Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0817(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0375/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0375/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.13
CRE 14/12/2016 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0500

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.13. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
PV
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur. – Ik zal niet veel van jullie tijd in beslag nemen. Ik wil er wel op wijzen dat dit de negende keer dit jaar is dat we een nieuw lid van de Rekenkamer aanstellen. Begin 2016 waren er nog 5 vrouwen op 28 lid van de Rekenkamer. Met de aanstelling van dit Estse lid dalen we naar het niveau van 3 vrouwen op 28. Dit is een ontoelaatbaar laag aantal. Er is actie nodig. We hebben in 2014 met succes druk gezet op commissaris Juncker om ervoor te zorgen dat zijn Commissie niet minder vrouwelijke leden had dan de Commissie-Barroso. Laten we dus nu samen actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de lidstaten ook vrouwen voorstellen als kandidaat-lid van de Rekenkamer. Vrouwen hebben hun plaats in de Rekenkamer. Laten we daar samen voor vechten.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Ich stelle fest, dass Herr Juhan Parts ernannt ist.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου