrd. EUR angezogen wurden. Um die 2030-Ziele zu erreichen, werden es noch einmal 379 000 sein, insbesondere für die Bauindustrie durch eine Änderung der Richtlinie für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, und insbesondere für KMU ein Markt von 120 Mrd. EUR.

Lassen Sie mich aber noch kurz Kritikpunkte anführen: Ich finde, dass es besser ist, die nationalen Regulatoren zu stärken und besser zu vernetzen anstelle eines gesamteuropäischen Regulators. Ebenso bin ich gegen die Einhebung europäischer Gebühren, und ebenso sind die Kapazitätsmechanismen noch einmal genau zu definieren.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Asszony, „Tiszta energia mindenkinek”, a cím hangzatos, a célja szép. De néhány kérdésre válaszolni kell. Vajon reálisan az előállítandó energia hány százalékát képzeljük el tiszta energiából megoldani? Amikor zöld energiáról beszélünk, akkor figyelembe vesszük-e a korlátokat? A korlátok természeti eredetűek, rendszertechnikai eredetűek, és támogatási korlátok is vannak. És vajon minden tagországtól ugyanazt várjuk-e el? Magyarországon a beépített villamosenergia-teljesítmény 9 ezer megawatt. 2030-ra ez 13 ezer lesz. Az erőműpark elöregedett, 8 ezer megawatt új kapacitás kell. Elképzelhetetlen, hogy ennek jelentős része zöld energiából legyen. És még egy kérdés: a cím nem a megújuló energia mindenkinek, tiszta energia. Vegyük tudomásul, hogy a nukleáris energia a klímaváltozás szempontjából igenis tiszta energiának minősül. És eddig erről tíz felszólalótól egyetlen pozitív utalást sem hallottam.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). – Madame la Présidente, Messieurs les Commissaires, il est vrai que politique énergétique et politique économique sont les deux faces d'une même pièce qui doivent être traitées ensemble.

Le paquet de l'Union pour l'énergie que vous nous proposez apporte des solutions aux défis immenses que l'Union européenne doit relever.

Cela doit nous permettre effectivement le développement des technologies les plus propres. Je suis très intéressée par les annonces que vous nous avez faites, d'une part sur l'efficacité énergétique, d'autre part sur l'écoconception; cela va entraîner beaucoup d'investissements, donc beaucoup d'emplois et, dès lors, de la croissance.

Néanmoins, en ce qui concerne l'efficacité énergétique, il est important aussi de savoir quel type de financement on pourra proposer.

Les renouvelables sont un facteur important, mais il faut une complémentarité avec les autres sources d'énergie actuelles, qu'il s'agisse du nucléaire, des installations géothermiques, des centrales hydrauliques ou du biogaz produit par la méthanisation. Bien sûr, le charbon n'est pas la panacée, bien au contraire, et il va falloir progressivement le remplacer, peut-être par le gaz, avant d'aboutir à un développement plus important des renouvelables. Cependant, dans ce domaine, on a besoin de recherche – on l'a dit – et je m'interroge, parce que nous avions des projets pilotes pour capter et stocker le carbone. Aujourd'hui, sur quatre projets pilotes en Europe, un seul a été mis en œuvre en Norvège.

Enfin, l'Union pour l'énergie se fera progressivement, d'abord au niveau local dans les collectivités, par de meilleurs réseaux plus connectés par des interconnexions qui créeront un maillage beaucoup plus dense du territoire européen.

Je suis persuadée que cette Union pour l'énergie est un vecteur stratégique clé dans la réussite de l'Union européenne et nous vous soutiendrons à cette fin.

 
  
MPphoto
 

  Flavio Zanonato (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, volevo, prima di entrare nel merito, ringraziare la Commissione e i commissari per questo grande sforzo di proposta legislativa. È un impegno che viene da lontano, annunciato alcuni mesi fa e che da allora seguiamo con grande attenzione come gruppo e che oggi, puntuale, diventa un'articolata proposta per il governo delle sfide energetiche.

Con questo spirito, e quindi con un occhio positivo, ho esaminato il pacchetto, colgo appieno il senso dell'orientamento generale proposto: aprire i mercati energetici alle sfide della modernità, intercettare e governare i mutamenti profondi già in atto, puntare a un'energia pulita e a costi competitivi.

È ancora presto, credo, per cogliere tutte le implicazioni del presente pacchetto e condivido su questo quanto ha detto l'onorevole Van Brempt e, tuttavia, alcuni aspetti mi sembrano già evidenti: da una parte gli impegni di Parigi sul contenimento delle temperature globali inducono tutti noi a fare di più di quanto viene ora proposto, penso in particolare ai target sulla generazione da fonti rinnovabili, alla piena integrazione delle fonti rinnovabili nei mercati anche attraverso una ponderata disciplina degli accessi prioritari.

Dall'altra, il pacchetto ci dà anche un altro messaggio, che non possiamo sottovalutare: la Commissione propone un percorso di decarbonizzazione troppo graduale, dobbiamo inventarci nuovi sistemi per accelerare questo processo. Da qui si parte, il lavoro di questi mesi e di questi anni è stato quello della relazione Gróbarczyk, Griffin, Langen e altri ancora, e ci dicono che equilibri più avanzati possono essere ottenuti.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). – Madam President, I would like to thank the Commissioners for being with us here today. I welcome this ‘Clean Energy for All’ package, and I am glad it is called clean rather than green because I want to concentrate on the word clean. I am not talking about clean in terms of radical reductions in carbon, although I know that is the main focus for most people today, and that is very important. I am talking as the recent rapporteur for the National Emission Ceilings Directive about being clean of pollutants other than carbon – that is NOx, PM, etc.

I particularly welcome the focus of this package on consumers, which is important as it is ultimately by adapting consumption patterns in energy and much more generally in the way we live that we can truly transition to a clean, low-carbon economy rather than a low-energy one. I would like to see very specific measures to tackle the problems associated with outdated carbon-heavy district heating schemes in some parts of the EU. On the theme of changing consumption patterns, we must look at ways of dealing with the issue of individual household log-burning – currently being overlooked as a major health issue because of our focus on diesel transport. I know these are fairly minor issues this morning, but I think that they should be considered.

 
  
MPphoto
 

  Morten Helveg Petersen (ALDE). – Fru Formand! Jeg vil gerne starte med at takke Kommissionen for denne tsunami af lovgivning, der måske er den vigtigste i årtier. Vi har nu en enestående chance for at skubbe på Europas omstilling fra sort til grøn energi og samtidig skabe hundredtusindvis af jobs, investere massivt i forskning og innovation og gøre noget enestående for klimaet. Det er mange ting på en gang, og vinterpakken fylder også flere tusind sider. Nu har Kommissionen spillet ud, og nu er det op til os i Europa-Parlamentet og i medlemslandene at sørge for så ambitiøs en reform som overhovedet muligt. Vi har en enestående mulighed for at sætte et aftryk i historiens muld. Et aftryk som også vil gøre Europa tryggere og mere uafhængigt af Putins gas og sheikernes olie. Vi skal have grøn strøm i stikkontakterne over hele Europa. Så længe vi ikke er på 100 %, skal det være vores målsætning at nå helt derop. Jeg ser gerne, at Europa-Parlamentets tilgang bliver endnu mere progressiv og endnu mere ambitiøs end Kommissionens. Vi skal flytte noget, dermed også sagt, at udspillet, set med radikale briller, ikke er ambitiøst nok. Vi både kan og skal gå længere endnu! Vi skal tage det globale lederskab inden for vedvarende energi og inden for energieffektivisering og sikre, at lovgivningen her optimeres og gennemføres til gavn for alle borgere i Europa og ikke mindst klimaet.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečn á (GUE/NGL). – Paní předsedající, tento balíček je jedním z řady legislativních opatření, kterých jsme se v posledním roce a půl dočkali a jež zásadním způsobem mění tvář současné energetiky Evropské unie.

Je však kriticky důležité, abychom tento megabalík úspěšně provázali zejména s již probíhajícími legislativními texty týkajícími se ETS, Effort Sharing a land use, land-use change and forestry (LULUCF). Změny se zde dočkal pouze cíl týkající se energetických úspor, který byl lehce navýšen. Zde však nelze příliš mluvit o nějaké velké ambici, neboť tento rok v létě jsme od Komise požadovali my v Evropském parlamentu více. Na tomto budeme muset ještě zapracovat, neboť platí staré známé klišé, že nejlepší je ta energie, kterou nemusíme vyrobit.

Zvýšené energetické úspory mohou zachránit tisíce lidských životů a přinést miliardy EUR navíc, pokud se správně uchopí. Zde se však dostávám k největší slabině textu, který má zajistit čistou energii pro všechny Evropany. Zvýšená ambice totiž zatím nejde ruku v ruce s ochranou těch nejslabších. Komise slibuje, že spotřebitel má být v centru její nové koncepce, přitom v balíku chybí konkrétní kroky pro boj s energetickou chudobou. U zvýšené energetické účinnosti hrozí, že enormní náklady, které budou na dodavatele energií uvaleny, zaplatí spotřebitel, a to pak nejcitelněji postihne právě sociálně nejslabší. Čeká nás ještě obrovské množství práce a měli bychom se vrátit k tomu základnímu, že dostupná energie musí být právem každého občana Evropské unie, a na tom bychom to prostě měli postavit.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (EFDD). – Madam President, a recent study from the Westminster Parliament indicates that current green policies will cost UK energy users as much as GBP 300 billion by 2030. This will do huge economic damage, yet both the National Grid and our energy regulator Ofgem are warning that over-reliance on intermittent renewables, coupled with the closure of baseload capacity forced by the Large Combustion Plant Directive, threaten power outages this winter. The National Grid has responded by doing deals with the owners of diesel generators. Madam President, you could not make it up. We are going to save the planet and cut CO2 emissions by relying on diesel generators for backup. They are also looking at what they call ‘demand management’. I call it supply failure. It is getting factories to agree to close at peak demand times.

In medieval times, folk who could not afford candles went to bed at sunset. They ground their corn in windmills which stood idle on calm days. By contrast, we are accustomed to secure supplies of energy available at the flick of a switch, but now these green policies threaten to send us back to the dark ages where our own power supplies are vulnerable to the vagaries of wind and weather, with dire social and economic consequences. In my party we demand secure and affordable energy for homes, for pensioners, for industry. We want an end to fuel poverty. For these reasons, we oppose the Commission’s energy package and we oppose its obsession with renewable energy.

 
  
MPphoto
 

  Angelo Ciocca (ENF). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, per fare qualcosa di buono in questi palazzi lussuosi che, ricordo, costano 166 miliardi di euro all'anno, serve fare una cosa semplice, che è quella di ascoltare e fare quello che ci chiedono i nostri popoli.

E con questa logica dell'ascolto per agire ho sottoposto in questi giorni il pacchetto energia a famiglie, a imprese, a giovani, ad anziani e, durante questa fase di ascolto, cosa emerge? La necessità di ridurre il costo dell'energia. Il grido di dolore di molte famiglie che non possono permettersi un bene di prima necessità che è appunto l'utilizzo dell'energia, il grido di dolore che arriva anche da cittadini che mi presentano bollette da cento euro al mese solo per permettersi la luce, quindi l'energia elettrica.

È pazzesco che, appunto, ci sia un costo di cento euro al mese per le nostre famiglie, composto da venticinque euro per produrre energia elettrica, da venticinque euro per trasportarla e cinquanta euro invece sono costi e oneri aggiuntivi. Se poi pensiamo che in Italia si è arrivati alla pazzia di inserire il canone RAI, aggiungiamo questo.

Concludo dicendo che dobbiamo assolutamente lottare perché non si acconsenta ad inserire ulteriori costi nelle bollette elettriche.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, σφοδροί ανταγωνισμοί για την ενέργεια αναγεννούν πολέμους, προσφυγιά και δυστυχία, και από την άλλη οι ένοχοι (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες και κυβερνήσεις) να προσποιούνται δήθεν ανησυχία για την όντως επικίνδυνη κλιματική αλλαγή! Εξαπατούν. Καθαρή ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη είναι ο μανδύας αξιοποίησης συσσωρευμένων κεφαλαίων σε επενδύσεις εγγυημένων υψηλότατων κερδών, επιδοτημένων με δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις που πληρώνουν οι λαοί με ακριβότερο ρεύμα. Σε ενεργειακή ένωση της ιδιωτικοποιημένης ενέργειας-εμπορεύματος, όπου διακρίνεται και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην Ελλάδα, η ενεργειακή φτώχεια του λαού αυξάνεται, ενώ οι τιμές για τους βιομήχανους μειώνονται.

Αποφάσεις διασκέψεων όπως του Παρισιού δεν εμπόδισαν τη δίψα, την πείνα, επιδημίες, φυσικές καταστροφές, επιπτώσεις ιμπεριαλιστικών πολέμων. Οξύνεται η αντίθεση των λαϊκών συμφερόντων με ένα σύστημα που για τα κέρδη σκοτώνει ανθρώπους και περιβάλλον. Μόνο κοινωνικοποίηση του πλούτου και των φυσικών πόρων, ο κεντρικός σχεδιασμός για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών μπορούν να εξασφαλίσουν φθηνή ενέργεια για όλους, ισόρροπη ανάπτυξη ανθρώπου και περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE). – Pani Przewodnicząca! Gratuluję Komisji Europejskiej, panom komisarzom odpowiedzialnym za energię, za ten pakiet. Właśnie takie podejście jest nam potrzebne – w postaci pakietu, bo te wszystkie elementy związane z unią energetyczną są powiązane i już w tej chwili mamy niemal dziewięćdziesiąt procent legislacji niezbędnej w naszej Unii. Pięć krótkich uwag: system zarządzania unią energetyczną zawiera wskaźnik zależności od importu energii – to dobrze. Myśmy tego chcieli w naszym sprawozdaniu o unii energetycznej. Punkt drugi: cieszy wspólny cel na poziomie Unii odnośnie OZE – 27 % do 2030 r. Ale trzeba by przy tej okazji zagwarantować neutralność energetyczną, o której wiele razy mówiliśmy i którą podkreślaliśmy. Po trzecie: jeśli stoimy na straży tej neutralności, to niewątpliwie ustalenie emisyjności na rynku mocy na poziomie 550 kilogramów na megawatogodzinę jest pewnym zaprzeczeniem punktu 194 naszego traktatu, gdzie jest zagwarantowany dobór przez państwa członkowskie miksu energetycznego. Punkt czwarty: platforma finansowa wspierania OZE. Przecież chcemy handlować energią odnawialną, ta platforma powinna być w akcie głównym, a nie w aktach delegowanych. I punkt piąty: cieszy ambitny unijny cel efektywności energetycznej na poziomie 30 %, bo komisja ITRE zawsze opowiadała się za wysokim celem efektywności energetycznej.

 
  
MPphoto
 

  Martina Werner (S&D). – Frau Präsidentin, werte Kommissare! Mit dem Bündel Clean Energy for all setzt die Kommission zum wirklich großen Sprung an, und das ist auch gut so.

Ich möchte aber trotzdem gerne einige Stellen erwähnen, an denen die Kommission meines Erachtens ein bisschen zu kurz springt. Ein verbindliches Effizienzziel – wie vom Parlament ja auch gefordert – von 40 % bis zum Jahr 2030 ist erreichbar. Es muss aber auch auf die Mitgliedstaaten heruntergebrochen werden. Ähnliches gilt auch für die Erneuerbaren. Schon ohne irgendeine zusätzliche Maßnahme würde bis 2030 ein Anteil von 24 % erreicht werden. Deswegen ist meines Erachtens das Kommissionsziel von 27 % einfach zu niedrig gesteckt.

Ambitionierte Vorgaben regen Innovationen an und setzten Impulse für Wachstum und Beschäftigung. Sie helfen den Handwerk-Startups und sie schaffen Industriearbeitsplätze. Und es ist längst überfällig, den Strommarkt europaweit fit für die Erneuerbaren zu machen. Dazu gehört natürlich auch der Vorrang für Erneuerbare. Ich wünsche mir konkrete europäische Rahmenvorgaben für nationale Fördersysteme, um halt keinen Flickenteppich in Europa zu erzeugen. Kapazitätsmechanismen – wenn überhaupt – dürfen nicht dazu dienen, zum Beispiel alte Atommeiler durch die Hintertür künstlich am Leben zu erhalten.

Ein letzter Punkt: Ich halte den Ansatz der Kommission für richtig, die Verbraucherinnen und Verbraucher in den Mittelpunkt der Energiewende zu stellen. In Zukunft werden aus Konsumenten immer mehr Prosumenten. Dabei müssen wir ein besonderes Augenmerk auf ärmere Menschen legen. Sie müssen die Möglichkeit erhalten, sich ebenso aktiv an der Energiewende zu beteiligen.

Wenn wir die Energieunion jetzt richtig ausgestalten, spüren die Bürgerinnen und Bürger den Nutzen sofort. Also: Lassen Sie uns gemeinsam an einer erfolgreichen Umsetzung arbeiten!

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR). – Beste commissaris, ik ben blij dat ik u vandaag kan feliciteren met de voorstellen die u hebt gedaan. De Commissie toont met de voorstellen aan dat ze ziet waar de uitdagingen op vlak van energie en klimaat vandaag liggen. We moeten inderdaad ambitieuze doelstellingen vooropstellen, maar ze moeten wel realistisch blijven. Onrealistisch hoge doelstellingen schieten hun doel voorbij.

Ik zou graag drie zaken toelichten. Ten eerste, de nadruk op efficiëntie staat terecht centraal in de voorstellen van de Commissie. Waar de Commissie inzake energie-efficiëntie echter mikt op 30 procent, stel ik voor dat we ons houden aan de 27 procent zoals ook afgesproken binnen de Raad. Eeventueel kunnen we dan opnieuw evalueren in 2023. Dan het tweede element, hernieuwbare energie. De Commissie stelt terecht een bindende Europese doelstelling voor van 27 procent. De Commissie toont hiermee aan dat het binnen een eengemaakte energiemarkt geen zin heeft om nationaal bindende doelstellingen vast te leggen voor hernieuwbare energie. En dan ten slotte, wat de plannen betreft voor een nieuw marktmodel voor energie, zal ik erop toezien dat de marktbelemmeringen die nog bestaan zoveel mogelijk worden weggehaald. Ik denk dat de Commissie op dit vlak nog net iets tekort schiet.

 
  
MPphoto
 

  Kaja Kallas (ALDE). – Madam President, this winter package is about shaping European energy policy for a decade to come, and even longer, so this requires some forward-thinking.

The Commission got it right in clearly stating in its proposals that we are moving away from centralised generation towards decentralised production, with renewables and technology at the core, but all of this package needs to deliver on the statement and provide the right initiatives for the energy sector and consumers to move forward with this change.

One key element is connectivity – connectivity between countries, connectivity between smart buildings, appliances inside homes and the grids, connectivity between car and home, connectivity to integrate more renewables to the grid. To deliver on connectivity, grids need to get smarter and we do need smart meters which are, as one expert says, the brain of the grids. So before we talk about more ambition in our renewables policy, we need to make sure that we get these key principles right.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). – Manau, kad švariosios energetikos priemonių rinkinys yra geras dokumentas. Tikiuosi, kad jis bus tinkamai įgyvendintas. Pastatų renovacijos skatinimo priemonės gali iš tiesų stipriai mažinti energijos vartojimą, todėl būtent renovacija turėtų būti vienas iš svarbiausių šių priemonių stulpų.

Antra, Europos Sąjunga privalo vienu balsu kalbėti dėl kiekvienos konkrečios Bendrijos narės energetinio saugumo. Taip pat ir dėl atominės energijos gamybos saugumo. Šiame rinkinyje aš pasigedau tinkamo dėmesio greta išorinės Europos Sąjungos sienos Baltarusijoje statomos atominės elektrinės klausimams. Matyt, nereikėtų pamiršti elementarios tiesos, kad vienas radioaktyvus debesis gali palaidoti visus švarios energetikos priemonių rinkinius ir visą Europos Sąjungos energetikos strategiją. Atsižvelgiant į nerimą keliančius pranešimus dėl statybos aikštelės Astrave, būtent tarptautinis dėmesys dėl šios elektrinės saugumo turėtų būti gerokai didesnis.

Trečia, energijos kainos namų vartotojams. Bendrijoje yra tokių šalių, kuriose gyventojai už energetinius išteklius yra priversti atiduoti beveik trečdalį savo pajamų. Energetikoje įsigalėjo monopolistai. Jų diktuojamos kainos skurdina Bendrijos šalių vartotojus. Būtent iš jų ne visuomet teisingo apmokestinimo energetikos kompanijos kraunasi didžiulius pelnus.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). – Madame la Présidente, Messieurs les Commissaires, qu'est-ce, une politique? Une politique, c'est ce qui, effectivement, demande une action volontaire et qui ne s'appuie pas uniquement sur des instruments de marché. Vous le savez!

Si nous avions voulu faire une politique ambitieuse en matière d'efficacité énergétique et d'énergies nouvelles, la seule possibilité, vu les montants qu'il faudrait investir pour aller au-delà du marché, avoir une politique volontariste, c'eût été d'utiliser la création monétaire – ce qu'on appelle le quantitative easing – en accord avec la Banque centrale, pour faire un programme de 500 milliards de nouveaux investissements dans les économies d'énergie et les énergies nouvelles. Si vous avez une ambition, c'est ce qu'il faut faire, vous le savez.

Deuxièmement, il faut vous appuyer sur les États, sur les agences d'investissement des États et sur les entreprises publiques nationales. Ce n'est pas ce que vous avez fait et vous avez détruit les instruments, en grande partie, dont nous nous sommes dotés, après la Deuxième Guerre mondiale, pour construire effectivement une politique énergétique. Nous risquons donc l'insécurité et nous sommes confrontés à la précarité énergétique.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – Pani Przewodnicząca! Gdy słuchałem pana Cañety, to odnosiłem wrażenie – przepraszam bardzo – że słucham bredzenia szaleńca. Nie mówi się w ogóle o zysku, co jest w każdej działalności gospodarczej, tylko tu dwadzieścia procent, tu wydumane z palca trzydzieści procent, tu czterdzieści siedem, tam pięćdziesiąt dwa. Chciałem uświadomić pana Cañetę, który na pewno w szkole spał, że dwutlenek węgla to nie jest odpad, to nie jest trucizna – to jest bezcenny budulec, z którego rośliny budują swoją materię. Dwutlenek węgla jest bezcenny. Dzięki niemu ziemia się zieleni w tej chwili – to mówię do Zielonych. Proszę Państwa, w tej chwili już większość uczonych mówi, że globalne ocieplenie, jeśli w ogóle istnieje, nie ma nic wspólnego z działalnością człowieka. I przysięgam na Boga, przysięgam na głowę moich dzieci, że nie spocznę, dopóki ludzie, którzy wywalili ogromne pieniądze na walkę z tym globalnym ociepleniem, nie wylądują więzieniach. Bo Pańskie miejsce, Panie Cañete, jest w więzieniu, a nie na tej ławce. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Vorschläge der Kommission zur zukünftigen Energiepolitik sind anspruchsvoll, aber sie sind zu schaffen. Gut gefallen mir die offensichtlichen Bezüge der einzelnen Vorschläge auf die jeweils andere Gesetzgebung. Es geht größtenteils Hand in Hand, was auch in dem künftig integrierten Berichtswesen der Mitgliedstaaten zum Ausdruck kommt.

Dennoch zwei Kritikpunkte: Erstens bin ich nach wie vor der Auffassung, dass die Auswirkungen dieses Pakets auf den Emissionshandel unzureichend berücksichtigt sind. Wie wirken denn die Vorgaben für Erneuerbare? Wie wirkt der Zwang zur Energieeinsparung? Wie wirken aber auch Ökodesign-Labelling, bauliche Auflagen? Wie wirkt sich all das konkret auf den CO2-Ausstoß und damit auf die Zertifikatspreise aus?

Wir dürfen nicht wieder in eine Situation kommen, in der wir mit irgendwelchen Korrekturmechanismen die Märkte aushebeln und die Wirtschaft verunsichern. Wir brauchen eine Abschätzung der Gesamtfolgen der energierelevanten europäischen und nationalen Gesetzgebung auf den Emissionshandel.

Zweitens glaube ich, dass ein Zwang zur Energieeinsparung nicht mehr zeitgemäß ist. Es wird alles viel schneller gehen, als wir heute denken – grüne Energien auch im Wärmemarkt. Zweitens der Strukturwandel zur Elektromobilität: Wir werden künftig mehr Strom brauchen und nicht weniger. Ja, lieber Claude Turmes, dieser Strom ist dann grün, und den Weg in das grüne Stromzeitalter sollten wir nicht mit einem Einsparzwang blockieren.

Zusammengefasst: Das Paket ist okay. Wir brauchen aber eine Abschätzung der Folgen unseres Tuns auch auf den Emissionshandel, und wir sollten im Bereich der Energieeinsparung mit indikativen Zielen anstelle von Zwang arbeiten.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Poche (S&D). – Pane komisaři, paní předsedající, „zimní energetický balíček“ měl být zásadním přelomem v energetické politice a já stále věřím, že by jím být mohl. Zůstává však otázkou, jestli naplní očekávání, která do něj jsou vkládána. Výsledek bude záležet také na tom, jak se nám v Evropském parlamentu podaří prosadit soubor opatření, která jsme navrhovali ve zprávě o implementaci směrnice o energetické účinnosti a v mnohých dalších zprávách, které jsme v uplynulých dvou letech přijali. Já jsem rád, že jsou návrhy na stole, ať už se někomu zdají méně ambiciózní či více ambiciózní, ale dle mého názoru jsou realistické.

Rád bych se zaměřil konkrétně na oblast energetické účinnosti, kterou považuji za jeden z naprosto zásadních aspektů budoucího nastavení celého energetického trhu. Nepředpokládám, že by se našel někdo, kdy by zpochybňoval význam energetických úspor. Snižování spotřeby může snížit naši závislost na dovozech, posílit naši energetickou bezpečnost i pomoci domácnostem ohroženým energetickou chudobou.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský (ECR). – Paní předsedající, páni komisaři, „zimní energetický balíček“ považuji za jeden z nejzásadnějších, ale i velmi rizikových materiálů pro budoucí desetiletí. Energetika se stala nezbytnou součástí života lidí, všichni potřebují svítit a topit za únosné tržní ceny, nedeformované, neprodražované různými politickými zájmy.

Jakkoliv s mnohým v textu souhlasím, za velmi problematické považuji stanovení závazných cílů pro energetickou účinnost na 30 % jako administrativní rozhodnutí. Pokud cíle přeženeme, může být dopad na bezpečnost, investiční náklady i ekologii zcela opačný a destruktivní. Jakýkoliv nárůst nad 27 % musí být podložen komplexní dopadovou studií, která objektivně zdůvodní navrhovanou úroveň zvýšení. Energetická unie musí být motivačním impulsem pro otevřený trh s energiemi, který napomůže konkurenceschopnosti členských států a průmyslu.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Madam President, Commissioners, such a proposal will always provoke reactions – it is too ambitious, lacking ambition, and so on. What I am looking forward to seeing is whether this is complex proposal which will do away with distortions of the market and we will have an Energy Union and a functioning internal market.

We always speak in favour of completion of the internal market, but then with the proposals and the deliberations in Parliament we gradually dilute it. For me, the absolutely key issue is whether a company will find it viable to invest in the energy market. That is key. Once that happens, we will have the functionality of the internal market, so issues like the design of the energy market, issues of price zones, issues of capacity mechanisms and so on, these have to be assessed in a complex way and then we might find out whether the target XY is ambitious or realistic or not, but as I say, the functionality is the absolute key issue and we will assess it on the basis of the impact assessments, for sure.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar Cañete. Ich gratuliere zu dem Paket Clean Energy.

Es zeigt, dass die Europäische Union auf dem Weg ist, wieder mehr in Produktion zu investieren. Letztlich sollte auch ein verbindliches Ziel entstehen, dass wir bis 2030 wieder 30 % vom Bruttosozialprodukt in der Produktion haben wollen. Wenn wir sehen, dass derzeit Frankreich bei 11 % ist, dann ist das eine Riesenchance, dass mit diesem Clean Energy-Paket hier neue Beschäftigung entsteht, und natürlich auch Investitionen.

Ich glaube, dass allerdings die Frage beim Verkehr effizienter gelöst werden könnte, durch Sensortechnologie und durch das neue 5G-System, wenn wir nämlich 5G für continuous driving benützen. Ich bin heute ins Parlament gefahren, man steht manchen roten Ampeln drei Minuten. Da stehen schwere LKW, die wieder auf 50 Stundenkilometer beschleunigen, und das ist eine Riesenherausforderung, weil natürlich dadurch extrem viel Feinstaub entsteht, durch das Bremsen. Der Abrieb der Reifen, der Bremsbeläge, die Motoren sind im schlechtesten Zustand. Also: kümmern Sie sich bitte um continuous driving, damit in den Städten mit kontinuierlicher Geschwindigkeit gefahren werden kann. Das erhöht auch die Lebensdauer der Batterien in der E-Mobility.

Letztlich gilt es auch 140 Millionen Häuser in Europa thermisch zu sanieren. Hier könnte man mit vocational training, also mit dementsprechender Aus- und Weiterbildung, viele neue Jobs schaffen, die die Geldbörse der Bürgerinnen und Bürger entlasten und zusätzlich neue Jobs mit guten Einkommen gewährleisten könnten.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. – Mr Rübig, you are a specialist on energy: would you not consider that we must raise the level of ambition for renewables and energy efficiency and develop further provisions on energy poverty, whilst avoiding hidden subsidies for mature technologies?

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Recht herzlichen Dank für diese Frage. Ich glaube, wir könnten das Problem insofern leicht lösen, indem wir das Investieren erleichtern. Nämlich insbesondere Investitionen für Konsumenten, in den entsprechenden thermischen Schutz der Häuser vor Kälte oder Wärme.

Mein Vorschlag wäre, dass man das emission trading system, die Erlöse, die die nationalen Finanzminister erzielen, der Europäischen Investitionsbank zur Verfügung stellt und damit ein Investitionsprogramm startet, das diese Energieeffizienzmaßnahmen erlaubt, um den Bürgerinnen und Bürgern das Geld in der Tasche zu lassen. Danke für diese Frage.

 
  
MPphoto
 

  President. – I would like to inform you that I will not be taking any more blue cards, because we still have many speakers on the list.

 
  
MPphoto
 

  Theresa Griffin (S&D). – Madam President, Commissioners, just like the customs union and the single market, the UK Government is being incredibly silent on the issue of the internal energy market. Today’s Clean Energy Package highlights that the EU is leading the way when it comes to promoting renewable energy, making our buildings more energy efficient, decarbonising our economy and fighting energy poverty. However, I believe that we can be more ambitious, especially in terms of energy efficiency.

It is paramount that the UK remains within the internal energy market, and that we don’t listen to the usual climate change denial claptrap of UKIP. Outside the internal energy market, the UK will lag behind its 27 neighbours. Not only is that bad for the environment, but it is bad for our industries and the sustainable green jobs of the future. Energy is not a commodity. It is a basic social right. So what is your vision, Theresa May? Is it a United Kingdom that turns its back on the climate, or a leader promoting jobs alongside our neighbours?

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Pani Przewodnicząca! Panowie Komisarze! Zabierając głos w tej debacie, chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię z punktu widzenia mojego kraju, Polski. Według kryteriów zaproponowanych przez Komisję kraje korzystające z węgla jako nośnika energii nie będą mogły uruchomić tak zwanych rynków mocy, a przecież unijne traktaty stanowią, że poszczególne kraje członkowskie same określają swój koszyk energetyczny.

Niestety takie skutki powoduje dopisanie w ostatniej chwili do projektu rozporządzenia rozwiązania, że tylko elektrownie emitujące mniej niż 550 kilogramów CO2 na megawatogodzinę będą mogły uczestniczyć w rynku mocy. W sytuacji, kiedy najnowocześniejsze jednostki emitują obecnie około 700 kilogramów CO2, taki zapis w zasadzie eliminuje elektrownie węglowe i zaproponowany tutaj 5-letni okres przejściowy dla starszych elektrowni niespełniających tej normy niewiele zmienia. Dopisanie takiego rozwiązania do rozporządzenia w ostatniej chwili (bo we wcześniejszych wersjach tego nie było) bez oceny skutków takiej regulacji pokazuje, że była to decyzja polityczna komisarzy bez oglądania się, jakie pociągnie to ekonomiczne skutki dla krajów członkowskich, w tym takiego kraju jak Polska, który ma energetykę opartą na węglu.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). – Frau Präsidentin, meine Herren Kommissare, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das ist ein ganz interessanter Vorschlag, den die Kommission vorlegt. Ein Riesenpaket, bei dem man wahrscheinlich jetzt auch noch nicht alle Details genau beurteilen kann. Aber es ist der Versuch, ein bisschen pragmatischer an die Frage heranzugehen. Wenn wir günstige Preise haben wollen, weil wir Energiearmut als ein Problem sehen, dann darf man nicht einfach weiter Gas geben. Wenn wir dafür sorgen wollen, dass die Versorgungssicherheit erhöht wird und dass sich die Auswirkungen auf das Klima vernünftig gestalten, dann braucht man ein Gesamtkonzept und muss beachten – und das finde ich interessant in dem Konzept –, dass die unterschiedlichen Maßnahmen zueinander auch in Beziehung stehen. Wenn der Emissionshandel ein solches zentrales Element sein soll, dann müsste – wie der Kollege Pieper eben zu Recht gesagt hat – auch hier stärker darauf geachtet werden, was für Auswirkungen wir eigentlich mit den anderen Maßnahmen haben.

Es gibt interessante Hinweise, zum Beispiel auch die Frage, wie wir mit dem Einspeisevorrang für Erneuerbare umgehen, dass es das in Zukunft so nicht mehr geben soll. Aber auch da steckt der Teufel im Detail.

Es gibt Punkte, über die man noch intensiver reden muss. Ich verstehe nicht, warum ACER so aufgebaut und ausgebaut werden muss. Warum brauchen wir so eine zentralistische europäische Einheit mit zusätzlichen Kompetenzen? Es reicht doch vollkommen aus, dass die Zusammenarbeit der bestehenden nationalen Institutionen, die wir haben, ein Stück verbessert wird. Es geht vielmehr um praktische Fragen, wie der Netzausbau beschleunigt werden soll. Darauf sehe ich hier keine klare Antwort. Und last but not least, das, was hier im Parlament immer passiert und was ich jetzt schon wieder befürchte: immer mehr, immer höhere, immer schnellere Ziele – dieser Wettbewerb bringt uns nicht weiter. Wir brauchen praktische Lösungen, um voranzukommen.

 
  
MPphoto
 

  Adam Gierek (S&D). – Pani Przewodnicząca! Priorytetem w dynamicznym, optymalnym realizowaniu paradygmatu optymalnej unii energetycznej jest bezpieczeństwo energetyczne, walka z ubóstwem energetycznym, modernizacja infrastruktury produkcyjnej i przesyłowej i ekologiczne wykorzystanie dostępnych źródeł energii. Energii, w tym także czystego węgla, gdy nie dysponuje się dostateczną ilością innych źródeł. Jest to niezbędne, by zmniejszyć wskaźnik zależności energetycznej od importu.

Nie należy przy tym zapominać, że ważnym elementem unii energetycznej jest pełna termomodernizacja budynków mieszkalnych, komercyjnych i publicznych. Wsparcia wymaga także rozwój efektywnej produkcji ciepła sieciowego w elektrociepłowniach, także i w tych ekologicznych opalanych węglem.

Dekarbonizacja nie może być osiągana metodą sztucznych ograniczeń administracyjnych i narzucanych nierealnych limitów, lecz poprzez realny wzrost efektywności.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Pakiet na rzecz czystej energii budzi zastrzeżenia. Pierwsza uwaga dotyczy kryteriów, które będą musiały spełnić państwa członkowskie, aby uruchomić rynek mocy. Zgodnie z postanowieniami traktatowymi, Panie Komisarzu, każde państwo ma prawo decydowania o własnym kształcie koszyka energetycznego. Niestety propozycja Komisji wyłącza możliwość stosowania węgla przy budowie rynku mocy, a to osłabi bezpieczeństwo energetyczne Polski. Po drugie, Komisja, wchodząc w rolę kreatora polityki energetycznej, przypisuje sobie kompetencje przynależne Radzie. W październiku 2014 roku szefowie rządów uzgodnili, że Unia będzie dążyć do zredukowania konsumpcji energii o 27 % do 2030 roku. Bez jakiejkolwiek podstawy prawnej Komisja zmienia cele ambicjonalne na cel prawnie wiążący, a do tego podnosi go do poziomu 30 %. Mam nadzieję, że dalsze prace nad pakietem na rzecz czystej energii usuną te zastrzeżenia.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, having had the privilege of representing Parliament in Paris and in Marrakech at the two COPs, I welcome the introductory remarks by the Commissioners and look forward to working with them as we move towards our ambition of a low-carbon economy. I want to use my time to focus on the proposal on the energy performance of buildings, which is an area which I have a keen interest in and in which I see significant potential.

Big improvements are needed in numerous buildings, 75% of which are currently considered to be inefficient. Buildings account for 40% of final energy consumption in Europe. An enormous amount of this is wasted due to buildings not performing efficiently. Our work in the coming months needs to ensure that we set the right framework to make investment into energy-efficient projects in buildings happen; I look forward to that challenge. I welcome the mandatory minimum requirements for renewable energy in new buildings, and in buildings undergoing major renovations. This, along with a more ambitious energy efficient target of 30%, will help to ensure real improvements in terms of energy use in our buildings. Efficient homes mean less energy consumption, lower bills and a lower carbon footprint. It is a true no-brainer, and I look forward to work in the proposal in the coming months.

I feel that the key challenge in making the required improvements is mobilising the investment to bring about the required changes. The new initiative to unlock EUR 10 billion in public and private funding for energy efficiency and renewable energy in buildings, as announced in this package, is welcome and will be a crucial part of this. I also welcome the EUR 400 million under the EIB FC fund for France, that could be emulated elsewhere.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). – Prisijungiu prie sveikinimų Komisijai pateikus ambicingą dokumentą, pirmą kartą turime visapusiškai susietą planą, kuris pasitelkė skaitmenines technologijas ir inovacijas tam, kad būtų sukurta moderni, efektyvi ir šiandieninio gyvenimo realijas atitinkanti energetikos rinka. Paryžiuje buvo pasiektas istorinis susitarimas dėl klimato kaitos, todėl turime būti šios srities lyderiai ir toliau išlaikyti iniciatyvą. Atsinaujinanti ir švari energetika yra vienas iš labiausiai efektyvių būdų ilgalaikėje perspektyvoje. Pernelyg daug neišnaudotų galimybių turime pastatų renovacijos srityje, todėl Komisijos pateikti pasiūlymai leis paspartinti šį procesą ir užtikrinti daug efektyvesnį energijos taupymą bei perėjimą prie mažai taršios ekonomikos. Tai leis sumažinti ir energetikos sąskaitas, kas yra labai aktualu labiausiai socialiai pažeidžiamiems vartotojams. Svarbu, jog energetikos sąjungos kūrimas prisidėtų prie energetinio skurdo mažinimo, kas ilgajam laikotarpiui atneštų realią naudą mūsų vartotojams ir įmonėms.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Pani Przewodnicząca! W polityce energetycznej zawsze należy brać pod uwagę kontekst danego kraju, źródła, surowce, z których korzysta i poziom życia. Tylko taka polityka jest wyrazem solidarności, a nie socjalizmu, który chce wykorzystywać władzę publiczną do tego, żeby eliminować konkurencję albo ograniczać możliwości jej działania. Eliminacja węgla jako źródła energii prowadzić będzie jedynie do zwiększenia uzależnienia nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej od Rosji. Kto tego nie rozumie w ogóle nie powinien sprawować żadnej władzy publicznej.

Proszę Państwa, chcę przypomnieć jeszcze obecny artykuł 98 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W tym artykule w Maastricht zapisaliście szczególne prawo Niemiec do pomocy publicznej dla tej części Niemiec, która znajdowała się pod dominacją sowiecką, która doświadczyła nieszczęść komunizmu, a dzisiaj wykorzystuje się rzekomy pretekst pomocy publicznej nawet tam, gdzie jej w ogóle nie ma, żeby ograniczyć rozwój większości krajów, które doświadczyły tego samego.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). – Frau Präsidentin! Ich glaube, das Gesamtpaket ist ehrgeizig genug, es ist ausgewogen und fair, und überzogene Forderungen, wie sie hier teilweise erhoben wurden, haben keinen realistischen Hintergrund, denn am Ende müssen wir uns auch mit der Verantwortung der Mitgliedstaaten über den Energiemix auseinandersetzen.

Deshalb nutzt es nichts, wenn wir das Kind mit dem Bade ausschütten. Die positiven und die negativen Punkte sind genannt worden. Ich will einige wenige nennen. Mit dem Vorschlag für ein neues Strommarktdesign, stellt die Kommission die richtigen Weichen für einen gestärkten flexiblen Strominnenmarkt. Allerdings fehlt der dafür notwendige Netzausbau, darauf ist bereits hingewiesen worden. Die Kommission schlägt einen Strommarkt mit klaren Preissignalen vor. Das sieht allerdings ebenfalls die Verschiebung zu supranationalen Behörden und Institutionen vor, und da ist die Frage der Verantwortung und Haftung möglicherweise sehr kompliziert.

Das Thema Kapazitätsmärkte: Hier sollen die Kapazitätsmärkte nur noch als Übergangslösung erlaubt sein. Da werden wir mal sehen, was die Mitgliedstaaten daraus machen. Was die Kohle angeht, so ist der Benchmark 550 mg CO2 für neue Kraftwerke. Herr Kommissar Cañete, dies ist ein so hoher Benchmark, dass er nicht erfüllt werden kann und praktisch das wirtschaftliche Aus für alle diese Kraftwerke bedeutet.

Letztendlich: Die Kommission zieht eine erhebliche Kompetenzerweiterung von ACER vor. Auch dort ist die Frage, ob das Problem der Überkapazitäten im Strommarkt an dieser Stelle richtig angepackt werden kann.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). – Señora Presidenta, estamos ante una gran oportunidad. La transición a las energías limpias es una necesidad ambiental y una oportunidad para el crecimiento económico y la creación de empleo. Necesitamos un mercado único energético, un mercado más integrado, más transparente, capaz de aportar precios asequibles y que cumpla nuestros objetivos climáticos. Además, que supere el aislamiento como el que sufre la Península Ibérica.

Necesitamos impulsar la transición hacia un modelo que pivote sobre las energías renovables, que impulse el autoconsumo y que apueste de forma indiscutible por la mejora de la eficiencia energética. Y como socialistas, pero también como personas, exigimos una acción definitiva contra la pobreza energética. Cincuenta millones de europeos y cinco millones de españoles aguardan una respuesta a la altura del desafío.

Los ciudadanos, señores Comisarios, deben ser el centro y la razón de la nueva política energética de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). – Fru Formand! Tak til Kommissionen for at fremlægge vinterpakken nu. Det er en kæmpe lovgivning, og det er nok den vigtigste lovgivning i dette Parlament i indeværende periode. Energipolitikken har direkte indflydelse på vores sikkerhedspolitik og vores forsyningssikkerhed, idet vi i øjeblikket desværre bliver mere og mere afhængige af gas fra Putins Rusland og olie fra Mellemøsten. Hertil kommer, at vores beslutninger påvirker både vores miljø og vores klima. Ved at udnytte europæisk energi bedre mindsker vi afhængigheden af importeret energi og bliver mindre påvirket af geopolitiske uroligheder. Lad os nu leve op til overskriften ”Clean Energy for All”! Det er godt at se, at energieffektiviteten bliver sat i højsædet. De 30 % burde ikke være noget problem overhovedet! Der er masser af job og beskæftigelse i denne politik, specielt i forbindelse med energieffektivitet og energirenovering. Det er inden for forskellige job – der er også job til folk i de blå kedeldragter inden for energirenovering! Men set i et bredere perspektiv omkring digitalisering, uddannelse mv. holder vi også en masse penge hjemme i Europa og bruger pengene i Europa frem for at sende pengene til Rusland og til Mellemøsten.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). – Madam President, let me start by thanking Vice-President Šefčovič and Commissioner Arias Cañete for delivering this winter package as promised. As representatives of our citizens across the EU, we need to answer our constituents’ calls when they ask us for policies that will deliver better air quality and cleaner energy. I believe that this package introduces significant improvements in energy efficiency, which, if properly carried out, can lift people out of energy poverty, cut greenhouse gas emissions and create jobs. Energy efficiency comes first, and rightly so. On the other hand, we need to make sure that renewable targets can actually deliver the results we want and do not slow down the momentum reached during COP21. The shift away from coal power plants needs to be concretely encouraged, and no loopholes should remain open to subsidise the use of coal for power generation or high-polluting fossil fuels. The technology and the solutions are there, and we need to make sure that we deliver a package that will seriously tackle climate change in the decades to come. This is once again our opportunity to rise to the occasion and move away from fancy words to concrete action which continues to build on the Paris Agreement.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). – Frau Präsidentin! Ich möchte der Kommission Glückwünsche aussprechen für das Winterpaket und vor allen Dingen für den Teil Energieeffizienz. Die Kommission hat wirklich die Energieeffizienz an die erste Stelle gestellt. Das steht jetzt nicht nur in irgendeinem theoretischen Papier, sondern das ist in dem Gesetzgebungsvorschlag vereinbart, und das begrüße ich sehr.

Energieeffizienz ist der preiswerte Teil der Klimaschutzpolitik. Ich möchte das aufgreifen, was Bendt Bendtsen gesagt hat: Wenn wir in Energieeffizienz investieren, dann können wir sehr viel Geld für fossile Brennstoffe sparen. Wir haben in den letzten Jahren täglich eine Milliarde Euro überwiesen an Russland, an die arabischen Staaten. Wenn wir dieses Geld wenigstens zum Teil in die europäische Industrie und in das Handwerk investieren können, die uns helfen, Energieeffizienz nach vorne zu bringen, ist es dort sicher besser angelegt.

Bei dem Vorschlag zu Erneuerbaren habe ich eine Frage, und ich möchte gerne, dass wir gemeinsam an der Lösung dieser Frage arbeiten: Und zwar haben wir ein verbindliches Ziel von 27 %. Mir ist der Weg nicht so klar, wie wir dieses Ziel erreichen. Bei der Energieeffizienz ist der Weg relativ klar beschrieben, bei den Erneuerbaren nicht so. Und ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass Staaten, die in erneuerbare Energien investieren, dies in dem Fall, dass wir das verbindliche Ziel verfehlen, auch anerkannt bekommen. Also Vorreiter belohnen, Vorreiter nicht bestrafen. Und ich würde mich freuen, wenn wir auf diesem Weg gemeinsam mit der Kommission über die Fraktionsgrenzen hinweg arbeiten könnten.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Madam President, this proposal will limit the overall cost of our decarbonisation challenge, which is very important. We can read this in particular in energy efficiency. It is the best example of how actions will soon be paid back. The Commission also aims to eliminate artificial bottlenecks, which will facilitate investments and lead to the better functioning of the regional and European electricity markets. Decarbonisation of the transport sector is strongly prescient.

In the long run, electric vehicles will be in the mainstream of personal transport, so it is important to lay down the foundations of this transition today. But we will need to deliver right away too. I thank the Commission for coming forward with the proposal to substitute fossil fuels with sustainable biofuels. Many Europeans will drive using liquid fuels for decades, but this proposal is not coherent and we will need to look at the coherence of the policies on biofuels in the future months.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Panowie Komisarze! Rozumiem intencje Komisji Europejskiej – jest to próba znalezienia rozwiązania, aby gospodarka Unii Europejskiej była konkurencyjna w sytuacji nieuchronnych przeobrażeń technologicznych w energetyce, a te przeobrażenia muszą iść w kierunku czystej energii. I rzeczywiście mocnym punktem tej propozycji jest próba urynkowienia zielonej energii. Odnawialne źródła energii tracą pierwszeństwo w dostępie do sieci, ale wstępne założenie, które temu przyświeca, jest nadmiernie optymistyczne, mianowicie założenie, że poprzez ten pakiet możliwe będzie osiągnięcie jednoprocentowego wzrostu PKB w skali Unii Europejskiej. Dlatego, że rzeczywiście abstrahuje od różnic pomiędzy krajami, doskonale znanych uwarunkowań poszczególnych krajów obu komisarzy. Nie jest to propozycja neutralna technologicznie, o czym Panowie wiecie. W ten sposób ingeruje się w koszyk energetyczny, który powinien być suwerenną decyzją państw członkowskich.

Z punktu widzenia kraju takiego jak Polska oczywiście najbardziej niepokojąco wyglądają limity, które praktycznie wykluczają węgiel z rynku mocy. Ten limit, który proponuje Komisja w wysokości 550 gramów CO2 na jedną kilowatogodzinę uniemożliwia wsparcie publiczne, ale co gorsza uniemożliwia wsparcie publiczne w energetyce, która idzie w kierunku czystego węgla, a to jest dla takich krajów jak Polska jedyna możliwość osiągnięcia celów klimatycznych i nie powinna być za to karana.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, come dice la vostra comunicazione, l'energia meno costosa è quella che non consumiamo. La chiave di questo apparente paradosso è proprio l'efficienza energetica, che io considero un'assoluta priorità assieme alle rinnovabili.

È un'opportunità per i cittadini, per la bolletta energetica, per il miglioramento ambientale, per la salute dei cittadini, sì dico aria pulita come dite voi, se penso a quello che accade in alcune città d'Europa, dove oggi l'aria è irrespirabile.

Ed è una grande opportunità, formidabile anche per l'industria, ma occorre agire in modo collegiale e integrato. Io invito perciò la Commissione, formalmente, a operare in modo più coordinato con i Commissari all'industria, all'innovazione, al budget, perché fare efficienza energetica significa, per primo, sostegno alla ricerca in campo tecnologico-ambientale, per le abitazioni, i trasporti e le industrie stesse; sostenere le nuove imprese, le startup che nascono con questi progetti innovativi; avere una finanza più flessibile e più intelligente proprio per questi prodotti, per la loro creazione e la distribuzione nel mercato; preparare le competenze e le professioni necessarie.

Siamo tutti consapevoli che in Europa, in questo settore, l'Europa potrebbe avere forte capacità competitiva e leadership industriale.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). – Fru talman! En europeisk energimarknad måste bygga på en sund och fri, öppen konkurrens. Den måste bygga på bra villkor för förnyelsebara energiformer, den måste genom prismekanismen se till att olika energiformer och nya energislag kan konkurrera fullt ut och växa fram och spela den roll som de i framtiden måste kunna spela.

En europeisk energimarknad måste också bygga på ett tätt samband länderna emellan, med utvecklingen av överföringsförbindelser mellan länder, över Östersjön, i Europa, på kontinenten, för att på det viset skapa en marknad. Och här måste kommissionen gå i täten när det gäller förslag som innebär att man öppnar upp för det som är en marknad.

Men samtidigt vill jag också säga att detta inte är möjligt att uppnå om man samtidigt tillåter Nord Stream 2.

Nord Stream 2 är ett projekt som i sitt politiska syfte har att underminera europeiskt oberoende och europeisk försörjningstrygghet. Det har inga kommersiella fungerande syften, utan det politiska syftet att splittra Europa.

Kommissionen har ett ansvar för att upprätthålla europeisk säkerhet och europeisk försörjningstrygghet, och ni har ett ansvar för att se till att ingen uppnår dominans på den europeiska energimarknaden, som strider mot konkurrensen och möjligheten till att göra denna marknad stark. Tack!

 
  
MPphoto
 

  Csaba Molnár (S&D). – Elnök Asszony, az elmúlt években 40%-kal csökkent a gáz világpiaci ára, de a magyar kormány a lakossági gáz árát csak 10%-kal mérsékelte. A különbséget vagy elnyelte az állam, vagy pedig a kormányközeli vállalkozások zsebébe került ez az extraprofit. A magyar hatósági gázár, amelynek kapcsán egyébként a magyar miniszterelnök egy újabb Magyarországgal szembeni brüsszeli támadásról képzeleg, ez Magyarországon éppen a hatósági árak útján, a gázárak magasan tartását szolgálja. Magyarországon a hatósági gázár nem csökkenti, hanem éppen ellenkezőleg, növeli a lakossági gázárat. Ezért tisztelt Biztos Urak, Magyarországon nem a hatósági ár intézményével van a probléma. Azt mi még támogatjuk is. Az igazi probléma azzal van, hogy kifejezett korrupciós célzattal a magyar kormány a hatósági ár eszközével jóval drágábban adja a lakosságnak a gázt, mint amennyibe az a világpiacon kerül. Ezzel szemben viszont közösen fel kell lépnünk.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Martin (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes collègues ont déjà eu l’occasion de vous appeler à davantage d’ambition, avec des objectifs contraignants plus élevés sur les trois paramètres essentiels de votre paquet: émissions de gaz à effet de serre, efficacité énergétique et renouvelables, et j’y souscris.

Mais qui dit ambition dit aussi cohérence et exhaustivité. Certains craignent que les mécanismes de capacité subventionnent les énergies fossiles. Comment, dès lors, réconcilier l’indispensable sécurité énergétique avec nos engagements visant à émettre moins de CO2?

Que proposez-vous pour relancer les investissements en matière d’efficacité énergétique dans les industries électro-intensives dont vos propres services ont récemment noté qu’ils étaient au point mort?

Vous avez fait un pas sur la précarité énergétique en reconnaissant qu’il s’agissait là d’un sujet véritablement européen. Mais cette évolution ne fait pas disparaître d’un coup de baguette magique les millions d’Européens qui en sont victimes. Il reste beaucoup à faire.

Enfin, puisque vous semblez vous inspirer du Semestre européen pour votre volet gouvernance, comment comptez-vous transformer ce qui est aujourd’hui une procédure technocratique quelque peu subie en un véritable exercice démocratique de débat positif sur les options énergétiques communes?

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhora Presidente, o passo em frente na concretização da União da Energia tem de dar também um impulso para salvar o projeto europeu.

É de agendas como esta que a União precisa – agendas que permitem liderar o desenho do futuro e apagar os fantasmas do passado.

As metas são ambiciosas: 50 % de eletricidade limpa em 2030, produção de eletricidade livre de emissões em 2050, investimento líquido suplementar de 177 mil milhões de euros por ano, entre 2021 e 2030, e 900 mil novos postos de trabalho.

Importa, no entanto, que estes números se concretizem, mas não nos podemos deslumbrar por eles. Temos de aproveitar esta oportunidade para modernizar o mercado, torná-lo mais transparente, eficiente e justo, melhorar as interconexões e a regulação, desenvolver processos de produção e criar redes ainda mais inteligentes, combater as assimetrias regionais, assegurar a competitividade da indústria e dos serviços, garantir o acesso universal à eletricidade e reduzir a pobreza energética.

A energia limpa é uma boa escolha para o planeta e para as pessoas. Hoje é também parte da energia necessária para que o projeto europeu sobreviva.

Por isso, esta é uma agenda em que a União Europeia não pode falhar, em que não podemos falhar.

 
  
  

VORSITZ: ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). – Mr President, Commissioners, let me start by congratulating you, and indeed the whole Commission, on this very impressive winter package with real European value. It is a good starting point, but I also think that we need to raise our ambitions. Let me give a few brief examples. When I read the Commission proposal on ACER, I see words such as ‘may’ and ‘recommend’, but if we want a truly interconnected and sustainable European energy market that effectively does away with transmission bottlenecks, those words must be changed to ‘shall’ and ‘decide’ in a number of places. Europe needs an energy regulator. We need a much stronger ACER with real powers. On renewables, we remain embarrassingly close to the Commission’s own ‘doing nothing’ scenario. I will once again quote Commission President Juncker, who said that Europe should be number one in renewables, so let us beef up our ambitions as well on that point. We are ready to work with you, we have a good starting point, but we need more ambition.

 
  
MPphoto
 

  Simona Bonafè (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, le proposte presentate rispondono nel complesso alla volontà di realizzare la transizione a un sistema sostenibile che tenga insieme basse emissioni di carbonio, sicurezza degli approvvigionamenti, ruolo attivo dei consumatori, benefici per l'ambiente, salute dei cittadini e anche, è bene dirlo, competitività del nostro sistema. Un dato: nel solo 2015 le energie rinnovabili hanno attratto più di 300 miliardi di euro di investimenti a livello mondiale e stimolano nuove tecnologie in cui l'Europa gode di vantaggi competitivi.

Se saluto positivamente le priorità assegnate all'efficienza energetica voglio sottolineare, però, la preoccupazione rispetto alle misure previste per le rinnovabili. Il target è rimasto al 27 per cento e vengono eliminate una serie di misure pro-rinnovabili, mentre abbiamo ancora in piedi i sussidi alle fonti fossili, e in particolare al carbone. Ecco, cerchiamo di capire dove vogliamo andare e dove mettiamo le risorse è un indicatore essenziale della strada da percorrere.

Lo dico con chiarezza: non possiamo permetterci timidezze adesso, evitiamo non solo di non procedere in avanti, ma addirittura di rallentare rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay (ENF). – Monsieur le Président, je comprends que les éoliennes suscitent un tel engouement chez nos élites dirigeantes, qui aiment tant à la fois brasser de l’air et distribuer des subventions. Mais il faut se rendre compte de l’impact désastreux de ces moulins à vent du XXIe siècle sur notre écosystème. Je pense notamment à l’utilisation croissante de terres rares, dont l’extraction et la transformation sont particulièrement polluantes. Et allez donc demander à nos pêcheurs ce qu’ils pensent de l’éolien offshore, dont les coûts de maintenance sont, par ailleurs, terriblement élevés. Or, tout cela n’est même pas véritablement profitable à nos économies, puisque le marché de la construction d’éoliennes est de plus en plus capté par des entreprises chinoises.

Mais il y a pire! Les éoliennes défigurent nos paysages façonnés pendant des siècles par les générations qui nous ont précédés. C’est cette même écologie mal pensée qui veut systématiser l’isolation par l’extérieur, mettant gravement en péril notre patrimoine bâti. Or, à partir de janvier 2017, en France, l’obtention d’un permis de construire ne sera même plus nécessaire à l’édification d’éoliennes. Elles devraient donc logiquement se multiplier un peu partout de façon anarchique, au gré des subventions.

Voilà pourquoi je crois qu’il est temps de réinvestir dans d’autres énergies renouvelables, l’hydrolien maritime, par exemple, comme Normandie Hydro, négligé ces dernières années. L’hydroélectricité reste de loin la première source d’électricité renouvelable. Il faut également encourager le solaire.

(Le Président retire la parole à l’orateur)

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). – Gospodine predsjedniče, gospodo povjerenici, Komisijini prijedlozi o čistoj energiji za sve Europljane odraz su činjenice da je prelazak na čistu energiju sektor rasta budućnosti i prilika za pametne ulagače. U okviru ovog paketa kojim će se do 2021. godine mobilizirati javna i privatna ulaganja u iznosu od 177 milijardi EUR godišnje, u sljedećih se deset godina bruto nacionalni dohodak može povećati do 1 % te stvoriti 900 000 novih radnih mjesta.

Europa dnevno uvozi energiju u vrijednosti 1 milijarde EUR. Ulaganje u energetsku učinkovitost smanjuje potrebu za proizvodnjom energije. Ulažući u nju, ulažemo u europsko gospodarstvo, ulažemo u naše domove, ulažemo u našu proizvodnju, u naše male poduzetnike koji obnavljaju naše domove. Bolje je milijardu eura dnevno uložiti u naše gospodarstvo nego plaćati energiju iz uvoza.

Potrebno je također bolje iskoristiti potencijal biomase i biogoriva koji se temelji na održivom upravljanju tim resursima. U tome i Europa i Hrvatska dobro stoje.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Elnök Úr, a csomagnak a bioüzemanyagokra vonatkozó részében én természetesen értem, hogy a korszerűsített technológiák előállítását ösztönözzük, de az első generációs bioüzemanyagoknak is van értelme. Ez utóbbinak a 7%-ról a 3,8%-ra való csökkentési célszámát én bizony túlzónak tartom a gabona-, vagy még konkrétabban kukoricaövezetben Európában. Ne feledjük, hogy a gabona, illetve a kukorica szállítása szárazföldi úton durván 500 km felett már jelentős energiaköltséget jelent, és jelentős környezeti károkat okoz. Ezért ezeket helyben érdemes feldolgozni. Továbbá azt is vegyük figyelembe, hogy a bioüzemanyag előállításakor jelentős mennyiségű takarmány és más hasznos termékek is keletkeznek. Javaslom tehát egy speciális célszám beiktatását a gabona- vagy kukoricaövezet országaira.

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señor Presidente, señor Arias Cañete, señor Šefčovič. Está bien que ustedes vengan a este Pleno a debatir sobre este paquete de invierno, porque ustedes hablan de poner a los ciudadanos en el centro de la energía pero lo que están poniendo en el centro son los combustibles fósiles. Por sus hechos les conocemos y no por sus palabras bonitas.

Estaría bien que expliquen por qué proponen medidas contradictorias en este paquete. Los mecanismos de capacidad, en primer lugar. Subvenciones encubiertas a los combustibles fósiles. Según los cálculos, el 95 % de las plantas de carbón de la Unión recibirá dinero; recibirá millonadas por seguir contaminando hasta 2026.

En segundo lugar, un objetivo de eficiencia y ahorro de energía claramente insuficiente. Deberíamos llegar al 40 % vinculante y sin resquicios legales, facilitando la inversión pública para reducir el consumo y erradicar la pobreza energética. Objetivos insuficientes para cumplir con el Acuerdo de París y medidas contradictorias: es lo que vemos en este paquete diseñado para seguir frenando la democratización del sector y mantener el poder de los lobbies favorables a los combustibles fósiles.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen (PPE). – Arvoisa puhemies, haluan onnitella komissiota tästä energiapaketista, joka on pääpiirteissään varsin hyvä ja tasapainoinen kokonaisuus. Olemme sitoutuneet Euroopassa vähentämään päästöjä, ja on tärkeää, että se tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti ja myös markkinaehtoisesti. Tässä energiatehokkuudella on iso rooli. Tiedämme, että monissa jäsenmaissa voidaan merkittävästi ja hyvin kustannustehokkaasti lisätä energiatehokkuutta.

Mutta kaksi asiaa haluan nostaa tästä paketista erityisesti esiin. Toinen liittyy uusiutuvaan energiaan ja sen tukemiseen. On luonnollista, että alkuvaiheessa uusiutuvaa energia on täytynyt tukea voimakkaasti, mutta nyt vähitellen myös sen osalta on päästävä markkinaehtoiseen tilanteeseen. Sellainen energiamuoto, joka perustuu pysyvälle tuotantotuelle, ei voi olla taloudellisesti kestävällä pohjalla. Toinen kysymys liittyy liikenteen päästöjen leikkaamiseen. On hyvä, että komissio on ottanut askelia tähän suuntaan, mutta meillä on vielä paljon mahdollisuuksia leikata kunnianhimoisemmin liikenteen päästöjä, ja tässä Eurooppa voi olla maailmassa myös edelläkävijänä.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνδυαστεί με τη θέσπιση αυστηρότερων όρων ασφαλείας, ειδικότερα λόγω των συχνών ατυχημάτων που συμβαίνουν με την παροχή φυσικού αερίου. Κύριε αντιπρόεδρε, κύριε Šefčovič, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει τους κανονισμούς ασφαλείας των εγκαταστάσεων της παροχής φυσικού αερίου από το δίκτυο των παρόχων στα νοικοκυριά, στις πολυκατοικίες και στα διαμερίσματα στα διάφορα κράτη μέλη της Ένωσης. Επιπλέον, η Ένωση πρέπει να αναπτύξει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενισχύοντας την ενεργειακή πολιτική των κρατών μελών, παίρνοντας μέτρα ταυτόχρονα για το χτύπημα της ενεργειακής φτώχειας.

Στην Ελλάδα εξαιτίας της μερκελικής λιτότητας και των μνημονίων, το 70% των νοικοκυριών αδυνατούν να διατηρήσουν την κατοικία τους ζεστή, εξαιτίας της υπερβολικής φορολόγησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αναγνώρισε όμως η Επιτροπή ότι η Ελλάδα μπορεί να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί λοιπόν δεν το πράττει η ελληνική κυβέρνηση; Γιατί αφήνει τον ελληνικό λαό να παγώσει;

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, let me thank all of you for your thoughts and comments on the Clean Energy for All European package. The Commission has been very attentive to the proposals made by this House when preparing the legislative measures included in the package. Many of the views suggested over the months by this House have been incorporated in the package and are reflected in the pages of the legislative proposal. I am aware that on some issues this House has advocated slightly different positions from the ones put forward by the Commission in its proposal, so allow me to emphasise this: the Commission proposals are in themselves no easy targets. They will require considerable efforts by Member States to meet their international and domestic obligations, and to get them right we have assessed our proposals along several dimensions, including energy system impacts, macroeconomic impacts, environmental effects, social impacts, including affordability issues, energy-related investments, and, finally, energy system costs. And of course our proposal fully respects the right of Member States to choose their energy means as stated in Article 194 of the Treaties.

Many of you have referred to renewable energy. The proposal revising the Renewable Energy Directive is ambitious and improves upon the previous directive, in particular by putting an end to retroactive measures and launching a Europeanisation process. But the measures favouring renewables go beyond this text: the market design, energy efficiency, the energy performance of buildings and the governance of the Union all contribute to reaching our policy goals and targets in a cost-effective way, paving the way for further deployment of renewables in buildings, transport and industry.

The revised proposal also goes beyond reaching the 27% target. It is about bringing sustainable jobs to the market, creating local added value, locking in investment potential, and fostering innovation. The target – at least 27% –represents the cost-optimal contribution of renewables in 2030 towards meeting the European Union’s long-term decarbonisation objectives, and it reflects the European Union’s fair and ambitious contribution to the Paris Agreement.

For the first time; the package is proposing a clear framework on cell consumption and production, energy communities and demand response, and this will help drive the energy transition by unlocking private capital for investment in renewables and make the electricity system more flexible in order to help renewable integration. The European Union’s binding 30% energy efficiency target for 2030 is ambitious but balanced and consistent with other targets of the 2030 framework for energy and climate. It is also the target which Vice-President Šefčovič and myself promised the European Parliament at our hearings two years ago: this is what we have delivered.

We are going beyond what strictly speaking would be necessary to ensure that the target of at least 40% for production is met, and any claim that our targets and proposal are insufficient to honour our commitment under the Paris Agreement is simply wrong. With this package we will take the decisive step forward to ensure that the energy transition will continue and that the targets agreed upon will be met. For sure, a lot of real political engagement will be needed in both Parliament and the Council to reach a compromise, and I am counting on you to improve them and make them a reality soon for the benefit of all our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Mr President, I would like to thank Members for what I feel was general support for the package. I would like to assure you that we listened carefully to the critical remarks and the calls to be more ambitious and are ready to work very closely with you on this package.

Just to complement Miguel’s remark about energy poverty, I think it is very important that we clearly recognise energy poverty as an important challenge in our package. We recognise it as a very important challenge which we have to tackle together with the Member States but we want to do our utmost at European level. We are addressing the energy poverty issue in our governance system. We want to make sure that renovations, issues of social housing, and long—term innovation plans clearly factor in the issue of energy poverty. Miguel elaborated on the importance of energy efficiency and we see it as a very strong instrument in tackling energy poverty as well. In electricity market design we are proposing a clear procedure which would prevent people from being unfairly disconnected, not to mention eco-design and energy labelling where already today our citizens are saving hundreds of euros thanks to our efficient electric appliances.

I would also like to respond to one remark and express the support of the Commission for all those who are pushing for the completion of the internal energy market in a prompt and smart way. I think a lot of positive things are happening in the Baltic and Nordic countries. We are seeing positive developments in South—East Europe through our CESEC initiative, and I would like to assure you that we are bringing new dynamism to managing our projects of common interest. We are also encouraging the Member States to present more projects in the area of smart grids.

To conclude, I would like to thank all Members who recognised the high level of ambition in this proposal. Its truly transformational nature should deliver the most significant modernisation of our energy systems since they were built in Europe. So I welcome your readiness to work hard on this package. It is on the priority action list for next year so I believe that we can move from the year of delivery to the year of implementation.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. – Dit breed en vergaand pakket aan maatregelen is een cruciale stap om de doelstellingen die we in Parijs hebben afgesproken, te realiseren. De Commissie zet in op veel fronten tegelijk om de transitie naar een schone en energiezuinige economie mogelijk te maken. Dat is de juiste aanpak. We moeten de kracht van de Unie gebruiken en onze energiemarkten beter met elkaar verbinden zodat we vlotter hernieuwbare energie uitwisselen. Het verhogen van de energie-efficiëntiedoelstelling van 27% naar 30% van het finale energieverbruik is cruciaal. We kunnen dit realiseren via de nieuwe financieringsmogelijkheden voor beter geïsoleerde gebouwen, betere energielabels en efficiëntere toestellen via de ecodesign-verordening. We moeten met zijn allen een tandje bijsteken. Lidstaten moeten snel de verplichtingen rond hernieuwbare energie voor verwarming introduceren en stimulansen inbouwen om energiecoöperaties op te richten. Consumenten moeten via hun elektriciteitsfactuur ook duidelijkere informatie krijgen over het aandeel hernieuwbare energie in hun totale energieverbruik. Tegelijkertijd moeten ze beter beschermd worden tegen afkoppeling van het net. De cruciale vereenvoudiging dat lidstaten jaarlijks één nationaal klimaat- en energieplan indienen en één voortgangsverslag, in plaats van de meer dan honderden rapporten nu, moet de doorslag geven.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. – La transición a las energías limpias es una necesidad ambiental y una oportunidad para el crecimiento económico y la creación de empleo. Necesitamos un mercado energético único, más integrado, más transparente, que cumpla con nuestros objetivos climáticos y que sea capaz de ofrecer energía a precios asequibles. Debemos transitar hacia un modelo que pivote sobre las energías renovables y que apueste por la mejora de la eficiencia energética. Los socialistas exigimos además una acción definitiva contra la pobreza energética. Cincuenta millones de europeos y cinco millones de españoles aguardan una respuesta a la altura. Además de reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40 % de aquí a 2030, apostamos por un objetivo vinculante de al menos un 30 % en renovables, lo mismo que en materia de eficiencia energética, disminuyendo así nuestra dependencia de las importaciones de energía. La Unión está bien situada para convertir esta transición en una oportunidad y generar en la próxima década un aumento de hasta un 1 % del PIB y 900 000 nuevos empleos. Además, los consumidores europeos deberán de contar con mayor oferta de suministro, con herramientas de comparación de precios y con la posibilidad de producir y vender su propia energía.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa D’Amato (EFDD), per iscritto. – La proposta della Commissione sembra collocare l'Europa alla guida di un processo di transizione che possa portare a un rapido abbandono della dipendenza da fonti fossili. Questo avviene puntando sull'efficienza energetica, sulle rinnovabili, sulla ricerca e l'innovazione, sulla mobilità connessa e automatizzata, a basso impatto, ma anche – e finalmente dichiarato a chiare lettere – sul nuovo ruolo attribuito al cittadino per l'autoproduzione e l'autoconsumo.

Permangono alcune perplessità sull'impiego di strumenti finanziari che potrebbero rivelarsi a troppo elevato rischio e ammetto un forte disappunto per il malcelato sostegno alle fonti fossili. Rimangono inoltre enormi dubbi sul valore aggiunto dell'EFSI, ma l'ottica di sostegno alle rinnovabili e all'efficientamento energetico è positiva. Tuttavia lo diverrà ancora di più quando non un centesimo del denaro europeo andrà a sostenere petrolio, carbone e carburanti di origine fossile, o ancora a finanziare la combustione dei rifiuti (o il nucleare). Quando invece il denaro europeo sarà destinato a garantire la produzione diffusa fra i cittadini, la sostenibilità, le fonti realmente rinnovabili e rientranti pienamente nell'ottica di un'economia circolare a impatto prossimo a zero sull'ambiente, solo allora potremo vedere realizzata la rivoluzione energetica in grado di garantire il nostro futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. – Domnilor comisari, și eu susțin nevoia unui pachet legislativ privind energia curată. Nu obiectivul mă îngrijorează, ci modul în care doriți să-l implementați. Vorbesc din perspectiva țării mele, care, deși are venituri mici pe cap de locuitor, se află pe primul loc la procentul de energie regenerabilă folosit! Ați declarat că vreți să puneți în centru consumatorul și mă bucur, dar știți că prețul certificatelor verzi a fost inclus în factura consumatorilor? Mixul energetic ține de subsidiaritate conform tratatului, iar țările au resurse energetice diferite și trebuie să țineți cont de acest lucru! De ce nu este atașat Fondul strategic de investiții acestui obiectiv important? De ce să folosiți criteriul „primul venit, primul servit” și nu criteriul obiectivelor? Ca fost industriaș știu că atunci când am dorit să economisesc energie a trebuit să investesc. Țara mea produce încă energie din combustibil solid! Știți ce înseamnă să închideți zeci de mii de locuri de muncă fără să puneți nimic în loc? De ce nu sunt alocați bani pentru trecerea de la un sistem de producere de energie la altul? Nu putem să ne propunem obiective bune, dar să nu alocăm și bani pentru investiții ca să le putem atinge fără a aduce efecte sociale negative.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – Egy újabb fontos lépéshez érkeztünk el az energiaunió felé vezető úton. Kezdetben megalkottuk a keretrendszert, amely az energiaunió alapjául szolgálhat. Ezt követően eggyel tovább léptünk és a tavalyi téli csomag keretein belül kidolgoztunk több földgázzal kapcsolatos részstratégiát és szabályozást is. Most pedig elénk került az idei téli csomag is, amely az elektromos áram piacát hivatott mélyebben integrálni. Rengeteg integrációs törekvést láthattunk az árampiacon a piacok összekapcsolásától kezdve a harmadik energiacsomag intézkedésein keresztül, mégsem sikerült egy olyan rendszert kialakítani még, amely igazán a fogyasztók érdekeit szolgálná. A problémák egy része mondhatni természetes, hiszen a technológiai fejlődés folyamatosan új kihívások elé állít bennünket.

Úgy gondolom, hogy ideje újragondolni az árampiaci szabályozás egészét és kialakítani egy olyan rendszert, amely megfelel a kor kihívásainak. Rendkívül fontos, hogy az újratervezés szakaszában, a részletekben való elmélyedés során se veszítsük szem elől céljainkat. Ahogy a Bizottság is megfogalmazta, a mostani és mindenkori reformcsomag legfontosabb célja a fogyasztók támogatása. Minden más szempont és elvárás csak másodlagos lehet. Kívánom, hogy a most kezdődő munkánkkal képesek legyünk egy olyan rendszert létrehozni, amely elérhetőbb, megbízhatóbb és megfizethetőbb energiát biztosít a fogyasztók számára, ezáltal is javítva az Unió versenyképességét.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. – Evropská komise se hlásí k ambicióznímu cíli, snížit emise CO2 do roku 2030 o přinejmenším 40 %. Předpokládá, že toho lze dosáhnout zapojením tří programů. Za prvé se jedná o zvýšení energetické účinnosti, za druhé o vedoucí postavení v rozvoji obnovitelných zdrojů energie a za třetí pak jde o nový vztah k zákazníkovi. Cíle jsou to velmi ambiciózní. V oblasti vědy a výzkumu – zejména u fotovoltaiky a vodíkového hospodářství – nás čeká v nejbližším období rychlý základní přelom. Ve fotovoltaice základní výzkum ukazuje možnost nalézt nové chromofory. Jejich účinnost by mohla skokově zvýšit energii vyrobenou fotovoltaickými panely ze současných cca 11 % na cca 22 %. Pokud bude splněn cíl Evropské komise potvrzený EP v roce 2020 – 1 % energie mít ve vodíku, můžeme očekávat rychlou expanzi vodíkového hospodářství. V současné době jsou ve zkušebním provozu několika velkých měst EU autobusy s elektrickým pohonem a vodíkovými články. Na řadě míst se pracuje na zlepšení možnosti skladování vodíku. Velmi náročným úkolem též bude dosáhnout připojení malých výrobců k síti, nejen jako spotřebitelů, ale i jako dodavatelů elektrické energie. Další z efektivních kroků pak může představovat i zvýšení výroby elektrické energie z jádra. Držme si palce, aby tyto ambiciózní cíle byly urychleně podpořeny konkrétními kroky na všech úrovních.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. – Energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije i uključivanje potrošača u proizvodnju temelj su novog energetskog paketa. Ovaj novi paket potiče na inovativna rješenja, nove tehnologije i bolje povezivanje između različitih sektora.

Prvi smo u svijetu u cirkularnoj ekonomiji, a novi energetski paket dodatni je poticaj da to i ostanemo. Međutim, ove naše ciljeve ne prati dovoljna fleksibilnost regulative niti brzina ulaganja u inovativna rješenja. Još uvijek u cijeloj Europi imamo velike probleme sa zagađivačima koji ugrožavaju zdravlje ljudi i te primjere ne bismo smjeli pasivno promatrati. Govoriti o novom paketu, a pritom ne rješavati slučajeve zagađenja poput onog u Slavonskom Brodu nastalog zbog proizvodnje u Bosanskom Brodu znači biti nedosljedan.

Prema podacima Europskog ureda za okoliš neki zagađivači transformiraju se u zraku i postaju čestice koje mogu utjecati na države koje se nalaze daleko od izvora zagađenja. Objavljeni grafovi pokazuju kako 63% cjelokupnog zagađenja zraka u Nizozemskoj dolazi izvan njenih granica. U slučaju Češke taj se postotak kreće oko 70 %, a zagađenje koje Češka emitira je čak 80 %.

S obzirom na to da zagađenje ne poznaje granice nužno je razvijati svijest o potrebi prekogranične suradnje i provedbe zajedničkih projekata s državama izvan EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. – Propunerea privind energia curată promite o creștere de 1 % a PIB-ului în următorii zece ani și crearea a 900 000 de locuri de muncă. Comisia trebuie însă să pună pe masă legislația necesară care să asigure tranziția necesară către o energie sustenabilă.

Această tranziție trebuie să se focalizeze pe eficiența energetică, energia din surse regenerabile, infrastructura inteligentă și pe găsirea de soluții la nivel european pentru interconexiuni, terminale GNL și capacități de stocare a energiei.

Nu trebuie însă ignorat faptul că producția de energie din surse regenerabile necesită continuitatea producției convenționale de energie. Exploatarea energiei hidraulice în cazul României, a centralelor electrice pe gaz și pe bază de cărbune cu randament ridicat, beneficiind de cele mai recente tehnologii, poate aduce o contribuție esențială la deblocarea pieței energetice europene. Dezvoltarea energiei din surse regenerabile implică crearea unui nou design al pieței energiei, care să asigure condiții de concurență echitabile pentru toți participanții la piață. Propunerile legislative trebuie să permită consumatorilor să dețină controlul asupra costurilor la energie și să aibă acces la costurile reale complete ale energiei electrice livrate, inclusiv la cele asociate transportului și distribuției.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – Solidarity and fairness are at the core of European values. Europe must deliver to business and to citizens clean energy at a fair price. I welcome the proposed ‘Clean Energy for All’ package and I believe we must be even more ambitious if we are to be at the forefront of the low-carbon economy. We must also abide by the historic COP21 agreement. I call on the two co-legislators to ensure the swift negotiation and implementation of the proposals; only in this way will we deliver security of the energy supply. By making the energy market more flexible, I believe it will bring about more resilience and adaptability of the energy sector.

Working together is crucial. We must provide and strengthen the rules to ensure cross-border participation and that no country is left behind. Europe must work towards greater fairness of the cost of energy in order to increase consumers’ trust. I look forward to working on this package here in the European Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), raštu. – Sveikinu Komisiją pristačius išsamų energetikos dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama įgyvendinti konkurencingą, tvarią, į pilietį orientuotą ES energetikos politiką. Tai vienas iš svarbiausių teisėkūros pasiūlymų šioje kadencijoje, kuris turės įtakos ne tik energetikos sektoriui, bet ir visai Europos pramonei bei jos konkurencingumui. Pagrindiniai Komisijos akcentai įvardinti teisingai: energijos vartojimo efektyvumas, lyderystė plėtojant atsinaujinančius energijos šaltinius, vartotojo, kaip aktyvaus ir pagrindinio energijos rinkos dalyvio, skatinimas. Tačiau, kaip ne kartą jau minėjau, tinkamai sujungtas tinklas ir efektyviai veikianti energijos vidaus rinka yra eneregtikos sąjungos pagrindas, be kurio negalėsime optimaliai pasinaudoti atsinaujinačių energijos šaltinių teikiamais privalumais bei užtikrinti vartotojui prieinamų kainų. Taip pat džiaugiuosi, kad Komisja atkreipė dėmesį ir į kibernetinį saugumą elektros rinkoje. Manau, vis daugiau plėtojant išmaniuosius tinklus užtikrinti jų saugumą yra ypatingai svarbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. – La producción de energía renovable no puede entrar en contradicción con otras actividades fundamentales para la vida de los pueblos como es la producción de alimentos. En este contexto, es necesario exigir la preservación y prioridad del uso la tierra agraria para producir alimentos. En Galiza corremos el riesgo con la ley de medidas fiscales y administrativas, anexa al proyectos de presupuestos para 2017 (que abre las puertas a la creación de megaplantas de biomasa) de aumentar la presión para la producción de cultivos energéticos, entre ellos la forestación de tierras agrícolas; acabando por convertirnos en un auténtico desierto verde e hipotecando el futuro de nuestras pequeñas y medianas explotaciones agrarias, del medio rural y nuestra soberanía y seguridad alimentaria por generaciones. Instamos a la Comisión a evitar estas situaciones y a poner medidas eficaces para preservar el uso de la tierra para la producción de alimentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. – Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, das hier als großer Wurf gefeierte Paket geht an der Sache vorbei. Es bekämpft ein Phantom. Der menschengemachte Klimawandel ist nicht gesicherte Kenntnis, sondern wissenschaftliche Hypothese. Viel spricht dafür, dass er eine Erfindung von Lobbyinteressen und an Forschungsgeldern interessierten Wissenschaftlern ist. Meine Partei lehnt daher sämtliche Vorhaben, die auf eine Reduzierung so genannter Klimagase abzielen, rundheraus ab. Wir brauchen keine Energiewende, keine grüne Energie, sondern vielmehr eine rationale Energiepolitik, die sich an Konsumenten ausrichtet und marktwirtschaftlich gegründet ist. Wer von einem Marktdesign redet, wer glaubt, die besten Energien von morgen und für morgen zu kennen, der unterliegt einem eklatanten Irrtum. Das können wir uns als Gesetzgeber nicht erlauben. Angezeigt ist eine Demut vor der Zukunft und der individuellen Rationalität der handelnden Nachfrager. Maßen wir uns nicht an, über ein Wissen zu verfügen, das uns über diese erhebt. Deshalb sollten wir diese Vorhaben unmittelbar wieder einmotten. Das Winterpaket der Kommission gehört auf Eis gelegt. Sofort.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. – Energetika i energetska unija jedan su od 10 političkih prioriteta Junckerove Komisije s vrlo ambicioznim ciljevima: preuzimanjem globalnog vodstva u korištenju energijom iz obnovljivih izvora, pružanjem poštenih uvjeta potrošačima te omogućavanjem energetske učinkovitosti.

Europska unija trenutno je najveći uvoznik energije u svijetu jer po procjenama uveze 53% cjelokupne energije koju potroši uz godišnji trošak od oko 400 milijardi eura. Iz tog bi razloga poboljšanje međusobne povezanosti energetskih mreža između država članica i osuvremenjivanje infrastrukture pomoglo u smanjenju poremećaja i energetske ovisnosti na najmanju moguću razinu.

Efikasno upravljanje potrošnjom energije kao i čista energija sektori su rasta budućnosti i prilika za pametne ulagače. Dokaz tome je i Pariški sporazum kojim se Europska unija obvezala na smanjenje emisija CO2 za najmanje 40 % do 2030. godine, omogućavajući istovremeno modernizaciju gospodarstva, osiguravanje novih radnih mjesta u zelenom sektoru zahvaljujući povećanoj uporabi obnovljivih izvora energije te rast za sve europske građane.

Prema objavi Komisije, ovaj set zakona trebao bi od 2021. dovesti do investiranja do 177 milijardi eura javnog i privatnog novca godišnje čime bi BDP u narednom desetljeću porastao za 1 %, a stvorilo bi se 900 000 novih radnih mjesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. – Evropska komisija je konec novembra letos predstavila nov sveženj ukrepov pod naslovom »Čista energija za vse Evropejce«. Komisija želi, da se Evropa ne bi samo prilagodila prehodu na čisto energijo, temveč da bi na tem področju prevzela vodilno vlogo, a se žal glede na vsebino paketa to zdi vse prej kot uresničljivo. Kar nas lahko zelo skrbi je dejstvo, da je paket žal zelo daleč od zavez, sprejetih v okviru pariškega podnebnega sporazuma, na kar opozarjajo tudi številne nevladne organizacije in okoljevarstveniki.

Zvišanje cilja za izboljšanje energetske učinkovitosti s 27 na 30 % je mnogo premalo in tudi precej pod zahtevo Evropskega parlamenta, ki je že pozval k zavezujočemu cilju 40 % do leta 2030. Paket je šibak tudi na področju obnovljivih virov energije, saj je ohranitev cilja 27 % energetske porabe obnovljivih virov energije premalo ambiciozno zastavljen, prav tako pa ne vključuje niti zavezujočih nacionalnih ciljev. Zaskrbljujoče je tudi podaljšanje subvencij za fosilna goriva.

Sveženj tako še zdaleč ne dosega obljub Komisije, prav nasprotno, lahko bi celo ogrozil ukrepe EU za boj proti podnebnim spremembam. Upam, da to ne bo še ena izgubljena priložnost za korak k bolj zeleni, trajnostni in okoljsko prijazni prihodnosti, ki jo dolgujemo našemu planetu in prihodnjim generacijam.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. – Уважаеми колеги, поздравявам Комисията, която само за две години представи цялостен законодателен пакет за Европейския енергиен съюз. Настоящия пакет за „Чиста енергия за всички европейци“ очертава бъдещето на европейската енергетика до 2030г. по един както амбициозен, така и реалистичен за постижение начин. Енергийната ефективност е поставена на първо място, като универсално средство за намаляване на консумацията на енергия, на енергийната зависимост, на енергийната бедност и вредните парникови изхвърляния в атмосферата. Предложената цел от 30% енергоспестяване до 2030г. ще позволи да се съхранят настоящите темпове за подобряване на енергийната ефективност. Пакетът възприема принципа за технологична неутралност в политиките за подкрепа в енергетиката, което предоставя нужната гъвкавост на държавите членки да търсят икономически най-ефективните решения за постигане на целите за намаляване на парниковите емисии и осигуряване на надеждно снабдяване на чиста и достъпна енергия, включително от ядрен произход. Приветствам ограничаването на свръхпривилегиите за възобновяемата енергия. След тяхното технологично развитие и навлизане в енергетиката е време за преход към пазарните механизми на тяхното участие в енергоснабдяването. Ясна е и перспективата за намаляващата роля на фосилните горива в енергетиката, но поставянето на непосилната цел 550 гСО2/кВтч емисии от нови въглищни централи представлява на практика прекратяване на инвестициите в нови мощности по съществуващите въглищни технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. – Estas são das tais palavras sonantes que ficam bem em qualquer sala. O problema está na estratégia escolhida para conseguir tal objetivo. A via escolhida pela União Europeia foi a via do mercado, ou melhor dizendo a ilusão do mercado.

Ao longo das últimas décadas privatizaram-se todos os sistemas públicos de produção e distribuição de energia. Geraram-se enormes grupos energéticos privados que mandam no poder político e contam com esta supremacia para garantir mais poderes e mais lucros para as suas empresas.

Não há cimeira por mais festiva que seja, ou por mais ambiciosas que sejam as suas metas, que esconda esta realidade. A única forma de termos um mundo sustentável, com uma política energética limpa e acessível a todos só poder ser conseguido com políticas públicas e com o controlo público sobre a produção e distribuição de energia. Tudo o resto são puras ilusões.

 

3. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächser Punkt der Tagesordnung – der auf Wunsch des Plenums am Montag noch auf die Tagesordnung gesetzt wurde – folgt die Aussprache über den Bericht von Richard Corbett im Namen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen über die allgemeine Überarbeitung der Geschäftsordnung des Parlaments (2016/2114(REG) (A8-0344/2016).

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett, rapporteur. – Mr President, this overhaul of our Rules of Procedure is intended to make them better in terms of efficiency, transparency and clarity. It is the result of a year-and-a-half’s work by a working group with a representative of every political group, helped by a task force at secretariat level that involved every parliamentary committee secretariat and the Legal Service of Parliament. It is therefore very much a consensual report and I pay tribute to the role played by Mr Rainer Wieland who chaired the working group, and indeed all the members of the working group. The bulk of what I propose to you today is very much consensual. It is an evolution, not a revolution. Nonetheless, although many of the rule changes are technical, there are quite a few that are of political significance. Let me list just a few very quickly.

We have rewritten the procedure for first reading agreements with the other institutions, to make them more transparent and to introduce safeguards. We have put into our rules the consequences of the Interinstitutional Agreement with the other institutions on Better Law-Making. We have put into our rules the changes to the procedure for hearings with Commissioners that we agreed in the context of my own report of last year. We have put together a considerable package on transparency, building on the work that Mr Giegold had done in preparation of a different report, and steering a course between what is desirable and what is legally possible to do through changes to the Rules of Procedure, rather than through legislation and, of course, bearing in mind that we have to get an absolute majority in this House to approve any such changes.

We have looked at the rules concerning the conduct of Members; we are prohibiting racist and xenophobic language in this Parliament. We have increased the penalties that can be imposed on Members who transgress our rules in this Parliament. We have rationalised the numerous thresholds in our Rules of Procedure for triggering different procedures, rationalising them to just three different thresholds. We have not raised the thresholds, by the way, and the most common threshold is the lower threshold. Nonetheless, we have brought greater clarity here. We have also made provision concerning membership of parliamentary committees such that when a Member leaves a political group and joins another one, which happens occasionally, the Group that he or she belongs to can replace that Member on the parliamentary committee that they left. This is particularly important, I think, for smaller groups who may only have one member of a committee and if that member leaves they are bereft of representation on that committee. So, overall, it is a wide package which I have the great honour to commend to the House.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Mr President, this debate concerns largely matters which are the internal business of the Parliament. While we have been following the full work of Mr Corbett’s report with interest, I will comment only on those aspects which would affect the cooperation between our two institutions as defined by the Treaties and the Framework Agreement between us.

Allow me to highlight Article 21 of the Framework Agreement, which states: Parliament will seek the opinion of the Commission when it comes forward with its revision of its Rules of Procedure concerning relations with the Commission. I regret that Parliament did not respect this commitment in a meaningful way and requested the Commission’s view only at the very last moment, leaving less than 48 working hours before the vote. This does not allow the Commission to provide a considered response or even discuss the matter in the College, which will meet only later today. I will make some preliminary comments nevertheless.

At first glance there are a number of proposed changes which the Commission can warmly welcome. The incorporation of elements from the inter-institutional agreement on better law-making is a positive step. The changes to your approach to the recast procedure should make it more effective and reliable. The Commission looks forward to having a regular opportunity to present the key political decisions taken in the College directly to the Parliament. And we hope that the idea of topical debates will add liveliness and diversity to the European Parliament sessions, while remaining focused on the areas of EU competence and of general interest.

However, some other proposed changes, in particular those relating to a proposed hearing in the case of the appointment of a new commissioner during the Commission’s mandate or modifications in a portfolio of serving commissioners, as well as those relating to possible conflict of interest of the Commission, represent a modification to the current legal framework that cannot be introduced unilaterally by the European Parliament. It must be borne in mind that those changes, if introduced unilaterally by the European Parliament in its Rules of Procedure, cannot create a role for the European Parliament which is neither provided for in the Treaties nor in the Framework Agreement and which would affect the institutional position and functioning of the Commission.

I would also like to recall that President Juncker has himself proposed changes to the obligations for the commissioners to avoid any conflict of interest, and, in line with our commitment taken in the Framework Agreement, he has, by letter to President Schulz on 23 November 2016, asked Parliament’s opinion on these changes. It is for this reason that the first Vice-President Timmermans yesterday wrote to President Schulz to ask, on the basis of the principle of loyal and sincere cooperation between our institutions, to ensure the Commission is given enough time to express its opinion and for the Parliament to take it duly into account before voting on the proposed changes to the Rules of Procedure.

The Commission underlines in this regard that you apply the Treaties and continue to respect the terms of the Framework Agreement, and the Commission expects that the European Parliament will do the same.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Haushaltskontrollausschusses. – Herr Präsident! Ich möchte Herrn Corbett und allen danken. Es war eine Riesenarbeit, und wir haben gelegentlich miteinander gerungen.

Ich möchte mich bedanken, dass Sie die Anregung des Haushaltskontrollausschusses – die eine, die wir hatten – aufgenommen haben. Es stehen viele gute Sachen drin, nämlich unter anderem auch die Veröffentlichung der Anlagen mit den Antworten der Kommission. Das ist wirklich ein Meilenstein. Da hat man jetzt viele Jahre dran geschoben.

Ich möchte Ihnen sagen, dass manche Dinge drinstehen, die wirklich noch eine vertiefte Beobachtung gebraucht hätten. Der Punkt, den der Kommissionsvertreter, Vizepräsident Šefčovič, gerade angesprochen hat, ist ein ganz wichtiger, nämlich die Frage bei Portfoliowechseln. Ich glaube, dass wir mit der Geschäftsordnung nicht den Vertrag überholen können und auch nicht die IIV ignorieren können. Ich finde es ausgesprochen bedauerlich, dass künftig jeder Portfoliowechsel hier im Haus einem Kräftespiel unterfallen wird. Damit tun wir uns und Europa keinen Gefallen.

Ich möchte dringend darum bitten, dass wir unsere Regeln mit denen, die wir im IIV und im Vertrag haben, einigermaßen zumindest in Übereinstimmung bringen. Ich möchte Ihnen, Herr Corbett, noch einmal danken und meinen Respekt für die große Arbeit zollen!

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via, relatore per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto di oggi è importante sotto molti aspetti, visto che la relazione Corbett disciplina la vita democratica di questa Istituzione, che è la casa dei cittadini europei.

Parlo in qualità di presidente della commissione ENVI in merito al contributo dato dalla commissione ambiente a questo dossier: come sapete, in ENVI abbiamo una lunga e ampia esperienza legislativa, abbiamo svolto centinaia di triloghi e quindi siamo intervenuti, sulla base di questa esperienza, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla seconda lettura del Parlamento, trovando un'ottima relazione con la commissione AFCO, con il relatore Corbett, che ringrazio per il lungo lavoro effettuato in questi mesi.

Il nostro intervento, contenuto nell'emendamento 88 all'articolo 73 quater, riguarda il caso in cui la posizione del Consiglio contempli elementi che non sono contemplati dalla posizione del Parlamento in prima lettura: abbiamo previsto con questo testo che la commissione competente possa adottare degli orientamenti per la squadra negoziale. Ringrazio ovviamente i colleghi che vorranno sostenere questo emendamento e invito ad approvare la relazione nel suo complesso.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, navrhovatel Výboru pro právní záležitosti. – Pane předsedající, pane komisaři, předložený návrh na revizi jednacího řádu podporuji, protože se domnívám, že se jedná o dobrý výsledek práce zejména kolegů z Výboru pro ústavní záležitosti, kterým bych chtěl tímto poděkovat za spolupráci s Výborem pro právní záležitosti. Náš výbor poskytl k revizi jednacího řádu své stanovisko, ve kterém se dotkl především těch institutů, které v rámci svých kompetencí využívá, tedy například projednávání imunit nebo uplatňování principu subsidiarity. Mohu konstatovat, že v zásadních věcech se v těchto oblastech podařilo navrhnout smysluplné a efektivní změny. Myslím si však, že v konečném důsledku zájmem nás všech je, abychom institutů i jednacího řádu využívali na věcné bázi. Proto bych zde rád vyzval, abychom posuzování dodržování principu subsidiarity ponechali pouze na Výboru pro právní záležitosti.

 
  
MPphoto
 

  Rainer Wieland, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Wir haben heute Mittag die Abstimmung über diesen Bericht, und wir werden feststellen, dass wir uns noch über einige kleinere Dinge unterhalten, obwohl einige Kollegen sich heute Mittag beklagen werden, dass die Abstimmung so lange geht. Wir haben viele hundert Änderungsanträge, weil wir mit dieser Neuordnung viele technische Dinge regeln. Und, wie gesagt, wir haben noch einige wenige Dinge, über die wir uns uneinig sind. Das liegt daran, dass der Prozess an sich sehr breit aufgesetzt worden ist. Es war eine technische Arbeitsgruppe mit an Bord, es waren alle Fraktionen mit entsprechender Rückbindung mit an Bord. Und, Herr Kommissar Šefčovič, auch Ihre Kommission war als Beobachter im AFCO dabei. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass Sie erst 48 Stunden vorher informiert worden sind. Sie haben 48 Stunden vorher sozusagen das gesamte Bouquet aller vorliegenden Anträge nochmals übersandt bekommen – zu einem Zeitpunkt, wo ihn die Abgeordneten sie auch bekommen haben. Das war dann, als sie aus der Übersetzung gekommen sind.

Wir sind uns über viele Fortschritte einig. Wir haben, glaube ich, ein klares Abkommen zum Thema erste Lesung gefunden. Wir haben zweitens das Thema Handling in den Ausschüssen, wie ich glaube, mit einem überzeugenden Vorschlag beantwortet. Wir haben drittens eine topical debate eingeführt. Wir haben einige gravierende Unterschiede, die sind aber weniger parteipolitischer Natur. Also die Frage, wie der Kommissionspräsident künftig gewählt werden soll – in geheimer Abstimmung oder möglicherweise mit namentlicher Abstimmung –, das hat mit politischer Kultur zu tun. In Deutschland kann man es sich nicht vorstellen, dass man den Kanzler in einer offenen Wahl wählt, weil dies viel mit freiem Mandat zu tun hat. Also, es werden sich auch Abstimmungen heute abspielen, die jenseits der Parteipolitik sind.

Lassen Sie mich am Schluss noch auf einen Punkt eingehen, der insbesondere auch Herrn Kommissar Šefčovič betrifft. Das Haus steht unter unheimlichem Druck, weil draußen Bewertungen über Abgeordnete stattfinden, die mit Menge zu tun haben – Zahl der Reden, Zahl der Anträge, Zahl der Anfragen und anderes mehr. Und ich weiß, dass das Haus leidet, dass wir Zehntausende von Anfragen an die Kommission richten. Ich weiß, dass auch die Kommission darunter leidet. Wir wollen, wir müssen die Möglichkeiten der einzelnen Abgeordneten ein Stück weit einschränken. Aber wenn uns das über die Geschäftsordnung oder anderswie gelingt, Herr Kommissar, dann erwarten wir andererseits auch von Ihnen, dass die Antworten auf die Anfragen etwas aussagekräftiger sind.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL), Pergunta segundo o procedimento "cartão azul". – Senhor Presidente, Senhor Wieland, tanto o senhor, como o Senhor Corbett, tiveram a preocupação de vir aqui dizer que este é um processo transparente e consensual.

De facto, não é. Não é, e a melhor demonstração disso é que há dois anos que se anda a discutir e esta é a primeira vez que o assunto é discutido em plenário. E, pelos senhores, nem sequer seria, porque só ontem é que, por proposta nossa, foi feita uma alteração à ordem de trabalhos que permite a discussão deste assunto.

Acham que é sinal de transparência não discutir em plenário um assunto desta magnitude?

Segunda questão: se é um assunto tão consensual, porque é que chegámos a votação em plenário com mais de quatrocentas e sessenta propostas de alteração? É habitual que temas tão consensuais cheguem com quatrocentas e sessenta propostas de alteração ao plenário?

 
  
MPphoto
 

  Rainer Wieland (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege! Es gibt natürlich zu allen parlamentarischen Dingen, die hier laufen, eigene Vorstellungen, und wir haben alle Fraktionsvertreter an Bord gehabt, auch Ihren Fraktionsvertreter. Er hat, wie ich weiß, mehrfach in Ihrer Fraktion Rückmeldung gegeben. Die Dinge, die Ihnen am Herzen liegen, haben Sie jetzt explizit gar nicht angesprochen. Aber auch darauf hätte es frühzeitig Antworten gegeben. Mangelnde Transparenz ist es nicht. Die allermeisten Dinge, die in den Ausschüssen laufen, kommen erst am Schluss der Ausschussarbeiten ins Plenum, und so war das hier auch.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cambiamenti veri sono fatti in genere di piccoli passi e le proposte di revisione del regolamento di Richard Corbett e di tutto il gruppo di lavoro che ha lavorato con lui e con l'onorevole Wieland in questo lungo periodo sono di questo tipo, propongono una serie di modifiche ambiziose necessarie per la nostra democrazia: più trasparenza, più responsabilità, un funzionamento migliore di questo Parlamento a favore dei nostri cittadini.

Queste sono le parole d'ordine che compongono il lavoro prodotto da Richard Corbett e, in qualità di coordinatrice AFCO del nostro gruppo S&D, sono d'accordo con l'obiettivo di razionalizzare le attività della camera e una regolamentazione delle dichiarazioni scritte, delle interrogazioni alla Commissione, ad esempio, sono dei provvedimenti necessari.

Credo sia davvero arrivato il momento di chiudere una competizione assurda fra deputati per scriverne più degli altri e questa è la direzione verso cui si muove questa relazione e queste modifiche. Vi chiedo di votare a favore.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Ich will mal als Vizepräsident eine Absurdität benennen.

Jedes Mal, wenn ich hier einem Kollegen das Wort erteile, dann wird dies statistisch als eine Wortmeldung im Plenum erfasst. Von der gleichen Bedeutung, wie die Reden, die die Kollegen Wieland, Bresso und andere hier gehalten haben. Das zeigt schon, dass an der Statistik dringend etwas geändert werden muss.

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Serdecznie chcę podziękować też panu posłowi Corbettowi i innym kolegom sprawozdawcom-cieniom za wspólną pracę. To jest bardzo dobry efekt. Sprawozdanie oznacza syntezę. Parlament Europejski będzie mógł działać efektywnie, a grupy polityczne zachowują prawa polityczne i wolność ekspresji swoich przekonań.

Chcę położyć nacisk na potrzebę przejrzystości, która jest czymś niezwykle istotnym z punktu widzenia rozliczalności polityki, z punktu widzenia zaufania obywateli do instytucji Unii Europejskiej. Jestem autorem tej poprawki, która zakłada wybór szefa Komisji Europejskiej w głosowaniu jawnym. Przemawia za tym właśnie rozliczalność polityki, przemawiają za tym tradycje ponad 20 państw członkowskich Unii Europejskiej. Rozumiem, że Niemcy mają inne tradycje, ale to jest reakcja na doświadczenie dyktatury nazistowskiej; Parlament Europejski nie musi ich koniecznie brać pod uwagę. I wreszcie chodzi o spójność tego procesu, skoro europejskie rodziny polityczne są namawiane do tego, by w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgłaszać kandydatów na szefa Komisji Europejskiej, to wybór szefa Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski powinien być jawny, tak jak jawny jest proces polityczny w wyborach. Dlatego też przekonuję do głosowania za jawnym wyborem szefa Komisji Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, à première vue, on a tendance à accorder peu d’attention au règlement interne du Parlement européen. Cependant, à y regarder de plus près, on se rend très vite à l’évidence que nombre de ces dispositions ont une importance politique. Les règles de procédure font partie de la boîte à outils du parlementaire. Les simplifier, c’est rendre son activité parlementaire plus expéditive.

Notre collègue Richard Corbett a synthétisé les réflexions que lui ont soumises les représentants des groupes politiques au cours des trente derniers mois. Le nombre de députés requis pour enclencher une décision parlementaire variait en fonction des requêtes émanant de nos collègues. C’était devenu un véritable labyrinthe. Nous avons réussi à mettre de l’ordre là-dedans, même si nous n’avons pas réussi à revaloriser davantage la fonction des groupes politiques, ce que je regrette.

Mettons à l’actif de notre travail le renforcement des sanctions à l’endroit de nos collègues tentés par des propos particulièrement blessants et irresponsables. Les candidats à la présidence de la Commission déclarent, en principe, avant leur approbation au Parlement européen, qu’ils ne veulent pas être élus par des députés venant des partis extrémistes. Avec l’élection du président de la Commission à bulletin ouvert – ce que propose notre rapport –, nous aurons désormais la possibilité de le vérifier. Si la proposition est acceptée, le Parlement sera, à l’avenir, informé des décisions prises par le collège des commissaires avant la presse et ce, le jour même, en séance plénière.

Finalement, les nouvelles propositions de règlement permettront au Parlement européen, à condition de le vouloir, bien sûr, de mettre fin au ranking des performances des députés et, par là même, à l’une des plus grandes absurdités – comme l’a déjà dit ma collègue, Mercedes Bresso – du monde parlementaire. En effet, la qualité de l’activité parlementaire ne se mesure pas en nombre d’interventions ou de rapports. Accorder à un rapport qui entérine tout simplement une proposition de la Commission et ne nécessite pas de recherche approfondie la même importance qu’au rapport sur le budget de l’Union européenne, par exemple, revient tout simplement à déconsidérer le travail du rapporteur budgétaire.

Ce ranking, qui est supposé inciter les membres du Parlement européen à intensifier leur travail, ne fait qu’enregistrer le nombre d’actes parlementaires sans être en mesure de donner la moindre indication sur la qualité de leur action. Cette forme de stakhanovisme a pour effet de produire des amendements à tire-larigot, ce qui entraîne une inflation de votes de délibération. Les moyens et les coûts engendrés par l’activisme de certains de nos collègues sont inversement proportionnels aux résultats obtenus. Certes, statistique rime avec politique, mais pour faire avancer l’Europe, il y a des logiques plus judicieuses que celle de l’enregistrement du simple bruit.

C’est pourquoi je vous invite à faire preuve de responsabilité lors du vote sur notre proposition de révision du règlement. Deux ans et demi de réflexion, de travail assidu, d’un engagement exemplaire de notre rapporteur, Richard Corbett, et de notre président, Rainer Wieland, méritent bien l’appui de notre assemblée.

(L’orateur accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. – Domnule președinte, și eu apreciez volumul de muncă și necesitatea acestui raport și îl felicit pe colegul meu, dar am o întrebare concretă: vi se pare normal să existe la articolul 11 un amendament în care deputatul este sancționat dacă o persoană care este angajată de el și care are acces la echipament încalcă conduita parlamentară? Pentru că deputatul nu are la îndemână posibilitatea să îl sancționeze pe angajat, în schimb, deputatul este sancționat. Sunteți de acord cu acest amendament?

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE), réponse «carton bleu». – Une instance au Parlement européen habilitée à trancher ce genre de question.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen Kollegen! Ich hatte diese Debatte beantragt, da ich politisch nicht nachvollziehen kann, dass das Ergebnis von reichlich zwei Jahren Arbeit in der Arbeitsgruppe – ich bedanke mich bei allen Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe dafür – und am Ende von mehr als 1 400 Änderungsanträgen ohne Diskussion hier im Plenum durchgewunken wird.

Die Anzahl der Änderungsanträge im Ausschuss und letztlich auch wieder hier im Plenum zeigen doch, dass ein solcher Prozess dann am besten gelingt, wenn er inklusiv in der Entwicklung und offen im Ergebnis ist. Das vorliegende Ergebnis wird von weiten Teilen des Parlaments aber deutlich kontrovers gesehen. Trotz der großen Offenheit, mit der die Arbeitsgruppe – mit ihrer recht frühzeitigen Rückbindung in die Fraktionen an die Arbeit gegangen ist, bin ich am Ende unzufrieden. Nicht, weil ich mich mit eigenen Ansichten und Vorschlägen nicht durchsetzen konnte, sondern weil die Arbeit in wichtigen Fragen am Ende leider wieder zu einer Frage der Macht zwischen großen und kleinen Fraktionen wurde.

Die Geschäftsordnung soll unsere Hausverfassung sein, die unsere innere Demokratie regelt, im Rahmen derer wir unseren Pflichten als Parlament, als Kontrollorgan der Kommission und als Ko-Gesetzgeber neben dem Rat, nachkommen. Die Väter der großen Verfassungen in unseren Mitgliedstaaten haben sich nicht so kleinlich gegeben, sondern haben sich davon treiben lassen, Räume zu schaffen und sie nicht einzuengen. Denn Demokratie lebt vom Atmen, und wir alle lernen jeden Tag: Nichts ist von Dauer und kann auf ewig abgesichert werden.

Natürlich sind Effizienz und Beschleunigung etwas, womit wir uns jeden Tag – auch im Parlament – konfrontiert sehen. Macht man sie aber für unsere internen Regeln zu den primären Zielen, so läuft dieses letztlich dem Atmen und der Veränderung entgegen. Deshalb lehnen wir es zum Beispiel ab, Rechte der einzelnen Abgeordneten zu beschneiden, und dass kleinere Fraktionen in stärkere Regeln gepresst werden sollen.

Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass man die Anzahl der Anfragen an die Kommission oder den Rat nicht nur versucht arithmetisch zu reduzieren, sondern vielmehr darüber gemeinsam nachdenkt, wie die Kompetenz des Parlaments in diesem Bereich gestärkt werden kann und wie man dies natürlich im Nachgang mit den Institutionen aushandelt. So stärken wir das Parlament, die Arbeit unseres Plenums, der Fraktionen und in den Ausschüssen sowie die Rolle und Verantwortung jedes Abgeordneten für die EU und nicht umgekehrt.

 
  
MPphoto
 

  Max Andersson, för Verts/ALE-gruppen. – Herr talman! (inledningsorden gick inte att uppfatta) … om parlamentets arbetsordning. Det här är avslutningen på en tvåårig process av hårt arbete där vi gått igenom arbetsordningen paragraf för paragraf.

Parlamentets arbetsordning är ett mycket viktigt dokument för den reglerar maktbalansen i det här huset mellan stora grupper, mellan små grupper, mellan gruppledningar, mellan enskilda ledamöter. Det är ett komplicerat dokument och den som läser arbetsordningen noga får ett viktigt verktyg för att driva sin politik.

Det är därför bra att vi gör arbetsordningen enklare, och något enklare att förstå. Det finns också saker som är bra förbättringar. Parlamentets styrelse kommer inte längre kunna stoppa förslag om att vi ska ha en omröstning om att tillsätta en undersökningskommitté för att undersöka missförhållanden. Parlamentets talman kommer inte längre kunna hindra den rådgivande grupp som undersöker om en ledamot har begått brott mot de etiska reglerna från att undersöka detta. Den vetorätten har parlamentets talman i dag och det är bra att den tas bort, utom i fall som är helt uppenbara.

Det finns en del andra saker som faktiskt är bra för de små grupperna. På det stora hela, även om betänkandet inte är så som vi gröna skulle velat att det är, så är det ett bra betänkande.

Men det finns några saker som jag vill tala om, som vi kämpar för att förbättra. Det ena gäller yrkande 222 om composition of committees, utskottens sammansättning, som går ut på att vi byter princip för vem som ska sitta i vilket utskott.

I dag är ledamoten den som äger sin utskottsplats. Med det förslag som gruppen tagit fram är det partigrupperna som äger utskottsplatsen, och som därmed kommer att kunna ha möjlighet att straffa en ledamot som röstar emot gruppledningens vilja genom att ta ifrån ledamoten dess utskottsplats.

Vill man ha ett parlament med starka ledamöter som kan representera sina väljare så vore det väldigt bra om vi behåller principen att ledamoten äger sin egen plats.

Jag märker att min talartid redan är slut, jag vill bara säga det: bifall de gröna yrkandena om bättre kontroll av lobbyism också. Tack!

 
  
MPphoto
 

  Isabella Adinolfi, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei ringraziare il relatore Corbett e tutti quanti i colleghi per il lavoro svolto. Abbiamo infatti speso circa due anni nella revisione di quello che costituisce l'atto fondamentale della democrazia di questa Istituzione.

Mi sarei aspettata che la riforma del regolamento parlamentare avvenisse con il più ampio dibattito possibile e non con il solito accordo delle larghe intese, che mortifica la vita democratica di questo Parlamento. Troppi punti sono rimasti irrisolti: è una riforma che tradisce il rispetto dei diritti delle minoranze e che tradisce la richiesta dei cittadini europei di una maggiore trasparenza e una maggiore etica in politica.

È surreale poi che il Parlamento chieda alla Commissione nuove regole per limitare i conflitti di interessi dei Commissari e rifiuti di cambiare le proprie. Chi vota positivamente questa riforma si assumerà tutte le responsabilità del caso, anche di fronte ai cittadini, spiegando il perché si è deciso di difendere i privilegi della casta.

Noi del Movimento 5 Stelle saremo sempre qui a ricordarvi che per riavvicinare i cittadini europei alle Istituzioni serve un radicale cambiamento di rotta a partire dall'etica.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie. – Aan de opschoning en de actualisering van ons Reglement hebben wij als fractie meer dan een jaar lang op een positieve, hoopvolle manier meegewerkt. In het algemeen blijf ik als jurist van mening dat een dergelijk document korter en minder complex moet zijn. Wij blijven bovendien meer specifiek bezwaar maken tegen een aantal bepalingen en aanpassingen die ons inziens kleine fracties of ongebonden leden discrimineren en ze afhankelijk maken of houden van de willekeur van de grote zogeheten meerderheidsfracties in dit Parlement. Ook de verdere inperking van het parlementair controlerecht, het aantal ontwerpresoluties en dies meer zijn voor ons moeilijke punten.

Tot slot tillen we erg zwaar aan de introductie van een nieuw bestraffingsregime. Zonder overigens racistische of xenofobe taaluitingen of gedragingen in verdediging te willen nemen, is onze fractie bezorgd over het misbruik dat van deze bepalingen kan worden gemaakt door meerderheden die zich in dit Parlement doorgaans op een hysterische manier van deze begrippen bedienen, gewoon om mensen met een afwijkende, niet-politiek correcte mening bijkomend te discrimineren.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE). – Mr President, let us go back to the beginning: why reform the Rules of Procedure at all? If we ask this question, the answer is, or should be, clear: to make the work of Parliament more effective; to improve it. If nothing else we owe this to the citizens whom we represent, and it follows. This is very much in the interest of Parliament itself. Does anyone actually want to be a Member of a badly-functioning Parliament?

A great deal of work has gone into the preparation of the new Rules of Procedure. Some of it is technical – necessarily so; the outcome is that they are a more coherent, more cogent set of rules by which Parliament operates. But this reform also means innovation, meaning that some of the rules to which we had become accustomed will change. While we all subscribe to change in theory, there are those who dislike it in practice.

Restructuring the Rules of Procedure was a complex and lengthy task involving high levels of experience. In other words, we are looking at expertise in action. To reject this expertise would be tantamount to the worst kind of populism, the kind that in other contexts we denounce every day of the week. With the new Rules of Procedure, the work of Parliament will become more accountable and more focused. It will undergo a modernisation to bring it into line as co-legislator under the Lisbon Treaty. One particular innovation should be universally welcome. MEP ranking has been generally deleterious to the work of Parliament, and other colleagues have said the same thing. Under the new rules, these excesses that MEP ranking has induced should be curbed.

So, as EPP coordinator, my congratulations to Mr Corbett and the other members of the working group. This reform should be supported unreservedly.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – Señor Presidente, yo creo que no hay un Parlamento fuerte si no hay un Reglamento eficiente. Creo que este es un Reglamento eficiente. Yo quiero agradecer a los ponentes, especialmente al señor Wieland y al señor Corbett, que han hecho un trabajo extraordinario, dos palabras que son importantes en este asunto: lo que significan la transparencia y la ejemplaridad.

Transparencia, porque creo que tenemos que ser mucho más transparentes de lo que somos. Por eso, nuestro grupo va a apoyar muchas de las enmiendas que, en materia de mejora de la transparencia, de información a los ciudadanos, tenemos que hacer. Yo estoy en contra de una enmienda que presenta la posibilidad de que los diputados puedan defender también lobbies. No es posible defender a todos los ciudadanos y defender lobbies. Defendemos ciudadanos, no defendemos intereses particulares. Y yo estoy también a favor de una reforma del Estatuto que permita establecer el criterio de que nuestra actividad es exclusiva. No podemos trabajar aquí y en otro sitio. Yo creo que ese cambio también hay que hacerlo.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che dobbiamo avere consapevolezza dell'importanza della relazione che votiamo qui oggi, perché a seconda delle regole che ci daremo emergerà un'idea di democrazia.

In nome dell'efficienza e della velocità, con queste nuove regole si restringono i diritti individuali dei deputati, la loro possibilità di controllo, intervento e scrutinio sull'attività legislativa, così come si limitano i poteri dei gruppi minori, innalzando e creando nuovi sbarramenti.

Io credo che la libertà da tutelare sia in primo luogo la libertà di chi la pensa diversamente e credo che questo Parlamento non abbia imparato la lezione del referendum italiano. I popoli d'Europa dicono no a chi intende le Istituzioni parlamentari soltanto come un luogo di ratifica degli esecutivi o delle grandi coalizioni, ossia della maggioranza di questo Parlamento che ha scritto le politiche di austerità.

Abbiamo bisogno di più democrazia, non di meno democrazia, di aprire le finestre del nostro Parlamento, di saper ascoltare le domande dei cittadini e della società. Negare tempo per i dibattiti, limitare i tempi significa fare esattamente il contrario.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), sinisen kortin kysymys. – Arvoisa puhemies, täällä on nostettu esiin monta kysymystä siitä, että tämä esitys olisi epädemokraattinen, vaikka itse näen tämän demokratiaa pienin askelin vahvistavana esityksenä, kuten esittelijä Richard Corbett asian esitti. Omassa parlamentissani, Suomen eduskunnassa, katsoimme pitkään tätä taloa ulkopuolelta ja halusimme, että monet asiat tuotaisiin enemmän päivänvaloon jo neuvotteluvaiheessa, komiteoista täysistuntoon, ja näen, että täysistunnon kautta asioiden vieminen edelleen neuvotteluun lisää valtavasti demokratiaa. Täällä täysistunnossa kaikki ryhmät ovat täysivaltaisesti mukana. Annatteko te arvon tälle demokratian lisäämisesitykselle, joka sisältyy tähän esitykseen? Toisin sanoen täysistunto käsittelee asioita aikaisemmassa vaiheessa sen sijaan, että niitä käsittelevät vain komiteat pienemmässä kokoonpanossa.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL), risposta a una domanda "cartellino blu". – In primo luogo voglio ricordare che se stiamo avendo un dibattito qui in plenaria è merito di un gruppo di minoranza che ha chiesto un dibattito in plenaria, è merito del mio gruppo parlamentare, il gruppo GUE/NGL, che ha chiesto un dibattito in plenaria perché, diciamo, la maggioranza del Parlamento europeo non prevedeva che su un elemento così importante, cioè quali regole condivise ci diamo per decidere, ci fosse un dibattito parlamentare. Io ricordo che qui abbiamo avuto difficoltà ad avere dibattiti parlamentari: ancora qualche settimana fa è stata negata la possibilità di un ricorso alla Corte europea di giustizia sul CETA.

Qual è il punto? Che sulle regole del funzionamento del Parlamento europeo non può decidere la maggioranza, le regole del Parlamento europeo sono democratiche se tutelano in primo luogo i diritti individuali dei deputati e i diritti delle minoranze, cosa che questa relazione assolutamente non fa.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). – Herr Präsident, lieber Herr Corbett, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal enthält dieser Bericht aus unserer Sicht viele Verbesserungen und Modernisierungen.

Es wurden leider auch einige Dinge nicht erreicht. Wir haben keinen relevanten Fortschritt bei der Transparenz des Lobbyismus hier im Haus erzielt. Wir haben leider keinen legislativen Fußabdruck verbindlich machen können. Der Präsident kann weiter Sanktionen, die bei Verletzung unseres Verhaltenskodex, bei Interessenskonflikten vorgeschlagen werden ohne öffentliche Begründung in den Papierkorb werfen, und leider bleiben auch die Triloge intransparent. Hier sind weitere Fortschritte für mehr Integrität und Transparenz notwendig.

Allerdings möchte ich auch eines deutlich sagen: Was hier zur Einschränkung von Minderheitenrechten gesagt worden ist, wird hier wie ein Popanz aufgebauscht. Das Parlament schützt sich gegen Obstruktion. Es geht nicht um die Einschränkung von wirklichen Rechten von Abgeordneten oder Fraktionen, auch hier muss man die Arbeit von Herrn Corbett loben und sagen, dass das eine Verbesserung darstellt

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – Senhor Presidente, aquilo que se vem preparando nos últimos dois anos relativamente ao funcionamento deste Parlamento assume contornos de um golpe. Um golpe que pretende limitar gravemente a iniciativa individual dos deputados, a iniciativa dos grupos políticos mais pequenos e concentrar ainda mais poder nos grandes grupos políticos.

Não se trata apenas de limitar o número de perguntas que os deputados podem apresentar, diminuindo assim o poder de escrutínio sobre outras instituições, de diminuir o número de resoluções, de diminuir a possibilidade de apresentar alterações em comissão ou de eliminar as declarações escritas.

Só isto já seria grave, mas há mais: pretende-se limitar e instituir processos legislativos rápidos, ditos fast track, que limitam a intervenção dos deputados e tornam mais difícil o seu escrutínio público; pretende-se criar condições para a inexistência generalizada de registo do sentido individual de voto dos deputados, dificultando pedidos de votos nominais, algo imprescindível a um efetivo escrutínio do trabalho dos eleitos.

É caso para dizer: sabem bem o que aqui fazem e querem escondê-lo. Menos democracia, menos pelo pluralismo, menos transparência – é isto aquilo que querem impor.

(O orador aceita responder a duas perguntas “cartão azul”, apresentadas nos termos do artigo 162.º, n.º 8, do Regimento.)

 
  
MPphoto
 

  Max Andersson (Verts/ALE), blue-card question. – Mr President, I notice that Mr Ferreira has quite an impressive MEP ranking score with 322 questions to the Commission and an impressive 882 plenary speeches, but I would like to ask him: how many of those speeches are real speeches? Are you aware of that?

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL), Resposta segundo o procedimento “cartão azul”. – Senhor Max, cada um julgará do seu trabalho, aquilo que lhe posso assegurar é que, se for ver as perguntas que apresentámos e as intervenções que aqui são feitas...

(O Presidente retira a palavra ao orador)

 
  
MPphoto
 

  Rainer Wieland (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege Ferreira, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, ob Sie als Nummer drei des quantitativen Abgeordnetenrankings nicht Lobbyist in eigener Sache sind mit den Sachen, die Sie hier vortragen? Zweitens: Können Sie mir irgendeine Maßnahme im spanischen, im portugiesischen oder im italienischen Parlament nennen, wo ein einzelner Abgeordneter mehr Rechte hat als hier im Haus?

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – Como dizia há pouco, cada um saberá do seu trabalho.

As perguntas que fazemos e as intervenções que aqui fazemos revelam uma profunda ligação àqueles que, nos nossos países, acompanham o trabalho que aqui fazemos – uma profunda ligação aos seus problemas, às suas aspirações e às suas inquietações relativamente àquilo que aqui é decidido.

Aquilo que os senhores estão a fazer é impedir essa possibilidade de intervenção, seja através das perguntas escritas, seja através das declarações escritas, seja através das intervenções.

Se não o querem fazer, são livres de não o fazerem. Mas não impeçam aqueles que o querem fazer de o fazerem.

Reparem bem, não sou membro da Comissão dos Assuntos Constitucionais, mas este é um assunto que nos diz respeito a todos e que nos preocupa a todos.

Pude intervir durante o debate em comissão, apresentando mais de cinquenta propostas de alteração àquilo que os senhores andaram a discutir. Se estivessem em vigor as regras que aqui querem aprovar, seria impossível que um deputado que não é membro dessa comissão pudesse participar neste debate. Acham isso bem? Sentem-se confortáveis com esta imposição? Pois, do nosso ponto de vista aqui, neste grupo, ninguém se sente confortável, e é por isso que apelamos, ainda é tempo, ainda vão a tempo, parem para refletir e suspendam este processo.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto complimenti all'onorevole Corbett per l'ottimo lavoro svolto.

La revisione generale del regolamento del Parlamento europeo nasce dall'esigenza di garantire un migliore funzionamento del Parlamento e di chiarire l'interpretazione di alcune regole, facendo particolare attenzione a non restringere il campo d'azione dei deputati. Condivido pienamente il rigore e la trasparenza introdotti che impone, per esempio, l'obbligo per gli ex deputati di informare il Parlamento se intraprendono una nuova attività di lobbismo e la previsione del ritiro dei titoli di accesso dei lobbisti registrati che non rispettano il regolamento.

Ritengo che apporteranno una maggiore efficienza all'attività legislativa l'introduzione della facoltà concessa ad una commissione di accelerare una procedura legislativa e l'obbligo di risposta della commissione stessa entro tre mesi a richieste di iniziative presentate dal Parlamento e, in caso di mancata risposta, l'obbligo della stessa di comparire dinanzi alla commissione competente.

Bene, infine, anche la disposizione che prevede, in caso di ritiro delle proposte legislative, l'obbligo per la Commissione di discutere prima con la commissione competente del Parlamento europeo e poi, in mancanza, di un accordo in plenaria.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, η αναθεώρηση του Κανονισμού είναι μία πολύ σημαντική ενέργεια, διότι έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Όμως κάποιες από τις προτεινόμενες αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά και περιορίζουν σε βαθμό ο οποίος δεν είναι αποδεκτός την ελευθερία σκέψεως καθώς επίσης και τη δραστηριότητα των ευρωβουλευτών. Παραδείγματος χάριν, επιβάλλεται η μείωση του αριθμού των ερωτήσεων που θα κάνουμε προς την Επιτροπή. Πώς όμως θα μπορέσει ένας ευρωβουλευτής να προβάλλει θέματα και να πάρει απαντήσεις για σοβαρά θέματα τα οποία αφορούν την πατρίδα του, ακόμη και τους ψηφοφόρους του; Άλλη μία απαράδεκτη για μένα πρόταση είναι να διώκεται ένας ευρωβουλευτής, επειδή εκφράζει, λένε, ξενοφοβικό λόγο. Ποιος και με ποια κριτήρια θα το κρίνει αυτό το πράγμα; Στην πραγματικότητα αυτή είναι μία προσπάθεια να φιμωθούν οι αντίθετες φωνές, διότι δυστυχώς πολλές και πολλοί από εσάς δεν έχουν συνηθίσει να ακούνε αυτές τις αντίθετες φωνές.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θετικό είναι το ότι κάνουμε συζήτηση για τον Κανονισμό, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και πρέπει να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Δεύτερον, θα διαμαρτυρηθώ κι εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους, ότι είναι απαράδεκτο να περιορίζεται η κοινοβουλευτική δραστηριότητα των βουλευτών, βασική πλευρά της οποίας είναι η υποβολή ερωτήσεων. Τις ερωτήσεις τις κάνουμε για να αναδείξουμε θέματα, για να ελέγξουμε την Επιτροπή, για να πούμε τι συμβαίνει στις χώρες μας, για να εκφράσουμε τις ανησυχίες των πολιτών. Επομένως το να μας περιορίζετε τον αριθμό των ερωτήσεων είναι απαράδεκτο.

Δεύτερον, υπάρχει και ένα σύστημα μέσα στο Κοινοβούλιο που ελέγχει τη δήθεν ορθότητα των ερωτήσεών μας και μας απαγορεύει να τις υποβάλλουμε. Πριν λίγο οι υπηρεσίες μού έστειλαν μήνυμα και μου λένε «we would suggest that you redraft your actual question», δηλαδή δεν τους αρέσουν οι ερωτήσεις που κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε τις ερωτήσεις και αν δεν υπάρχει αρμοδιότητα για τις ερωτήσεις αυτό θα το πει η Επιτροπή, δεν θα το πουν οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να είμαστε υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου. Πρέπει να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, First Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members, I would also like to thank Mr Corbett and the Committee on Constitutional Affairs for their enormous work on this file. From my previous work, I fully understand its complexity, and I would therefore highlight the need for practical solutions. Just to give you an example from my own experience, some of you will probably remember that I had to take over, rather abruptly, the health portfolio. A few months later, the former President of the Commission had to take over mine because I was on electoral leave. After I came back from the elections, I assumed the portfolio of Viviane Reding, who became a Member of the European Parliament. These were very real situations which occur in political life and which we have to be able to resolve promptly.

In response to the remarks made by Mr Wieland: the Commission was indeed participating in the work of the AFCO Committee as observers, and we have signalled the Commission’s interest in being properly consulted in accordance with the framework agreement. Nevertheless, the Commission stands ready to work with the European Parliament on practical ways to implement the provisions of this important reform in respect of our respective institutional prerogatives. The Commission will issue a written statement in the minutes of their votes in the event that the European Parliament decides to proceed with its vote on the Corbett report.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett, rapporteur. – Mr President, I am delighted that there is, in general, a very broad level of support for what we propose to review our Rules of Procedure, even if there are still some misgivings on one point or another. Let me just respond to four or five of the key issues that have been raised.

First, the complaint from my good friend Mr Šefčovič on behalf of the Commission. Indeed, the Commission was present at all our committee meetings discussing this. I did not once hear the Commission ask for any extra consultation beyond that, though of course, nonetheless, our President has written to you to inform you of all the amendments tabled at plenary stage after we had finished our work in the Committee. But what we are doing in relation to the Commission is largely about how we organise what we already do as a Parliament, notably in terms of the Commission hearings. Some of them, other ones, actually respond to concerns of the Commission, such as on the volume of parliamentary questions tabled in writing to the Commission. But I am sure that after the vote we can explore any issues that you may feel perhaps are still there and we can look at practical solutions to that.

Second, on the question of thresholds. I repeat, we have rationalised not raised the thresholds. The lower threshold is actually lower than it is in our present Rules because it means 38 Members instead of 40 Members can trigger a whole range of parliamentary procedures. The medium and the higher thresholds are rarely used, but they are used in cases which already now have a threshold that is as high, if not actually higher. So I do not think we have made any of these procedures more difficult for smaller groups or small numbers of Members.

Third, on the issue of transparency. We have introduced legislative footprints. We have toughened up the declaration of Members’ financial interests. We are proposing to ban second jobs and lobbying of Parliament or the institutions. We are tightening up on the use of badges by outside people. We are bringing more transparency to first reading agreements and to trialogues. What we have not done on transparency are either things that are illegal, that we cannot do via the Rules of Procedure but where we need to change the primary legislation such as the Members’ Statute; or things where we need to reach agreement with the other institutions. That is true, but those issues are still open. We can revisit them and I am sure we will.

And finally, may I address Mr Ferreira’s notion that this is a coup. A coup. If you really think that a working group composed of representatives from every single political group in the European Parliament reporting back to public meetings of the Committee on Constitutional Affairs is a coup, then I really am astonished. As I said, this also lowers many of the thresholds. It introduces a new procedure for topical debates where every Group in turn can choose a debate on a subject of its choice. It introduces a number of other safeguards for individual Members. This is not a coup. And if you were implying that as an individual Member you find it difficult to make your political points within the wide, very wide, range of possibilities that this Parliament offers to individual Members, then I suggest that you may have some difficulty actually doing your job as an MEP.

Let me finish, however, by commending this package to the House. It is reasonable, it is balanced. Even on the points that are still subject to some contention I am confident that a large majority will back what the working group and I, as rapporteur, have put before this House today.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, Dienstag, 13. Dezember 2016, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. – Durante i lavori che hanno portato al testo presentato in plenaria, che introduce emendamenti al regolamento interno del Parlamento, non sono stati messi in atto da parte dei gradi gruppi atteggiamenti collaborativi nei confronti dei piccoli gruppi. Le richieste di questi ultimi circa la salvaguardia dei propri diritti nei diversi organi ed organismi non sono state accolte e, al contrario, sono state inserite norme che limitano l'autonomia dei singoli deputati e dei gruppi.

Inoltre, durante il processo di riforma è stato completamente ignorato il tema della trasparenza, che avrebbe dovuto essere trattato in un rapporto ad hoc che è stato bloccato in commissione, in modo che le modifiche da esso introdotte non potessero incidere sulla revisione del regolamento in corso. Qualche minimo accenno in questo senso è stato inserito all'ultimo momento, ma sicuramente non in misura sufficiente.

 
  
  

(Die Sitzung wird für einige Minuten unterbrochen.)

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

4. Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist mir eine besondere Ehre, Frau Nadija Murad und Frau Lamija Adschi Baschar, die Preisträgerinnen des diesjährigen Sacharow-Preises, im Europäischen Parlament willkommen zu heißen, zwei außergewöhnliche, zwei bemerkenswerte junge Frauen, die für ihre Gemeinschaft, die Jesiden, aufopferungsvoll kämpfen und dafür heute mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnet werden.

(Beifall)

Ich darf Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitten, Ihre Plätze einzunehmen und Sie zunächst einladen, sich ein kurzes Video anzuschauen.

(Das Video wird abgespielt.)

Sehr geehrte Frau Nadija Murad und liebe Frau Lamija Adschi Baschar! Wir sind sehr stolz, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen, und wir verneigen uns vor dem Volk der Jesiden, einer der ältesten religiösen Gemeinschaften in der Geschichte der Menschheit.

Aber wir heißen nicht nur Sie willkommen. Wir heißen auch Ihre Familien und Ihre Freunde herzlich willkommen, die auf der Tribüne Platz genommen haben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren!

(Beifall)

Es ist uns auch eine Ehre, bei der heutigen Preisverleihung die beiden anderen diesjährigen Finalisten des Sacharow-Preises, Herrn Can Dündar und Herrn Mustafa Cemilev, bei uns begrüßen zu dürfen.

(Beifall)

Can Dündar war der Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet, eine führende und unabhängige Zeitung, die dieses Jahr mit dem alternativen Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Herr Dündar wurde der Spionage beschuldigt und inhaftiert, nur weil er seiner freien journalistischen Arbeit nachging.

Mustafa Cemilev, der jetzt gewähltes Mitglied des ukrainischen Parlaments ist, hat sein Leben dem gewaltlosen Kampf zum Schutz von Minderheiten und insbesondere der Tataren in der Ukraine verschrieben. Er ist der ehemalige Präsident des Parlaments der Krimtataren und hat das Privileg, ein Freund von Andrej Sacharow gewesen zu sein, der für seinen Glauben an die Freiheit der Meinungsäußerung mit seinem Leben bezahlte und der dem heute verliehenen Preis seinen Namen gegeben hat.

Die heutige Preisverleihung ist nicht nur ein Grund, unsere beiden Finalisten willkommen zu heißen. Die heutige Preisverleihung ist für uns auch ein Anlass, an die Situation des Preisträgers des letzten Jahres, Raif Badawi, zu erinnern, der nach wie vor im Gefängnis sitzt, und ich nutze diese Gelegenheit, erneut an die Regierung und an den König von Saudi-Arabien zu appellieren, Raif Badawi unverzüglich freizulassen.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, die beiden Frauen, die hier oben sitzen – Nadija Murad und Lamija Adschi Baschar –, sind Heldinnen.

Sie haben unbeschreibliche Gräueltaten erlitten, die Gefangenschaft überlebt, und sie sind geflohen und haben Exil gefunden. Sie haben Furcht und Leiden überwunden und endlich Zuflucht und Schutz bei uns in Europa gefunden.

Beide, Nadija Murad und Lamija Adschi Baschar, kämpfen heute engagiert für diejenigen, die zurückgeblieben sind, sie kämpfen gegen Straffreiheit und für Gerechtigkeit.

Nadija, Sie haben einmal gesagt: „Meine Geschichte zu erzählen und den Schrecken erneut zu durchleben, ist keine einfache Aufgabe, aber die Welt muss es wissen.“

Was für mutige Worte, was für ein Mut spricht nach allem, was Sie erlitten haben, aus diesem Satz.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Nadija und Lamija wohnten in dem ruhigen ländlichen Dorf Kotscho im Irak, in dem Christen, Muslime und Jesiden friedlich als Nachbarn zusammenlebten. Am 15. August 2014 tötete der Daesch, der sogenannte „Islamische Staat“, alle Männer in ihrem Dorf und versklavte alle Frauen und Kinder.

Im November 2014 gelang es Nadija Murad, nach Deutschland zu entkommen. Lamija Adschi Baschar hat ihr Leben riskiert. Sie entkam dem Kriegsgeschehen und wurde durch die Explosion einer Landmine schwer verletzt.

Heute machen Nadija und Lamija uns auf das Leiden der Jesiden aufmerksam, treten für die Rechte von Frauen und Minderheiten ein und führen eine Kampagne an gegen den Menschenhandel und für die Anerkennung des Genozids an ihrem Volk.

Und das, meine Damen und Herren, geht uns in Europa direkt etwas an. Wir haben nach dem Holocaust in Europa den „Nie wieder“-Schwur getätigt. „Nie wieder“ bedeutet nicht nur das Gedenken an Vergangenes, sondern bedeutet auch die Pflicht für Gegenwart und Zukunft, Menschen vor der Verfolgung und der Peinigung zu schützen.

Wir sehen Städte, die in Schutt und Asche liegen, und Kinder, die unter dem Geröll des Krieges begraben sind. Wir sehen ganze Völker, wir sehen ganze Regionen, wir sehen ganze Städte und Dörfer, die von der Landkarte verschwinden. Wir sehen, wie Männer getötet, Kinder verschleppt und Frauen versklavt und entführt werden. Wir, die demokratischen Gemeinschaften, in den wohlhabenderen Teilen dieser Welt, weigern uns allerdings manchmal, diesen Menschen Schutz zu geben.

Das, meine Damen und Herren, ist beschämend und unerträglich.

(Beifall)

Die beiden Frauen Nadija und Lamija erinnern uns an unsere Pflicht, indem sie uns ihre Geschichte erzählen.

Nadija, Sie haben einmal gesagt: „Die Welt muss es wissen.“ Ja, das finde ich auch. Die Welt muss es wissen. Und lassen Sie mich hinzufügen: Die Welt muss auch handeln.

Das Europäische Parlament unterstützt ihre Forderung an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Kein Täter wurde bislang für die Verbrechen an den Jesiden vor Gericht gestellt. Der Internationale Strafgerichtshof muss die durch den sogenannten „Islamischen Staat“ begangenen Verbrechen untersuchen. Durch diese Terrororganisation begangene Verbrechen gegen die Menschlichkeit müssen vor dem Internationalen Strafgerichtshof verfolgt werden.

(Beifall)

Nadija und Lamija, Ihr Kampf ist auch unser Kampf, und es erfüllt uns mit Stolz, Sie im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, im Namen des Europäischen Parlaments, und ich glaube stellvertretend für die gesamte Europäische Union, heute mit dem Sacharow-Preis 2016 zu ehren.

Herzlichen Glückwunsch!

(Lebhafter und anhaltender Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Lamiya Haji Bajar, Winner of the Sakharov Prize (The following is a transcription of the interpretation of the original speech from Kurdish into English). – Mr President, President of the European Parliament, distinguished guests, Members of the European Parliament, I would like to thank all of you for this very valuable prize and I feel that this prize is a prize for every woman and girl that has been sexually enslaved by Daesh and for every Yazidi woman that has been a victim of Daesh and for everybody around the world that has been a victim of terrorism, everybody, all and every one of them, each and every one of them deserves this prize.

I am a Yazidi girl. My real age is 18 years old. I loved school very, very much when I was little and my father decided to increase my age by a year so that I would be able to go to school. And when Daesh attacked my village I was 15 years old. They killed all the men in the village, including my brother, my father, relatives, young and old. And then they took us to another place and they separated us between older and younger women. They killed the older women and then they divided the younger girls up and we were then traded on the slave trade market. I myself was sold four times by Daesh and every single time I was sold I tried to escape. They tortured me, they beat me and they insulted me and captured me again.

And one of the individuals made explosive devices and bombs and forced me to help him, forced me to make these bombs. The last person who bought me was an Iraqi doctor called Doctor Eslam. He was the director of the Houwaja Hospital. He used to torture me. He used to torture all the Yazidi women and he would even rape girls who were only nine or ten years old. Together with a friend of mine called Kathrin and a nine year old girl, all of us were raped by Dr Eslam. The three of us did actually manage to escape but before we actually managed to arrive to safety Kathrin accidentally walked over a landmine and it exploded and the last thing I heard was her death screams and this was awful, absolutely awful and it was the worst thing that I have ever heard.

When I managed to pick myself up I knew that I would not be able to ever see again because the whole of my body was burnt, my body was burning and I did not think that I would actually be able to open my eyes ever again. And then I was taken to Germany and I was helped to travel from Iraq to Germany and I was helped, I was treated and I am now able to see through one eye. I can see now again and I would like to thank God for the possibility that I can see now, that I can be a voice to the victims. And the Sakharov prize gives me great strength.

And this is why I have taken a decision to become a voice for the voiceless. The Yazidis have been victims of extremism, of violence and terrorism, they have lost their lives but I very much ask you and urge you to promise me, to promise us, that never again, never again will you allow these kinds of things to happen. That you will listen to us and see that justice will be done so that the criminals can be brought to justice and held accountable.

It has been two-and-a half-years now since the tragedy that affected the Yazidi people and there are still more than 3 500 children and women held by Daesh as slaves and every day they die a thousand times over again. The bones in the Yazidi mass graves that remain untouched in the area of Singhar, and the Yazidi people, have no value in Iraq, whether dead or alive.

Our village, ladies and gentlemen, has been a neighbour to Arab cities for hundreds of years and when people visited us, when an Arab or a Muslim visited us, they would not eat meat in our homes because this was prohibited under their religion. They were not allowed to eat this meat. And my father would tell our Muslim guests that they should slaughter the animal themselves so that they would then be able to eat halal meat when they visited us.

When Islamic State arrived and attacked us then it was our neighbours who actually attacked us first of all, before them. And they killed our men and they enslaved our women. As a result of this we have lost the social order in our own society and we have lost trust with these countries because they do not treat us as Yazidis as equal to other citizens. So today we need Europe so that we can go back to our country, so that we can build up our country again and so that we can experience peace again in our society.

These criminals must be brought to justice, they must be held to account. The Yazidis and the Christians need international protection and they, both children and women that have been victims of Daesh, need some kind of psychological rehabilitation. We need programmes for that and they need to be resettled.

And ladies and gentlemen I would like to thank you very much for this prize. I stand here before you and I would like to accept this prize on behalf of all the women and all the girls who are still in the camps in Kurdistan, who are living in those camps where the conditions are absolutely appalling and I very much hope that you will all help us. Thank you very much.

(The House accorded the speaker a heartfelt standing ovation)

 
  
MPphoto
 

  Nadia Murad Basee Taha, Winner of the Sakharov Prize (The following is a transcription of the interpretation of the original speech from Arabic into English). – Mr President, esteemed Members of Parliament, as I stand before you today, my heart is full of happiness, because you decided to stand by a Yazidi woman and the Yazidi community in the midst of a genocide. I am happy because not only did you stand by us as a community but you stood by millions of women and children in Iraq, Syria and in conflict zones where they face blind terrorism. Receiving the Sakharov Prize today is a great honour for us. Daesh wanted, by enslaving us, to take our honour, but they lost their honour, and here you have given us this honour.

Daesh and the extremists came on 3 August to erase the Yazidis from existence and they gave us one option: death or Islam. There is no doubt Daesh committed mass genocide. This genocide did not only consist of killings, but it also sought to enslave women in a systematic manner and to take the children away. Daesh wanted to break our will to live. They started by killing the disabled and the elders and the women that they did not desire for themselves. Then they destroyed places of worship and infrastructure so that we wouldn’t return.

Daesh and other global radical groups do not want anyone to have a life. They target all those who stand against their ideology, including millions of Muslims. Terrorism and radicalism are the enemies of mankind.

I was a girl in a big family. I was the closest to my mother among my sisters. I learned from my mother the meaning of goodness and mercy, and what it means to challenge poverty. I learned from my small community that when we pray every evening we pray for all the peoples of the world before we pray for ourselves. I learned from my religion that God is tolerant and noble and that the difference between religions and cultures is a difference chosen by the creation, and it ought to be respected as such.

Daesh took my mother, who believed in the essence of humanity, along with 86 Yazidi women in Soulagh. They killed them all because they did not hold any value in the human sex trade. Today, my community has disintegrated under the weight of genocide. Half a million people do not know where their future is leading them. Will we return to our lands? How will we return to our lands under the same conditions that led to the genocide? Should we emigrate? This is what some 75 000 Yazidis did. They mostly emigrated to Germany, and I thank Germany with all my heart for taking in my community, and I also thank Germany also for taking in 1 000 Yazidi women to provide them with medical and psychological care.

Half a million Yazidis remain in Iraq and they are the last members of this community present in the Middle East. They are the few who remain after thousands, or perhaps millions, of Yazidis were exterminated throughout history. The harsh conditions forced them to emigrate from Turkey and Syria, especially under the Ottoman Empire.

We look up to Europe as a symbol of humanity, and Europe is indeed confirming today that it is such a symbol. Europe should remain a model for the world and a model for the coexistence of peoples and cultures. The world today faces two of its biggest threats – the danger of terrorism as well as the dangers of reactions to terrorism. We must fight terrorism and we must dry its source. We must also work with the Islamic community around the world so that they can change the teachings of Islam and make the mosques a place for mercy, love and peace, free of extremism. We must prevent radicalism and racism everywhere.

Radicalism and extremism have become such dangers today. We must respect the individual, regardless of religion, creed, colour, sex or place of residence.

The religious communities in Iraq must be protected, and amongst them my community after this genocide. They can be protected through the establishment of a protected zone or zones under the aegis and protection of the international community in coordination with the Iraqi Government and the regional government of Kurdistan. If the world is unable to protect us in our lands, I invite Europe to open its doors to us to provide refuge to half a million Yazidis from Iraq, through an organised mass migration similar to what happened following the Holocaust. For we cannot afford to remain the fuel of genocide and slavery.

There must also be an accountability system to hold those who committed these crimes accountable both at [local] level and in the international community. There are still thousands of terrorists in Iraq and Syria and they must be brought to justice.

Thank you again for giving us this great award. From here, I would like to say to Daesh, and all terrorists in the world, if you have chosen for yourself the path of no dignity, then Europe has chosen for itself the path of humanity and honour.

(The House accorded the speaker a loud and sustained standing ovation)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der kleine junge Mann, den Sie hier vorne sehen, ist ein weiterer Ehrengast unseres heutigen Tages.

Ich ergreife die Gelegenheit, das kurz von hieraus zu erklären. Das ist der kleine Wad. Wad ist der Bruder von Lamija. Er hat die letzten 18 Monate in einem Lager verbracht. Seine Mutter, sein Vater und alle Geschwister sind tot – ermordet.

Er hat gestern, auch anlässlich unserer Preisverleihung, seine Schwester bei uns wiedergefunden. Ich glaube, dass ist ein schöner Tag für das Europäische Parlament und für Wad und seine Schwester. Herzlich willkommen.

(Lebhafter und anhaltender Beifall)

(Die feierliche Sitzung wird um 12.35 Uhr geschlossen.)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 

5. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per i risultati delle votazioni e altri dettagli che le riguardano: vedasi processo verbale)

 

5.1. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri) (ψηφοφορία)

5.2. Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas) (ψηφοφορία)

5.3. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (ψηφοφορία)
 

– Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – Senhor Presidente, o facto de estarmos perante um relatório que tem, neste momento, mais de quatrocentas propostas de alteração mostra que está longe de ser consensual e que este processo está longe de estar suficientemente amadurecido. É um processo que terá repercussões políticas muito profundas – está longe de ser um dossiê meramente técnico – e isto aconselhava a um outro processo de maturação e de reflexão.

Se a isto juntarmos o facto de, nos últimos dias, em poucos dias, um apelo público que está disponível na Internet ter sido já subscrito por largas centenas de cidadãos, tudo isto aconselhava a que este processo pudesse ser suspenso por aqui e pudesse haver uma reflexão mais profunda sobre este relatório, que essa reflexão pudesse prosseguir na comissão especializada.

Fazíamos, por isso, apelo à sua prerrogativa, Senhor Presidente, de poder devolver o relatório à comissão, que fizesse uso dela e que pudéssemos não votar aqui, hoje, este relatório, não forçar a aprovação de um relatório que está longe de ser consensual e que terá profundas repercussões políticas no funcionamento deste Parlamento.

Quanto às considerações políticas, já as fizemos durante o debate, mas seria sensato fazer este adiamento.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Onorevole Ferreira, Lei sta richiedendo all'Aula di esprimersi a favore o contro la sua proposta o è soltanto un invito? Chiede un voto?

Va bene allora, ci pronunciamo sull'Aula, prego.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – Senhor Presidente, é uma prerrogativa do Presidente poder enviar este relatório para a comissão. Se entender não fazer uso dela, nesse caso, pedíamos que o plenário se pudesse pronunciar.

 
  
MPphoto
 

  Max Andersson (Verts/ALE). – Mr President, I wish to raise a point about Rule 170 of the Rules of Procedure. We have an amendment supported by more than 100 MEPs from five different groups, Amendment 320, which proposes that former MEPs who have a transitional allowance should not be engaged in lobbying. It was declared inadmissible on the fifth version of the voting list last night. We have not received a formal explanation why this pretty good amendment was declared inadmissible, and this we find strange and unacceptable. If possible, we would like the vote on Amendment 320 to go forward.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Grazie onorevole Andersson, rispondo subito alla sua domanda e poi passiamo alla votazione sulla proposta dell'onorevole Ferreira.

Per quanto riguarda la decisione del Presidente di dichiarare irricevibile l'emendamento a cui Lei fa riferimento, si tratta di una decisione definitiva perché, ai sensi dell'articolo 232 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento ha il potere di stabilire il proprio regolamento interno in base alla giurisprudenza; ciò significa che esso può decidere della propria organizzazione interna e adottare le misure adeguate al fine di garantire il corretto funzionamento e svolgimento delle sue procedure.

In tale contesto il Parlamento può disciplinare, nel proprio regolamento interno, talune questioni riguardanti i propri deputati, ove ciò sia necessario a garantire il corretto funzionamento e svolgimento delle sue procedure. Tuttavia il regolamento interno non può essere utilizzato per regolamentare le attività degli ex deputati. Da qui la decisione del Presidente. Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Ferreira, vorrei sapere se c'è qualche parlamentare che vuole intervenire a favore, qualcuno che vuole intervenire contro.

(Il Parlamento respinge la richiesta di aggiornamento)

 
  
  

- Dopo la votazione :

 
  
MPphoto
 
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission, in writing. – The Commission takes note of the fact that the European Parliament has adopted today a revision of its Rules of Procedure which includes some changes concerning the relations with the Commission. Pursuant to point 21 of the Framework Agreement between the European Parliament and the Commission, the European Parliament has taken the commitment to seek the opinion of the Commission when it comes forward with such changes to its Rules of Procedure.

By letter from President Schulz of 9 December 2016, the European Parliament transmitted for the Commission's opinion, where relevant, the envisaged amendments to its Rules of Procedure brought forward for consideration of the plenary on 13 December 2016.

The Commission regrets that Parliament did not respect its commitment for consulting the Commission in a meaningful way, as the time left before the vote by the European Parliament has not allowed the Commission to provide a considered response or even discuss the matter in the College, and the Parliament to take a Commission opinion duly into account before voting on the proposed changes.

The Commission regrets that the Parliament did not act in accordance with the principle of loyal and sincere cooperation and, despite its request, did not allow the Commission enough time to express its opinion before adopting the revision.

The Commission wishes to highlight some of Parliament's changes to its Rules of Procedure, in particular those relating to the proposed hearings in case of the appointment of a new Commissioner during the Commission's mandate or modifications in the portfolio of serving Commissioners, as well as those relating to a possible conflict of interest of a Commissioner. It must be borne in mind that those changes, if introduced unilaterally by the European Parliament in its Rules of Procedure, cannot create a role for the European Parliament which is neither provided for in the Treaties nor in the Framework Agreement and which would affect the institutional position and functioning of the Commission.

The Commission underlines in this regard that it will apply the Treaties and continue to respect the terms of the Framework Agreement. The Commission expects that the Parliament will do the same.

 

5.4. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy) (ψηφοφορία)

5.5. Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano) (ψηφοφορία)

5.6. Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Presidente. – Con questo si conclude il turno di votazioni.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων

6.1. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La seguente relazione si propone di fissare alcune regole tecniche e finanziarie che permettano all'Algeria di partecipare ad alcuni programmi dell'Unione. Anche se la relazione resta comunque molto generale, non indicando quali sono i programmi specifici a cui l'Algeria potrà partecipare, ritengo sia importante coinvolgere i paesi geograficamente vicini per cooperare con il fine di incentivare lo sviluppo e la crescita. Per le ragioni esposte in precedenza ho deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Argelia y la Unión participan de un Acuerdo Euromediterráneo desde el año 2005. En 2013, Argelia expresó su interés en ampliar su participación en los programas a los que tendría consecuentemente acceso, dentro del marco de la política europea de vecindad.

El informe de hoy abre la puerta a que esa participación se haga efectiva, en los términos negociados libremente por Argelia y la Comisión Europea. Es por ello que he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. ‒ Balsavau už Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos projektą dėl ES ir Alžyro Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Alžyro Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos programose bendrieji principai. Balsavau už projektą, pritardama pagrindinei jo nuostatai dėl protokolo sudarymo. Šios pozicijos laikausi vadovaudamasi Tarybos prašymu dėl pritarimo, Užsienio reikalų komiteto rekomendacija, o taip pat, atsižvelgiant į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, protokolo dėl ES ir Alžyro Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, projektą.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης, διότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας το σταδιακό άνοιγμα προγραμμάτων τις Ένωσης σε γειτονικές χώρες, όπως η Αλγερία, αποσκοπεί στην μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport porte sur la participation de l’Algérie aux programmes de l’UE.

Considérant que Bruxelles n’a pas à se substituer aux États dans les relations étrangères, de surcroît avec leur argent, je m’y suis opposée.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I do not support this Agreement. As I do not believe that the United Kingdom should be a part of the European Union, I cannot support the participation of Algeria in European Union programmes whilst the UK remains a member.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui approuve la conclusion du protocole à l’accord entre l’UE et l’Algérie. Cette dernière est voisine de l’Union Européenne et sa participation aux programmes de celle-ci est une condition essentielle de la coopération entre les deux entités dans de nombreux domaines.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai. Atsižvelgiant į prašymą dėl pritarimo, kurį pateikė Taryba, pritariu protokolo sudarymui.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre cet accord-cadre car l’Union européenne n’a pas à avoir de politique extérieure propre ; il ne devrait pas être en son pouvoir d’intégrer un pays tiers à ses programmes internes. De plus, s’associer avec l’Algérie me paraît hasardeux au vu de l’instabilité du pays, qui est économiquement fragile et sujet à la santé chancelante du Président Bouteflika.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce rapport qui recommande l'approbation du protocole dont l'objectif est de fixer des règles techniques et financières permettant à l'Algérie de participer à certains programmes de l'Union dans le cadre de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre l'Union et l'Algérie.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe porque estoy de acuerdo con la posibilidad de que Argelia pueda acceder a los programas de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución por la que se establece la posible participación de Argelia en programas de colaboración entre la Unión y países vecinos. Los programas en cuestión habrán de acordarse caso por caso. He considerado que debía aceptar la resolución, por tratarse de una solicitud del Gobierno argelino y no determinar en principio la naturaleza de los programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Quiero agradecer al ponente, Sr. Panzeri por su trabajo en este informe sobre el Acuerdo marco UE-Argelia sobre los principios generales de la participación de Argelia en los programas de la Unión. Argelia es un país estratégico con el que la Unión tiene relación desde hace tiempo y su participación en los programas de la Unión espero que sirva para el desarrollo del país y de la región.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport relatif à l'accord-cadre entre l'Union européenne et l'Algérie concernant les principes généraux de la participation de l'Algérie aux programmes de l'Union.

L'Union européenne n'a pas à se substituer aux États souverains pour établir des relations diplomatiques ou commerciales avec des pays tiers. Particulièrement dans ce cas précis qui concerne l'Algérie, pays avec lequel la France a une longue histoire et des relations privilégiées.

Par ailleurs, il est quand même comique que l'UE finance sa diplomatie par l'argent des États-membres qu'elle dépouille de leurs compétences.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Trovo la relazione Panzeri che analizza l'accordo quadro tra l'Unione europea e l'Algeria sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione poco equilibrata e non condivisibile, non ho quindi inteso supportarla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La apertura gradual de determinados programas y agencias de la Unión a la participación de los países socios de la Política Europea de Vecindad, representa una de las muchas medidas para promover la reforma, la modernización y la transición de los países vecinos de la Unión Europea.

El protocolo contiene un Acuerdo marco sobre los principios generales de la participación de Argelia en los programas. Argelia ha expresado ya su interés en participar en los programas abiertos a los países socios. Además, Argelia es un socio fundamental y muy importante de la Unión.

Por ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rekomendacijos dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Alžyro Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai. Vykdant Europos kaimynystės politiką (toliau – EKP) šalims partnerėms palaipsniui atveriama galimybė dalyvauti tam tikrose Sąjungos programose ir agentūrų veikloje – tai viena iš daugelio priemonių, skirtų reformoms, modernizavimui ir perėjimui Europos Sąjungos kaimynystėje skatinti. Šį politikos aspektą Komisija plačiau apibrėžė 2006 m. gruodžio mėn. komunikate dėl bendro nusistatymo sudaryti galimybes EKP šalims partnerėms dalyvauti Bendrijos agentūrų veikloje ir Bendrijos programose.

Taryba šiam požiūriui pritarė 2007 m. kovo 5 d. išvadose. Remdamasi šiuo komunikatu ir išvadomis, Taryba 2007 m. birželio 18 d. davė nurodymus Komisijai pradėti derybas su Alžyru, Armėnija, Azerbaidžanu, Egiptu, Gruzija, Izraeliu, Jordanija, Libanu, Moldova, Maroku, Palestinos Administracija, Tunisu ir Ukraina dėl bendrųjų susitarimų, kuriais nustatomi dalyvavimo Bendrijos programose bendrieji principai. 2013 m. vasario mėn. Alžyras pareiškė norintis dalyvauti įvairiose programose, kuriose gali dalyvauti Europos kaimynystės politikos šalys partnerės. Kartu Komisija teikia Tarybos sprendimo dėl protokolo sudarymo pasiūlymą. Šį protokolą sudaro bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Alžyro dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai. Bendrajame susitarime nurodytos tipinės sąlygos, kurios turėtų būti taikomos visoms Europos kaimynystės politikos šalims partnerėms, su kuriomis bus sudaryti tokie protokolai.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće. U sklopu Europske susjedske politike (ENP) postupno otvaranje određenih programa Unije i agencije za sudjelovanje sa zemljama partnerima predstavlja jednu od mnogih mjera za promicanje reforme, modernizacije i tranzicije u Alžiru.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Je suis opposée au fait que l’Union européenne s’immisce dans les questions de relations étrangères. Par conséquent, j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I abstained on this report. Whilst these frameworks for participation in EU programmes allow third countries to access EU funds, remove travel or visa restrictions and promote cultural awareness, they are for the most part neoliberal financial arrangements aimed at trade liberalisation. Furthermore, Algeria’s human rights record is poor. For these reasons, I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Aiuti economici in cambio di riforme democratiche e progresso civile sono uno degli strumenti maggiormente utilizzati dall'UE nei suoi rapporti di vicinato e di partenariato con i paesi terzi. Un modo di rapportarsi che ha spesso prodotto risultati positivi per i cittadini di entrambe le parti e ha aumentato il range di influenza del soft power dell'Unione europea.

La Repubblica di Algeria, in particolare, è uno dei pochi paesi del nord Africa in cui il sistema sociale e politico regge nonostante gli enormi problemi a cui è esposto: un caso eccezionale di accoglienza e tenacia che guarda all'Occidente e allo sviluppo dello Stato di diritto nonostante le ancora gravi carenze strutturali, i propri problemi sociali interni, il rapporto difficoltoso con le minoranze e le milizie jihadiste ancora attive in molte aree del paese. Complessivamente l'Europa può guardare all'Algeria come ad una realtà amica, presente in un'area chiave, che dobbiamo sostenere, assicurandone l'integrità territoriale e la sopravvivenza politica, e consentendole di stabilizzarsi in condizioni adeguate, e di inserirsi progressivamente nell'area di collaborazione comune e di cogestione della crisi mediorientale.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit d’un rapport de codification sur la participation de l’Algérie aux programmes de l’Union européenne. D’une part, nous considérons que l’Union européenne n’a pas à se substituer aux États membres dans les relations étrangères qu’elle entretient avec les pays tiers. L’Union ne devrait pas avoir de politique extérieure dans la mesure où la politique diplomatique relève exclusivement des compétences des États membres. D’autre part, il n’est pas du tout opportun d’intégrer l’Algérie aux programmes communautaires au vue de son état de fragilité extrême notamment du fait de la succession très incertaine du Président Bouteflika. C’est la raison pour laquelle j’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Uniunea Europeană este unul dintre principalii promotori ai măsurilor de reformă, de modernizare a țărilor vecine Uniunii. Astfel, în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV), Uniunea Europeană urmărește deschiderea progresivă a unor programe și agenții pentru statele partenere la PEV.

Algeria este unul dintre statele care și-a manifestat intenția de a se implica într-o serie de programe dedicate țărilor partenere la politica europeană de vecinătate. Drept urmare, a fost încheiat un proiect de Protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte. Prin intermediul acestui protocol au fost stabilite normele financiare și tehnice care să permită participarea Algeriei la anumite programe ale Uniunii.

M-am exprimat în favoarea acordului-cadru UE-Algeria privind principiile generale de participare ale Algeriei la programele Uniunii, deoarece consider că politica europeană de vecinătate trebuie să fie în permanență consolidată, iar acest acord-cadru reprezintă un instrument puternic de cooperare economică, financiară, dar și tehnică, ce se dovedește a fi oportun.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della raccomandazione in questione per stabilire le condizioni della cooperazione in ambito politico, economico, sociale e culturale tra l'Unione europea e l'Algeria.

Penso che il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali costituisca un elemento essenziale dell'accordo in questione.

Inoltre, penso che l'accordo UE-Algeria debba promuovere: un dialogo periodico in materia politica e di sicurezza; la cooperazione economica, commerciale e finanziaria, volta soprattutto alla progressiva liberalizzazione degli scambi, allo sviluppo sostenibile della regione mediterranea e agli investimenti; la cooperazione sociale, culturale e in materia di istruzione, soprattutto attraverso il dialogo interculturale, il controllo delle migrazioni, lo sviluppo delle qualifiche, la promozione del diritto del lavoro e della parità fra donne e uomini.

Ritengo infine che questo accordo possa consentire la partecipazione dell'Algeria, paese partner della politica europea di vicinato, ai programmi comunitari, fungendo da base alla progressiva liberalizzazione degli scambi nello spazio mediterraneo.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I abstained on this report. The good elements of the report include allowing Algeria to access EU programmes, access funding, remove travel and visa restrictions and promote cultural awareness. However the main part of the agreement is about promoting neo-liberal financial arrangements aimed at trade liberalisation. This, on top of the fact that Algeria currently has a poor human rights record, meant that I abstained on the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – UKIP voted against this consent procedure. So long as the UK continues to contribute to the EU central budget we will continue to oppose any legislation that would waste the money of the EU taxpayer. We do not support the transfer of EU money overseas or the continued development of an EU foreign policy through the European Neighbourhood. As this only sets out general principles the budgetary impact and value for money of British contributions is unknown.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of giving consent on the conclusion of the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the EU and Algeria on a Framework Agreement on the general principles for the participation of Algeria in Union programmes as part of the European Neighbourhood Policy (ENP), which allows for the gradual opening-up of certain Union programmes and agencies to the participation of ENP partner countries. This helps to promote reform, modernisation and transition in the European Union’s neighbourhood

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Nel rapporto dell'onorevole Panzeri sono stabilite alcune regole tecniche e finanziarie che permettono all'Algeria di partecipare ad alcuni programmi dell'Unione europea. Il mio voto è stato positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ La politica europea di vicinato (PEV) è stata elaborata nel 2004 per evitare l'emergere di fratture economiche e culturali tra l'Unione europea e gli Stati suoi vicini con l'obiettivo di promuovere la stabilità e la sicurezza di tutta la regione.

La risoluzione, per la quale ho espresso voto favorevole, dà l'approvazione ad un accordo quadro euro-mediterraneo che stabilisce i principi generali della partecipazione dell'Algeria ai programmi dell'Unione europea previsti dalla politica europea di vicinato (PEV).

Ritengo opportuno dare accesso all'Algeria ai programmi di assistenza finanziaria ma non solo, al fine di ribadire il sostegno dell'Unione europea alla delicata transizione politica e democratica del paese. Sono fermamente convinta che una Algeria stabile e democratica possa rappresentare un alleato fondamentale nel contrasto al terrorismo in Nord Africa oltre ad essere un importante partner commerciale per l'Unione europea nel suo complesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης, καθώς το θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε ως προς τη σύσταση σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας και ως προς με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης. Πρόκειται για μια χρήσιμη προσπάθεια εμβάθυνσης και περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων των δυο μερών. Ως εκ τούτου ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Voto negativo, l'accordo riguarda la partecipazione dell'Algeria ad alcuni programmi europei come la cooperazione economica, finanziaria e tecnica. Manca, nella relazione, un approfondimento dei contenuti dei programmi menzionati.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Nell’attuale polveriera dei paesi del Nord Africa, non posso che garantire la mia approvazione alla conclusione del protocollo, dal momento che l'Algeria rappresenta l'unico caso di successo della Primavera araba.

È indubbio come l'ex colonia francese stia intraprendendo un cammino di riforme in tutti gli ambiti statali, tuttavia nel perseguire tali obiettivi riscontra ostilità, in primis da parte dei paesi limitrofi e dalle cellule estremiste. Alle pressioni esterne, vanno ad aggiungersi le difficoltà riscontrabili da un paese che si avvia ad adottare sistemi occidentali di democrazia e Stato di diritto, pertanto attraverso l'associazione tra l'Unione europea e la Repubblica algerina si mira ad agevolazioni in termini di cooperazione economica, finanziaria e tecnica.

Si conseguirà, dunque, un'apertura all'assistenza finanziaria nel perseguimento dei programmi unionali, volta soprattutto alla progressiva liberalizzazione degli scambi, allo sviluppo sostenibile della regione e agli investimenti. Inoltre, si prevede un dialogo periodico in materia politica e di sicurezza, per favorire la reciproca comprensione, la cooperazione e le iniziative comuni, oltre che la cooperazione sociale, culturale e in materia di istruzione, soprattutto attraverso il dialogo interculturale, il controllo delle migrazioni, lo sviluppo delle qualifiche, la promozione del diritto del lavoro o della parità fra donne e uomini.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the vote on the EU-Algeria Framework Agreement on the general principles for the participation of Algeria in Union programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O projeto de acordo euro-mediterrânico pretende criar uma associação entre a Comunidade Europeia e os seus Estados—Membros, por um lado, e Argélia por outro.

Os objetivos do presente acordo quadro são: Proporcionar um enquadramento adequado para o diálogo político entre as Partes, a fim de permitir o reforço das suas relações e da cooperação em todos os domínios que considerem pertinentes; Desenvolver as trocas comerciais e assegurar o desenvolvimento de relações económicas e sociais equilibradas entre as Partes e definir as condições para uma liberalização progressiva do comércio de bens, serviços e capitais; Favorecer os contactos humanos, nomeadamente no âmbito dos procedimentos administrativos; Incentivar a integração magrebina, promovendo os intercâmbios e a cooperação na região e entre esta última e as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros; Promover a cooperação nos domínios económico, social, cultural e financeiro.

O respeito pelos princípios democráticos e pelos direitos humanos fundamentais, tal como consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, constitui um elemento essencial do presente Acordo. Pelo exposto, apoio a presente recomendação relativa à celebração de um Protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – UKIP voted against this consent procedure. So long as the UK continues to contribute to the EU central budget we will continue to oppose any legislation that would waste the money of the EU taxpayer. We do not support the transfer of EU money overseas or the continued development of an EU foreign policy through the European Neighbourhood. As this only sets out general principles the budgetary impact and value for money of British contributions is unknown.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del provvedimento in quanto ritengo che la partecipazione dell'Algeria ai programmi dell'Unione rappresenti una misura importante per promuovere le riforme e la modernizzazione di questo paese nell'ambito del programma politico europeo di vicinato.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Argelia y la Unión participan de un Acuerdo Euromediterráneo desde el año 2005. En 2013, Argelia expresó su interés en ampliar su participación en los programas a los que tendría consecuentemente acceso, dentro del marco de la política europea de vecindad.

El informe de hoy abre la puerta a que esa participación se haga efectiva, en los términos negociados libremente por Argelia y la Comisión Europea. Es por ello que he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa risoluzione, che approva la conclusione del protocollo di accordo tra UE ed Algeria. per consentire all'Algeria la partecipazione ai programmi comunitari previsti dalla politica europea di vicinato.

Infatti, ritengo che la conclusione di questo protocollo rappresenti non solo un'opportunità importante di cooperazione economica, finanziaria e tecnica tra UE e Algeria, ma anche un rafforzamento del quadro di partenariato euromediterraneo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Zagłosowałem za wyrażeniem przez Parlament zgody na zawarcie porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między UE a Algierią oraz na jej udział w programach unijnych. Uważam, że należy wspierać programy mające na celu wspieranie wysiłków Algierii na rzecz rozwoju wszelkich dziedzin gospodarki. Stosunki między Algierią i Unią Europejską oparte są na układzie o stowarzyszeniu podpisanym w ramach partnerstwa eurośródziemnomorskiego w roku 2005. Obejmują one politykę, gospodarkę, handel, współpracę techniczną i finansową oraz pomoc humanitarną. Szczególnym argumentem przemawiającym za zasadnością poparcia umowy jest współpraca gospodarcza z udziałem obu stron. Należy dążyć do zapewnienia jak najszerszego porozumienia w Parlamencie Europejskim co do wyrażenia zgody na zawarcie umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I am in favour of this recommendation as it provides for the gradual opening-up of certain union programmes and agencies to the participation of ENP partner countries. Such protocols include standard clauses which are intended to be applied to all European Neighbourhood policy countries, promote reform, modernisation and transition in Algeria. This also strengthens the EU-Algeria relationship.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I was pleased to support the strengthening of relations with the countries of North Africa, including Algeria, in order to foster economic growth, reform, and cultural ties. This is of vital importance for future growth, opportunity and security.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport non législatif propose l’avis positif du Parlement européen concernant l'ouverture progressive de certains programmes et agences de l'Union à la participation des pays partenaires de la Politique européenne de voisinage. Cet accord cadre représente une des nombreuses mesures visant à promouvoir la réforme, la modernisation et la transition des pays tiers du voisinage de l'Union européenne. Considérant d’une part les liens historique de l’Union et de la France avec l’Algérie, et d’autre part que le soutien à la stabilisation et au développement des pays tiers du voisinage revêt une importance toute particulière, notamment en termes de stabilisation des frontières extérieures européenne, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l’Algérie, d'autre part, concerne un accord-cadre entre l'Union européenne et l’Algérie relatif aux principes généraux de la participation de ce pays aux programmes de l'Union. L’objectif de ce protocole est de fixer un cadre général de participation de l’Algérie aux programmes européens. Ce protocole permet également d’approfondir nos relations avec notre voisinage proche. Alors que des protocoles similaires ont d’ores et déjà été signés avec l’Arménie, la Géorgie, Israël, la Jordanie, la Moldavie, le Maroc et l’Ukraine et que l’Algérie a indiqué, en février 2013, son souhait de participer à ces programmes, j’ai donc voté en faveur de la conclusion de ce protocole.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this consent procedure. So long as the UK continues to contribute to the EU central budget we will continue to oppose any legislation that would waste the money of the EU taxpayer. We do not support the transfer of EU money overseas or the continued development of an EU foreign policy through the European Neighbourhood. As this only sets out general principles the budgetary impact and value for money of British contributions is unknown.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport.

Il s’agit d’un programme de codification qui n’appelle aucun commentaire. Néanmoins, la question de principe concerne la participation de l'Algérie aux programmes communautaires. Nous y sommes défavorables, tant sur le principe qu’eu égard à la situation instable du pays, causée notamment par la succession incertaine du Président Bouteflika.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Отношенията между Алжир и ЕС се основават на споразумение за асоцииране, подписано като част от Евро-средиземноморското партньорство през 2005 г. Те обхващат политиката, икономиката, търговията, техническото и финансово сътрудничество и хуманитарна помощ. Икономическото сътрудничество по споразумението за асоцииране се осъществява чрез няколко механизма, включващи и двете страни.

ЕС също така финансира редица програми, насочени към подкрепа на усилията на Алжир в различни области на икономиката. Първата оценка на ползите от споразумението за асоцииране е проведена през 2009 г. Втората оценка в момента е в ход. През 2014 г. бе подписано споразумение, което установи общите принципи за участие на Алжир в програмите на ЕС.

Подкрепих този доклад, защото той е технически и смятам, че Алжир като страна, запазила стабилността си и показваща добри резултати, може да се възползва от програмите на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Διά της παρούσας, δίδεται η έγκριση για σύναψη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης. Επιχειρείται, δηλαδή, για άλλη μία φορά, η επέμβαση της ΕΕ στα εσωτερικά τρίτης χώρας με αντάλλαγμα/υπόσχεση τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of giving consent to the EU-Algeria Framework Agreement on the general principles for the participation of Algeria in Union programmes, as agreed by the Foreign Affairs Committee of the European Parliament. Ensuring good relations around the globe and making agreements for co-operation is very important for the EU and for Wales.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: rapport de codification sur la participation de l'Algérie aux programmes de l'UE.

L'UE n'a pas à se substituer aux États dans les relations étrangères avec leur argent de surcroît.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A presente recomendação visa aprovar a celebração de um protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico, estabelecendo um conjunto de princípios gerais que estabelecem a participação da Argélia em programas da UE.

A Argélia já faz parte do Acordo Euro-Mediterrânico desde 2005 e veio agora pedir para fazer parte de programas da UE. Os programas que constam do protocolo dizem respeito a cooperação económica, financeira e técnica, que permitirá à Argélia aceder a assistência, em particular assistência financeira.

A Argélia poderá participar nos programas abertos à sua participação e deverá contribuir para o orçamento da UE nesses programas específicos. Os termos específicos do protocolo serão determinados num Memorando de Entendimento entre a Comissão Europeia e as autoridades argelinas.

Temos conhecidas reservas relativamente a conteúdos do Acordo Euro—Mediterrânico, que abre portas para acordos de livre comércio. Mas não é sobre isso que tomamos posição neste relatório, que com ele está, todavia, relacionado.

Não bloqueamos o pedido feito pela Argélia, expressão da sua vontade soberana, de aderir a programas da UE. Reafirmamos, todavia, algumas dúvidas e reservas relativamente às questões da assistência financeira nos moldes referidos na decisão do Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted yes because I agree

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia sa usiluje prostredníctvom programu európskej susedskej politiky posilňovať reformy a modernizáciu partnerských krajín, ktoré sa do predmetného programu zapojili. Jednou z týchto krajín je Alžírsko, ktoré prejavilo záujem o zapojenie do mnohých programov v rámci európskej susedskej politiky. Predmetný protokol obsahuje rámcovú dohodu, ktorá zastrešuje všeobecné zásady účasti Alžírska na programoch Európskej únie. Ide o štandardné ustanovenia, ktoré sú určené pre všetky partnerské krajiny európskej susedskej politiky, s ktorými sa protokoly uzatvárajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contro la relazione in quanto rappresenta un potenziale pericolo per l'economia italiana.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης, καθώς επιχειρείται για άλλη μία φορά η επέμβαση της ΕΕ στα εσωτερικά τρίτης χώρας με αντάλλαγμα/υπόσχεση τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The Council issued directives to the Commission to negotiate Framework Agreements, among others, with Algeria on the general principles for their participation in Union programmes. Algeria expressed its interest in participating in the broad range of programmes open to partner countries of the European Neighbourhood Policy.

This protocol contains a Framework Agreement on the general principles for the participation of Algeria in Union programmes. It contains standard clauses that are intended to be applied to all European Neighbourhood Policy partner countries with which such protocols are concluded. As part of the European Neighbourhood Policy (ENP), the gradual opening-up of certain Union programmes and agencies to the participation of ENP partner countries represents one of many measures to promote reform, modernisation and transition in Algeria.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – L'ouverture progressive de certains programmes et agences de l'Union à la participation des pays partenaires de la Politique européenne de voisinage représente une possibilité concrète pour rapprocher les deux rives de la Méditerranée. C’est un moyen indirect mais efficace de promouvoir des réformes, la modernisation et la transition dans le voisinage de l'Union européenne.

La participation de l’Algérie aux programmes de l’Union permettra également de promouvoir la croissance économique ainsi que la coopération en matière de sécurité. De plus l’accord ouvre la possibilité pour les Algériens, en particulier les jeunes, de participer un jour à des programmes comme Erasmus +, Horizon 2020 ou encore Creative Europe. Au-delà des bénéfices économiques et politiques, c’est un pas vers une nouvelle histoire des relations entre l’Algérie et le continent européen, un pas qui rapproche les peuples par la construction de nouveaux liens, qui ne sont pas ceux de la colonisation, ni ceux de la guerre.

L'Algérie a exprimé son vif intérêt à participer aux programmes de l’Union européenne il y a longtemps déjà, et je me réjouis que le Parlement européen ait donné un accord quasi unanime à ce protocole d’accord comme un élément concret du partenariat euro-méditerranéen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione legislativa del Parlamento europeo concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Algeria sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina ai programmi dell'Unione, perché ritengo che l'Algeria sia un paese chiave per la tenuta della pace e negli equilibri dell'area nordafricana.

Si tratta di un'importante decisione e invito la Commissione e le autorità algerine a definire insieme le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Algeria a ciascun programma dell'Unione, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione e di condizioni paritarie agli Stati membri.

La partecipazione ai programmi comunitari rappresenta un ponte con l'Europa, che permette alla società civile, ai giovani studenti, ricercatori e lavoratori, al sistema d'impresa e alle organizzazioni umanitarie di fare un salto in avanti verso uno sviluppo democratico e liberale, che considero l'arma principale contro il fondamentalismo e gli estremismi religiosi. Un'azione doverosa da parte dell'UE, a sostegno della democrazia e dello Stato di diritto in Algeria.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Das Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Union und der Demokratischen Volksrepublik Algerien stärkt die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen und dient der Intensivierung des politischen Dialogs.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I voted against this consent procedure. So long as the UK continues to contribute to the EU central budget, I will continue to oppose any legislation that would waste the money of the EU taxpayer. I do not support the transfer of EU money overseas or the continued development of an EU foreign policy through the European Neighbourhood, as this only sets out general principles the budgetary impact and value for money of British contributions is unknown.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ As part of the European Neighbourhood Policy (ENP), the gradual opening-up of certain Union programmes and agencies to the participation of ENP partner countries represents one of many measures to promote reform, modernisation and transition in the European Union’s neighbourhood. On 18 June 2007, the Council issued directives to the Commission to negotiate Framework Agreements, among others, with Algeria, on the general principles for their participation in Community programmes.

The objective of the Protocol is to lay down the financial and technical rules enabling Algeria to participate in certain Union programmes. I voted in favour of this technical report, which contains standard clauses that are intended to be applied to all European Neighbourhood Policy partner countries with which such protocols are concluded.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. ‒ La conclusione di questo protocollo è la conclusione positiva di un processo di dialogo continuo, sostenuto anche con il contributo fondamentale dei membri dei due Parlamenti, e per la cui adozione ho votato a favore. Il dialogo politico è aperto a più spunti e l'accordo quadro di oggi ne è l'ennesima conferma. Lo Stato di diritto e il ruolo della società civile non potranno che migliorare e favorire relazioni euromediterranee e regionali migliori, senza considerare le buone pratiche di governance che reciprocamente potranno beneficiare degli scambi nei programmi settoriali.

È una cooperazione strategica che ha basi economiche e politiche, ma che è volta a promuovere la stabilità e la sicurezza regionali, spianando la strada e ponendo le basi per un incremento della sintonia anche a tematiche più complesse come la migrazione e la mobilità o le politiche di sicurezza e la lotta al terrorismo, con uno sguardo sempre rivolto allo sviluppo.

Infine, la diplomazia pubblica e la diplomazia culturale sono settori fertili in cui molto può essere ancora fatto, tra le numerose misure della politica europea di vicinato con l'Algeria così come con gli altri partner euromediterranei.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución por la que se establece la posible participación de Argelia en programas de colaboración entre la Unión y países vecinos. Los programas en cuestión habrán de acordarse caso por caso. He considerado que debía aceptar la resolución, por tratarse de una solicitud del Gobierno argelino y no determinar en principio la naturaleza de los programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Today I voted in favour of this protocol. The objective is to lay down the financial and technical rules enabling Algeria to participate in certain Union programmes. This is a technical report, which contains standard clauses that are intended to be applied to all European Neighbourhood Policy partner countries with which such protocols are concluded.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η συμφωνία αφορά τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης. Σε αυτό το σκέλος δεν διαφωνούμε, πολύ περισσότερο αφού αυτό είναι η θέληση της κυβέρνησης της Αλγερίας. Ωστόσο διαφωνούμε γιατί αυτό προϋποθέτει οικονομικές υποχρεώσεις και γιατί αυτές οι συμφωνίες σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου για τις οποίες η θέση μας είναι αρνητική. Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ενδεδειγμένη στάση αυτή της αποχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I believe that the opening-up of certain European Union programmes and agencies to the participation of ENP partner countries represents one of many measures to promote reform and modernisation in Algeria. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za preporuku o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o općim načelima sudjelovanja Alžirske Narodne Demokratske Republike u programima Unije (16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE)) s obzirom na stanje u Alžiru gdje je potrebna pomoć kako bi se održala stabilnost, izbjegla radikalizacija, pokrenulo gospodarstvo, smanjila nezaposlenost i nastavila izgradnja demokratskih institucija.

Između ostalog Alžir treba europsku pomoć u restrukturiranju bankarskog sektora i financijskih institucija, pripremama razvojnih programa za mala i srednja poduzeća, razvoju ribarstva i poljoprivrede i razvoju telekomunikacija i novih tehnoloških mreža. Takav sporazum povezuje gospodarsku suradnju s demokratskim procesima i ljudskim pravima te predstavlja novu fazu u odnosima s Alžirom gdje EU mora biti učinkovita u pomoći koju pruža kako bi se stalo na kraj terorizmu i nasilju i poduprle težnje alžirskih građana da žive u miru i stabilnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Chaque fois que l’Union européenne tente de s’attribuer la gestion des relations extérieures de l’Europe, je rappelle que la politique extérieure doit demeurer la prérogative des seuls États.

J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this recommendation because I support a closer partnership between Algeria and the European Union. This agreement will help to deepen the cooperation built on the bases of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States from 2002 with common objectives of setting the appropriate framework for political dialogue and encouraging integration of the Maghreb countries by promoting trade and cooperation within the Maghreb group and between it and the EU. I believe that Algeria’s participation in Union programmes will lead to the expansion of harmonious economic and social relations and promote its trade in terms of establishing the conditions for the gradual liberalisation of trade in goods, services and capital and facilitate human exchanges.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Pier Antonio Panzeri relatif à l’accord entre l’Union européenne et l’Algérie. Dans le cadre de la politique de voisinage européenne, l’Algérie fait partie des dix voisins riverains de la Méditerranée avec lesquels l’UE se doit d’entretenir une relation politique et stratégique. Cette procédure permet à l’UE d’approuver le protocole d’accord entre les deux pays qui porte sur les règles financières autorisant l’Algérie à participer à certains programmes de l’UE.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui permet à l’Algérie de participer et de bénéficier de certains programmes européens et de l'activité de certaines agences de l'Union dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Cet accord-cadre fait partie des négociations demandées à la Commission par le Conseil depuis 2007. L’Algérie avait exprimé son intérêt en 2013. Ce texte permet donc de renforcer nos liens avec ce pays essentiel pour la stabilité de l’Afrique du Nord.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe diesen Bericht abgelehnt. Hier geht es um den Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Union und der Demokratischen Volksrepublik Algerien über die allgemeinen Grundsätze für die Beteiligung der Demokratischen Volksrepublik Algerien an den Programmen der Union. Algerien soll durch dieses Abkommen Zugriff auf europäische Programme bekommen und finanziert werden. Die adäquaten Gegenleistungen bleiben jedoch aus.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ The premise of the European Neighbourhood Policy is that the EU has a vital interest in building a much stronger and deeper relationship to its neighbours. This is why I voted in favour of this report as I believe that Algeria should be allowed to participate in the programmes of the Union, as well as contribute financially to the general budget, corresponding to the specific programmes in which Algeria participates.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепям препоръката за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на републиката в програми на Съюза.

Този протокол съдържа рамково споразумение за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза. Той съдържа стандартни клаузи, които се предвижда да бъдат прилагани за всички държави – партньори по европейската политика за съседство, с които предстои сключване на такива протоколи.

Смятам, че като част от европейската политика за съседство, постепенното отваряне на определени програми и агенции на Съюза за участие на държави – партньори по европейската политика за съседство представлява една от множеството мерки, целящи да осигурят подкрепа за процеса на реформи, модернизация и преход в съседните на Европейския съюз държави. На мнение съм, че е необходимо по-задълбочено партньорство между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република, за да може да се подобри положението по отношение на стабилност, демокрация, добро управление, борба с корупцията, икономическо развитие и заетост в региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour on the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Algeria on the general principles for the participation of the Republic of Algeria in Union programmes (hereinafter referred to as ‘the Protocol’). The signing and provisional application of the Protocol will lay down the financial and technical rules enabling Algeria to participate in certain Union programmes which in a long term perspective will foster bilateral relations between Algeria and the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta in esame riguarda l'accordo quadro UE-Algeria sui principi generali della partecipazione dell'Algeria ai programmi dell'Unione. L'apertura ad alcuni programmi o ad agenzie dell'UE alla partecipazione dei paesi partner della politica di vicinato rappresenta un passo ulteriore per promuovere la riforma, la modernizzazione e la transizione nell'area circostante l'UE.

Nel 2007 sono state impartite direttive volte a negoziare accordi quadro con diversi paesi, tra cui l'Algeria. Quest'ultima nel 2013 ha espresso il suo interesse a partecipare a diversi programmi che sono stati aperti ai paesi partner della politica europea di vicinato. Alla luce di queste motivazioni, il Parlamento propone l'approvazione dell'accordo da parte del Consiglio, il quale autorizza la partecipazione dell'Algeria ai programmi dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre l’accord-cadre entre l'Union européenne et l'Algérie relatif aux principes généraux de la participation de l'Algérie aux programmes de l'Union européenne. Même s’il ne s’agit que d’un rapport de codification, la question est de savoir s’il faut accepter ou non que l'Algérie participe aux programmes communautaires. La réponse doit être non, pour de multiples raisons dont la première et la plus importante est que l'Union européenne n'a pas à avoir de politique extérieure et la seconde que l'Algérie est un pays dans un état de fragilité extrême du fait de la succession incertaine du Président Bouteflika.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport permet de codifier la participation de l'Algérie aux programmes de l'Union européenne, par le biais d'un accord-cadre. Je ne peux accepter cette idée, pour deux raisons : tout d'abord, nous sommes opposés à ce que l'UE ait une politique étrangère en tant que telle, puisque cette prérogative doit revenir de droit aux États. Par ailleurs, l'Algérie est dans un État d'extrême fragilité du fait de la succession incertaine du Président Bouteflika, ainsi que du "syndrome hollandais" qui touche le modèle économique du pays.

J'ai ainsi voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Argelia y la Unión participan de un Acuerdo Euromediterráneo desde el año 2005. En 2013, Argelia expresó su interés en ampliar su participación en los programas a los que tendría consecuentemente acceso, dentro del marco de la política europea de vecindad. El informe de hoy abre la puerta a que esa participación se haga efectiva, en los términos negociados libremente por Argelia y la Comisión Europea. Es por ello que he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ La presente propuesta permite que el Consejo, en nombre de la Unión Europea, añada un Protocolo al Acuerdo Euromediterráneo que prevea los principios generales de participación de Argelia en los programas de la Unión. En especial, el Acuerdo busca definir las reglas técnicas y financieras que permitan a Argelia participar en estos programas.

Así, el protocolo instituye un dispositivo de cooperación económica, financiera y técnica que permitirá a Argelia acceder a asistencia, particularmente financiera, que será transmitida por la Unión a título de programas europeos.

Doy mi apoyo al protocolo porque se incluye dentro del objetivo de la Política Europea de Vecindad de propiciar una inclusión de los países que participan en la misma en programas de la Unión como medida de promoción de reformas, modernización y transición para los países vecinos de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. – Hlasoval jsem proti. Nechci, aby se Alžírsko podílelo na dotačních programech Evropské unie na úkor našich daňových poplatníků.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ U sklopu Europske politike susjedstva, postupno otvaranje određenih programa Unije za sudjelovanje za partnerske zemlje predstavlja jednu od mnogih mjera za promicanje reformi i modernizacije u susjednim zemljama EU-a. Vijeće je 2007. izdalo smjernice za rad Komisije na pregovorima kod sklapanja okvirnih sporazuma s nizom zemalja, među kojima i s Alžirom.

Alžir je 2013. godine izrazio interes za sudjelovanje u većini programa koji su bili otvoreni za partnerske zemlje u okviru Europske politike susjedstva. Budući da je tekst pregovaračkog protokola s Alžirom u skladu s člankom 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, podržala sam ovu preporuku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ The objective of the Protocol is to lay down the financial and technical rules enabling Algeria to participate in certain Union programmes. The horizontal framework established by the Protocol constitutes an economic, financial and technical cooperation measure, which gives access to Union financial assistance, pursuant to the Union programmes. I support this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte. Ce texte est un rapport de codification qui a pour objectif de faire participer l’Algérie aux programmes communautaires de l’UE, ce que nous désapprouvons. Par ailleurs, l’UE n’a pas à se substituer aux États dans leurs relations extérieures.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina ai programmi dell'Unione è teso a portare avanti obiettivi stabiliti precedentemente sia dal Consiglio sia dal progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo.

Ho votato quindi a favore di tale accordo, che istituisce un'associazione tra gli Stati facenti parte dell'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare, favorendo lo sviluppo di una benefica e crescente cooperazione tra i paesi che ne fanno parte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o návrhu udělit souhlas s rámcovou dohodou mezi EU a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžíru na programech Unie. Cílem protokolu je stanovit finanční a technická pravidla, která by Alžíru umožnila účast na některých programech Unie. Jde zejména o horizontální rámec pro opatření hospodářské, finanční a technické spolupráce, která by Alžíru umožnila přístup k pomoci, a to zejména finanční, poskytované Unií v rámci programů Unie. Tento rámec by se samozřejmě vztahoval pouze na ty programy Unie, u nichž je taková účast Alžíru umožněna. Souhlasím s takovou možností pro Alžír, proto jsem v konečném hlasování zprávu podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. ‒ Τάσσομαι υπέρ του σχεδίου πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας για τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich hierbei um einen Beschluss des Rates über den Abschluss eines Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation bezüglich eines Rahmenabkommens zwischen der Europäischen Union und Algerien. Durch die Abkommen soll ein freier Handelsverkehr gemäß den WTO-Regeln hergestellt werden, wobei für den Zollabbau der Partner für gewerbliche Waren eine Übergangsfrist von bis zu 12 Jahren vorgesehen ist. Diese Abkommen, welche bereits Bestimmungen zur Liberalisierung des Handels mit Waren beinhalten, werden ergänzt durch eine Reihe von zusätzlichen Verhandlungen zur weiteren Liberalisierung des Handels mit Agrarwaren, Dienstleistungen und Investitionen und zur Etablierung eines Streitbelegungsverfahrens für Handelsfragen. Da dieses Rahmenabkommen, welches durch EU-Direktinvestitionen finanziert wird, zu einer weitgehenden Marktöffnung zwischen Algerien und den Mitgliedstaaten der EU und der Öffnung Algeriens zu EU-Programmen führt, ist meiner Meinung nach dieser Bericht abzulehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariau Europos Parlamento rezoliucijai dėl ES ir Alžyro Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Alžyro Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos programose bendrieji principai.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which gives consent to the conclusion of the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement and a Framework agreement between the EU and Algeria.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ L'Algérie a exprimé sa volonté de participer à certains programmes de l’Union européenne ouverts aux pays tiers, comme Erasmus Monde mais aussi Horizon 2020. Même si je m’oppose aux modalités de cet accord qui donne à la Commission le pouvoir d'en négocier les conditions, je respecte le choix souverain de ce pays, en espérant que la jeunesse algérienne pourra en bénéficier. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit d’un rapport codifiant la participation de l’Algérie aux programmes de l’Union Européenne.

Je me suis opposée à ce rapport considérant que l’Union européenne n’a pas vocation à gérer les affaires de politique étrangère, celles-ci relevant uniquement des États.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L’Algérie est non seulement un des plus grands voisins de l’Union européenne mais aussi un des plus importants. La recommandation qui nous a été soumise portant sur l’accord-cadre entre l’UE et l’Algérie est un pas supplémentaire vers le renforcement de nos relations globales et multidimensionnelles. Notre objectif est de fixer un cadre horizontal de coopération économique, financier et technique qui permettra à l’Algérie de participer à certains programmes de l’Union européenne et à l’UE d’apporter son aide financière visant in fine à soutenir les efforts de réformes et d’ajustements économiques et sociaux du gouvernement algérien. En ce sens, cet accord, basé sur un véritable dialogue, aidera au développement et à la modernisation de l’Algérie, pays avec lequel l’UE souhaite construire un voisinage de prospérité et de stabilité, aidant au rapprochement des politiques des deux rives de la Méditerranée.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of this agreement, which contains a Framework Agreement on the general principles for the participation of Algeria in Union programmes. It contains standard clauses that are intended to be applied to all European Neighbourhood Policy partner countries with which such protocols are concluded. As part of the European Neighbourhood Policy (ENP), the gradual opening-up of certain Union programmes and agencies to the participation of ENP partner countries represents one of many measures to promote reform, modernisation and transition in Algeria.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Tanács határozattervezetet dolgozott ki az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötésére. A tervezet elfogadásához a Tanácsnak meg kell szereznie a Parlament egyetértését. A Külügyi Bizottság jelentésében azt indítványozta, hogy a Parlament értsen egyet a jegyzőkönyv megkötésével. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le rapport Panzeri est un rapport de codification. C'est un rapport en deux points (acceptation et transmission aux autorités de l'Union). Il n'y a donc rien à commenter. La seule problématique est accepter ou non que l'Algérie participe aux programmes communautaires. La réponse doit être non pour de multiples raisons dont la première est que l'UE n'a pas à avoir de politique extérieure et la seconde que l'Algérie est un pays dans un état de fragilité extrême du fait de la succession incertaine du Président Bouteflika. La décolonisation ayant été achevée, il n’y a pas lieu de revenir en sens inverse. Vote défavorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Rapport de codification sur la participation de l'Algérie aux programmes de l'UE.

L'UE n'a pas à se substituer aux États dans les relations étrangères, avec leur argent de surcroît. Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted for this technical report to lay down the financial and technical rules enabling Algeria to participate in certain Union programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette résolution législative sur la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part. L'Algérie a conclu un accord euro-méditerranéen avec l’Union européenne, entré en vigueur en septembre 2005. Le protocole additionnel que le Parlement européen a approuvé permet d’organiser la participation de l’Algérie à certains programmes de l’UE. Il précise que l’Algérie contribue financièrement au budget général de l’Union pour tous les programmes auxquels elle participe.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this recommendation on establishing an Association between the European Community and its Member States on one side and the People’s Democratic Republic of Algeria on the other, regarding a framework agreement on the general principles for the participation of Algeria in EU programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesen Bericht ausgesprochen, da das Abkommen durch EU-Direktinvestitionen finanziert wird und eine weitgehende Marktöffnung zwischen Algerien und den Europäischen Mitgliedsstaaten zu europäischen Programmen fordert.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Raamlepingu sõlmimisega saab Alžeeria võimaluse osaleda Euroopa naabruspoliitika raames teatavates ELi programmides ja agentuurides, mis võiks aidata kaasa reformidele ja uuendustele ELi lähinaabruses.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων προγραμμάτων και οργανισμών της Ένωσης στη συμμετοχή των χωρών εταίρων της ΕΠΓ αποτελεί ένα από τα πολυάριθμα μέτρα για την προώθηση της μεταρρύθμισης, του εκσυγχρονισμού και της μετάβασης στις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου, επιτρέπεται στις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας να συμμετέχουν στους κοινοτικούς οργανισμούς και στα κοινοτικά προγράμματα με βάση τις επιδόσεις τους και εφόσον το επιτρέπουν οι νομικές βάσεις. Η Αλγερία εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχει σε πολυάριθμα προγράμματα της Ένωσης. Επομένως, υπερψήφισα την έκθεση αναφορικά με τη συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Αλγερίας στα προγράμματα της Ένωσης και η οποία περιλαμβάνει ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, ειδικότερα τη χρηματοδοτική συνεισφορά και τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης, όσον αφορά τη συμμετοχή της Αλγερίας σε κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di tale raccomandazione poiché ritengo che debba essere concluso il protocollo dell'accordo euromediterraneo tra Comunità e Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina dall'altro. Il fine del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all'Algeria di partecipare a taluni programmi dell'Unione e si colloca all'interno del più ambizioso obiettivo di costruire saldi rapporti con una serie di paesi del mediterraneo a livello economico, politico, strategico e culturale secondo la logica della politica europea di vicinato. Pertanto, ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – I believe that European security is not a zero-sum game and we need stability in our neighbouring countries. For this reason I supported this report, because it will promote reform, modernisation and transition in the European Union’s neighbourhood. In February 2013, Algeria expressed its interest in participating in the broad range of programmes open to partner countries of the European Neighbourhood Policy. As part of the European Neighbourhood Policy (ENP), the gradual opening-up of certain Union programmes and agencies to the participation of ENP partner countries represents one of many measures to promote reform, modernisation and transition in the European Union’s neighbourhood.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Dobri odnosi Europske unije sa svojim susjedima, uz istovremenu brigu za interese Unije i njezinih građana najbolja su motivacija za plodonosnu zajedničku suradnju. Europska unija i njene članice zato sklapaju partnerstva sa svojim susjedima kako bi potaknule bolje razumijevanje i unaprijedile međusobne odnose.

U tom duhu promatram i odobrenje ovog Protokola uz Euro-mediteranski sporazum koji uspostavlja veze između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Alžira, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Alžira o općim načelima sudjelovanja Alžira u programima Unije. Predmetni protokol utvrđuje financijska i tehnička pravila koja omogućuju Alžiru sudjelovati u nekim programima Unije. Ti programi imaju za cilj pomoći javnom sektoru i upravljanju, razmjeni tehničke pomoći i znanja kako bi se unaprijedili svekoliki odnosi, smanjile administrativne barijere, te kako bi se olakšao promet roba i usluga boljim poznavanjem međusobnih procedura. Ne manje važno, sudjelovanje Alžira u programima Unije pridonosi i provedbi projekata pomoći naporima koji podržavaju poštivanje prava djece, žena i zaštitu okoliša te veću ulogu civilnog društva, kao i bolju kulturnu suradnju i promicanje mladih talenata.

Zbog svega navedenoga podržala sam ovu Preporuku Europskog parlamenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Na istoku i jugu Europske Unije nalazi se šesnaest zemalja čija nadanja i budućnost imaju izravan utjecaj i na nas. U okviru Europske susjedske politike (ESP) postupno otvaranje određenih programa i agencija Europske unije za sudjelovanje partnerskih zemalja ESP-a jedna je od brojnih mjera za promicanje reformi, modernizacije i tranzicije u susjednim zemljama Europske unije. Potrebno je s Alžirom, površinski najvećom zemljom u Africi, bogatom resursima i stanovništvom, koje broji 40 milijuna, kontinuirano razvijati odnose na svim poljima, od energije i obrazovanja, do transporta i sigurnosti.

Od svojeg začetka 2004. godine naša je susjedska politika promovirala veći broj važnih inicijativa, posebno po pitanju trgovine i gospodarstva te time potaknula stvaranje još čvršćih odnosa EU-a i njenih susjeda. Partnerstvo s našim susjedstvom donosi dakle velike koristi za obje strane, to je neosporivo. Održiv gospodarski razvoj i stvaranje radnih mjesta, uz sveopći rast u poštivanju vladavine prava i ljudskih prava u partnerskim zemljama nužno je poticati.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ A presente recomendação visa aprovar a celebração de um protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico, estabelecendo um conjunto de princípios gerais que estabelecem a participação da Argélia em programas da União.

Os programas que constam do protocolo dizem respeito a cooperação económica, financeira e técnica, que permitirá à Argélia aceder a assistência fornecida pela União através dos seus programas.

A Argélia poderá participar nos programas da União abertos à sua participação e deverá contribuir para o orçamento da União nos programas específicos em que participará.

Apesar de integrado no Acordo Euro-Mediterrânico que abre portas para acordos de livre comércio, não é um acordo desta natureza que está implicado na celebração deste Acordo-Quadro, antes um instrumento de que a Argélia poderá beneficiar no seu desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Hlasoval jsem pro rámcovou dohodu mezi EU a Alžírskem o obecných zásadách účasti Alžírska na programech Unie. Rámcová dohoda stanovuje finanční a technická pravidla, která Alžírsku umožní účastnit se některých programů Unie. Alžírsko je důležitý partner EU v oblasti severní Afriky, který hraje důležitou roli při stabilizaci situace severní Afriky a boje proti terorismu. Tato rámcová dohoda představuje další krok v prohlubování vztahů mezi EU a Alžírskem. Je v nejvyšším zájmu Evropy a její bezpečnosti a stability s touto zemí i nadále úzce spolupracovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Stosunki między Algierią i UE oparte są na układzie o stowarzyszeniu podpisanym w ramach partnerstwa euro-śródziemnomorskiego w roku 2005. Obejmują one politykę, gospodarkę, handel, współpracę techniczną i finansową oraz pomoc humanitarną. W ramach umowy stowarzyszeniowej ma miejsce współpraca gospodarcza, za pomocą kilku mechanizmów, z udziałem obu stron.

UE finansuje również szereg programów mających na celu wspieranie wysiłków Algierii w różnych dziedzinach gospodarki. Pierwsza ocena tego, jak działa układ stowarzyszeniowy, została przeprowadzona w roku 2009. Procedura drugiej oceny jest obecnie w toku. W 2014 roku w formie odrębnej umowy ustalono również ogólne zasady udziału Algierii w programach unijnych. Niniejszym poparłem porozumienie ramowe dotyczące stosunków między UE a Algierią oraz jej udział w programach unijnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Depuis 2013, l’Algérie participe à la politique européenne de voisinage de l'UE. Dans ce cadre, ce partenaire d'Afrique du Nord peut accéder à certains programmes européens. J'ai voté en faveur de l'accès du pays à ces programmes qui permettent de dynamiser nos relations politiques et économiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A política europeia de vizinhança tem como objetivo partilhar os benefícios da União Europeia com os países vizinhos, contribuindo assim para o reforço da estabilidade, da segurança e do bem-estar dentro e fora da União.

Neste âmbito, o presente texto refere-se ao protocolo negociado entre a Argélia e a UE, que visa a participação deste país em certos programas comunitários.

Porque a União Europeia não se pode fechar ao mundo que a rodeia, e porque a proximidade geográfica da Argélia com o espaço europeu justifica a criação de sinergias com este Estado, aprovo o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this consent procedure. So long as the UK continues to contribute to the EU central budget we will continue to oppose any legislation that would waste the money of the EU taxpayer. We do not support the transfer of EU money overseas or the continued development of an EU foreign policy through the European Neighbourhood. As this only sets out general principles the budgetary impact and value for money of British contributions is unknown.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Como parte da Política Europeia de Vizinhança (PEV), a abertura progressiva de certos programas e agências da União à participação de países parceiros da PEV representa uma das muitas medidas para promover a reforma, a modernização e a transição democrática nos países vizinhos da União Europeia. Este acordo com a Argélia é um exemplo disso mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La apertura gradual de determinados programas y agencias de la Unión a la participación de los países socios de la Política Europea de Vecindad (PEV), representa una de las muchas medidas para promover la reforma, la modernización y la transición de los países vecinos de la Unión Europea.

El protocolo que se va a negociar contiene un Acuerdo marco sobre los principios generales de la participación de Argelia en los programas. Argelia ha expresado ya su interés en participar en los programas abiertos a los países socios. Además, Argelia es un socio fundamental y muy importante de la Unión.

Por ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Hier, le Parlement européen a approuvé l’accord-cadre UE/Algérie qui autorise la participation de l'Algérie aux programmes de l'Union et en détermine les conditions. Cet accord, signé conjointement à Bruxelles le 4 juin 2015, prend la forme d’un protocole annexé à l'accord euro-méditerranéen d'association CE/Algérie (en vigueur depuis 2005). Le feu vert du Parlement permettra ainsi à l'Algérie de prendre part à vingt programmes de l'UE comme COSME (PME), Horizon 2020 (recherche) ou Europe créative (culture et médias).

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šį susitarimą, kuriuo nustatomi Alžyro Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai. Šis susitarimas yra tęstinė Europos kaimynystės politikos dalis, kuri pagrįsta abipusės naudos principu. Viena vertus, Europos Sąjunga atveria galimybes Alžyrui palaipsniui dalyvauti ES programose, kita vertus – tai daroma tik įgyvendinant reformas šalies viduje ir tokiu būdu užtikrinant saugią kaimynystę.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A abertura gradual de alguns programas e agências da União Europeia (UE) à participação de países integrantes na Política Europeia de Vizinhança (PEV) constitui uma das muitas medidas de promoção da UE no apoio às reformas, modernização e processos de transição democrática nas suas regiões vizinhas.

Em 2007, o Conselho Europeu deu instruções à Comissão Europeia para negociar Acordos com países vizinhos da UE, dos quais a Argélia fazia parte.

O Protocolo do Acordo Euro-Mediterrânico estabelecido entre a UE e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República Argelina Democrática e Popular, por outro, contém princípios gerais da participação da Argélia nos programas da UE, que requerem a adoção de regras financeiras e técnicas para a sua integração.

Estes programas estabelecerão medidas económicas, financeiras e técnicas de cooperação, com vista a facilitar a assistência, sobretudo financeira, à Argélia.

Votei a favor deste relatório de aprovação do protocolo celebrado entre a UE e a Argélia, tendo em conta que se encontram cumpridos todos os critérios legais e regulamentares inerentes a esta decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport pour lequel je suis rapporteur fictif pour le PPE et qui donne l’approbation du Parlement européen et invite le Conseil à approuver le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l’Algérie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'UE et l’Algérie relatif aux principes généraux de la participation de ce pays aux programmes européens, au nom de l'Union.

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), l'ouverture progressive de certains programmes et agences de l'Union aux pays partenaires de la PEV constitue l'une des nombreuses mesures destinées à promouvoir la réforme, la modernisation et la transition dans les pays voisins de l'Union.

L'objectif du protocole est de définir les règles financières et techniques permettant à l’Algérie de participer à certains programmes de l'Union. Il s’agit ainsi de renforcer la coopération économique, financière et technique qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre des programmes européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against this as I do not wish for the EU to get involved in foreign affairs.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today I voted in favour of this protocol, the objective is to lay down the financial and technical rules enabling Algeria to participate in certain Union programmes. This is a technical report, which contains standard clauses that are intended to be applied to all European Neighbourhood Policy partner countries with which such protocols are concluded.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som za toto uznesenie. Alžírsko je dôležitou krajinou pre dosiahnutie cieľa obmedziť migráciu cez centrálne Stredozemie, ktoré je teraz hlavnou migračnou trasou. V rámcovej zmluve o partnerstve s tretími krajinami prijatej v júni tohto roku bolo Alžírsko identifikované ako jedna zo 16 „prioritných“ krajín, s ktorými chce Európska komisia uzatvoriť zmluvy. EÚ chce spolupracovať s Alžírskom pri prevencii migrácie a prijímaní deportovaných. Zároveň chce EÚ poskytnúť Alžírsku rôznu pomoc, ako rozvojovú pomoc a obchod s ňou, a podieľanie sa na jej programoch. Už v roku 2013 Alžírsko prejavilo záujem podieľať sa na širokej škále programov otvorených pre partnerské krajiny EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Uzatvorenie rámcovej dohody medzi EÚ a Alžírskom som podporila, keďže ma teší záujem Alžírska zúčastňovať sa na programoch Únie. Podobné rámcové dohody má EÚ uzatvorené s viacerými susediacimi krajinami. Alžírsko sa touto rámcovou dohodou pridáva k tzv. európskej susedskej politike. Postupne sa mu tak bude otvárať priestor na spoluprácu s členskými krajinami Únie prostredníctvom európskych programov a agentúr. Pre krajiny európskeho susedstva táto politika predstavuje jeden z nástrojov, ktorý im umožňuje zavádzať do svojej spoločnosti reformy a modernizovať krajinu. Protokol, ktorý sme s Alžírskom schválili, obsahuje všeobecné princípy, na základe ktorých sa bude riadiť zúčastňovanie sa Alžírska na úniových programoch. Keďže ide o protokol obsahujúci štandardné klauzuly, ktoré sú už používané aj v ostatných podobných rámcových dohodách, jeho implementácia by mala mať hladký priebeh. Táto horizontálna dohoda, ktorá prináša ekonomickú, finančnú a technickú spoluprácu, by mala Alžírsko postupne sprístupniť európskych občanom. Vzájomná výmena, ktorá má takto potenciál vzniknúť, bude určite prospešná pre obe strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Pre bezpečnosť Európy je kľúčové, aby bol región severnej Afriky ekonomicky a politicky stabilizovaný. Vďaka pomoci Európskej únie sa po nepokojoch podarilo stabilizovať Maroko. Teraz ponúkame rovnakú pomoc Alžírsku, ktoré je pre nás tiež významným partnerom pri diverzifikácii zdrojov energií.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Die Entschließung des EU-Parlaments zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss eines Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Demokratischen Volksrepublik Algerien andererseits über ein Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und der Demokratischen Volksrepublik Algerien über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der Demokratischen Volksrepublik Algerien an den Programmen der Union habe ich abgelehnt.

