Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0092(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0362/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0362/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0491

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.4. Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – Señora Presidenta, he pedido la palabra para explicar el voto a favor del Acuerdo con Ecuador porque me parece muy importante que el Parlamento Europeo haya aprobado este Acuerdo para que Ecuador se incorpore al Acuerdo con Colombia y Perú. Hacemos un gran favor a Ecuador y a su pueblo con este Acuerdo. Yo no comprendo que haya alguna razón para oponerse al libre comercio con un país que puede exportar mucho a Europa, y podemos beneficiar mucho al pueblo de Ecuador.

Ecuador está haciendo una transformación muy moderna de su país, y estas exportaciones de sus productos son clave para ellos. Hemos trabajado muy intensamente con ellos, hemos asegurado que las exportaciones de banano no perjudiquen a otros países, en concreto a España y a las islas Canarias, y hemos asegurado que la relación entre Europa y América Latina a través de este nuevo Acuerdo se intensifique y mejore, algo que creo que es muy importante también para Europa.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). – Paní předsedající, jako místopředseda Výboru pro mezinárodní obchod jsem velice rád podpořil přistoupení Ekvádoru k našemu svazku existujícímu už s Kolumbií a Peru. Ve světě není v tuto chvíli dobrá situace pro volný obchod. Vidíme nejrůznější překážky, které vznikají při uzavírání transatlantické dohody, vidíme, že Spojené státy americké v budoucnu pravděpodobně odstoupí od některých dohod už uzavřených, a proto je důležité, aby Evropská unie byla promotérem volného obchodu, protože z toho mohou naše ekonomiky jedině profitovat.

Máme rozdělané některé smlouvy o volném obchodu v Asii, samozřejmě Latinská Amerika je také důležitá. Proto je velice dobře, že se nám podařilo odhlasovat přistoupení Ekvádoru k této dohodě o volném obchodu. Já to jedině vítám a samozřejmě jsem to podpořil.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Doamnă președintă, aderarea Ecuadorului la Acordul comercial cu Columbia și Peru este un pas important în relațiile bilaterale cu Ecuadorul.

Se va deschide comerțul de către ambele părți și asta este un beneficiu pentru sectorul agricol european. Este crucial momentul semnării acestui acord, pentru că Ecuadorul se confruntă cu o situație economică dificilă. Prețul petrolului s-a prăbușit cu peste 60%, exporturile de petrol au scăzut cu 50%, iar cutremurul din aprilie a costat guvernul 3 miliarde de dolari.

Mai mult, la sfârșitul anului, Ecuadorul își pierde statutul de SGP. Este esențial ca Parlamentul să susțină acest acord, pentru ca economia Ecuadorului să nu fie puternic afectată. Ecuadorul este un partener regional foarte important pentru Uniune și de aceea ținem la acest acord și l-am votat. Solicit, de asemenea, să monitorizăm regulat acordurile existente.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ L'accordo di cui si parla nella relazione è stato firmato nel 2012 da Colombia e Perù. Nell'accordo è compreso un articolo che permette che possano entrare altri paesi membri della comunità andina. Nel 2014 infatti furono conclusi i negoziati per l'adesione dell'Ecuador.

Poiché reputo un importante aiuto includere l'Ecuador nell'accordo in quanto sta vivendo una situazione economica molto difficile, ho deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He apoyado la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú, con el que la Unión dará continuidad a las preferencias arancelarias que hasta ahora le ha concedido y que, por elevarse a país de renta media, hubiera perdido en enero lastrando las exportaciones de las que viven muchas personas en este país.

Los socialistas celebramos que este Acuerdo incluya compromisos ambiciosos, inéditos entre la Unión y Ecuador, en materia desarrollo sostenible, derechos humanos, laborales y medioambientales, lo que deberá servir para favorecer un comercio bilateral más justo. En este sentido, Ecuador ha ido acometiendo ya algunas buenas reformas, que bajo el Acuerdo deberán continuar. También hemos trabajado muy intensamente con Ecuador, para asegurar que su capacidad exportadora en el sector del banano no perjudique a regiones europeas que, como las Islas Canarias, dependen enormemente de este cultivo.

Un Acuerdo que, sin duda, ayudará a intensificar y mejorar la relación entre Europa y América Latina, tal y como defendemos los socialistas españoles. Seguiremos muy de cerca el cumplimiento de los compromisos y apoyaremos a Ecuador en sus reformas, con todos los Instrumentos de los que dispone la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. – He votado en contra de la Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes UE- Colombia/Perú al entender que no hay cambios sustanciales en un Acuerdo que sigue basándose en las lógicas del libre comercio, la desregulación, las privatizaciones o la explotación de los recursos naturales. Me opuse al Acuerdo UE-Colombia/Perú y sigo rechazándolo. Nuestro modelo de relaciones no son Acuerdos de Libre Comercio que no tienen en cuenta las asimetrías económicas y que sólo buscan abrir nuevos mercados y beneficios a las empresas multinacionales, sino acuerdos que se basen en la complementariedad, la cooperación, el desarrollo sustentable y sostenible y que tengan como objetivo central acabar con las desigualdades. Rechazamos el chantaje al que la Unión somete a terceros países a través de sus actuales políticas arancelarias y del condicionamiento de los fondos de cooperación al desarrollo, ligados a la firma de Acuerdos Comerciales como este. Apoyamos al Gobierno de Ecuador en las políticas que ha llevado a cabo para el desarrollo del modelo del «buen vivir» basadas en un mayor control del Estado de sectores estratégicos de la economía pero consideramos que los logros sociales no hubieran sido posibles bajo la lógica que instaura este Acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Max Andersson (Verts/ALE), skriftlig. ‒ Ecuador har tillsammans med Bolivia länge arbetat för en ny typ av handelsavtal som gynnar hållbar utveckling, omfördelning och ursprungsfolkens rättigheter. Detta avtal innebär en återgång till en orättvis och ohållbar handel där Ecuador blir fast i ett beroende av råvaruexport. Folkrörelserna i Ecuador är kritiska. Därför kan vi inte rösta ja till avtalet. Samtidigt vill vi respektera en vald regering i Syd och väljer inte heller att rösta nej. Vi röstar blankt denna gång.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. ‒ Balsavau už Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos projektą dėl ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (Ekvadoro prisijungimo). 2012 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamentas priėmė teisėkūros rezoliuciją, kurioje pritarė tokio susitarimo sudarymui. Prekybos susitarimo 329 straipsnyje numatoma galimybė prie susitarimo prisijungti kitoms Andų bendrijos šalims narėms. 2015 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Ekvadoro prisijungimo prie prekybos susitarimo, kurioje teigiamai įvertino tai, kad baigtos derybos su Ekvadoru, skatino greitai užtikrinti visapusišką susitarimo įsigaliojimą ir įgyvendinimą, manydamas, kad jis padės Ekvadorui ir toliau laikytis naujos krypties, t. y. skatinti ekonominiu ir socialiniu požiūriu tvaraus šalies vystymosi politiką sudėtingomis regioninėmis ir tarptautinėmis aplinkybėmis. Laikausi pozicijos, kad Ekvadoro prisijungimas prie prekybos susitarimo su Kolumbija bei Peru, šio susitarimo palaipsnis ir lankstus įgyvendinimas, atsižvelgiant į periodinius vertinimus ir konsultacijas su Ekvadoro vyriausybe ir abiejų susitarimo šalių pilietinėmis visuomenėmis, turėtų būti žingsnis pirmyn siekiant ES aljanso su svarbiomis, sparčiu ekonomikos augimu pasižyminčiomis šalimis šiame pasaulio regione.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού, διότι θεωρώ πως η διαδικασία έγκρισης πρέπει να επιταχυνθεί, ώστε ο Ισημερινός να μπορέσει να επωφεληθεί από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport demande d’approuver l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial entre l’Union européenne et la Colombie et le Pérou datant de 2012. Or, l’Équateur étant devenu un pays à revenu intermédiaire, il ne peut plus faire partie de l’accord SPG+ (statut des pays ayant un «régime spécial d’encouragement»). Les droits de douane élevés sont supprimés, les marchés des services libéralisés, les marchés publics ouverts, avec des normes environnementales et sociales imposées...

La pêche équatorienne n’aura plus de droits de douane. L’Équateur, selon l’Union européenne, «bénéficiera de nouveaux accès considérables aux marchés de l’Union européenne pour la banane». En 17 ans, 90 % des droits de douane de la filière agricole seront supprimés. Cela sera très défavorable aux producteurs des régions d’Outre-Mer pour qui la banane est une source importante de revenu.

Pour tous ces motifs, je me suis opposée à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This was simply a technical update on the progress of the agreement, and it is standard practice for UKIP MEPs to abstain on such motions.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J’ai choisi de voter pour ce texte car l'adhésion de l'Équateur à l'accord commercial avec la Colombie et le Pérou et la mise en œuvre progressive et flexible de ce dernier, avec une démarche de préfiguration de la Commission, tenant compte des évaluations périodiques après consultation du gouvernement équatorien et de la société civile des deux parties, devraient constituer une avancée importante dans l'alliance avec des pays importants, en pleine croissance et de même sensibilité, dans une région de plus en plus tournée vers l'Asie et le Pacifique.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už rekomendaciją dėl prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą. Ekvadoro prisijungimas prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo – tai svarbus žingsnis į priekį plėtojant ES ir Ekvadoro, kuris tapo svarbiu ir panašių interesų turinčiu regiono partneriu, santykius. Tačiau pritariu, kad Komisija turi užtikrinti visapusišką darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimą ir atidžiai stebėti politinę ir pagrindinių teisių padėtį šalyje.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport demande d’accepter l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial entre l’UE et la Colombie et le Pérou, datant de 2012. Les droits de douane élevés seraient supprimés, les marchés des services libéralisés, les marchés publics ouverts. L’Équateur, selon l’UE, « bénéficiera de nouveaux accès considérables aux marchés de l’Union européenne pour la banane ». 90 % des droits de douane de la filière agricole seraient supprimés en 17 ans.

Cela serait très défavorable aux producteurs de nos régions d’Outre-Mer pour qui ce fruit représente une source importante de revenu. Je me suis donc opposé à cette adhésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce rapport relatif à la conclusion du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur.

Le rapport souligne que cette adhésion de l'Équateur lui donnera l'opportunité de poursuivre sa politique de développement économique et social durable dans un contexte régional et international difficile.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe que es acorde a mi posición respecto a la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial de la UE con Colombia y Perú. Considero que en el actual contexto mundial, la Unión debe afianzar sus relaciones con Latinoamérica, siendo un socio preferencial y confiable que contribuya al progreso económico y social de la región.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione Scholz che approva il protocollo all'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador.

L'accordo originario, firmato nel 2012, prevede la possibilità per altri paesi membri della Comunità andina di aderire per poter sfruttare pienamente i vantaggi di natura economica da esso derivanti. Si tratta di un'occasione di primaria importanza, soprattutto per una paese come l'Ecuador che sta affrontando una situazione complessa, con un crollo del 60% dei prezzi del petrolio, una rivalutazione del dollaro e la contemporanea svalutazione delle monete di altri paesi dell'area, come la Colombia. Il generale crollo delle esportazioni, che ha visto una diminuzione del 6,1%, ha determinato un corposo calo degli introiti, che rischia di compromettere la stessa stabilità finanziaria dello stato.

L'adesione all'accordo commerciale consentirà al paese latinoamericano di rafforzare la propria economia, favorendo l'adozione di politiche sociali e ambientali più progressiste, e permetterà al contempo all'UE di recuperare posizioni in una regione che vede aumentare l'influenza degli Stati asiatici e del Pacifico.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Es innegable que la bajada del precio del petróleo y el encarecimiento del dólar hace que la coyuntura económica y política en Ecuador sea complicada. En este contexto, la pérdida de las preferencias arancelarias amenaza la economía de Ecuador a corto plazo y también la victoria electoral del proyecto emancipador en febrero. Sin embargo, aunque entiendo el interés a corto plazo del Gobierno ecuatoriano por obtener el balón de oxígeno que supone el no incremento de los aranceles a sus exportaciones, el Acuerdo contiene elementos perniciosos a largo plazo pues podría sentar las bases para una relación comercial desigual. Además, con este acuerdo, la Unión está fomentando, una vez más, un sistema en el que se sientan las bases para un comercio en beneficio de los de siempre, que no voy a defender en ningún caso. Por ello he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Je me suis opposée à ce rapport portant sur l’adhésion de l’Équateur à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne, la Colombie et le Pérou.

Il est vrai que, l’Équateur étant devenu un pays dit à « revenu intermédiaire », il ne peut plus bénéficier du système de préférence généralisée de l’Union européenne, lequel octroie des facilités pour les pays en voie de développement. J’en profite pour affirmer que l’existence même de ce système discrédite l’idéologie ultra-libérale puisqu’il reconnaît la nécessité, en faveur du développement économique, de droits de douane, d’IGP protégées, de normes sociales et environnementales, bref, d’un protectionnisme intelligent.

Je considère donc qu’intégrer l’Équateur à cet accord commercial sera non seulement négatif pour ce pays, mais encore pour nos producteurs puisqu’il conduira à ce que L’Équateur puisse bénéficier « de nouveaux accès considérables aux marchés de l’Union européenne pour la banane ». Or, il s’agirait d’une catastrophe pour nos producteurs des régions d’Outre-Mer pour qui la banane est une source importante de revenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Non sono d'accordo con la proposta di allargamento all'Ecuador dell'accordo già esistente tra UE e Colombia e Perù, perché questo potrebbe danneggiare il nostro sistema produttivo, già duramente provato dalla crisi economica e dalle folli politiche dell'Unione europea, che dovrebbe invece far molto di più per la tutela delle nostre imprese. Per questi motivi non ho inteso sostenere il testo con il mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šią rekomendaciją dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (Ekvadoro prisijungimas). Šis susitarimas buvo pasirašytas 2012 m. birželio 26 d. Briuselyje. Ekvadoro prisijungimas prie prekybos susitarimo su Kolumbija bei Peru, šio susitarimo palaipsnis ir lankstus įgyvendinimas, Komisijai numatant pirminį etapą, atsižvelgiant į periodinius vertinimus ir pasikonsultavus su Ekvadoro vyriausybe ir abiejų susitarimo šalių pilietine visuomene, turėtų būti žingsnis pirmyn siekiant aljanso su svarbiomis, vienmintėmis ir greitai augančiomis šalimis regione, kuris ieško vis glaudesnių ryšių su Azijos ir Ramiojo vandenyno valstybėmis. Ekvadoras atsakė į Europos Parlamento prašymą ir 2016 m. birželio 21 d. Europos Parlamentui pateikė dokumentą „Ekvadoro politikos, laimėjimų ir veiksmų siekiant gerų gyvenimo sąlygų apžvalga“. Atsižvelgdamas į tai Parlamentas pritaria Ekvadoro prisijungimui prie ES bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo. Tačiau nori atkreipti dėmesį į tai, kad galiojančių susitarimų stebėsena, vertinimas ir tolesni veiksmai dėl jų turi būti svarbiausias bendros prekybos politikos prioritetas ir kad Komisija privalo informuoti Parlamentą apie savo veiklą, susijusią su šio susitarimo įgyvendinimu, stebėsena ir tolesniais veiksmais, ypač turint mintyje tvaraus vystymosi prievoles, kaip apibrėžta 2015 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o sporazumu o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua (pristupanje Ekvadora).

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Cet accord sera très défavorable aux producteurs des régions d’Outre-Mer pour qui la banane est une source importante de revenu.

J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – We voted against this report. There are certain progressive aspects to the proposed accession of Ecuador, led by the progressive government of Rafael Correa, but we have previously opposed the EU-Colombia/Peru FTA based on both the liberalisation agenda and human rights abuses in Colombia.

In 2014 due to Correa’s anti-poverty measures, Ecuador moved to being a middle-income country, meaning it was excluded from the Generalised System of Preferences, under which it had been able to export to the EU without tariffs but maintain tariffs on imports.

However, this FTA contains the usual adverse impacts on ordinary people – lack of respect for democracy, social rights, transparency, and the environment. We believe this FTA will lead to increased land-grabbing by multinationals in Ecuador, and a deterioration in the rights of indigenous people, workers and trade unions. For these reasons we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport recommande d’approuver l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial conclu en 2012 entre l’Union européenne, la Colombie et le Pérou. Cet accord comprend une baisse drastique des droits de douane ainsi que la libéralisation du marché des services, en contrepartie de normes environnementales et sociales plus contraignantes. La pêche équatorienne sera, en effet, exonérée de droits de douane; quant aux produits agricoles, l’accord prévoit la suppression de 90 % des droits de douane en l’espace de 17 ans.

Nous nous sommes bien évidemment opposés à cet accord commercial qui menacera la viabilité de nos exploitations agricoles, notamment dans les régions d’outre-mer où les exportations de bananes constituent une source importante de revenus. Par conséquent, la multiplication des concessions tarifaires accordées par l’Union européenne risque de porter le coup de grâce à notre secteur agricole qui est déjà confronté à la baisse des cours des matières premières ainsi qu’à l’embargo russe. J’ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, a fost semnat la Bruxelles, la 26 iunie 2012, fiind prevăzută posibilitatea aderării la acest acord și a altor țări membre ale Comunității Andine. Drept urmare, Uniunea Europeană și Ecuadorul au încheiat negocierile în vederea unei astfel de aderări.

Prin intermediul acestui acord s-ar permite Ecuadorului să își consolideze noile orientări cu privire la încurajarea politicilor de dezvoltare sustenabilă economică și socială. Astfel, implementarea acordului comercial va avea un impact pozitiv în ceea ce privește dezvoltarea Ecuadorului și alinierea sa la standarde europene.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider că prin intermediul acestui instrument va fi favorizată consolidarea relațiilor bilaterale și a dialogului politic bazat pe respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He apoyado la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú, con el que la Unión dará continuidad a las preferencias arancelarias que hasta ahora le ha concedido y que, por elevarse a país de renta media, hubiera perdido en enero lastrando las exportaciones de las que viven muchas personas en este país.

Los socialistas celebramos que este Acuerdo incluya compromisos ambiciosos, inéditos entre la Unión y Ecuador, en materia desarrollo sostenible, derechos humanos, laborales y medioambientales, lo que deberá servir para favorecer un comercio bilateral más justo. En este sentido, Ecuador ha ido acometiendo ya algunas buenas reformas, que bajo el Acuerdo deberán continuar. También hemos trabajado muy intensamente con Ecuador, para asegurar que su capacidad exportadora en el sector del banano no perjudique a regiones europeas que, como las Islas Canarias, dependen enormemente de este cultivo.

Un Acuerdo que, sin duda, ayudará a intensificar y mejorar la relación entre Europa y América Latina, tal y como defendemos los socialistas españoles. Seguiremos muy de cerca el cumplimiento de los compromisos y apoyaremos a Ecuador en sus reformas, con todos los Instrumentos de los que dispone la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato in favore della relazione in questione che estende all'Ecuador l'accordo commerciale concluso nel 2012 con la Colombia e il Perù. L'obiettivo è quello di inserire la Comunità andina nel sistema commerciale globale, aumentando gli scambi e gli investimenti con l'Unione europea.

Sotto il profilo economico l'Ecuador sta affrontando una situazione difficile. Le esportazioni ecuadoriane hanno subito nel 2015 un calo del 29 %, dovuto principalmente al crollo delle esportazioni petrolifere, che si è affiancato a un calo delle altre esportazioni, determinando introiti non sufficienti a coprire le esigenze finanziarie del governo.

L'intesa consentirà all'Ecuador di portare avanti i nuovi orientamenti di incentivazione delle politiche per lo sviluppo economico e sociale del paese in un contesto regionale e internazionale complesso.

L'obbligo per la Commissione di informare il Parlamento in merito alle sue attività connesse all'attuazione e al monitoraggio di tale accordo, in particolare per quanto attiene agli obblighi di sviluppo sostenibile, contribuirà al controllo, alla valutazione e al follow-up della politica commerciale europea.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – UKIP MEPs abstained on this, as it was a simple technical update to the fact that Ecuador is now party to certain parts of this agreement. We did not feel a strong need to vote against this tidying—up exercise.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I gave my consent to the accession of Ecuador to the Trade Agreement between the EU and Colombia and Peru. The global picture of the country, as reported in this resolution of November 2015, confirms the progress made by Ecuador in many areas, although some outstanding issues remain, such as a complete press freedom. Ecuador is still benefiting until the end of the year from preferential access to the EU market for its goods what has anticipated for the country the full benefits of the accession. Furthermore, the accession of Ecuador should bring benefits to the integration of the Andean region.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ L'accordo commerciale tra l'UE e la Colombia e il Perù è stato concluso nel giugno 2012 e il suo articolo 329 prevede la possibilità che altri paesi membri della Comunità andina vi accedano. L'Unione europea e l'Ecuador hanno concluso i negoziati per l'adesione il 17 luglio 2014.

Sotto il profilo economico, l'Ecuador sta affrontando una situazione difficile e nel 2015 le esportazioni ecuadoriane hanno subito un forte calo. Ancora, il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7,8 ha scosso il paese, provocando almeno 673 vittime e 27 732 feriti. Secondo le stime del governo ecuadoriano i costi della ricostruzione si aggireranno sui 3 miliardi di dollari USA, pari a circa il 3,0 % del PIL. Uno scenario in cui l'Ecuador non gode dei vantaggi derivanti dall'accordo commerciale potrebbe avere un impatto fortemente negativo sull'economia del paese.

L'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale con la Colombia e con il Perù con un'attuazione dell'accordo progressiva e flessibile, coadiuvata da un approccio preparatorio della Commissione è quindi positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ L'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra l'Unione europea, la Colombia e il Perù, rappresenta un ulteriore passo avanti nelle relazioni tra l'Unione e i paesi membri della Comunità andina.

L'Ecuador sta affrontando una situazione difficile a fronte del crollo dei prezzi del petrolio, della svalutazione delle monete dei paesi andini e, non ultimo, del tragico terremoto che ha colpito il paese nell'aprile 2016. Ritengo che la rapida e completa entrata in vigore, e attuazione, di tale accordo potrà consentire all'Ecuador di far ripartire la propria economia e portare avanti i nuovi orientamenti di incentivazione delle politiche per lo sviluppo economico e sociale sostenibile.

Inoltre, credo che l'adesione dell'Ecuador all'accordo potrà dare un impulso nuovo all'integrazione politica ed economica nella regione andina, e più in generale rafforzare il dialogo politico con l'UE. In particolare, spero che tale dialogo possa anche estendersi a questioni più sensibili, quali la libertà di espressione e la libertà di stampa, che sono state gravemente limitate in seguito all'adozione della legge sulla comunicazione nel giugno 2013.

Per questi motivi ho deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση, καθώς θεωρούμε πως η προσχώρηση του Ισημερινού στη Συμφωνία Εμπορίου με την Κολομβία και το Περού και η προοδευτική και ευέλικτη εφαρμογή της από την Επιτροπή βάσει μίας προενταξιακής προσέγγισης, λαμβανομένων υπόψη των περιοδικών αξιολογήσεων μετά από διαβούλευση με την κυβέρνηση του Ισημερινού και την κοινωνία των πολιτών από τις δύο πλευρές, θα συνιστούσε βήμα προόδου στη συμμαχία με σημαντικές και ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες που ενστερνίζονται τις ίδιες ιδέες σε μια περιφέρεια που στρέφεται όλο και περισσότερο προς την Ασία και τον Ειρηνικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η σύσταση σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού, αποτελεί μια προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας με τρίτες χώρες, γεγονός που μπορεί να ωφελήσει τους πολίτες και των δυο μερών, γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ L'adesione dell'Ecuador non rappresenta unicamente un passo in avanti verso relazioni bilaterali più strette attraverso una maggiore integrazione politica ed economica, bensì un'ulteriore apertura per l'Unione per rafforzare i legami con ulteriori paesi della regione andina.

In principio vi è stato l'accordo concluso tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e da Colombia e Perù, dall'altro, firmato il 26 giugno 2012, il quale esplicita nell'articolo 326 la previsione di adesione per altri stati sudamericani.

Dunque, i negoziati conclusi con l'Ecuador non generano stupore, bensì incoraggiano all'incentivazione di politiche per uno sviluppo economico e sociale sostenibile sulla stessa linea dei piani adottati da Colombia e Perù in merito alle riforme strutturali. Auspico, con il mio voto favorevole, un futuro ben più brillante per tutti.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the vote on the EU-Colombia and Peru Trade Agreement (accession of Ecuador)

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – UKIP MEPs abstained on this, as it was a simple technical update to reflect the fact that Ecuador is now party to certain parts of this agreement. We did not feel a strong need to vote against this tidying up exercise.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'ingresso dell'Ecuador nel preesistente accordo commerciale fra l'Unione europea e la Colombia e il Perù in quanto il provvedimento è molto importante per l'economia ecuadoregna i cui prodotti saranno immessi sul mercato europeo con un regime di parità rispetto a quelli provenienti da Colombia e Perù. Inoltre l'accordo allarga la dimensione regionale fra i paesi andini con innegabili effetti positivi sulle loro economie.

Per l'Unione europea l'ingresso dell'Ecuador solidifica inoltre la presenza dell'Unione europea in America latina con evidenti vantaggi economici e politici.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de la Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes UE- Colombia/Perú al entender que no hay cambios sustanciales en un Acuerdo que sigue basándose en las lógicas del libre comercio, la desregulación, las privatizaciones o la explotación de los recursos naturales.

Nos opusimos a este Acuerdo UE-Colombia/Perú y seguimos rechazándolo. Nuestro modelo de relaciones no son Acuerdos de Libre Comercio que no tienen en cuenta las asimetrías económicas y que sólo buscan abrir nuevos mercados y beneficios a las empresas multinacionales, sino acuerdos que se basen en la complementariedad, la cooperación, el desarrollo sustentable y sostenible y que tengan como objetivo central acabar con las desigualdades.

Rechazamos el chantaje al que la Unión somete a terceros países a través de sus actuales políticas arancelarias y del condicionamiento de los fondos de cooperación al desarrollo, ligados a la firma de Acuerdos Comerciales como este.

Apoyamos al Gobierno de Ecuador en las políticas que ha llevado a cabo para el desarrollo del modelo del «buen vivir» basadas en un mayor control del Estado de sectores estratégicos de la economía pero consideramos que los logros sociales no hubieran sido posibles bajo la lógica que instaura este Acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La rapida e completa entrata in vigore e attuazione di tale accordo consentirà all'Ecuador di portare avanti i nuovi orientamenti di incentivazione delle politiche per lo sviluppo economico e sociale sostenibile del paese in un contesto regionale e internazionale complesso.

Pertanto ho accolto con favore la conclusione dei negoziati con l'Ecuador e auspico che il controllo, la valutazione e il follow-up degli accordi esistenti costituisca una priorità fondamentale della politica commerciale comune.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, a fost semnat la Bruxelles, la data de 26 iunie 2012. Parlamentul European a încurajat intrarea în vigoare și punerea în aplicare fără întârziere și pe deplin a acestui acord, considerând că acest lucru ar permite Ecuadorului să își continue noile orientări vizând stimularea politicilor de dezvoltare sustenabilă economică și socială a țării într-un context regional și internațional complicat. Din punct de vedere economic, Ecuadorul se află în prezent într-o situație dificilă din cauza scăderii prețului petrolului cu peste 60 % (2015). În 2015, exporturile totale ale Ecuadorului au scăzut cu 29 %, în principal din cauza declinului în exporturile de petrol cu 50 %, în vreme ce celelalte exporturi au scăzut și ele, cu 6,1 %, veniturile rămase fiind insuficiente pentru a acoperi nevoile financiare ale guvernului. Am votat pentru aderarea Ecuadorului la acest acord comercial, acord care să ajute la dezvoltarea sustenabilă a tuturor părților implicate, într-o regiune care se orientează tot mai mult către Asia și regiunea Pacificului.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodást 2012-ben írták alá, amely lehetőséget biztosít arra is, hogy az Andok Közösség további tagországai csatlakozzanak a megállapodáshoz. Ennek értelmében az Európai Unió és Ecuador 2014. július 17-én lezárta a csatlakozásra vonatkozó tárgyalásokat. Ecuador 2016. december 31-én a vonatkozó uniós szabályozás változását követően elveszíti GSP+ státuszát. Egy olyan helyzet, amelyben Ecuador nem élvezné sem a GSP+ státuszt, sem a kereskedelmi megállapodás nyújtotta előnyöket, negatívan befolyásolná az ecuadori gazdaságot. Az olaj árának több mint 60%-os zuhanása (2015), valamint az USA-dollár felértékelődése és más valuták (Kolumbia) értékcsökkenése miatt Ecuador gazdasági szempontból jelenleg nehéz helyzetben van.

Ezenkívül április 16-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Ecuadort. Az ecuadori kormány becslései szerint az újjáépítési költségek mintegy 3 milliárd USA-dollárra rúgnak, ami a GDP hozzávetőlegesen 3%-át teszi ki. Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozása Kolumbiával és Peruval együtt előrelépés lenne a jelentős, hasonelvű és gyorsan növekvő országokkal meglévő szövetségben egy egyre inkább Ázsia és a Csendes-óceán térsége felé forduló régióban. Az Európai Parlament ma egyetértését adta a jegyzőkönyv megkötéséhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie.W związku z zakończonymi negocjacjami pomiędzy UE a Ekwadorem zagłosowałem za przystąpieniem Ekwadoru do umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru.

Zgodnie z treścią umowy o handlu przewidziano możliwość przystąpienia do umowy innych państw członkowskich Wspólnoty Andyjskiej. Uważam, że w przypadku Ekwadoru konieczne jest skuteczne i szybkie działanie, ponieważ z dniem 31 grudnia 2016 r. Ekwador utraci status GSP+. Utrata tego statusu przez Ekwador zaburzyłaby obrót handlowy i byłaby szkodliwa dla ekwadorskiej gospodarki.

Jestem za jak najszybszym wdrożeniem tej umowy, która pozytywnie wpłynie na przyśpieszenie rozwoju partnerstwa z ważnymi, reprezentującymi podobny światopogląd i szybko rozwijającymi się krajami regionu, który zwraca się coraz bardziej w kierunku Azji i Pacyfiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I am in favour of taking account of the accession of Ecuador to the trade agreement and that the monitoring, evaluation and follow-up of existing agreements must be a key priority of the Common Commercial Policy. Economically Ecuador is in a difficult situation and thus a trade agreement would help this country develop. This agreement should be a step forward in the alliance with important, like-minded and fast-growing countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ My party and I have always encouraged the quick and complete entry into force and implementation of this agreement. It will provide welcome new market access opportunities to UK firms in fast growing markets, as well as helping to cement deeper economic ties and strengthen the rules-based global trading system.

 
  
MPphoto
 
 

  Jakop Dalunde (Verts/ALE), skriftlig. ‒ Ecuador har tillsammans med Bolivia länge arbetat för en ny typ av handelsavtal som gynnar hållbar utveckling, omfördelning och ursprungsfolkens rättigheter. Detta avtal innebär en återgång till en orättvis och ohållbar handel där Ecuador blir fast i ett beroende av råvaruexport. Folkrörelserna i Ecuador är kritiska. Därför kan vi inte rösta ja till avtalet. Samtidigt vill vi respektera en vald regering i syd och väljer inte heller att rösta nej. Vi röstar blankt denna gång.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato convintamente a favore della raccomandazione sulla conclusione del protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra Unione europea-Colombia e Perù.

Il parere conforme del Parlamento permetterà, infatti, l'applicazione provvisoria dell'accordo già dal prossimo 1° gennaio 2017, in attesa della ratifica dei parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro dell'UE così come di Ecuador, Colombia e Perù.

Un accordo asimmetrico, che prevede la liberalizzazione del 60% delle linee tariffarie da parte dell'Ecuador e del 95% da parte europea, con una riduzione graduale dei dazi nell'arco di ben 17 anni e che ha il merito di allineare la situazione dell'Ecuador a quella di Colombia e Perù anche riguardo alle preferenze accordate dall'UE a questi ultimi per le esportazioni di banane, ovviando allo svantaggio competitivo che si verificava fino ad oggi in questo settore.

La conclusione del protocollo, strumento che rimarrà a disposizione anche della Bolivia se vorrà aderire all'accordo in futuro, rappresenta un tassello importante per il consolidamento dell'integrazione regionale dei paesi della Comunità andina così come un fondamentale passo in avanti nel quadro più ampio del rafforzamento dei legami commerciali, e non, tra l'UE e l'America Latina.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport propose l’avis positif du Parlement européen concernant l’approbation de l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial UE-Colombie et Pérou. Jusqu’à la fin de l’année, l’Équateur continue de bénéficier d’un accès privilégié de ses biens au marché de l'Union européenne, ce qui a permis au pays de profiter, de façon anticipée, de tous les avantages de l’adhésion à l’accord commercial. La conclusion du processus au niveau de l’Union, avec l’entrée en vigueur provisoire du protocole, instaurera une relation économique plus stable. La délégation française du PPE a largement œuvré en faveur de l'instauration d'un mécanisme de protection interne du marché des bananes, permettant une meilleure protection des producteurs européens, et français en particulier. Considérant ces éléments, j'ai voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs abstained on this, as it was a simple technical update to reflect the fact that Ecuador is now party to certain parts of this agreement. We did not feel a strong need to vote against this tidying up exercise.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial entre l’Union européenne, la Colombie et le Pérou. L’intégration de l’Équateur à cet accord permettra de faire tomber les obstacles douaniers et l’ensemble des parties bénéficieront de retombées commerciales positives. La facilitation de l’accès aux marchés pour les exportateurs, européens comme équatoriens, sur la base d’un accord préexistant avec des pays voisins de l’Équateur est une démarche raisonnée qui permet de bien prendre en compte les intérêts de chaque partie et débouche sur des profits pour tous. Cet accord commercial avec un membre supplémentaire de la Communauté andine doit aussi pouvoir servir de fondation pour des relations toujours plus développées entre la Communauté andine et l’Union européenne.