Die EU sollte in ihrem derzeitigen Zustand keine Außenpolitik betreiben, sich nicht mit nordafrikanischen Staaten assoziieren und auch nicht die Grundlage dafür legen, dass andere Staaten an ihren Programmen teilnehmen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Odbor za vanjske poslove usvojio je prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Alžirske Republike, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Alžirske Republike o općim načelima sudjelovanja Alžirske Republike u programima Unije. Cilj je utvrditi financijska i tehnička pravila koja Alžiru omogućuju sudjelovanje u određenim programima Unije.

Horizontalni okvir uspostavljen Protokolom predstavlja mjeru gospodarske, financijske i tehničke suradnje te omogućuje primanje pomoći, osobito financijske pomoći, koju će Europska unija pružiti u skladu s programima. Ovaj se okvir primjenjuje samo na one programe Unije za koje je u relevantnim osnivačkim pravnim aktima predviđena mogućnost sudjelovanja Alžira.

Potpisivanje i privremena primjena Protokola, stoga, ne podrazumijevaju izvršavanje ovlasti na temelju raznih sektorskih politika koje se programima ostvaruju, a koje se izvršavaju pri uspostavi programa. Podržavam ovo Izvješće jer smatram da je ovo jedna od brojnih mjera za promicanje reformi, modernizacije i tranzicije u susjednim zemljama Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med EU ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije.

Podpiram sodelovanje med Evropsko unijo in državami v soseščini EU, ki bo po mojem mnenju prispevalo k spodbujanju reform, modernizacije in tranzicije v državah. Sodelovanje Alžirije v nekaterih programih Unije bo tako pripomoglo k modernizaciji same države na vseh področjih. Še posebej, ko govorimo o programih, ki omogočajo dostop do finančne pomoči.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Τον Φεβρουάριο του 2013 η Αλγερία επέδειξε ενδιαφέρον να συμμετάσχει στα γενικά προγράμματα της ΕΕ τα οποία είναι ανοικτά στις χώρες εταίρους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Ως ΑΚΕΛ έχουμε έντονους προβληματισμούς για τις εν λόγω συμφωνίες, καθώς μέσω αυτών η ΕΕ επιβάλλει οικονομικές υποχρεώσεις στα κράτη επιβάλλοντας σχέσεις εξάρτησης στο πλαίσιο πάντοτε των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Για αυτούς τους λόγους τηρήσαμε αποχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Πρέπει να επιδιώκονται συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών οι οποίες να προωθούν την ανάπτυξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να θίγονται τα εθνικά και οικονομικά τους συμφέροντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam, hogy a Tanács előterjesztése alapján az Európai Parlament adja meg hozzájárulását az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Algériai Köztársaság között az Euromediterrán Együttműködés keretében fennálló egyezményhez fűzött jegyzőkönyvvel létrejövő keretmegállapodáshoz, amely lehetővé teszi, illetve az alapelvek szintjén szabályozza Algéria részvételét az Európai Unió által működtetett különböző programokban. Figyelembe vettem, hogy ezzel nemcsak a Lisszaboni Szerződés létrejötte nyomán szükséges jogi adaptációnak teszünk eleget, hanem elősegíthetjük, hogy az algériai gazdaság és társadalom az ország fejlődése és demokratizálódása érdekében jobban hasznosítsa az EuroMed keretében kínálkozó együttműködési lehetőségeket az Unióval és tagállamaival. A Maghreb-országok és az EU egész földközi-tengeri szomszédságának jelenlegi bizonytalan politikai helyzetében az ilyen jellegű kapcsolatok szorosabbra fűzését hasznosnak tartom a térség stabilitása és az EU biztonsága szempontjából is.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Uniunea Europeană susține cooperarea cu țările din nordul Africii, o zonă foarte importantă din vecinătatea sa sudică. Algeria este una dintre țările acestei regiuni, care poate juca un rol semnificativ în actualele condiții, atât în zona Mediteranei cât și în Orientul Mijlociu extins. Prin intermediul Politicii de Vecinătate, UE a sprijinit o relație apropiată cu această țară, care a înregistrat progrese importante în domeniul respectării standardelor democratice și a drepturilor omului, deși mai are destule probleme de rezolvat la nivel intern. Totuși, în contextul situației volatile din Libia și al crizei migranților la nivelul UE, realizarea unui parteneriat extins cu Algeria, care este deja un partener economic important al Uniunii, în special în domeniul energetic, ar constitui un avantaj important. Un prim pas în această direcție este semnarea acordului cadru pentru a permite statului algerian accesul la programele Uniunii. Acest lucru ar încuraja progresul reformelor democratice în Algeria, ar fi benefic pentru cetățenii algerieni și ar determina inclusiv o reducere a imigrației ilegale către statele membre UE pe ruta algeriană. În aceste condiții, consider că este vorba despre un pas înainte important, care ține seama de interesele imediate ale Uniunii. Din aceste motive susțin adoptarea acestei recomandări.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, en ce qui concerne un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union. La proposition de monsieur Panzeri est de qualité.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The EU-Algeria Framework Agreement on the general principles for the participation of Algeria in Union programmes is a tool to strengthen the relationship between the EU and Algeria in areas including politics, the economy, trade, cooperation and humanitarian aid. I voted in favour of the report on the Association between the EU and Algeria, as Algeria represents a key strategic and economic partner for the EU and both parties will stand to largely benefit from closer and more comprehensive ties.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivica Tolić (PPE), napisan. ‒ Okvirni sporazum između EU-a i Alžira o općim načelima sudjelovanja Alžira u programima Unije

Pier Antonio Panzeri (A8-0367⁄2016)

Podržavam Prijedlog rezolucije o okvirnom sporazumu između EU-a i Alžira o općim načelima sudjelovanja Alžira u programima Unije. Navedeni prijedlog je u skladu s člankom 218. (6) Ugovora o funkcioniranju Europske unije gdje je dana suglasnost za sklapanje protokola. Još je 2007. godine Vijeće izdalo smjernice za sporazume s nizom ENP zemalja, a Alžir je u veljači 2013. godine izrazio svoju otvorenost prema Europskoj politici susjedstva. Mišljenja sam da postizanje okvirnog sporazuma predstavlja strateški interes Europske unije te da je potrebno utvrditi opća načela kojima će se Unija rukovoditi pri uključivanju Alžira u programe Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam sklapanje Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske unije i Alžira o okvirnom sporazumu između Europske unije i Alžira kojim se utvrđuju financijska i tehnička pravila koja Alžiru omogućuju sudjelovanje u određenim programima Europske unije. Na taj će se način definirat mjere gospodarske, financijske i tehničke suradnje te će se omogućiti pružanje humanitarne pomoći Europske unije Alžiru u skladu s predviđenim programima.

Držim da je sklapanje ovog protokola dobar korak prema poboljšavanju odnosa Europske unije i Alžira te da će ta suradnja utjecati na daljnji napredak Alžira i provođenje prijeko potrebnih reformi. Sklapanje sporazuma s Alžirom također je jedna od brojnih mjera za promicanje modernizacije i tranzicije u susjednim zemljama Europske unije u okviru Europske politike susjedstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Osnutek zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije sem podprla.

V sklopu evropske sosedske politike (ENP-european neighbourhood policy) je postopno odpiranje nekaterih programov in agencij Unije za sodelovanje partnerskih držav eno izmed orodij za spodbujanje reform, modernizacijo in tranzicijo. Alžirija je leta 2013 pokazala interes za sodelovanje v širokem spektru programov, odpreti se partnerskim državam evropske sosedske politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Dans ce rapport le Parlement européen se permet de statuer sur la manière dont l'Algérie doit participer financièrement aux programmes de l'Union européenne. L'ingérence est totale, c'est à l'Algérie et à elle seule de décider si oui ou non elle souhaite participer aux programmes de l'Union européenne, et de décider de la manière dont-elle souhaite intervenir avec son argent et celui de ses citoyens. L'Union européenne ne peut pas se substituer aux États dans les relations internationales avec leur argent de surcroît. J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ W mojej ocenie dotychczasowe stosunki są wystarczające i dają Algierii możliwość korzystania z dogodnej współpracy gospodarczej z UE. Byłem więc przeciwny wyrażeniu zgody na nową umowę.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A javaslat szerint az Európai Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével és utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek. Voksommal az S&D álláspontját követtem.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución por la que se establece la posible participación de Argelia en programas de colaboración entre la Unión y países vecinos. Los programas en cuestión habrán de acordarse caso por caso. He considerado que debía aceptar la resolución, por tratarse de una solicitud del Gobierno argelino y no determinar en principio la naturaleza de los programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. – I voted in favour of giving my consent for the EU-Algeria Framework Agreement to allow Algeria to participate in the Union programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the People’s Democratic Republic of Algeria on the general principles for the participation of the People’s Democratic Republic of Algeria in Union programmes. As part of the European Neighbourhood Policy (ENP), the gradual opening-up of certain Union programmes and agencies to the participation of ENP partner countries represents one of many measures to promote reform, modernisation and transition in the European Union’s neighbourhood. The objective of the Protocol is to lay down the financial and technical rules enabling Algeria to participate in certain Union programmes. I voted in favour because I believe that the horizontal framework established by the Protocol constitutes an economic, financial and technical cooperation measure which gives Algeria access to assistance, in particular financial assistance, to be provided by the Union pursuant to the Union programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Como parte de la Política Europea de Vecindad (ENP, por sus siglas en inglés), la apertura gradual de ciertos programas europeos a la participación de países que entran en el área de influencia de la Unión, representa una de las muchas medidas empleadas eficazmente para promover reformas, modernización y transición en nuestro entorno inmediato. En 2007 se comenzaron a negociar acuerdos marco con un buen número de países vecinos, entre ellos Argelia. Más tarde, en 2013, Argelia expresó interés en participar de una amplia serie de programas de la ENP. Queriendo contribuir a que las herramientas comunitarias posibiliten el avance y desarrollo de sociedades terceras en regiones tan importantes para la estabilidad y la seguridad europea como el norte de África, he votado a favor de este texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Argelia y la Unión participan de un Acuerdo Euromediterráneo desde el año 2005. En 2013, Argelia expresó su interés en ampliar su participación en los programas a los que tendría consecuentemente acceso, dentro del marco de la política europea de vecindad. El informe de hoy abre la puerta a que esa participación se haga efectiva, en los términos negociados libremente por Argelia y la Comisión Europea. Es por ello que he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ La nouvelle Politique européenne de voisinage (PEV) à l'égard "d'un voisinage en mutation » a théoriquement été conçue pour apporter une aide accrue aux partenaires qui s'emploient à approfondir et mieux garantir démocratie, État de droit et droits de l'Homme.

Le niveau d'aide de l'UE aux partenaires doit évoluer en fonction des progrès accomplis en matière de "réformes politiques et d'approfondissement de la démocratie".

L'Algérie a fait le choix de rejoindre la PEV et ce protocole en découle tant pour l'accord euro-méditerranéen que pour l'accès aux programmes européens stricto sensu.

Il est donc difficile de juger de sa pertinence tant du point de vue de l'UE que de celui de l'Algérie.

J’ai néanmoins voté pour en considérant qu’il s’agissait d’un accord strictement technique.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A presente recomendação estabelece um conjunto de princípios gerais visando a participação da Argélia em programas da União. A Argélia já faz parte do Acordo UE Mediterrânico desde 2005 e veio agora pedir à União Europeia para fazer parte de programas da União.

Os programas que constam do protocolo dizem respeito a cooperação económica, financeira e técnica, que permitirá à Argélia aceder a assistência e em particular assistência financeira que será fornecida pela União através dos seus programas. A Argélia poderá participar nos programas da União abertos à sua participação e deverá contribuir para o orçamento da União nos programas específicos em que a Argélia participará. Os termos específicos do protocolo serão determinados num Memorando de Entendimento entre a Comissão Europeia e as autoridades argelinas.

Trata-se de um pedido da Argélia. Mantendo dúvidas sobre a natureza e implicações destes acordos, prevalece acima de tudo a vontade soberana da Argélia e do seu governo.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich hierbei um einen Beschluss des Rates über den Abschluss eines Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation bezüglich eines Rahmenabkommens zwischen der Europäischen Union und Algerien. Durch die Abkommen soll ein freier Handelsverkehr gemäß den WTO-Regeln hergestellt werden, wobei für den Zollabbau der Partner für gewerbliche Waren eine Übergangsfrist von bis zu 12 Jahren vorgesehen ist. Diese Abkommen, welche bereits Bestimmungen zur Liberalisierung des Handels mit Waren beinhalten, werden ergänzt durch eine Reihe von zusätzlichen Verhandlungen zur weiteren Liberalisierung des Handels mit Agrarwaren, Dienstleistungen und Investitionen und zur Etablierung eines Streitbelegungsverfahrens für Handelsfragen. Da dieses Rahmenabkommen, welches durch EU-Direktinvestitionen finanziert wird, zu einer weitgehenden Marktöffnung zwischen Algerien und den Mitgliedstaaten der EU und der Öffnung Algeriens zu EU-Programmen führt, ist meiner Meinung nach dieser Bericht abzulehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), na piśmie. ‒ Umowa stowarzyszeniowa pomiędzy UE a Algierią została zawarta w 2005 r. jako element partnerstwa eurośródziemnomorskiego będącego południowym wymiarem europejskiej polityki sąsiedztwa. Dzięki tej właśnie umowie szacowana unijna pomoc dla Algierii w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w latach 2014-2020 wyniesie pomiędzy 221, a 270 milionów euro. Środki te kierowane są na programy unijne opierające się na następujących filarach: reformie systemu sprawiedliwości i zwiększaniu udziału obywateli w sprawy publiczne, ekonomicznym oraz reformie rynku pracy.

Przede wszystkim jednak pierwszy filar Unia powinna potraktować jako priorytet mając na uwadze to, iż już tzw. arabska wiosna świadczyła o jednoznacznym sprzeciwie obywateli wobec autorytarnych przywódców sprawujących władzę w państwach regionu. W związku z tym kluczowe jest, aby w ramach aktualnej umowy UE skupiła się na wspieraniu demokracji w Algierii, ponieważ w długiej perspektywie czasu kraje demokratyczne okazują się po prostu krajami stabilniejszymi. Należy bowiem pamiętać, że pokłosiem właśnie protestów społecznych z arabskiej wiosny są obecne wojny domowe w Libii i Syrii. Biorąc pod uwagę owe konflikty mające miejsce w naszym bliskim sąsiedztwie, kluczowe dla bezpieczeństwa Unii jest, aby Algieria stopniowo się demokratyzowała i pozostała stabilna. W związku z powyższym w tym głosowaniu wyraziłem swoje poparcie dla niniejszego zalecenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. ‒ Podporila som daný legislatívny návrh na uzavretie Euro-stredomorskej dohody medzi EÚ a Alžírskom. Alžírsko je významným regionálnym aktérom, obzvlášť vo výrobe energií. I preto je v záujme Únie a jej členských štátov podporovať hlbšiu vzájomnú spoluprácu prostredníctvom rôznych programov, sústreďujúcich sa na politické a sociálno-ekonomické reformy a boj proti korupcii. Táto dohoda je súčasťou širšej európskej susedskej politiky (ESP). Už v roku 2007 Rada vydala nariadenie Komisii vyjednať právny rámec dohôd s krajinami ESP vrátane Alžírska. Následne vo februári 2013 Alžírsko vyjadrilo záujem aktívne sa podieľať na širokej škále programov určených pre tieto krajiny. Alžírsko sa teraz pripojí k väčšine južných partnerov, ktorí obdobné dohody s EÚ už podpísali. Tým dôjde k posilneniu spolupráce a rozvoju demokratickej spoločnosti, ako i k podpore hospodárskej integrácie a vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Podporuji předloženou rámcovou dohodu o účasti Alžírska na programech EU. Je potřeba, aby africké země posílily svoji konkurenceschopnost, zdokonalily podnikatelské prostřední, ale i politickou kulturu v zemi. Evropská unie je navíc hlavním obchodním partnerem Alžírska, a proto by mělo Alžírsko mít možnost participovat na programech EU. Jsem přesvědčen, že tato dohoda pomůže zlepšit jednak ekonomickou, ale i politickou situaci v Alžírsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Odporúčanie k návrhu na uzavretie protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej som podporila. Tento protokol sa týka všeobecných zásad účasti Alžírska na programoch Únie, pričom zásady sa týkali najmä technických a finančných podmienok účasti Alžírska na týchto programoch. Myslím si, že účasť Alžírska na programoch Európskej únie pomôže tejto krajine v realizácii demokratických reforiem a celkovej modernizácii. A keďže toto všetko je cieľom Európskej susedskej politiky, nemala som voči uzavretiu protokolu žiadne výhrady.

 
  
MPphoto
 
 

  Željana Zovko (PPE), napisan. ‒ Podržavam nastojanje, s jedne strane Alžirske Demokratske Republike da se priključi programima Europske unije, a s druge strane svakako i same Europske unije koja joj je to i omogućila. Radi se, dakle, o preporuci Piera Antonia Panzerija. Razumljivo je da je dio Europske politike susjedstva postepeno otvaranje programa EU-a i agencija mogućim sudjelovanjem ENP-zemljama partnerima s ciljem da se promovira i osigura reforma, modernizacija i tranzicija u susjedstvu Europske unije.

Budući da je Alžir odavno pokazao, već 2013. godine, interes sudjelovanja u programima Europske unije, počeli su dogovori.

Nakon odobrenja samog protokola Europske unije, daljnji ciljevi su bili osigurati financijsku pomoć, ali i postaviti tehnička i financijska pravila.

Alžir se odlučio na važan potez. Mogli bismo zaključiti kako je ovo jedan mali, ali važni korak u odnosu kako sa samom Europskom unijom, tako i njezinim državama članicama.

Pristupanjem programima Unije, Alžir će napredovati, kako financijski, tako i politički i diplomatski. Na ovaj način mu se lagano otvaraju mnoga vrata.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije.

Odobritev sklenitve protokola podpiram, saj gre za nadaljevanje izvajanja evropske sosedske politike. Ta politika obsega politično usklajevanje in tesnejše gospodarsko povezovanje, večjo mobilnost in medosebne stike. Spodbujanje trajnostne demokracije in vključujoč gospodarski razvoj preprečuje nastanek ločnic med EU in njenimi sosedami ter krepi blaginjo, stabilnost in varnost za vse.

 

6.2. Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL). – De zeeën zijn groot en de oceanen zijn diep. Maar de bodem is bereikt. Er leven naar schatting tien miljoen soorten planten en dieren in onze oceanen en veel van deze soorten zijn nog niet eens ontdekt. Ze leven vlak op of vlak boven de zeebodem, in de diepzee. Deze diepzee begint al bij 200 meter en bevat prachtige koraalriffen. Sommige zijn meer dan 35 meter hoog. De oudste zijn zo'n 8500 jaar oud en er leven vissen die zonder menselijk ingrijpen wel 150 jaar oud kunnen worden. En deze prachtige vissen worden vermalen tot goedkoop veevoer en visolie.

Waar halen wij het recht vandaan om deze unieke soorten in één klap weg te vagen uit dit unieke ecosysteem met monsterlijk grote sleepnetten? Dat is geen visserij, dat is oceaanvandalisme! En internationale wateren kennen nauwelijks regels. De vissen zijn er vogelvrij verklaard en met moeite ligt er nu, na jarenlange discussies, een halfslachtig plan om deze ecocide tegen te gaan. Maar opnieuw weegt het recht van de sterkste zwaarder dan het belang van de zwakste. Europa vindt haar zwaar gesubsidieerde vissersschepen belangrijker dan de bescherming van kwetsbare ecosystemen en tegen alle wetenschappelijke adviezen in worden met dit voorstel sleepnetten ook lager of tot 800 meter diepte toegestaan. Alleen de allerdiepste zeebodems worden ietsje beter beschermd en dat is een doekje voor het bloeden.

Het is met pijn in mijn hart dat ik voor dit voorstel zal stemmen omdat zonder dit plan de zeebodem helemaal aan de vandalen van de diepzeevisserij is overgeleverd. Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouw- en visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL). – Mr President, there is a multiple award-winning documentary by Richard O’Donnell called Atlantic that has been described as a wake-up call, as chilling as a bucket of ice-cold sea water over the head. Filmed through the eyes of small fishing communities in three countries, Ireland, Norway and Canada, it addresses exactly this issue, deep-sea stocks and fishing in international waters.

Every Member of this House should make it their business to learn of the situation with regard to Irish fishing waters from which much of that stock has been taken. Would the French government gift 75% of its wine production to the EU? Would the Netherlands gift 75% of its agricultural production? I doubt it. In 1973, when Ireland joined the EU, that is exactly what the Irish Government did. It gifted 75% of our stocks to the EU. And here is the rub. Ireland has never been credited for this value, estimated by Dr Karen Devine to be worth in excess of 200 billion from 1973 to 2012. As one of the fishermen said in the film, there is something wrong here. He could have said more. There is something really wrong here and it has got to change: otherwise we have got to get out of this rotten Union.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Mr President, of course comrade Flanagan is exactly right, both about the problem and the possible solution – as the United Kingdom is about to demonstrate – which makes me wonder why we are pushing through plans for the revision of the CFP in the North Sea when the area covered by it territorially is about to shrink by around half. Of course, when the United Kingdom resumes control of its maritime resources out to 200 miles of the median line, we will want in a phased way –with the agreement of our European partners – to move to a system of national control. We should not behave precipitately, but we can at least take back control in the way that Norway, Iceland and other countries that have pursued successful conservation take for granted. You will find that, instead of being constantly bickering tenants, we will become good and responsible neighbours.

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe (NI). – Mr President, I seem to be following three in agreement, as Mr Flanagan, Mr Hannan and I all agree that it is best for the people of Britain and our fishing industries to leave the European Union, which has just taken our stocks, taken our jobs and in effect taken our income. And as Mr Hannan has said, and Mr Flanagan has repeated, one of the important parts of leaving the European Union in our referendum was that we could take control of our laws, take control of our borders, take control of our trade, but more importantly take control of our fishing industries. Go back to our 200-mile limit. Create jobs once more on the coastlines that desperately need it. Create income for our nation once more and ensure that in our new Brexit future at this Christmas we have a star above our people who have a fishing industry that becomes alive. And that is why we should continue to champion taking control of all our fisheries from this Union.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I welcome this report in light of the specific and crucial regulation and that it clarifies in the sphere of fishing international waters. From an Irish perspective, I can appreciate that the advancement of the economic viability of the fishing sector has a profound effect on the livelihoods of fishing communities across the EU. Moreover, it is increasingly important that we identify species and ecosystems that are vulnerable to over-exploitation, thus establishing and clarifying a sustainable level of fishing for all Member States.

Regular assessment, reinforcement of current and future sanctions, and promotion of greater transparency do prove vital to safeguarding of deep-sea stocks and regulation of fishing activities in the EU. I also urge colleagues, like my colleague Mr Flanagan, to look at the film The Atlantic, a wonderful production, but I would not draw the same conclusions. I do not think that we should be leaving the European Union, but I will let Members look at it and then come to their own conclusions because there are very important messages in it.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Nonostante sia molto tempo che si discute di acque profonde (deep sea), si è arrivati al voto soltanto ora. Il dossier propone di abbassare il limite entro il quale si può praticare la pesca a strascico, intensificare i controlli a bordo delle navi e aumentare la regolamentazione in materia di trasparenza. È molto importante che le istituzioni si impegnino per proteggere e preservare i nostri mari, ho quindi votato negativamente all'emendamento di rigetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Recomendación para la segunda lectura ya que garantiza, en la mayor medida posible, la explotación sostenible de las poblaciones de aguas profundas, reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambiental de estas pesquerías. El acuerdo alcanzado mantiene la prohibición del arrastre más allá de los 800 metros sólo para aguas comunitarias, aspecto importante para garantizar una igualdad de oportunidades para los pescadores comunitarios en aguas exteriores.

Por otro lado, uno de los aspectos más polémicos de este dossier, la cobertura de observadores a bordo, se ha resuelto gracias a que el Parlamento Europeo ha rebajado su petición del 100 % al 20 % para buques que se dirijan a especies profundas, tanto en aguas comunitarias como en aguas de NEAFC (Comisión de pesca del Noreste Atlántico), incluyendo flexibilidades a la hora de gestionar esta cobertura.

Las pesquerías de aguas profundas en el Atlántico Nororiental están dominadas, en parte, por las flotas costeras tradicionales (Portugal) y, en parte, por grandes arrastreros itinerantes (Francia, España). Aunque en su conjunto representan aproximadamente el 1 % de los desembarques procedentes del Atlántico Nororiental, la viabilidad económica de determinadas comunidades pesqueras depende en cierta medida de estas pesquerías.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. – Voto en contra de la enmienda de rechazo a la posición del Consejo en primera lectura, porque considero positivo que se congele la huella de pesca en aguas profundas y se estipulen sanciones específicas para los buques que incumplan la normativa. Los equipos negociadores del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión el 30 de junio de 2016, estableciendo un límite de profundidad de 800 metros para la pesca de arrastre, con la que se pretende garantizar la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. También es una buena noticia la obligación de los buques de salir de las zonas de pesca de más de 400 metros de profundidad cuando se encuentren en ecosistemas vulnerables. Las nuevas normas de transparencia sobre la actividad pesquera en aguas profundas y su impacto, así como la introducción de observadores científicos a bordo de un 20 % de los barcos deberían también servir para avanzar en esta misma dirección. Por esta razón no apoyo la enmienda que pretendía rechazar la posición del Consejo en primera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. ‒ Balsavau prieš Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcijos pakeitimą siūlant atmesti Parlamentui pateiktą Tarybos poziciją. Pakeitimas buvo atmestas balsų dauguma, Tarybos pozicijai pritarta be atskiro balsavimo. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos projektą dėl Giliavandenių žuvų išteklių ir jų žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse palaikau atkreipdama dėmesį į šiuos teigiamus jo aspektus: Europos Sąjunga įšaldys žvejybos poveikio rodiklį nustatydama zonas, kuriose bus leidžiama vykdyti gelminę žvejybą. Šis geografinis apribojimas bus taikomas giliavandenes žuvis žvejojantiems laivams; laivams, kurie pažeidžia reglamentą dėl giliavandenės žvejybos, bus pradėtos taikyti konkrečios sankcijos. Be kita ko, pranešime numatomos naujos griežtesnės skaidrumo taisyklės, apimančios įpareigojimą viešai pateikti informaciją apie Europos laivus, žvejojančius giliavandenes žuvis, ir užregistruoti visą laimikį, t. y. žuvis ir pažeidžiamas ekosistemas. Valstybės narės taip pat turės pateikti informaciją apie pažeidžiamų ekosistemų vietą (poveikio vertinimas), o Europos Komisija kiekvienais metais įvertins šiuos duomenis ir paskui atitinkamai pakoreguos rajoną, kuriame leidžiama žvejoti. Balsavau už pritardama nuostatoms, kuriomis siekiama geresnės pažeidžiamų jūros dugno jūrinių ekosistemų apsaugos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ L’objet de ce rapport est la pêche en eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, pêche qui est pratiquée principalement par des flottes côtières traditionnelles (Portugal) et des grands chalutiers nomades (France, Espagne). Elle est pratiquée dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales régies par des accords au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE).

Les mesures prises jusqu’à présent n’ont pas résolu la surpêche, en raison de la grande vulnérabilité de ces stocks. Certains d'entre eux ne peuvent plus supporter la pression de pêche et leur reconstitution peut se révéler très longue, voire impossible. Les chaluts de fond endommagent des écosystèmes marins vulnérables et irremplaçables et la pêche au chalut des espèces d'eau profonde entraîne des niveaux élevés de captures accidentelles.

Le nouveau règlement prévoit une réglementation plus rigoureuse: interdiction du chalutage sous 800 mètres de profondeur, gel de l'empreinte (obligation pour les navires de pêcher uniquement dans les zones déjà exploitées entre 2009 et 2011), renforcement des contrôles à bord et des sanctions et plus grande transparence de l'activité.

Favorable à ce règlement, j’ai voté contre l’amendement le rejetant.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted in favour of this proposal to reject the Council position on North East Atlantic arrangements because I believe the UK should have the sovereign right to govern its territorial waters without further EU interference.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už rekomendaciją antrajam svarstymui dėl giliavandenių žuvų išteklių ir jų žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse. Turime siekti žuvininkystės sektoriaus sėkmingos veiklos. Pritariu, kad būtina vykdyti nuolatinį vertinimą, numatyti tinkamas sankcijas ir būtina užtikrinti skaidrumą, siekiant apsaugoti žuvininkystės veiklą Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de règlement vise à durcir les conditions de la pêche en eau profonde et dans les eaux internationales, car la règlementation en vigueur ne permet pas de garantir une pêche durable et raisonnable, à même de protéger des écosystèmes extrêmement fragiles. Les emplois français ne seront pas touchés car il s’agit d’un secteur dont nos entreprises sont absentes. J’ai voté contre le rejet de la proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui, en deuxième lecture, recommande d'approuver la position du Conseil en première lecture sans amendement.

Conformément à ce texte, l'Union va geler l'empreinte de pêche en définissant la zone dans laquelle les activités de pêche en eau profonde seront autorisées. Cette zone recouvre celle où la pêche a eu lieu entre 2009 et 2011 dans les eaux européennes de l'Atlantique Nord-Est.

Le Parlement a par ailleurs obtenu que des sanctions spécifiques soient introduites pour les navires contrevenant au règlement sur la pêche en eau profonde.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ La pesca en aguas profundas es un gran problema para la sostenibilidad de nuestros mares. Estoy totalmente a favor de esta Recomendación.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Lo sviluppo tecnologico ha cambiato fortemente i metodi e le forme della pesca, un'attività che oggi può coinvolgere zone fino a pochi anni fa impensabili ed avere un forte impatto sull'ambiente e sulla biodiversità.

La relazione Thomas, che oggi ho sostenuto, definisce alcune condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde dell'Atlantico nordorientale volte a tutelare ecosistemi marini particolarmente vulnerabili, caratterizzati dalla presenza di specie longeve, con una crescita lenta e con periodi di riproduzione molto avanzati nel tempo.

Con questa prospettiva gli Stati membri saranno chiamati a fornire dati sulla localizzazione degli ecosistemi vulnerabili che la Commissione dovrà poi valutare per definire le zone di pesca autorizzate. Punti centrali della relazione sono la trasparenza e la raccolta dei dati, l'obbligo della presenza di osservatori scientifici sulle navi e la registrazione delle catture. Sono stabilite diverse sanzioni ed è fissato un nuovo limite batimetrico di 800 metri. La pesca in profondità viene autorizzata solo nell'area sfruttata dai pescherecci nel periodo 2009-2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor porque entiendo la Recomendación como positiva, ya sea por el aumento de los niveles de transparencia, como el control de las pesquerías con alto impacto, o porque se asegure el límite de profundidad por encima de los 800 metros, excepto para los ecosistemas marinos vulnerables, donde se debería colocar un límite de 400 metros.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport et donc contre l'amendement de rejet concernant la réglementation de la pêche en eau profonde, notamment en Atlantique Nord-Est.

Cette pêche en effet réglementée depuis 2003 mais la réglementation en vigueur ne permet pas de résoudre les problèmes de surpêche en raison notamment de la grande vulnérabilité des stocks. Par ailleurs, les chaluts de fond endommagent des écosystèmes marins vulnérables et irremplaçables et la pêche au chalut des espèces d'eau profonde entraîne des niveaux élevés de captures accidentelles.

Enfin, si précédemment nous pouvions nous inquiéter des effets sur l'emploi en France de l'interdiction de la pêche en eau profonde, le problème ne se pose plus de la même façon puisque la Scapêche, seul opérateur français dans ce secteur, se retire progressivement de la pêche en eau profonde sous la pression des organisations de défense de l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Il provvedimento è molto tecnico e nonostante possa essere condivisibile in linea generale, contiene alcune prescrizioni che potrebbero aprire a criticità future in fase di applicazione. Per questo motivo ho preferito esprimermi con un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ Esta propuesta de Reglamento tiene como objetivo general garantizar la explotación sostenible de las poblaciones de aguas profundas, reduciendo el impacto medioambiental de estas pesquerías, y mejorando la base de información para las evaluaciones científicas. Es el resultado de una intensa negociación con el Consejo, que viene de la legislatura anterior.

La Unión Europea congelará la «huella pesquera» en la zona conforme a un límite batimétrico general establecido en los 800 metros, satisfactorio para la industria y que, a su vez, garantiza la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. Además, se establecen normas más rigurosas en materia de transparencia, un sistema de sanciones justo para los casos de incumplimiento y se asegura la presencia de observadores científicos en el 20 % de las embarcaciones.

En definitiva, se trata de un buen Reglamento para la sostenibilidad pesquera en las aguas profundas del Atlántico Nororiental, por lo que he votado a favor de su adopción.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rekomendacijos dėl giliavandenių žuvų išteklių ir jų žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse. Susitarimo tekstas 2016 m. liepos 12 d. buvo pateiktas balsavimui Žuvininkystės komitete ir patvirtintas didele balsų dauguma. Kadangi Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atitinka susitarimą, pasiektą per trišalio dialogo susitikimus, Europos Parlamento pranešėja siūlo komitetui jai pritarti be tolesnių pakeitimų. Pagrindiniai šio kompromiso aspektai būtų tokie, kad Europos Sąjunga įšaldys žvejybos poveikio rodiklį, nustatydama zonas, kuriose bus leidžiama vykdyti gelminę žvejybą. Ši zona apima teritoriją, kurioje 2009–2011 m. vyko tikslinė žvejyba Europai priklausančiuose šiaurės rytų Atlanto vandenyse. Šis geografinis apribojimas bus taikomas giliavandenes žuvis žvejojantiems laivams, t. y. tiems laivams, kurių sugaunamas giliavandenių žuvų kiekis sudaro daugiau kaip 8 proc. viso jų laimikio per bent vieną žvejybos reisą per metus. Be to, Europos Parlamentas pasiekė, kad laivams, kurie pažeidžia reglamentą dėl giliavandenės žvejybos, būtų pradėtos taikyti konkrečios sankcijos, ir kad tam tikram skaičiui kontrolės taisyklių nebūtų taikoma jokia išimtis. Parlamento ir Tarybos derybininkai susitarė nustatyti 800 m batimetrinę ribą. Šios naujos nuostatos tikslas – geresnė pažeidžiamų jūros dugno jūrinių ekosistemų apsauga.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće koje je kompromisni tekst o ribolovu u otvorenom moru u sjeveroistočnom Atlantiku.

Ovim se Izvješćem osiguravaju uvjeti za sprječavanje značajnih negativnih utjecaja na osjetljive morske ekosustave: ribarstvo u dubokom moru bit će ograničeno na područje iz razdoblja 2009. - 2011.; plovila bit će dužna prijaviti susrete s osjetljivim morskim ekosustavima ispod dubine od 400 metara. Nadalje, povećava se pokrivenost znanstvenog promatranja za 20 %, uspostavljaju se specifične sankcije, bolji uvjeti za poboljšanje prikupljanja podataka i jača se transparentnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ La protection des écosystèmes de profondeur et la sauvegarde des stocks de poissons nous imposent de prendre des mesures de plus en plus strictes et de pratiquer un contrôle de plus en plus efficace. Comme ce rapport va dans ce sens, et comme les mesures préconisées ne nuiront pas à l’emploi en France, j’ai voté pour ce rapport et contre l’amendement de rejet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted against the proposal to reject the Council’s position. I supported this report because the European Parliament has secured a commitment to implement sanctions for vessels violating the regulation on deep-sea fishing and a stipulation that no exemptions will be granted to certain rules.

There is agreement that there will be no bottom trawling below the depth of 800m. This new measure is intended to protect vulnerable deep-sea marine ecosystems more effectively. This is a positive step as bottom trawlers drag huge, weighted nets along the deep seafloor, devastating ecosystems, including corals and sponges that have flourished for thousands of years. Vessels found to be fishing in vulnerable marine ecosystems (VMEs) at a depth in excess of 400 metres will have to stop their operations and move. New, stricter transparency rules have also been introduced that include requirements to make information available to the public on European vessels targeting deep-sea species and to report all catches (fish and vulnerable ecosystems).

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ La réglementation en vigueur prévoit des mesures techniques restrictives contre certains engins de pêche et interdit la pêche en eaux profondes dans certaines zones. Or, ces restrictions sont insuffisantes pour garantir une pêche durable et protectrice de ces écosystèmes particulièrement fragiles. Cette proposition de règlement vise à durcir la législation actuelle notamment en interdisant le chalutage sous 800 mètres de profondeur ainsi qu’en renforçant les contrôles et les sanctions. Nous considérons que ce rapport contribuera à protéger les ressources marines et à limiter les dégâts environnementaux sans menacer l’emploi en France dans la mesure où la Scapêche, seul opérateur dans ce secteur, se retire progressivement de la pêche en eaux profondes. C’est la raison pour laquelle j’ai voté en faveur de ce texte et que je me suis opposé à l’amendement de rejet.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Pescuitul de adâncime din Atlanticul de Nord-Est s-a dezvoltat într-un ritm accelerat, pe fondul practicilor nesustenabile și al pescuitului excesiv de pe platforma continentală.

Această dezvoltare rapidă s-a produs fără a se baza pe informații cuprinzătoare referitoare la starea stocurilor de pește de adâncime, nivelul capturilor aruncate înapoi în mare sau pe efectele asupra ecosistemelor marine provocate de această activitate de pescuit.

Drept urmare, prezenta propunere urmărește să soluționeze principalele două probleme ale acestui tip de pescuit, și anume: vulnerabilitatea ridicată a stocurilor de pești de adâncime și lipsa datelor privind stocurile de pești de adâncime. Astfel, se are în vedere colectarea unor date complete referitoare la starea stocurilor de pește și protejarea ecosistemelor marine vulnerabile de pe fundul mării.

M-am exprimat în favoarea acestei propuneri deoarece consider esențială promovarea unei dezvoltări sustenabile în ceea ce privește ecosistemele marine, tocmai pentru a proteja diversitatea marină și speciile de adâncime.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Recomendación para la segunda lectura ya que garantiza, en la mayor medida posible, la explotación sostenible de las poblaciones de aguas profundas, reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambiental de estas pesquerías. El acuerdo alcanzado mantiene la prohibición del arrastre más allá de los 800 metros sólo para aguas comunitarias, aspecto importante para garantizar una igualdad de oportunidades para los pescadores comunitarios en aguas exteriores.

Por otro lado, uno de los aspectos más polémicos de este dossier, la cobertura de observadores a bordo, se ha resuelto gracias a que el Parlamento Europeo ha rebajado su petición del 100 % al 20 % para buques que se dirijan a especies profundas, tanto en aguas comunitarias como en aguas de NEAFC (Comisión de pesca del Noreste Atlántico), incluyendo flexibilidades a la hora de gestionar esta cobertura.

Las pesquerías de aguas profundas en el Atlántico Nororiental están dominadas, en parte, por las flotas costeras tradicionales (Portugal) y, en parte, por grandes arrastreros itinerantes (Francia, España). Aunque en su conjunto representan aproximadamente el 1 % de los desembarques procedentes del Atlántico Nororiental, la viabilidad económica de determinadas comunidades pesqueras depende en cierta medida de estas pesquerías.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport équilibré qui préserve à la fois l’environnement marin et les espèces d'eau profondes, mais qui permet aussi de renforcer la durabilité de la pêche. Nous avons recherché et obtenu un accord économiquement et écologiquement durable et profondément européen. Je me réjouis ainsi que la pêche accessoire soit autorisée jusqu’à 11,5 tonnes par an tout en étant encadrée et contrôlée. Désormais, la pêche d'espèces d'eau profonde est interdite au-delà de 800 mètres de profondeur et les navires doivent éviter tout écosystème marin vulnérable entre 0 et 400 mètres de profondeur. La présence d'observateurs à bord des navires permet la collecte de données utiles à la connaissance des espèces à maturation très lente. La mise en œuvre de ce texte permet de réduire l’impact de cette pêche sur les fonds marins tout en préservant une activité de pêche durable nécessaire à notre marché européen et à l'emploi dans les zones côtières.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ La relazione in questione istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord–orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale.

È essenziale garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di acque profonde, riducendo l'impatto ambientale di questo tipo di pesca nonché migliorare la base di informazioni necessaria per la valutazione scientifica. Il regolamento approvato va proprio in questa direzione.