Afin de protéger les producteurs européens face à l’Équateur - premier producteur mondial de bananes -, nous nous sommes toutefois assuré qu’un mécanisme de stabilisation pour les bananes accompagnera cet accord lorsqu’un certain volume d’importation annuel sera atteint.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui approuve la ratification par le Parlement européen de l’accord commercial entre l’Union européenne, la Colombie et le Pérou. Un consensus a été trouvé dans cet accord international pour qu’il garantisse une protection opérationnelle des productions européennes de bananes. Cette condition était essentielle pour que nous puissions accepter l’accord, l’ouverture des marchés ne devant pas porter préjudice à nos exploitations. Le mécanisme négocié apporte davantage de transparence, un meilleur suivi et la promesse de mesures appropriées qui soutiendront l’avenir de la production européenne en cas de perturbation du marché conduisant à une crise du secteur. Ces modifications étaient finalement nécessaires avant d’envisager la ratification de cet accord avec l’Équateur.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodást 2012. június 26-án Brüsszelben írták alá, és annak egyes rendelkezéseit a megállapodás 330. cikkének megfelelően az Európai Unió és Peru között 2013. március 1., illetve az Európai Unió és Kolumbia között 2013. augusztus 1. óta alkalmazzák. A kereskedelmi megállapodás 329. cikke lehetőséget biztosít arra, hogy az ANDEAN Közösség további tagországai csatlakozzanak a megállapodáshoz. Az Európai Unió és Ecuador 2014. július 17-én lezárta a csatlakozásra vonatkozó tárgyalásokat. 2015. november 20-án az Európai Parlament Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló állásfoglalást fogadott el (2015/2656(RSP)), amelyben sürgette az ecuadori kormányt, hogy a Kolumbia és Peru által benyújtott cselekvési terveket alapul véve hozzon hasonló intézkedéseket.

Az állásfoglalást követően az előadó 2016 márciusában látogatást tett Ecuadorban. A fentiekre tekintettel az egyetértés megadása a Parlament részéről indokolt, azonban fontos megjegyezni, hogy a meglévő megállapodások ellenőrzése és értékelése a közös kereskedelempolitika kulcsfontosságú prioritása. Ezért a Bizottság köteles tájékoztatni a Parlamentet e megállapodás végrehajtásával, ellenőrzésével kapcsolatban. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam az előterjesztést.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J’ai soutenu l’accord d’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial entre l’UE, la Colombie et le Pérou. Cet accord est crucial pour l’économie de l’Équateur, pays qui a été fortement touché par la chute des prix du pétrole et des exportations, et par les coûts élevés liés à la reconstruction après le tremblement de terre de cette année. Il peut ouvrir la voie à des politiques sociales et environnementales progressistes. L’UE a également beaucoup à y gagner puisque dès l’entrée en vigueur de l’accord, l’Équateur supprimera les droits de douanes sur 60 % de ses importations depuis l’Union européenne. L’Équateur profitera également d’un accès optimisé à l’UE pour ses principales exportations, telles que le poisson, les fleurs coupées, le café, le cacao, les fruits et les noix. Certains produits bénéficieront également d’un taux préférentiel, mais un mécanisme de stabilisation, mis en place au travers d’une autre législation, permettra de s’assurer que les intérêts des producteurs européens seront protégés.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Trois ans après la ratification de l’accord commercial entre l’UE, la Colombie et le Pérou, l’Équateur se joint à la liste des signataires. L’économie équatorienne, touchée par la chute des exportations et par le violent tremblement de terre survenu cet été, va pouvoir tirer pleinement partie des préférences offertes par l’accord pour engager son redressement. Quant à l’UE, elle a beaucoup à gagner d’un resserrement de ses liens économiques avec les pays d’Amérique centrale et les pays andins.

Les dispositions de cet accord ne doivent cependant pas menacer les secteurs fragiles de l’économie européenne. La filière de la banane est, à cet égard, particulièrement sensible; elle risque de souffrir de la concurrence équatorienne, première production exportatrice mondiale.

C’est pourquoi, avant de donner notre assentiment à l’inclusion de l’Équateur au sein de ce partenariat, il nous a paru nécessaire de renforcer les mécanismes de protection de la production européenne. L’accord obtenu la veille de la ratification entre la Commission, le Parlement et le Conseil sur les clauses de sauvegarde permettra, d’une part, de mieux prévoir l’évolution des importations vers l’Union et, d’autre part, de réagir plus efficacement contre une augmentation des arrivages de bananes depuis ces pays, qui seraient de nature à déstabiliser le marché européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte.

Il s’agit de l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial entre l’UE, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, datant de 2012.

Ce texte implique, notamment, la suppression de 90 % des droits de douane de la filière agricole d’ici 17 ans, la libéralisation du marché des services et l’imposition de normes environnementales et en matière de travail.

Ce texte favorisera notamment la pêche équatorienne et la production de bananes, ce qui sera extrêmement préjudiciable aux producteurs français d’outre-mer.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Επιχειρείται, για άλλη μία φορά, η επέμβαση της ΕΕ στα εσωτερικά τρίτης χώρας με αντάλλαγμα/υπόσχεση τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted against giving consent to the accession of Ecuador to the EU-Colombia/Peru Trade Agreement because the accession agreement is not strong enough. It is important to my constituents that agreements with countries around the world are based on shared standards and firm commitments for improvement.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O Equador atravessa atualmente uma situação difícil devido à forte queda dos preços do petróleo de mais de 60 %.

Em 2015, as exportações totais do Equador registaram uma redução de 29 %, devido essencialmente a um declínio das exportações de petróleo de 50 %, enquanto as exportações de produtos não petrolíferos também registaram uma diminuição de 6,1 %, o que não deixa receitas suficientes para cobrir as necessidades financeiras do Governo.