L'Unione europea congelerà l'impronta di pesca definendo la zona in cui saranno autorizzate le attività di pesca in acque profonde. Tale zona comprende quella in cui la pesca mirata è stata effettuata tra il 2009 e il 2011 nelle acque europee dell'Atlantico nord-occidentale. Inoltre, sono state introdotte sanzioni specifiche per le navi che violano il regolamento sulla pesca in acque profonde ed escluse deroghe per le norme di controllo.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I supported the agreement reached over this file and therefore voted against an EFDD amendment to reject the text. My rationale for supporting this file was that the negotiations secured sanctions for vessels violating the Regulation on Deep-Sea Fishing and a stipulation that no exemptions would be granted to certain rules. Inter-institutional negotiations agreed that there should be no bottom trawling below the depth of 800m, which should ensure protection for vulnerable deep-sea marine ecosystems more effectively.

New transparency rules will also be introduced that include requirements to make information available to the public on European vessels targeting deep-sea species and to report all catches. This will result in enabling allowed fishing areas to be adapted.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – We supported rejection as these plans attempt to tie up arrangements in the North-East Atlantic in a manner which is damaging to the interests of the UK after we leave the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it bans bottom trawling targeting deep-water species at depths of more than 800 metres. This new provision will protect the vulnerable marine ecosystems of the deep sea bed. Provisions such as recording all catches are also included. This will improve monitoring of these fishing activities. Member States will also be required to provide information on the location of vulnerable ecosystems and the Commission will assess this data annually and adapt the allowed fishing area accordingly.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il testo, che giunge all'approvazione in seconda lettura dopo tre anni di negoziazioni, presenta elementi importanti e positivi. Tra questi: il divieto della pesca a strascico sotto gli 800 metri (limite che passa a 400 metri nel caso di aree con ecosistemi particolarmente sensibili), un aumento dei controlli e della tutela ambientale, più stringenti regole di trasparenza. Ho votato senza dubbio a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Gli ecosistemi e le specie di acque profonde sono molto vulnerabili alla pesca e sempre più a rischio: le specie di acque profonde infatti sono caratterizzate da una debole produttività biologica, il che implica che possono sostenere solo livelli bassi di sfruttamento. Ci sono obblighi europei chiari per la protezione di tali specie e per la difesa dei fondali marini, obblighi che i paesi membri sono chiamati a rispettare rigorosamente.

La relazione, per la quale ho ritenuto di esprimere voto favorevole, ha il merito di introdurre sanzioni specifiche per le navi che violano il regolamento sulla pesca in acque profonde e il merito di aver dettato nuove disposizioni allo scopo di proteggere meglio i fondali marini.

Ritengo in proposito che le nuove norme per la registrazione di tutte le catture in acque profonde possano rappresentare una garanzia di trasparenza dell'operato sulle navi da pesca e che il coinvolgimento degli osservatori scientifici sulle navi possa non solo assicurare una proficua raccolta di dati scientifici, ma anche rafforzare il legame tra ricerca e imprese ittiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε την έκθεση, καθώς αυτή εμπεριέχει αρκετά σημεία με τα οποία διαφωνούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε σχετικά με την πρόταση απόρριψης της σύστασης για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. Καθώς θεωρώ πως η σύσταση εμπεριέχει θετικά στοιχεία που δρουν σε όφελος του περιβάλλοντος αλλά και των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλιεία, καταψήφισα την πρόταση απόρριψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Plaudo all'adozione di un nuovo regolamento dal momento che si rende quanto più necessario istituire misure efficaci per risolvere la vulnerabilità degli stock e stabilire un livello di pesca sostenibile atto alla protezione degli habitat e alla riduzione delle catture accessorie indesiderate in tutto l'Atlantico nord-orientale.

In particolare, condivido pienamente l'introduzione del divieto assoluto di pesca oltre il limite batimetrico di 800 metri in virtù del fatto che la pesca in acque profonde prevede il raschiamento dei fondali. Per di più, essa ha come obiettivo principale specie ittiche dotate di crescita lenta e ad alta vulnerabilità, perciò auspico che una tale disposizione possa essere decisiva. Parimenti, approvo sia stabilito l'obbligo di pubblicità per le navi operanti la pesca profonda, ossia per le quali tale attività rappresenta più dell'8 per cento delle catture totali in almeno un'uscita nel corso dell'anno.

Si rende dunque indispensabile non solo l'istituzione di un registro delle catture, ma anche l'impegno degli Stati membri a delimitare geograficamente le aree in cui è consentita la pesca profonda e di fornire dati e studi di impatto relativi alla vulnerabilità dell'ecosistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the vote on North-East Atlantic: deep-sea stocks and fishing in international waters. I support establishing specific conditions for fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and provisions for fishing in international waters of the North-East Atlantic. I support banning bottom trawling targeting deep-water species which are mainly slow-growing and at risk of over-exploitation. I rejected the proposal to reject the Council position.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – We supported rejection as these plans attempt to tie up arrangements in the north east Atlantic in a manner which is damaging to the interests of the UK after we leave the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del provvedimento, in quanto lo scopo principale della proposta è di stabilire condizioni specifiche per la pesca di stock nelle acque profonde dell'Atlantico nord-orientale e regolamentare attraverso disposizioni specifiche la pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale. Questa nuova disposizione sarà in grado di proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili presenti in mare in profondità, garantendo una pesca più sostenibile e diminuendo la cattura di pesci indesiderati.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Voto en contra de la enmienda de rechazo a la posición del Consejo en primera lectura, porque considero positivo que se congele la huella de pesca en aguas profundas y se estipulen sanciones específicas para los buques que incumplan la normativa. Los equipos negociadores del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión el 30 de junio de 2016, estableciendo un límite de profundidad de 800 metros para la pesca de arrastre, con la que se pretende garantizar la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. También es una buena noticia la obligación de los buques de salir de las zonas de pesca de más de 400 metros de profundidad cuando se encuentren en ecosistemas vulnerables. Las nuevas normas de transparencia sobre la actividad pesquera en aguas profundas y su impacto, así como la introducción de observadores científicos a bordo de un 20 % de los barcos deberían también servir para avanzar en esta misma dirección. Por esta razón no apoyo la enmienda que pretendía rechazar la posición del Consejo en primera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Troska o ochronę i zachowanie nienaruszalności bogactwa wód Atlantyku jest mi niezmiernie bliska. UE ma znacznej wielkości dalekomorską flotę rybacką dokonującą połowów w strefie głębinowej mórz. W toku badań wykazano, że rybołówstwo dalekomorskie (w szczególności wykorzystujące trawlery denne) nieodwracalnie niszczy dno morskie i organizmy, które tam się znajdują m.in. koralowce, kolonie gąbek i ekosystemy podwodnych gór. Osiągnięte porozumienie pomiędzy UE a głównymi uczestnikami rynku rybołówstwa dalekomorskiego pozwala na wprowadzenie do rozporządzenia rozwiązań przyczyniających się do ochrony bogactwa oceanu. Rozporządzenie wprowadza między innymi zakaz połowów z użyciem włoków dennych oraz ustanowienie geograficznego obszaru oddziaływania dla statków, tak aby mogły dokonywać połowów jedynie na obszarach, na których wcześniej poławiano. Wdrożenie zasady oddalenia się statku – w przypadku odkrycia wrażliwych ekosystemów morskich statki nie mogą korzystać ze sprzętu połowowego. Uważam, że należy dążyć do wzmocnienie środków kontrolnych w celu zagwarantowania przestrzegania zasad przez wszystkie strony. Niemniej jednak nie mogę zgodzić się ze stawianym wnioskiem przez EFFD za odrzuceniem stanowiska Rady. Zagłosowałem przeciwko wnioskowi mając na uwadze ochronę wód Atlantyku.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ Fishing stocks need to be conserved, and thus I am in favour of this recommendation as it enables the Union to freeze its fishing footprint by specifying areas that allow deep-sea fishing. This compromise is also in line with the CFP reform and thus ensures conditions for preventing significant adverse impacts on vulnerable marine ecosystems.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I was pleased to support this report ending deep sea trawling, which strikes the right balance between measures to conserve and protect the seabed whilst not imposing overly complex and expensive burdens on the fishing industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport législatif propose d’établir des conditions spécifiques à la pêche des stocks d'eau profonde dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est. L’objectif de ce texte est d’assurer une meilleure gestion des stocks de poisson dans cette région, dont le taux de renouvellement est particulièrement vulnérable à la surexploitation. À ce titre, il interdit le chalutage de fond à plus de 800 mètres de profondeur. Dans le même temps, bien que les pêcheries en eau profonde ne représentent environ qu’1% des débarquements en provenance de l’Atlantique, de nombreux professionnels dépendent de ce type de pêche pour maintenir leur activité. Considérant qu’un équilibré favorable aux positions défendues par mon groupe a été trouvé, j'ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ We supported rejection as these plans attempt to tie up arrangements in the north east Atlantic in a manner which is damaging to the interests of the UK after we leave the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai approuvé le règlement établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est. La pêche en eau profonde, si elle n’est pas encadrée, représente un risque considérable pour la gestion durable des stocks de poissons. C’est pourquoi nous avons adopté ce règlement qui vient contrôler la pêche en eau profonde en la soumettant à des autorisations, en interdisant la pêche à plus de 800 mètres de profondeur, en délimitant les zones dans lesquelles elle peut être pratiquée et en imposant une présence accrue d’observateurs scientifiques à bord des navires.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Les eaux profondes constituent le plus grand écosystème de la planète, mais aussi l’un des plus sensibles. Le chalutage profond est une méthode de pêche qui détruit les grands fonds. Équipés de plaques métalliques, les filets labourent les fonds de mer, écrasant et détériorant des écosystèmes qui mettent plusieurs milliers d’années à se reconstruire.

Pour lutter contre ce fléau, l’Union vient d’approuver une interdiction totale de la pêche en dessous de 800 mètres dans les eaux européennes. Cette décision est une première au niveau mondial.

Il est vital, pour l’équilibre des mers et pour l’équilibre même de la pêche – en particulier pour la pêche à petite échelle, artisanale et côtière – de permettre le renouvellement de ces ressources. Celles-ci sont un bien commun, que l’on se doit de préserver. Cette décision est donc une excellente nouvelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport et contre l’amendement proposant de le rejeter.

La pêche en eaux profondes est pratiquée dans les eaux de l'Union européenne et dans les eaux internationales régies par des accords au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE). Dans l’Union européenne, cette pêche est réglementée depuis 2003.

Ces réglementations, qui prévoient souvent des mesures techniques comme l’interdiction des filets maillants, n’ont pas résolu la question de la surpêche. En outre, les chaluts de fond endommagent les écosystèmes, avec 20 à 40% des captures accidentelles.

La nouvelle proposition de réglementation est donc plus rigoureuse. Elle prévoit, notamment, l’interdiction du chalutage sous 800 mètres de profondeur et le renforcement des contrôles à bord et des sanctions.

Initialement favorable à la pêche en eaux profondes du fait des emplois concernés, le Front National prend acte du retrait progressif de la seule société française active dans ce secteur d’activité. Nous n’avons plus aucune raison de soutenir cette pratique, qui cause des problèmes environnementaux certains.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Το κείμενο που προτείνει η Κομισιόν αποτελεί τη σύσταση για 2η ανάγνωση και αφορά στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευκρινίσει σε ποια περιοχή του Bορειοανατολικού Aτλαντικού θα επιτρέπεται η αλιεία βαθέων υδάτων. Tο γεωγραφικό αυτό όριο θα ισχύει για τα σκάφη των οποίων πάνω από το 8% του συνολικού αλιεύματος σε ένα τουλάχιστον αλιευτικό ταξίδι ετησίως αποτελείται από είδη βαθέων υδάτων.

Tα κράτη μέλη θα κληθούν να παρέχουν πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση των ευπαθών οικοσυστημάτων (εκτιμήσεις επιπτώσεων), η δε Επιτροπή θα αξιολογεί τα στοιχεία αυτά κατ’ έτος και θα αναπροσαρμόζει την επιτρεπόμενη αλιευτική περιοχή αναλόγως.

Η τροπολογία του EFDD απορρίπτει την εν λόγω πρόταση. Εκτιμάται όμως ότι υποβλήθηκε καθαρά με γνώμονα τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι της προστασίας των αλιευμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of this report on deep sea stocks and fishing in international waters in the North-East Atlantic to protect vulnerable ecosystems from destructive fishing practices and overfishing. Wales has a unique and treasured coastline and protecting our natural assets is essential to our economy as well as our environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. – Ho votato a favore di questa relazione che mette dei paletti chiari e stringenti per limitare i danni della pesca a strascico vietandola al di sotto degli 800 metri di profondità, limite che sale a 400 metri nel caso di aree con ecosistemi particolarmente sensibili. La tutela degli ambienti marini, per la loro fragilità e delicatezza, è di particolare importanza soprattutto per quel che riguarda ambienti ancora poco conosciuti come i fondali marini e le acque profonde.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A proposta prevê novas regras para a pesca de espécies de profundidade no Atlântico Nordeste, que incluem uma proibição geral da pesca com redes de arrasto abaixo dos 800 metros de profundidade e um sistema de proteção dos ecossistemas marinhos vulneráveis em zonas em que a pesca em certas condições ainda é permitida.

O regulamento prevê, ainda, medidas de proteção especiais para ecossistemas marinhos vulneráveis aplicáveis às operações com artes de pesca de fundo abaixo dos 400 metros de profundidade; a limitação da pesca dirigida a espécies de profundidade à zona em que essa atividade teve lugar em 2009-2011 (a chamada "pegada da pesca"); a introdução de dois tipos de autorização de pesca, umas para os navios que desembarcam mais de 8 % de espécies de profundidade em cada saída de pesca e, pelo menos, 10 toneladas no ano civil em causa, e outras para os navios que capturam estas espécies enquanto capturas acessórias.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Pour le rapport et contre l’amendement de rejet: la réglementation en vigueur prévoit des mesures techniques restrictives contre certains engins de pêche (interdiction des filets maillants) et interdisent la pêche en eaux profondes dans certaines zones. Mais ces restrictions ne suffisent pas à garantir une pêche durable et protectrice de ces écosystèmes particulièrement fragiles.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este é um dossiê complexo, cuja discussão se desenrola há mais de três anos.

O compromisso a que finalmente se chegou é razoável do ponto de vista dos objetivos preconizados e das soluções apontadas – o que não acontecia com a proposta inicial da Comissão Europeia.

O Regulamento prevê que a UE congele a sua “pegada de pesca”. O limite de profundidade de pesca é de 800 metros, tendo em vista a salvaguarda dos ecossistemas marinhos de profundidade.

Os navios que pesquem em ecossistemas marinhos vulneráveis a uma profundidade superior a 400 metros terão de parar as suas operações e deslocar—se, pelo menos, cinco milhas náuticas da zona de pesca em causa.

O Regulamento prevê melhorias ao nível da transparência, da disponibilização de informação e da recolha de dados científicos – aspetos que valorizamos.

Defendemos que se devia ter ido mais longe no domínio das águas internacionais (zonas ICES), onde se desenvolvem atividades de pesca que importava submeter a uma regulamentação mais estrita, com isso beneficiando os recursos que evoluem nas águas dos Açores e da Madeira – regiões onde há muito se adotaram medidas específicas de proteção de ecossistemas marinhos vulneráveis, mas que acabam por ser afetadas por atividades de pesca desenvolvidas por frotas europeias em áreas mais setentrionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Predmetný kompromisný text predstavuje vyváženú legislatívu v oblasti hlbinného rybolovu v severovýchodnom Atlantiku. Text je v súlade so zásadami nového základného nariadenia a reformy, ktorá zabezpečuje podmienky pre prevenciu nepriaznivého vplyvu na citlivé morské ekosystémy. Plavidlá budú povinné hlásiť stretnutie s citlivými morskými ekosystémami v hĺbke 400 metrov a okamžite zastaviť prevádzku a presunúť sa do oblasti najmenej 5 námorných míľ od miesta stretnutia. Predmetnou reformou by sa mala zvýšiť aj účasť vedeckých pozorovateľov o 20 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2347/2002, καθώς δεν με ικανοποιεί με όσα αναφέρει. Τα κράτη μέλη θα κληθούν να παρέχουν πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση των ευπαθών οικοσυστημάτων (εκτιμήσεις επιπτώσεων), η δε Επιτροπή θα αξιολογεί τα στοιχεία αυτά κατ’ έτος και θα αναπροσαρμόζει την επιτρεπόμενη αλιευτική περιοχή αναλόγως.

Η τροπολογία του EFDD απορρίπτει την εν λόγω πρόταση. Εκτιμάται όμως ότι υποβλήθηκε καθαρά με γνώμονα τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι της προστασίας των αλιευμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it is an improvement in fishing policy which seeks to help preserve fish stocks and mitigate the damage being done by deep sea trawlers. I am especially pleased to see a tightening of control measures which will hopefully ensure that all fishermen, from all Member States, are following the same rules.

These new rules strike the right balance between protection methods, without adding an extra level of complexity and burdens on the industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I strongly support this compromise text on deep-sea fishing in the North-East Atlantic. It is in line with the principles of the new Basic Regulation/CFP Reform and it ensures conditions for preventing significant adverse impacts on vulnerable marine ecosystems. Targeted deep-sea fishing will be limited to the area where it occurred in 2009-2011 (freezing the ‘footprint area’); fishing with bottom trawls below 800 metres will be prohibited; vessels will be obliged to report encounters with vulnerable marine ecosystems below a depth of 400 metres and to immediately stop operations and move to an area at least five nautical miles away from the area of encounter. Furthermore, it includes an increased scientific observer coverage of 20%, establishes specific sanctions, better conditions for improving data collection and stronger transparency rules. Member States will finally be required to provide information on the location of vulnerable ecosystems and the Commission will assess this data annually and adapt the allowed fishing area accordingly.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I supported a rejection of this recommendation as these plans attempt to tie up arrangements in the north east Atlantic in a manner which is damaging to the interests of the UK after we leave the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report given it simplifies the system currently in place for managing deep-sea stocks and fishing in international waters and allows us to take action to stop destructive impact of bottom trawls.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa soluzione di compromesso perché mi preme che l'intervento del Parlamento europeo non vada a discapito di chi opera in questo settore e di chi beneficia e vive dell'indotto della pesca, soprattutto della pesca artigianale.

Come tante volte sottolineato al fianco delle associazioni di categoria, dobbiamo cercare di scegliere al termine dei nostri dibattiti le soluzioni meno penalizzanti per gli operatori, come la rimodulazione degli attrezzi da pesca, le chiusure spazio-temporali e i sistemi di tracciabilità. Applicare i principi della blue economy nei nostri interventi va di pari passi con il contrasto alle pratiche illegali attuate da chi sottrae risorse vitali ai nostri mari.

Il depauperamento della ricchezza dei nostri mari e la limitazione delle risorse marine non devono tradursi sempre e per forza in limitazioni senza considerare la natura economica del settore, da cui dipendono molte famiglie. La tutela delle risorse marine non è in contrasto con queste priorità.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor porque entiendo la Recomendación como positiva, ya sea por el aumento de los niveles de transparencia, como el control de las pesquerías con alto impacto, o porque se asegure el límite de profundidad por encima de los 800 metros, excepto para los ecosistemas marinos vulnerables, donde se debería colocar un límite de 400 metros.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Today I voted to support this compromise text on deep-sea fishing in the North-East Atlantic which is in line with the principles of the new Basic Regulation/CFP Reform. It also ensures conditions for preventing significant adverse impacts on vulnerable marine ecosystems, establishes specific sanctions, better conditions for improving data collection and stronger transparency rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Recomendación para la segunda lectura ya que garantiza, en la mayor medida posible, la explotación sostenible de las poblaciones de aguas profundas, reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambiental de estas pesquerías. El acuerdo alcanzado mantiene la prohibición del arrastre más allá de los 800 metros sólo para aguas comunitarias, aspecto importante para garantizar una igualdad de oportunidades para los pescadores comunitarios en aguas exteriores.

Por otro lado, uno de los aspectos más polémicos de este dossier, la cobertura de observadores a bordo, se ha resuelto gracias a que el Parlamento Europeo ha rebajado su petición del 100 % al 20 % para buques que se dirijan a especies profundas, tanto en aguas comunitarias como en aguas de NEAFC (Comisión de pesca del Noreste Atlántico), incluyendo flexibilidades a la hora de gestionar esta cobertura.

Las pesquerías de aguas profundas en el Atlántico Nororiental están dominadas, en parte, por las flotas costeras tradicionales (Portugal) y, en parte, por grandes arrastreros itinerantes (Francia, España). Aunque en su conjunto representan aproximadamente el 1 % de los desembarques procedentes del Atlántico Nororiental, la viabilidad económica de determinadas comunidades pesqueras depende en cierta medida de estas pesquerías.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this regulation on establishing new rules for fishing in the North-East Atlantic. When fish stocks on the continental shelf started declining at the end of the 1980s due to overfishing and unsustainable practices, the fishing industry started targeting deep-sea species. The development of industrial fisheries in the EU over the last four decades led to a critical stock depletion and destruction of marine habitat.

The new regulation strengthens the protection of deep-sea habitats by setting stricter conditions on deep-sea fisheries. The cornerstone measure is the ban on bottom trawling fisheries below 800 metres in EU waters, which entails an important precedent worldwide. I was also particularly happy to support a new effort to ensure the collection of scientific data; 20% of vessels will now be required to have a scientific observer on board.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report. It ensures conditions for preventing significant adverse impacts on vulnerable marine ecosystems and establishes better conditions for improving data collection and stronger transparency rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Preporuku za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002.

Ova Preporuka, za koju sam glasao, skreće pozornost na utvrđivanje područja u kojem su dozvoljene aktivnosti dubokomorskog ribolova u vodama EU-a i sjeveroistočnog Atlantika i to za plovila u čijem je ukupnom ulovu udio navedene ribe veći od 8 posto u barem jednom ribolovnom izlasku tijekom godine. Za brodove koji krše propise uvest će se posebne sankcije, a ujedno su u ovoj Preporuci dogovorena i ograničenja dubine na kojoj plovila mogu obavljati ribolovne aktivnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Je soutiens ce rapport qui est un compromis satisfaisant entre l’interdiction totale de la pêche en eaux profondes et la protection des écosystèmes marins. Les dommages causés par les chalutiers peuvent en effet s’avérer irremplaçables aussi bien pour l’environnement que pour les stocks en raison du taux important de captures accidentelles. Néanmoins, les restrictions prescrites par la règlementation en vigueur semblent parvenir à garantir une protection efficace. L’expertise d’observateurs scientifiques permettra de déterminer avec certitude la potentielle un niveau de pêche viable.

J’ai voté contre la position du Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ I supported this recommendation because I am in favour of higher standards of protection of the marine environment. I consider the total ban on bottom trawling below 800 metres a necessary measure in order to preserve the marine ecosystem in EU waters. I am glad that the European Parliament took a common step towards proper regulation and the development of industrial fisheries. I hope that this ban, together with the identification of fishing zones and mandatory impact assessments, will help to avoid further destruction of deep-sea marine life. The European Union should maintain its position of the key player leading by example in the area of environmental protection.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue Isabelle Thomas relatif à la pêche en eau profonde. Ce rapport vise à assurer l'exploitation durable des stocks d'eau profonde tout en réduisant au maximum l'impact environnemental de cette pêche. L’un des objectifs principaux du texte est ainsi d’améliorer les connaissances scientifiques sur les espèces d'eau profonde et leurs habitats. J’ai soutenu cet accord que je juge équilibré car il permet une pêche durable des espèces d’eau profondes tout en veillant à la préservation des écosystèmes vulnérables ainsi qu’à la préservation des stocks d’espèces d'eau profonde, caractérisés par leur croissance très lente.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai approuvé en deuxième lecture ce rapport qui établit des conditions spécifiques à la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est et des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de ce même océan qui visent à protéger l’écosystème. La pêche en haute mer de l'Atlantique du Nord-Est cible en effet des espèces qui sont en croissance lente et particulièrement vulnérables en raison d’une surexploitation. Ce rapport interdit le chalutage de fond visant les espèces d'eau profonde ce qui protégera les écosystèmes marins vulnérables.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, as it is in line with the principles of the new Basic Regulation / CFP Reform and ensures conditions for preventing significant adverse impacts on vulnerable marine ecosystems.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report since we need to protect vulnerable deep-sea species and ecosystems from the harmful impact of bottom-fishing. As the current management regime of deep-sea fishing has led to the depletion of many deep-sea ecosystems, I consider reforming the regime and setting more specific conditions to be a necessary action.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. I voted in favour because it is our moral duty to reduce the destructive impact on the marine ecosystem that has been caused by the use of bottom trawls in international waters. As a matter of fact, deep sea stocks are very vulnerable to fishing, stock depletion can occur within a short period of time, and recovery might take very long or even fail. Therefore, I urge the EU to impose a ban on fishing below a depth of 800 metres in the North-East Atlantic in order to protect vulnerable deep-sea marine ecosystems more effectively. I encourage the EU to insert stronger transparency safeguards, by including obligations to provide public information on EU vessels targeting deep-sea species and to report all catches (fish and vulnerable ecosystems). In general, I believe that the EU should lead global and regional efforts to promote more responsible deep-sea exploitation and to boost protection of deep-sea ecosystems.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Con il presente accordo, l'UE definisce quale sarà la zona in cui verranno autorizzate le attività di pesca in acque profonde. La zona delimitata prevede l'applicazione di un limite batimetrico, quale quello di 800 metri, alle navi che pescano in modo diretto alle specie profonde, ovvero almeno un'uscita di pesca nel corso dell'anno, con lo scopo di proteggere meglio gli ecosistemi marini vulnerabili dei fondali marini.

Per le navi che violano le normative vigenti sulla pesca in acque profonde, il PE ha previsto l'introduzione di sanzioni specifiche. È stato previsto che oltre i 400 metri e in caso di catture in ecosistemi vulnerabili, i pescherecci che praticano l'attività di pesca profonda dovranno cessare le attività e allontanarsi di almeno 5 miglia dalla zona di cattura dell'ecosistema. Per queste ragioni il PE ha previsto l'introduzione di norme rigorose in materia di trasparenza, compreso l'obbligo di fornire i dati delle navi che pescano nelle acque profonde e l'obbligo degli Stati membri di fornire tutti i dati idonei alla localizzazione di detti ecosistemi vulnerabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ Par le vote du rapport de la socialiste Isabelle Thomas, le Parlement retourne un vote de décembre 2013 qui autorisait le chalutage en eau profonde, mais qui peut avoir des effets catastrophique sur les fonds marins et leur écosystème.

Cette pêche sera dès lors limitée au-delà des 800 mètres de profondeur, et encadrée par des observations scientifiques ainsi que l’enregistrement des captures réalisées. Il ne s'agit donc pas d'interdire les navires avec ce type d'équipements, ils sont 760, mais d'interdire l'utilisation de ces équipements lourds dans des espaces fragiles -les grands fonds- qui nous sont encore très peu connus.

J’ai donc soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Je suis plutôt favorable au rapport intitulé « Atlantique du Nord-Est: stocks d’eau profonde et pêche dans les eaux internationales” et j’ai donc voté contre l’amendement de rejet. Je considère que le rapport est un bon compromis. Il oeuvre pour la protection des écosystèmes marins, sans pour autant plaider pour l’interdiction totale de la pêche en eaux profondes.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Un amendement proposait ici de rejeter le texte élaboré en commission Pêche. Ce texte propose une réglementation plus restrictive de la pêche en eaux profondes, afin de résoudre plusieurs problèmes : en premier lieu, la vulnérabilité des stocks de ces poissons; deuxièmement, l'endommagement des écosystèmes marins que génèrent ces grands chaluts de profondeur; enfin, l'incertitude quant à la durabilité de ces niveaux de pêche. Pour pallier ces problèmes et préserver l'avenir, je soutiens la mise en place de mesures plus restrictives et soutiens ce rapport. J'ai donc voté contre l'amendement qui souhaitait rejeter ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Voto en contra de la enmienda de rechazo a la posición del Consejo en primera lectura, porque considero positivo que se congele la huella de pesca en aguas profundas y se estipulen sanciones específicas para los buques que incumplan la normativa. Los equipos negociadores del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión el 30 de junio de 2016, estableciendo un límite de profundidad de 800 metros para la pesca de arrastre, con la que se pretende garantizar la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. También es una buena noticia la obligación de los buques de salir de las zonas de pesca de más de 400 metros de profundidad cuando se encuentren en ecosistemas vulnerables. Las nuevas normas de transparencia sobre la actividad pesquera en aguas profundas y su impacto, así como la introducción de observadores científicos a bordo de un 20 % de los barcos deberían también servir para avanzar en esta misma dirección. Por esta razón no apoyo la enmienda que pretendía rechazar la posición del Consejo en primera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Por el presente texto, el Parlamento aprueba la posición del Consejo en primera lectura von vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones específicas aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas en el Atlántico Nororiental y disposiciones relativas a la pesca en aguas internacionales del Atlántico Nororiental, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2347/2002 del Consejo.

Esta propuesta, aprobada en la Comisión de Pesca con una muy considerable mayoría, ha transigido en una serie de puntos importantes, como lo son la acogida de nuevas normas de transparencia más exigentes a través, por ejemplo, del registro de todas las capturas, la fijación de un límite batimétrico de 800 metros para proteger mejor los ecosistemas más vulnerables de los fondos marinos o el establecimiento de sanciones a los buques que infrinjan estas normas, sin que nadie quede impune en el caso de varias normas de control.

Éstas sólo son algunas de las nuevas medidas que, en mi opinión, van a contribuir significativamente al objetivo de una pesca sostenible.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. – Zdržel jsem se. Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá moře, nechávám rozhodnutí týkající se regulace rybolovu na členských státech, kterých se to týká.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Europska unija zamrznut će ribolovni otisak utvrđivanjem područja u kojem su dozvoljene aktivnosti dubokomorskog ribolova, što uključuje zonu ciljanih ribolovnih aktivnosti poduzetih u razdoblju od 2009. do 2011. u vodama EU-a i sjeveroistočnog Atlantika. To geografsko ograničenje primjenjivat će se na plovila koja obavljaju ribolov dubokomorskih vrsta, a za brodove koji krše propise o dubokomorskom ribolovu uvode se posebne sankcije. Dogovoreno je ograničenje dubine ribolova od 800 metara, a cilj te nove mjere je učinkovitija zaštita osjetljivih morskih ekosustava.

Parlament je uveo i nova pravila o transparentnosti koja uključuju obaveze informiranja javnosti o europskim plovilima koja obavljaju ribolov dubokomorskih vrsta i obavještavanja o svim ulovima. Države članice također će biti obvezne pružati informacije o položaju osjetljivih ekosustava, a Komisija će svake godine ocjenjivati te podatke i prilagođavati područje dozvoljenog ribolova.

S obzirom na to da je stajalište Vijeća u prvom čitanju u skladu sa sporazumom postignutim u okviru trijalogâ, nisam podržala prijedlog da se odbaci stajalište Vijeća.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ The regulation must have the following aims: to prevent significant adverse impacts on vulnerable marine ecosystems and ensure the long-term conservation of deep sea fish stocks; to minimise and where possible prevent by-catches; to apply the precautionary and ecosystem approaches to fisheries management; and to ensure that the Union measures aimed at the sustainable management of deep-sea fish stocks are consistent with resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Απείχα κατά την ψηφοφορία της τροπολογίας σχετικά με τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2347/2002, διότι η εν λόγω σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour la proposition du Conseil.

La proposition du Conseil vise à renforcer des mesures techniques restrictives contre certains engins de pêche en eaux profondes de l'Atlantique du Nord-Est. La réglementation actuellement en vigueur envisage déjà certaines restrictions mais elles ne sont pas suffisantes pour protéger les écosystèmes, pourtant très fragiles, et pour garantir une pêche durable dans ces eaux. Nous soutenons donc cette règlementation en la considérant favorable à la protection des ressources marines.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta Recomendação para segunda leitura visa a aprovação de um relatório de regulamentação das pescas nas águas da UE no Atlântico Nordeste.

Uma das medidas previstas é a definição da zona onde as atividades de pesca de profundidade serão autorizadas, propondo-se sanções concretas para os navios que violem o disposto no regulamento.

Com efeito, as medidas propostas revelam uma forte preocupação na salvaguarda dos ecossistemas marinhos vulneráveis e das zonas biologicamente sensíveis, sendo assegurada a sustentabilidade do ecossistema. Votei a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. – Τάσσομαι υπέρ της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού. Επιβάλλεται το Κοινοβούλιο να εισαγάγει καινούργιους και αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας οι οποίοι θα περιλαμβάνουν και υποχρεώσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά σκάφη που στοχεύουν είδη βαθέων υδάτων και υποβολής αναφορών για όλα τα αλιεύματα του οικοσυστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariu Parlamentui pateiktai Tarybos pozicijai dėl giliavandenių žuvų išteklių ir jų žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse. Tarybos pasiūlyme nustatomos zonos, kuriose bus leidžiama vykdyti gelminę žvejybą. Šis geografinis apribojimas bus taikomas giliavandenes žuvis žvejojantiems laivams. Laivams, kurie pažeidžia reglamentą dėl giliavandenės žvejybos, bus pradėtos taikyti konkrečios sankcijos. Tikiuosi, jog dėl šių pakeitimų bus užtikrinta geresnė pažeidžiamų jūros dugno jūrinių ekosistemų apsauga.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Après l'adoption de la position du Parlement en première lecture en séance plénière le 10 décembre 2013, les négociations en trilogue ont commencée pour parvenir à un accord en juillet 2016. La pêche au chalut en eau profonde est interdite à partir de 800 m et à partir de 400m pour les zones dites «d’environnement marin vulnérable».

De plus l'empreinte de pêche sera gelée et limitée aux zones dans laquelle la pêche ciblée a eu lieu entre 2009 et 2011. Enfin Le Parlement a introduit de nouvelles règles en matière de transparence en incluant l'obligation d'informer le public sur les navires européens ciblant les espèces d'eau profonde et de déclarer toutes les captures (poissons et écosystèmes vulnérables). J'aurai voulu plus et mieux. Le résultat négocié limite la prédation sur l'écosystème marin tout en contribuant à la durabilité du secteur de la pêche. Je vote pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à renforcer la protection des stocks et la règlementation de la pêche en eau profonde dans l’atlantique du Nord-Est. Ce type de pêche n’étant plus rentable, le dernier opérateur français concerné dans ce secteur, se retire progressivement. Les dégâts occasionnés sur l’environnement et l’écosystème marin, sans compter la quasi-impossibilité de reconstitution des stocks m’ont poussé à voter pour ce rapport qui n’aura pas d’incidence sur le tissu économique français et à voter contre l’amendement de rejet.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue la position prise par le Parlement européen concernant le règlement relatif à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est. Concernant la pêche dans les eaux européennes, ce Règlement comprend notamment l’interdiction du chalutage de fond en dessous de 800 mètres et vise à protéger les écosystèmes des fonds marins. Je me réjouis que la politique européenne en matière de pêche accomplisse un pas supplémentaire en direction d’une gestion responsable des ressources et d’une protection accrue des environnements marins ; et en particulier ici les écosystèmes les plus vulnérables.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Parlament 2013. december 10-én fogadta el első olvasatban álláspontját a Bizottságnak a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatáról. A Tanács ezt követően 2014 januárja és 2015 novembere között részletesen megvitatta a javaslatot. A 2015. november 17-e és 2016. június 30-a közötti időszakban tartott ötfordulós háromoldalú egyeztetés eredményeként a Parlament és a Tanács tárgyalócsoportjai megállapodásra jutottak a javaslatról. A megállapodás szövegét 2016. július 12-én elfogadta a Halászati Bizottság Ezt követően a Tanács elfogadta a megállapodást megerősítő első olvasatbeli álláspontját.

A Halászati Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament értsen egyet a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával, tekintettel arra, hogy az összhangban van a háromoldalú egyeztetés során elért megállapodással. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ La réglementation en vigueur prévoit des mesures techniques restrictives contre certains engins de pêche (interdiction des filets maillants) et interdisent la pêche en eaux profondes dans certaines zones. Mais ces restrictions ne suffisent pas à garantir une pêche durable C’est pourquoi les possibilités de pêche ont été constamment revues à la baisse depuis que l'on a commencé à les réglementer. Le texte prévoit une réglementation plus rigoureuse : interdiction du chalutage sous 800 mètres de profondeur, gel de l'empreinte (obligation pour les navires de pêcher uniquement dans les zones déjà exploitées entre 2009 et 2011), renforcement des contrôles à bord et des sanctions, plus grande transparence de l'activité. En outre, la collecte de données scientifiques sera assurée par des observateurs scientifiques qui devront embarquer sur 20 % des navires. Position favorable au rapport, et contre l’amendement de rejet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ La réglementation en vigueur prévoit des mesures techniques restrictives contre certains engins de pêche (interdiction des filets maillants) et interdisent la pêche en eaux profondes dans certaines zones. Mais ces restrictions ne suffisent pas à garantir une pêche durable et protectrice de ces écosystèmes particulièrement fragiles. C’est pourquoi les possibilités de pêche ont été constamment revues à la baisse depuis que l'on a commencé à les réglementer.

En commission pêche, le 12 juillet, la proposition de règlement a été adoptée. Il prévoit une réglementation plus rigoureuse: interdiction du chalutage sous 800 mètres de profondeur, gel de l'empreinte (obligation pour les navires de pêcher uniquement dans les zones déjà exploitées entre 2009 et 2011), renforcement des contrôles à bord et des sanctions et plus grande transparence de l'activité. En outre, la collecte de données scientifiques sera assurée par des observateurs scientifiques qui devront embarquer sur 20 % des navires.

Globalement, ce texte est un bon compromis et je rejette donc cet amendement de rejet du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I supported this report as it simplifies the current management system, currently subject to a double instrument, and it is important we take action now to stop the destructive impact of bottom trawls.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte en deuxième lecture au sujet des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est. La résolution législative approuve la position du Conseil et bannit la pêche en eaux profondes au-delà de 800 m (400 m dans les zones vulnérables). Le chalutage en eaux profondes représente seulement 1% de la pêche européenne mais cause de graves dommages à l’environnement. C’est pourquoi il était indispensable d’y apporter des restrictions. Le texte adopté renforce les contrôles et les sanctions applicables aux contrevenants.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted against this report on deep-sea stocks and fishing in international waters.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am susținut prin votul meu această recomandare deoarece consider că acordul final negociat cu reprezentanții Consiliului este unul bun, care aduce îmbunătățiri legislației privind protecția mediului marin de adâncime. Având în vedere fragilitatea acestui tip de mediu marin și faptul că diversitatea și cantitatea stocurilor de pește de adâncime sunt în pericol, cauzat de regenerarea lentă a acestora, consider că era extrem de important ca UE să adopte un regulament complet și ferm în acest sens. Apreciez că prezentul acord impune standarde ridicate de protecție a mediului, protejează biodiversitatea din apele adânci, respectând politica comună în domeniul pescuitului și obiectivele acesteia.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Ei toetanud, kuna leian, et saavutatud kompromiss peab jõustuma. Süvamere kalavarud on ohus ning nende säilitamiseks on vaja võtta täiendavaid meetmeid, nagu näiteks määrates kindlaks ala, kus on süvamerepüük lubatud, karistused laevadele, mis rikuvad süvamerepüügi eeskirju ning läbipaistvamad eeskirjad kalapüügilaevadele.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Η αλιεία βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 1% των εκφορτώσεων από τον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Η οικονομία πολλών αλιευτικών κοινοτήτων εξαρτάται, έως έναν βαθμό, από την αλιεία ειδών βαθέων υδάτων. Τα αποθέματα βαθέων υδάτων είναι ιχθυαποθέματα που αλιεύονται σε ύδατα πέραν των κύριων ιχθυότοπων της υφαλοκρηπίδας. Υπερψήφισα την έκθεση, η οποία θέτει, μεταξύ άλλων, το θέμα της βιώσιμης διαχείρισης των αποθεμάτων και το ζήτημα της πρόληψης σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα. H Ευρωπαϊκή Ένωση θα παγώσει το αλιευτικό της αποτύπωμα διευκρινίζοντας σε ποια περιοχή θα επιτρέπεται η αλιεία βαθέων υδάτων. H περιοχή περιλαμβάνει την περιοχή όπου ασκήθηκε στοχευμένη αλίευση μεταξύ 2009 και 2011 στα ύδατα της ΕΕ στον Bορειοανατολικό Aτλαντικό. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η αλιεία για ένα όριο βάθους 800 μέτρων. Tο νέο αυτό μέτρο επιδιώκει να προστατεύσει αποτελεσματικότερα τα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα βαθέων υδάτων. Oμοίως, συμφωνήθηκε ότι τα σκάφη που συλλαμβάνονται να αλιεύουν σε ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα σε βάθος μεγαλύτερο των 400 μέτρων θα πρέπει να σταματούν τις επιχειρήσεις τους και να μετακινούνται σε απόσταση πέντε τουλάχιστον ναυτικών μιλίων από τη συγκεκριμένη αλιευτική περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution qui valide l'accord obtenu en trilogue sur la pêche en eau profonde. Cet accord permettra de protéger les écosystèmes vulnérables marins tout en protégeant l'emploi et les pêcheurs. Le Parlement européen a ainsi obtenu que des sanctions spécifiques soient introduites pour les navires contrevenant au règlement sur la pêche en eau profonde et qu'un certain nombre de règles de contrôle ne fassent l'objet d'aucune exemption. Les négociateurs du Parlement et du Conseil ont convenu de fixer une limite bathymétrique de 800 mètres. Cette nouvelle disposition que je soutiens a pour objectif de mieux protéger les écosystèmes marins vulnérables des fonds marins.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso voto contrario alla raccomandazione della collega, relativa all'adozione del regolamento che istituisce condizioni specifiche pe la pesca e gli stock di acque profonde e la pesca nelle acque internazionali nell'area dell'Atlantico nord-orientale poiché, pur condividendo il principio della salvaguardia dell'ecosistema marino, con particolare riferimento alle specie più vulnerabili, ritengo che l'introduzione nel regolamento medesimo di norme più stringenti possa avere un impatto socioeconomico negativo.

Penso al divieto di qualsiasi attività di strascico del fondo anche esplorativo oltre gli 800 metri, che non ha alcun fondamento scientifico, e alla difficoltà di spiegare ad un operatore del settore in buona fede che questa attività, prima legale, ora è impraticabile; così come alla norma che sancisce la presenza di osservatori sul 20 per cento delle imbarcazioni, che comporta oneri notevoli. Apprezzo i passi in avanti compiuti nella stesura del nuovo regolamento, ma ritengo che occorra una maggiore flessibilità. Pertanto, ho espresso voto negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržavam prijedlog Uredbe o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika. Ovom Uredbom zamrznut će se ribolovni otisak utvrđivanjem područja u kojem su dozvoljene aktivnosti dubokomorskog ribolova. To geografsko ograničenje primjenjivat će se na plovila koja obavljaju ribolov dubokomorskih vrsta, a posebno će se sankcionirati brodove koji krše propise o dubokomorskom ribolovu. U cilju učinkovitije zaštite osjetljivih morskih ekosustava na morskom dnu Uredba nudi ograničenje dubine od 800 metara, a plovila zatečena u ribolovu u osjetljivim morskim ekosustavima na dubini većoj od 400 metara morat će prekinuti svoje ribolovne aktivnosti i udaljiti se najmanje 5 nautičkih milja od spomenutog područja.

Pozdravljam nova i stroža pravila o transparentnosti koja uključuju obavezu informiranja javnosti o europskim plovilima koja obavljaju takav ribolov kao i obavještavanje o svim ulovima. U svrhu osiguranja prikupljanja znanstvenih podataka znanstveni promatrači moraju biti prisutni na 20 % plovila. Države članice također će biti obvezne pružati informacije o položaju osjetljivih ekosustava, a Europska komisija svake će godine ocjenjivati te podatke i s obzirom na njih prilagođavati područje dozvoljenog ribolova.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Nužno je osigurati sve uvjete za uspješnu prevenciju negativnih posljedica na ranjive morske ekosustave te zato podržavam usvajanje teksta bez dodatnih izmjena. U srpnju je Odbor za ribarstvo glasao o tekstu sporazuma Parlamenta i Vijeća iz lipnja 2016. te ga je odobrio velikom većinom glasova. Vijeće je 18. listopada 2016. usvojilo svoje stajalište u prvom čitanju kojim je potvrdilo sporazum.

Drago mi je što je Parlament postigao da se brodovima koji krše propise o dubokomorskom ribolovu uvedu posebne sankcije. U svrhu učinkovitije zaštite osjetljivih morskih ekosustava dogovorena su i ograničenja dubine od 800 metara s ciljem zaštite ekosustava na morskom dnu te će općenito plovila koja budu zatečena u ribolovu u osjetljivim ekosustavima, na dubini većoj od 400 metara, morati prekinuti svoje ribolovne aktivnosti i udaljiti se najmanje 5 nautičkih milja. Države članice također će biti obvezne pružati informacije o položaju osjetljivih ekosustava, a Europska komisija svake će godine ocjenjivati te podatke i prilagođavati područje dozvoljenog ribolova.

Transparentnost je načelo koje potičemo na svim razinama naše Unije, građani su dobrodošli aktivni sudionici u svim našim politikama – stoga pozdravljam uvođenje novih i strožih pravila o transparentnosti uključivanjem obaveze informiranja javnosti o europskim plovilima koja obavljaju ribolov dubokomorskih vrsta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. – Este é um dossiê complexo, cuja discussão se desenrola há mais de três anos.

O compromisso a que finalmente se chegou é razoável do ponto de vista dos objetivos preconizados e das soluções apontadas – o que não acontecia com a proposta inicial da Comissão Europeia.

O Regulamento prevê que a UE congele a sua “pegada de pesca”. O limite de profundidade de pesca é de 800 metros, tendo em vista a salvaguarda dos ecossistemas marinhos de profundidade.

Os navios que pesquem em ecossistemas marinhos vulneráveis a uma profundidade superior a 400 metros terão de parar as suas operações e deslocar-se, pelo menos, cinco milhas náuticas da zona de pesca em causa.

O Regulamento prevê melhorias ao nível da transparência, da disponibilização de informação e da recolha de dados científicos – aspetos que valorizamos.

Defendemos que se devia ter ido mais longe no domínio das águas internacionais (zonas ICES), onde se desenvolvem atividades de pesca que importava submeter a uma regulamentação mais estrita, com isso beneficiando os recursos que evoluem nas águas dos Açores e da Madeira – regiões onde há muito se adotaram medidas específicas de proteção de ecossistemas marinhos vulneráveis, mas que acabam por ser afetadas por atividades de pesca desenvolvidas por frotas europeias em áreas mais setentrionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Hlubinný rybolov je dalším v řadě obrovských environmentálních problémů spojených s tempem, jakým lidstvo vyčerpává přírodní zdroje. Narušování ekosystémů člověkem má za následek bezprecedentní ztrátu biodiverzity a ztrátu ekosystémových služeb, které jsou pro nás jako pro lidstvo životně důležité. Během posledních několika dekád vzrostla intenzita hlubinného rybolovu exponenciálně, technika takzvaného bottom trawling, kdy za sebou rybářské lodě po dně táhnou sítě často o velikosti fotbalového hřiště, dělá z mořského dna v podstatě poušť. Hlubokomořské ekosystémy mají přitom zásadní vliv na život v moři a tedy i na planetě a jejich nekontrolované plundrování bude mít možná velmi brzy velice neblahé následky. Jsem proto rád, že se po dlouhých jednáních podařilo Parlamentu a Radě dosáhnout dohody ohledně tohoto návrhu, který počítá s redukcí ničivých dopadů rybolovu v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku, a to pomocí vymezení konkrétní oblasti, ve které bude hlubinný rybolov probíhat. Dále dohoda stanoví hranici hloubky, ve které je možné lovit, na 800 metrů a předkládá návrh sankcí pro lodě, které nařízení o hlubinném rybolovu poruší. Některá plavidla budou také povinna brát na palubu vědecké pozorovatele, aby mohl dále probíhat sběr dat a výzkum efektivity nařízení, což osobně považuji za velmi důležité.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport permettant de limiter le chalutage de fond dans l'Atlantique du Nord-Est qui détruit les habitats des fonds marins. Une limite de profondeur de 800 mètres au-delà de laquelle la pêche est interdite a donc été établie ce qui contribuera à protéger les écosystèmes marins vulnérables et fragiles. De plus, les États auront désormais l’obligation de fournir des informations sur l'emplacement des écosystèmes vulnérables, sur les navires européens ciblant des espèces d'eau profonde et de faire un rapport sur toutes les prises. Enfin, l'UE a défini la zone dans laquelle les activités de pêche en eau profonde seront autorisées, ainsi que des sanctions spécifiques pour les navires qui ne respecteront pas les règles en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ We supported rejection as these plans attempt to tie up arrangements in the North-East Atlantic in a manner which is damaging to the interests of the UK after we leave the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Vote fortement chargé en symbole ce midi avec l’adoption par le Parlement européen d’un nouveau règlement qui interdit la pêche au-delà d'une profondeur de 800 mètres dans l'Atlantique Nord-Est.

Il s’agit de la principale zone de pêche pour les États membres de l’Union Européenne, environ 70% des captures globales de poissons. Cette interdiction de la pêche en haute profondeur s'appliquera au chalutage de fond, qui détruit souvent les habitats des fonds marins, et limitera la pêche en eaux profondes à la zone où elle avait lieu entre 2009 et 2011.

Parmi les autres mesures importantes figurent l’obligation pour les États membres de fournir des informations sur l'emplacement des écosystèmes vulnérables et des contrôles plus stricts en mer: 20% des navires européens devront avoir à leur bord un observateur (scientifique) pour assurer la collecte de données opportunes et précises.

Ce texte répond donc à certains problèmes soulevés par les ONG. Mais à terme l’UE devra s’engager à faire plus si elle souhaite vraiment protéger ses ressources halieutiques, par exemple via une élimination programmée des chaluts de fond et des filets maillants de fond dans les pêcheries d’eau profonde. C’est ce qu’avait justement proposé la Commission européenne dès 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Com este relatório pretende-se que a União Europeia congele a pegada da pesca, definindo a zona onde as atividades de pesca de profundidade serão autorizadas.

O Parlamento conseguiu ainda que fossem aplicadas sanções específicas aos navios que infringem o regulamento relativo à pesca de profundidade, introduzindo novas regras de transparência mais rigorosas, incluindo a obrigação de fornecer informações ao público sobre os navios europeus que exercem a pesca dirigida às espécies de profundidade e de registar todas as capturas (peixes e ecossistemas vulneráveis).

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu cette recommandation qui vise à interdire la pêche au-delà d'une profondeur de 800 mètres dans l'Atlantique Nord-Est. Cette interdiction s'appliquera au chalutage de fond, qui détruit souvent les habitats des fonds marins, et viendra limiter la pêche en eaux profondes à la zone où elle avait lieu entre 2009 et 2011.

En outre, des contrôles plus stricts en mer ainsi que des règles sur la transparence de la collecte de données seront également appliqués.

Dorénavant, il y aura davantage de garanties de transparence, incluant par exemple des obligations de fournir des informations publiques sur les navires européens ciblant des espèces d'eau profonde et de faire rapport sur toutes les prises (poissons et écosystèmes vulnérables).

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rekomendacijos. Susitarimo tekstas 2016 m. liepos 12 d. buvo pateiktas balsavimui Žuvininkystės komitete ir patvirtintas didele balsų dauguma. Susitarime atspindėti keli svarbūs aspektai. Sutarta, kad bus nustatyta 800 m batimetrinė riba. Šios naujos nuostatos tikslas – geresnė pažeidžiamų jūros dugno jūrinių ekosistemų apsauga. Taip pat susitarta, kad pasiekę daugiau kaip 400 m. gylį ir palietę pažeidžiamas jūrų ekosistemas, gelminę žvejybą vykdantys laivai turės nutraukti veiklą ir bent 5 jūrmyles nutolti nuo tos ekosistemos žvejybos zonos.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Na sequência dos diversos trílogos que tiveram lugar para chegar a um acordo negocial relativamente à adoção de um regulamento tendente ao estabelecimento de condições específicas para a pesca de espécies de profundidade no Atlântico Nordeste e ainda de disposições aplicáveis à pesca em águas internacionais nesta região, foi possível adotar a sua posição em primeira leitura.

Assim, o compromisso alcançado nesta matéria tem como principais medidas o congelamento da “pegada da pesca”, através da definição da zona onde serão autorizadas as atividades de pesca de profundidade, a aplicação de sanções específicas aos navios que violem o regulamento e a fixação de um limite batimétrico de 800m, com vista à proteção dos ecossistemas vulneráveis dos fundos marinhos.

Através da adoção destas e de outras medidas constantes do regulamento, será possível melhorar os conhecimentos científicos sobre as espécies de profundidade e os seus habitats, aplicar medidas técnicas de gestão das pescas e, por essa via, garantir uma exploração mais sustentável das espécies de profundidade, minimizando simultaneamente o impacto das atividades de pesca de alto mar no meio marinho. Em face do exposto, o meu voto foi favorável à aprovação deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für das Abkommen gestimmt, das besondere Bedingungen für die Fischerei in Tiefseebeständen und in internationalen Gewässern des Nordostatlantiks festlegt.

Grund für das Abkommen ist, dass durch bereits bestehende Regelungen die Anfälligkeit der Fischbestände und die Schwierigkeit der Festlegung eines nachhaltigen Fischereisektors noch nicht verbessert wurden. Das Abkommen soll nun an dieser Stelle Abhilfe schaffen und dabei helfen, eine Überfischung in den internationalen Gewässern des Nordatlantiks zu verhindern.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Voto en contra de la enmienda de rechazo a la posición del Consejo en primera lectura, porque considero positivo que se congele la huella de pesca en aguas profundas y se estipulen sanciones específicas para los buques que incumplan la normativa. Los equipos negociadores del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión el 30 de junio de 2016, estableciendo un límite de profundidad de 800 metros para la pesca de arrastre, con la que se pretende garantizar la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. También es una buena noticia la obligación de los buques de salir de las zonas de pesca de más de 400 metros de profundidad cuando se encuentren en ecosistemas vulnerables. Las nuevas normas de transparencia sobre la actividad pesquera en aguas profundas y su impacto, así como la introducción de observadores científicos a bordo de un 20 % de los barcos deberían también servir para avanzar en esta misma dirección. Por esta razón no apoyo la enmienda que pretendía rechazar la posición del Consejo en primera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Gli stock di acque profonde e gli ecosistemi marini presentano caratteristiche peculiari che li rendono particolarmente sensibili alle attività umane.

Numerose specie hanno una crescita lenta, vivono a lungo e si riproducono tardi. Grazie al nuovo regolamento saranno adottate una serie di misure specifiche al fine di garantire una pesca d'altura sostenibile e prevenire i danni ai fondali marini e alle loro forme di vita, quali, ad esempio, le barriere coralline di acqua fredda, i giardini di spugne e gli ecosistemi delle montagne sottomarine.

Sarà introdotto il divieto di pesca con reti a strascico a profondità superiori a 800 metri, o superiore a 400 metri in presenza di un ecosistema marino vulnerabile, e sarà definita una "impronta geografica" in modo che i pescherecci possano pescare solo in aree già interessate da attività di pesca. Alcune misure di controllo come la presenza di osservatori a bordo contribuiranno infine a garantire il rispetto delle norme. Ho deciso di votare a favore di tale regolamento in quanto la nuova proposta rappresenta un giusto equilibrio tra la salvaguardia dell'ambiente e una gestione responsabile di questo tipo di pesca.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted in favour of the rejection amendment. We tabled this rejection amendment as the EU should not be involved in the North Sea. Without our amendment this would have passed without a vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today I voted to support this compromise text on deep-sea fishing in the North-East Atlantic which is in line with the principles of the new Basic Regulation/CFP Reform. It also ensures conditions for preventing significant adverse impacts on vulnerable marine ecosystems, establishes specific sanctions, better conditions for improving data collection and stronger transparency rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som proti zamietnutiu tohto uznesenia. Rybolov je potrebné regulovať a chrániť, aby dochádzalo k dlhodobo udržateľnému hospodáreniu. V rámci tejto regulácie a ochrany bolo potrebné prehodnotiť a stanoviť osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku. Výsledkom dohody je napríklad to, že Európska únia zmrazí svoju rybolovnú stopu špecifikovaním oblasti, v ktorej bude hlbokomorský rybolov povolený. Zavedú sa osobitné sankcie pre plavidlá, ktoré porušia nariadenie o hlbokomorskom rybolove, a v prípade určitých ustanovení nebudú platiť žiadne výnimky. Taktiež sa dohodol hĺbkový limit 800 metrov.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podporila som uznesenie, pretože považujem za správne, aby sa v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, najmä rezolúciou č. 61/105 a 64/72 zabezpečila ochrana citlivých hlbokomorských ekosystémov pred vplyvom rybárskeho výstroja na lov pri dne, ako aj udržateľného využívania hlbokomorských populácií rýb. Aj keď rybolov hlbokomorských druhov sa v EÚ reguluje od roku 2003 prostredníctvom celkového povoleného výlovu (TAC), myslím si, že iba vďaka ďalším účinným opatreniam môžeme zabrániť ďalším nepriaznivým dôsledkom neregulovaného rybolovu a ničenia hlbokomorských populácií rýb. Mrzí ma, že populácie niektorých hlbokomorských rýb sú ohrozované rybolovnou činnosťou mimo hlavných rybárskych lovísk. K tomu, aby sa zabezpečilo, že populácie hlbokomorských rýb sa dokážu obnoviť a bude možné ich využívať udržateľným spôsobom aj v dlhodobom horizonte, je nevyhnutné znížiť niektoré úlovky. Som presvedčená o tom, že je v našom záujme, aby sme dosiahli v tejto oblasti ďalší pokrok, pretože je to dobrá investícia nielen do zdravia našich morí, ale aj do budúcnosti našich rybárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Podpiram zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta, ki potrjuje stališče Sveta v prvi obravnavi.

Z dogovorom je namreč dosežen ključni namen, ki je zagotoviti trajnostno upravljanje in izkoriščanje globokomorskih vrst in hkrati čim bolj zmanjšati vpliv globokomorskih ribolovnih dejavnosti na morsko okolje, ki je zelo občutljivo.

Ključno je poudariti, da bo Evropska unija zamrznila svoj odtis ribolovnih dejavnosti tako, da bo opredelila območje, kjer bo globokomorski ribolov dovoljen. To območje vsebuje tudi območje v vodah EU v severovzhodnem Atlantiku, kjer je usmerjen ribolov potekal med leti 2009 in 2011. Ta ozemeljska zamejitev bo veljala za plovila, ki lovijo globokomorske vrste, tj. tista, pri katerih ulov globokomorskih vrst predstavlja več kot 8 % vsega ulova na vsaj enem ribolovnem potovanju na leto. Določena je tudi globinska meja 800 metrov, kar je pomembno za učinkovito zaščito občutljivih globokomorskih ekosistemov.

Pomemben pa je tudi dogovor, da bodo morala plovila, ki jih zalotijo pri ribolovu v občutljivih morskih ekosistemih v globini več kot 400 metrov, prenehati s svojimi dejavnostmi in odpluti vsaj pet navtičnih milj stran od zadevnega ribolovnega območja. Da bi zagotovili zbiranje znanstvenih podatkov, bo moralo imeti 20 % plovil na krovu znanstvenega opazovalca.

Upam, da bo vsebini sedaj sledila še učinkovita implementacija v praksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Die Entschließung des EU-Parlaments zum Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit besonderen Auflagen für die Befischung von Tiefseebeständen im Nordostatlantik und Vorschriften für den Fischfang in internationalen Gewässern des Nordostatlantiks und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2347/2002 des Rates lehne ich ab. Ich habe für den Antrag auf Ablehnung gestimmt.

Umweltschutz liegt mir am Herzen, wird in diesem Bericht aber zu weit getrieben. Die Europäische Union friert den Fußabdruck der Fischerei ein, indem festgelegt wird, in welchem Gebiet Tiefseefischerei zulässig ist. Fischerei wird nur in oder oberhalb einer Tiefe von 800 Metern zugelassen. Darüber hinaus haben die Mitgesetzgeber vereinbart, dass in Tiefen von mehr als 400 Metern Tiefseefischereifahrzeuge, deren Fang aus empfindlichen Meeresökosystemen stammt, die Fangtätigkeit einstellen und sich mindestens fünf Seemeilen von dem betreffenden Fanggebiet entfernen müssen.

Absurd ist, dass 20 % der Schiffe wissenschaftliche Beobachter mit an Bord nehmen müssen, um die Erhebung wissenschaftlicher Daten sicherzustellen.

Zweifel an der Kompetenz der EU zu diesem Vorhaben bestehen ohnehin.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem proti predlogu skupine EFDD, da Evropski parlament zavrne stališče Sveta iz prve obravnave glede določitve posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta.

Podpiram kompromise, ki so bili doseženi v trialogu, kot je ta, da bo Evropska unija zamrznila svoj odtis ribolovnih dejavnosti tako, da bo opredelila območje, kjer bo globokomorski ribolov dovoljen.

Prav tako podpiram kompromis, da se vpeljejo posebne kazni za plovila, ki bodo kršila predpise o globokomorskem ribolovu, ter da pri nekaterih predpisih ne bo možnih nobenih izjem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η ΕΕ οφείλει να επιδιώκει την αποτελεσματική προστασία των ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a mélytengeri állományok és halászattal kapcsolatos ajánlást, amely anyag már második olvasatban került az Európai Parlament elé. Az első, három évvel ezelőtti állapotokhoz képest jelentős kompromisszumokat sikerült elérni, amelyek fenntarthatóvá teszik a halászatot a nemzetközi vizeken. Az ajánlás utal rá, hogy az EU első lépésként meghatározza azt a területet, amelyen a mélytengeri halászat megengedett, ezáltal befagyasztja a halászati lábnyomát. Ez a földrajzi határ a mélytengeri fajokra halászó hajókra vonatkozik majd, vagyis azokra, amelyek mélytengeri fajokból álló fogásai a teljes fogás több mint 8%-át teszi ki. Kiemeli továbbá, hogy a Parlament konkrét szankciókat helyezett kilátásba a rendeletet megsértőkkel szemben. A kompromisszum során a felek 800 méteres mélységi korlátban állapodtak meg, amely hatékonyabban védi majd a veszélyeztetett mélytengeri ökoszisztémát.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy új, szigorúbb átláthatósági szabályok kerülnek bevezetésre olyan kötelezettségek beiktatásával, melyek értelmében az európai mélytengeri fajokra halászó hajókra vonatkozó információkat a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni, és valamennyi fogást be kell jelenteni. Fontos elemként jelenik meg, hogy a tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk a sérülékeny ökoszisztémák elhelyezkedéséről (hatásvizsgálat), illetve a Bizottság évente értékelni fogja ezeket az adatokat, és ennek megfelelően (végrehajtási jogi aktusok által) kiigazítja az engedélyezett halászati területet.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), în scris. ‒ În general, promovarea dezvoltării durabile presupune includerea cerințelor de protecție a mediului în definirea și aplicarea politicilor și acțiunilor UE. În ceea ce privește pescuitul de adâncime, necesitatea reglementării (în conformitate cu principiul precauției și prevenției) derivă din faptul că se impune o exploatare sustenabilă pe termen lung a acestor stocuri, nu doar în scopul prevenirii efectelor nocive semnificative asupra ecosistemelor marine vulnerabile, ci și în vederea asigurării conservării resurselor piscicole respective. În acest sens, avizele științifice sunt indispensabile. Astfel, activitățile de pescuit trebuie să fie condiționate de o evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, adoptându-se, dacă este cazul, măsuri de închidere a zonelor cu sisteme vulnerabile, măsuri specifice de prevenire a efectelor semnificative asupra ecosistemelor marine vulnerabile, măsuri de conservare destinate protejării ecosistemelor marine vulnerabile. Evaluările de impact ale aplicării dispozițiilor trebuie să fie fundamentate pe colectări reale și pertinente de date și informații. În sensul protecției mediului, este salutară eliminarea treptată a metodelor de pescuit care sunt extrem de dăunătoare pentru ecosistemele marine vulnerabile, prezentând, în același timp, niveluri ridicate de capturi nedorite de specii de adâncime.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Activitatea de pescuit este una dintre activitățile economice esențiale pentru o parte însemnată a statelor membre ale Uniunii Europene. O pondere semnificativă a acestei activități este acoperită de pescuitul stocurilor de specii de adâncime în zona Atlanticului de Nord-Est. În vederea protejării ecosistemului marin vulnerabil de pe fundul mării, instituțiile europene au demarat un proces de reglementare mai strict încă din ianuarie 2014. Acordul la care s-a ajuns în prezent prevede o înghețare a amprentei pescuitului, definind zona în care activitățile de pescuit sunt permise. Zona respectivă include o regiune din apele europene ale Atlanticului de Nord-Est în care s-a practicat pescuitul direcționat în perioada 2009-2011 și unde capturile care vizează speciile de adâncime nu mai au voie să reprezinte mai mult de 8% din capturile anuale totale. Limita de adâncime sub care se aplică această prevedere este de 400 m, iar navele care nu vor respecta o distanță de cel puțin 5 mile față de zona respectivă vor suferi sancțiuni specifice. De asemenea, sunt prevăzute reglementări stricte privind raportarea tuturor capturilor, dar și furnizarea de informații de către statele membre și prezența unor observatori științifici pe 20% din navele care intră în zonă. Susțin adoptarea acestei recomandări.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je suis totalement en faveur de ce texte. Le Parlement a introduit de nouvelles règles de transparence plus exigeantes en incluant des obligations de fournir des informations publiques sur les navires européens ciblant les espèces d'eau profonde et d’enregistrer toutes les prises (poissons et écosystèmes vulnérables). Les États membres seront également tenus de fournir des informations sur l'emplacement des écosystèmes vulnérables (études d'impact) et la Commission européenne évaluera ces données chaque année et adaptera la zone de pêche autorisée en conséquence (en utilisant des actes d'exécution).

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The deep sea is the largest habitat on Earth, which hosts biologically significant ecosystems, playing an important role in the ocean ecosystem. Deep-sea species have become vulnerable as a result of overfishing and unsustainable practices, in conjunction with the development of industrial fisheries in the EU, which have led to the depletion and destruction of marine habitat.

I voted in favour of the report on the regulation establishing specific conditions for deep-sea fishing because it will strengthen the protection of deep-sea habitats through the imposition of stricter conditions for said fishing, protecting one of the EU’s most important natural resources.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ En tant que rapporteure, j’ai eu la responsabilité de négocier avec le Conseil le rapport soumis au Parlement sur la pêche de grands fonds, et je me réjouis qu’il ait recueilli à très large majorité avec 634 voix en faveur et 38 voix contre. Ce vote récompense un travail en profondeur et 8 mois de négociation avec le conseil.

L’accord prévoit un « gel de l’empreinte », c’est-à-dire l’obligation pour cette pêcherie de se limiter géographiquement aux zones déjà exploitées entre 2009 et 2011. Il prévoit également l’interdiction du chalutage sous 800 mètres de profondeur. Il renforce les contrôles et les sanctions pour les contrevenants ; Il favorise une meilleure connaissance des milieux grâce à la collecte des données sur les navires ainsi que la publication des études d’impact sur la ressource et les écosystèmes. Ce suivi doit permettre d’ajuster le règlement aux réalités environnementales.

En 2012, une majorité de parlementaires avait refusé la proposition de la Commission d’interdire la pêche profonde. Avec le Conseil, nous avons construit une règlementation qui tient compte à la fois des impératifs environnementaux et des enjeux socio-économiques. Cet équilibre est la clef du développement durable.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. ‒ Palaikiau balsavime rekomendaciją antram skaitymui, nes tai liečia rimtus reguliavimus giliavandenių žuvų žuvininkystėje; be šių reguliavimų išnykimo grėsme apimtų rūšių apsauga būtų ribota. Parlamentas įvedė naujas, griežtesnes skaidrumo taisykles, apimančias būtinumą teikti visuomenei informaciją apie Europos laivus, nukreiptus į giliavandenių žuvų žvejybą, bei būtinumą registruoti visus žuvininkystės atvejus (pažeidžiami žuvų ištekliai ir ekosistemos). Valstybės narės tai pat privalės pristatyti informaciją apie pažeidžiamų ekosistemų padėtį (poveikio vertinimas), o Komisija turės kasmet įvertinti šiuos duomenis. Tai teisingas sprendimas, vertas pritarimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Dubokomorski ribolov čini oko 1 % iskrcavanja iz sjeveroistočnog Atlantika, a dio ribarskih zajednica u određenoj mjeri ekonomski ovisi o dubokomorskom ribarstvu. S vremenom se pokazalo da prvotna pravila za ribolov dubokomorskih stokova nemaju dovoljno ograničenja i da se njima više ne može osigurati održivo upravljanje stokovima. Osim toga, njima nije riješen problem značajnih štetnih utjecaja na osjetljive morske ekosustave. Stoga sam glasovala pozitivno za ovo izvješće koje donosi značajna poboljšanja pravila u dubokomorskom ribolovu sjeveroistočnog Atlantika.

Ova uredba donesena je nakon četverogodišnjih političkih pregovora, a nova pravila trebala bi se početi primjenjivati do kraja 2016. godine. Neka od njih uključuju zabranu ribolova s povlačnih mreža koča ispod dubine od 800 metara, pravilo da brodovi mogu loviti ribe samo u područjima u kojima su prethodno lovili kako bi se spriječila nova oštećenja, obvezu za plovila da prijave susrete s osjetljivim morskim ekosustavima na dubini većoj od 400 m i da se potom pomaknu na drugo ribolovno područje, rigoroznije mjere kontrole kako bi bili sigurni da se svi drže istih pravila, a da bi se zajamčilo prikupljanje podataka, znanstveni promatrači morat će se ukrcati na 20 % brodova koji love u vodama EU-a i onima koje graniče s EU-om.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Osnutka zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 nisem podprla.

Predlog želi določiti posebne pogoje ribolova globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določbe za lovljenje v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika. V globokomorskem lovu prevladujejo tradicionalne priobalne države, kot je Portugalska, in velika plovila z mrežami Francije ter Španije. Skupaj predstavljajo 1 % iztovarjanja iz severovzhodnega Atlantika. Največ lovijo vrste, ki počasi naraščajo in so občutljive na preveliko izkoriščanje (morski meč, lenga ...).

Evropska unija bo zamrznila svoj odtis ribolovnih dejavnosti tako, da bo opredelila območje, kjer bo globokomorski ribolov dovoljen. Namen tega novega ukrepa je učinkovitejša zaščita občutljivih globokomorskih ekosistemov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it is a clear effort to improve long-term sustainability of fishing.

It is an acceptable compromise because:

- The European Union is going to freeze its fishing footprint by specifying the area in which deep-sea fishing will be allowed. That area includes the area in which targeted fishing took place between 2009 and 2011 in EU waters in the North-East Atlantic. This geographical boundary will apply to vessels targeting deep-sea species, i.e. those whose deep-sea species catch makes up more than 8% of the total on at least one fishing trip during the year.

- Parliament has secured specific penalties for vessels breaching the regulation on deep-sea fishing and a stipulation that no exemptions will be granted to certain rules.

- The Parliament and Council negotiators have agreed on a depth limit of 800 metres. This new measure is intended to protect vulnerable deep-sea marine ecosystems more effectively.

- In an effort to ensure that scientific data is collected, 20% of vessels will be required to have a scientific observer on board.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport propose de mieux réglementer la pêche et notamment la pêche en eaux profondes. Cette méthode est destructrice pour l'environnement pour plusieurs raisons, les chaluts de fond endommagent des écosystèmes marins vulnérables et irremplaçables, la pêche au chalut des espèces d'eau profonde entraîne des niveaux élevés de captures accidentelles, et rend ainsi impossible leur reconstitution.

Ce texte, s'il limite la pêche, n'aura pas d'impact sur l'emploi en France, et permet une meilleure protection des fonds marins. J'ai donc soutenu l'adoption de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Wprowadzone ograniczenia mogłoby doprowadzić do zasadniczego zmniejszenia połowu ryb a co za tym idzie upadek wielu przedsiębiorstw zajmujących się połowem ryb. Należy wspierać walkę o powstrzymanie degradacji podwodnej flory, ale ważne by nie kosztem pracy i ludzi, zagłosowałem więc przeciwko sprawozdaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A Parlamentnek a 2013. december 10-i plenáris ülésen első olvasatban elfogadott álláspontját követően a Tanács 2014 januárja és 2015 novembere között részletesen megvitatta a javaslatot, amely időszak egybeesett a második olvasatbeli megállapodás elérését célzó, a luxemburgi elnökség idején megkezdett tárgyalásokkal. Voksommal az S&D gyakorlatának megfelelően nemmel szavaztam az EFDD-s javaslatra.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor porque entiendo la Recomendación como positiva, ya sea por el aumento de los niveles de transparencia, como el control de las pesquerías con alto impacto, o porque se asegure el límite de profundidad por encima de los 800 metros, excepto para los ecosistemas marinos vulnerables, donde se debería colocar un límite de 400 metros.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. – I voted in favour of the recommendation for a second reading on the Council position regarding the North-East Atlantic: deep-sea stocks and fishing in international waters regulation. I believe it is of extreme importance to protect deep sea species and environments, which are ecologically fragile. In addition we consider that the trilogue results were acceptable, although due to delicate and complex political agreements, the actual impact of this regulation may be less than we would expect.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Parlamentas įtraukė naujas griežtesnes skaidrumo taisykles, apimančias įpareigojimą viešai pateikti informaciją apie Europos laivus, žvejojančius giliavandenes žuvis, ir užregistruoti visą laimikį (žuvis ir pažeidžiamas ekosistemas). Valstybės narės taip pat turės pateikti informaciją apie pažeidžiamų ekosistemų vietą (poveikio vertinimas), o Europos Komisija kiekvienais metais įvertins šiuos duomenis ir paskui atitinkamai pakoreguos rajoną, kuriame leidžiama žvejoti (taikydama įgyvendinimo aktus).

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the recommendation for second reading on the Council position at first reading in view of the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council establishing specific conditions for fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and provisions for fishing in international waters of the North-East Atlantic and repealing Council Regulation (EC) No 2347/2002.

According to the regulation, the European Union is going to freeze its fishing footprint by specifying the area in which deep-sea fishing will be allowed. That area includes the area in which targeted fishing took place between 2009 and 2011 in EU waters in the North-East Atlantic. Parliament has secured specific penalties for vessels breaching the regulation on deep-sea fishing and a stipulation that no exemptions will be granted to certain rules. I voted in favour because I believe that, through this regulation, Parliament has introduced new, stricter transparency rules by including obligations to make information available to the public on European vessels targeting deep-sea species and to report all catches.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Voto en contra de la enmienda de rechazo a la posición del Consejo en primera lectura, porque considero positivo que se congele la huella de pesca en aguas profundas y se estipulen sanciones específicas para los buques que incumplan la normativa. Los equipos negociadores del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión el 30 de junio de 2016, estableciendo un límite de profundidad de 800 metros para la pesca de arrastre, con la que se pretende garantizar la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. También es una buena noticia la obligación de los buques de salir de las zonas de pesca de más de 400 metros de profundidad cuando se encuentren en ecosistemas vulnerables. Las nuevas normas de transparencia sobre la actividad pesquera en aguas profundas y su impacto, así como la introducción de observadores científicos a bordo de un 20 % de los barcos deberían también servir para avanzar en esta misma dirección. Por esta razón no apoyo la enmienda que pretendía rechazar la posición del Consejo en primera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik heb tegen gestemd omdat het Parlement nieuwe, verder gaande transparantievoorschriften opgenomen heeft alsook de verplichting om informatie openbaar te maken over de Europese vaartuigen die diepzeevisserijactiviteiten bedrijven en alle vangsten registreren.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ La protection des écosystèmes marins vulnérables est fondamentale pour l’avenir de notre planète. Les espèces vivant en eau profonde sont particulièrement menacées par les activités de pêche intensive.

L’Union européenne s’est entendue sur de nouvelles délimitations des zones de pêches dans l’Atlantique du Nord-Est dont la profondeur est fixée à 800 mètres.

Les restrictions s’appliquent sous la barre des 400 mètres de profondeur là où vivent les espèces à risque.

Les navires qui enfreindront la législation devront suspendre leurs activités et s’éloigner d’au moins cinq mille marins de la zone en question.

Cette limite s’applique à tous les navires dont le stock de pêche en eau profonde représente au moins 8%.

Le Parlement européen a introduit de nouvelles règles de transparence, incluant l’obligation de rendre public les noms des vaisseaux pratiquant la pêche en eaux profondes et l’obligation de déclarer toutes les prises. Les États membres devront informer sur les emplacements contenant des espèces à risque.

Enfin, la Commission évaluera les données chaque année et adaptera les zones de pêches autorisée en conséquence.

L'Union européenne règlemente enfin la pêche en eaux profondes et y interdit le chalutage.

J'ai bien évidemment voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Regulamento prevê melhorias ao nível da transparência, da disponibilização de informação e da recolha de dados científicos - aspetos que valorizamos. O Regulamento prevê que a UE congele a sua “pegada de pesca”. O limite de profundidade de pesca é de 800 metros, tendo em vista a salvaguarda dos ecossistemas marinhos de profundidade. Os navios que pesquem em ecossistemas marinhos vulneráveis a uma profundidade superior a 400 metros terão de parar as suas operações e deslocar-se, pelo menos, cinco milhas náuticas da zona de pesca em causa.

Defendemos que se devia ter ido mais longe no domínio das águas internacionais (zonas ICES), onde se desenvolvem atividades de pesca que importava submeter a uma regulamentação mais estrita, com isso beneficiando os recursos que evoluem nas águas dos Açores e da Madeira - regiões onde há muito se adotaram medidas específicas de proteção de ecossistemas marinhos vulneráveis, mas que acabam por ser afetadas por atividades de pesca desenvolvidas por frotas europeias em áreas mais setentrionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution which represents a fair and balanced compromise. It promotes the preservation of vulnerable seabeds, the protection of deep-sea species and the safeguarding of jobs that depend on this economic activity. With the introduction of the concept of footprint, deep-sea fisheries will now be restricted to areas already exploited in the past and prohibited under 800 metres of depth.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Pozmeňujúci návrh politickej frakcie EFDD, ktorým sa zamietala pozícia Rady, som nepodporila. Nesúhlasím s týmto zamietnutím, keďže návrh Rady na prijatie nariadenia stanovujúceho osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku naopak podporujem. Návrh sa zaoberá tzv. šírym morom, kde sa rybolov uskutočňuje v hĺbke 600 - 800 m. Takýto rybolov však, najmä pri použití niektorých druhov nástrojov, spôsobuje nezvratné škody na životnom prostredí a poškodzuje hlbokomorské ekosystémy. Práve preto nariadenie zavádza prísnejšie opatrenia proti takému poškodzovaniu morského dna. Medziiným bude rybolov povolený iba tam, kde už je tzv. rybolovná stopa, nebude možné loviť v oblastiach, ktorých ekosystémy sú označené za zraniteľné a budú zavedené prísnejšie kontroly. Myslím si, že životné prostredie je potrebné čo najviac ochraňovať a naopak je nutné kontrolovať činnosti, ktoré vedú k jeho, v tomto prípade nezvratným, poškodeniam. Pravidlá, ktoré zavádza návrh nariadenia považujem za primerané a dúfam, že preukážu svoju efektívnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Željana Zovko (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće Isabelle Thomas vezano za slučaj sjeveroistočnog Atlantika: dubokomorske stokove i ribolov u međunarodnim vodama.

EU je dobila zadaću da utvrdi posebne uvjete ribolova kako dubokomorskih zaliha u sjeveroistočnom Atlantiku, tako i ribolova u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika. Smatram da je prvotno važna sama zaštita morskih ekosustava, naročito onih koji su jako ugroženi. Nadalje, budući da se ovdje radi o ribolovu dubokomorskih zaliha, nužno je stvoriti popis dubokomorskih vrsta jer je cilj da se radi na očuvanju i daljnjim istraživanjima vezanima za ovaj slučaj. Stoga je potrebno istraživati ga.

Nužno je osvijestiti o potrebi sprječavanja ulova ugroženih dubokomorskih zaliha. Oni brodovi, odnosno osobe koje krše ova pravila će se sankcionirati. Europska komisija je donijela odluku da će se kazniti brodovi koji krše pravila te da se dubokomorski ribolov treba zabraniti.

Europski parlament je otišao korak dalje u ovom slučaju, što smatram pozitivnim, na način da je uveo stroža pravila i obvezu europskim brodovima da daju informacije o tome što love i da bilježe svaki ulov. Na taj način se može smanjiti i lagano reducirati ulov dubokomorskih vrsta i očuvati riblji fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za Zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002.

Sprejetje stališča Sveta v prvi obravnavi brez dodatnih predlogov sprememb podpiram, saj je v skladu z dogovorom, doseženim v trialogih. Namen predloga je določitev posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb za ribolov v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika, da se omogoči trajnostni ribolov.

 

6.3. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (A8-0344/2016 - Richard Corbett)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). – Monsieur le Président, nous avions ici deux objectifs: améliorer l'efficacité de nos travaux et renforcer nos règles de transparence.

J'aimerais aborder les questions écrites. Ces questions, que nous posons à la Commission, qui se doit de nous répondre dans les quatre semaines. Un exercice sain et démocratique en principe, qui est aujourd'hui usé, détourné, dévoyé par certains, à tel point d'ailleurs que la Commission ne prend en général même plus le temps de répondre sur le fond.

Il fallait resserrer, limiter, autoriser une ou deux questions par mois, seulement, imposer en réalité un cercle vertueux de vraies questions, pour obtenir de vraies réponses, et au lieu de cela, que faisons-nous? On crève le plafond, sept questions au lieu de cinq, c'est incompréhensible, et je n'ai même pas parlé du coût de cette inflation: à 490 euros la question, cela fait 30 millions par an pour un exercice qui est à l'expression parlementaire ce que le Coca-Cola est au Brunello. C'est indéfendable, et je ne vote pas ce compromis.

Un mot, en revanche, sur notre code de conduite, que nous renforçons. Il sera désormais interdit d'être député et consultant rémunéré; pas de place ici pour le trafic d'influence, c'est essentiel.

 
  
MPphoto
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL). – Señor Presidente, yo he votado en contra de estos cambios de nuestro Reglamento porque, si ya teníamos escasas competencias, ahora vamos a reducir nuestro poder de decisión, limitando el número de preguntas que podemos hacer a la Comisión, limitando la posibilidad de enmendar textos con los que no estamos de acuerdo y limitando la posición del Parlamento frente al Consejo en las negociaciones.

Al mismo tiempo, esta es la reforma de la gran coalición. Una reforma para que solo se traten los temas que les interesen, y como les interesen, a los grandes grupos políticos: el Partido Popular Europeo y la socialdemocracia, lo que significa el bloqueo del trabajo de los grupos que estamos contra el austericidio, contra la pérdida de derechos laborales y contra las políticas en materia de refugiados.

Hoy, en definitiva, es un día negro para la democracia en la Unión y una mala noticia para la ciudadanía. Es su concepto de democracia y de respeto a las minorías lo que queda claro hoy.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señor Presidente, he dicho «no» porque el informe Corbett es un ataque al pluralismo, a la transparencia y a la democracia que aleja a este Parlamento del pueblo europeo. Los grandes grupos han pactado censurar las voces de los críticos, limitándonos el derecho a enmiendas, preguntas y participación parlamentaria. Para no dejar huella, reducen también los debates y la transparencia de los votos.

El nuevo Reglamento formaliza lo que muchos venimos denunciando desde hace tiempo: que este Parlamento no es más que un teatro donde se representan los acuerdos entre los socialistas y la derecha ante un público amordazado que asiste atónito a la destrucción de sus derechos sociales y libertades en nombre del mercado.

Por este camino, la Unión Europea no sobrevivirá a esta involución democrática.

 
  
MPphoto