Em 16 de abril, o país foi atingido por um terremoto de 7,8 de magnitude, de que resultaram pelo menos 673 mortos e 27 732 feridos. Segundo o Governo equatoriano, os custos da reconstrução deverão ascender a 3000 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 3,0 % do PIB.

Concordo com a adesão do Equador ao Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, porque irá ajudar o Peru a reerguer-se num momento particularmente difícil.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Contre: défavorable aux producteurs des régions d’Outre-Mer pour qui la banane est une source importante de revenu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório de recomendação propõe estender ao Equador o Acordo Comercial entre a UE e a Colômbia e o Peru.

O objetivo inicial foi o estabelecimento de um acordo com os países da Comunidade Andina. Nessa fase, as negociações acabaram por se restringir à Colômbia e ao Peru, já que o Equador e a Bolívia lhe resistiram e acabaram por abandonar, denunciando as intenções da UE de celebrar um acordo de livre comércio, a que contrapõem uma visão de comércio para o desenvolvimento.

Sob uma enorme e crescente pressão e ingerência na região, este acordo de livre comércio, contrário às políticas económicas e sociais que o governo equatoriano tem levado a cabo, serve de arma de chantagem que visa nomeadamente desestabilizar os países fundadores do Mercosul.

Os “acordos de livre comércio”, de pendor neocolonial, visam a privatização e exploração dos recursos naturais, a desregulamentação do mundo do trabalho e o condicionamento das políticas económicas e sociais daqueles países.

Com este acordo, ganharão os grandes grupos económicos europeus da indústria e dos serviços. Os sectores exportadores de maquinaria, automóveis (e outros equipamentos de transporte) e produtos químicos. Com os grupos dos serviços – telecomunicações, construção, distribuição e serviços financeiros – à espreita da oportunidade de colonização de mais este mercado.

Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole alla seguente proposta in quanto ritengo necessario favorire la rapida adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra.

Condivido il fine dell'accordo che consentirebbe all'Ecuador di mantenere un accesso preferenziale al mercato dell'Unione europea e permetterebbe alle due parti di elaborare relazioni bilaterali ancora più strette dando ulteriore impulso all'integrazione politica ed economica nella regione andina e rafforzando il dialogo politico basato sul rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia a Ekvádor uzatvorili vzájomné rokovania o pristúpení k dohode v júli 2014. Avšak kvôli problémom, ktoré boli spojené s obchodom medzi Ekvádorom a Kolumbiou a Peru, bol protokol o pristúpení odobrený zo strany obchodnej komisie až dňa 8. 2. 2016. To znamená, že musí prísť k značnému urýchleniu schvaľovacej procedúry, aby mohol Ekvádor začať benefitovať z dohody o obchode už od 1. 1. 2017. Tento návrh zakladá všetky potrebné modifikácie, ktoré sú s pristúpením Ekvádoru spojené.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario, allargare all'Ecuador l'accordo potrebbe incrementare l'export verso l'Europa di prodotti agricoli e del tessile che potrebbero penalizzare il nostro sistema produttivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Επιχειρείται, για άλλη μία φορά, η επέμβαση της ΕΕ στα εσωτερικά τρίτης χώρας με αντάλλαγμα/υπόσχεση τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας, γι’ αυτό και καταψηφίζω τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού).

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I support the accession of Ecuador to the Trade Agreement with Colombia and Peru, as it will open up markets and increase the stability and predictability of the trading environment.

The accession of Ecuador to the Trade Agreement with Colombia and Peru is another decisive step forward in the alliance with important, like-minded and fast-growing countries and regions.

The Agreement will provide improved access to the Ecuadorian market for many key EU exports, for example in the automotive sector or for alcoholic beverages. However, the Agreement will not only secure access to markets; more importantly, it will also create a stable and predictable environment that will help boost and diversify trade and investment on both sides.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodást 2012. június 26-án Brüsszelben írták alá, és annak egyes rendelkezéseit a megállapodás 330. cikkének megfelelően az Európai Unió és Peru között 2013. március 1., illetve az Európai Unió és Kolumbia között 2013. augusztus 1. óta alkalmazzák. A kereskedelmi megállapodás 329. cikke lehetőséget biztosít arra, hogy az ANDEAN Közösség további tagországai csatlakozzanak a megállapodáshoz. Az Európai Unió és Ecuador 2014. július 17-én lezárta a csatlakozásra vonatkozó tárgyalásokat. 2015. november 20-án az Európai Parlament Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló állásfoglalást fogadott el (2015/2656(RSP)), amelyben sürgette az ecuadori kormányt, hogy a Kolumbia és Peru által benyújtott cselekvési terveket alapul véve hozzon hasonló intézkedéseket.

Az állásfoglalást követően az előadó 2016 márciusában látogatást tett Ecuadorban. A fentiekre tekintettel az egyetértés megadása a Parlament részéről indokolt, azonban fontos megjegyezni, hogy a meglévő megállapodások ellenőrzése és értékelése a közös kereskedelempolitika kulcsfontosságú prioritása. Ezért a Bizottság köteles tájékoztatni a Parlamentet e megállapodás végrehajtásával, ellenőrzésével kapcsolatban. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam az előterjesztést.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte e la Colombia e il Perù dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, perché si tratta di un atto giuridico necessario per permettere al paese sudamericano di beneficiare di importanti vantaggi commerciali, come una progressiva apertura dei mercati di beni, servizi, appalti pubblici, l'abolizione della maggior parte delle tariffe, un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile con disposizioni ambiziose in materia di protezione del lavoro e dell'ambiente.

Si tratta di un sostegno doveroso a un paese che soffre una crisi importante e che ha recentemente vissuto anche un terribile terremoto, che ha mietuto più di 600 vittime.

Sono convinta che questo accordo consentirà alle due parti di elaborare relazioni ancora più strette, agevolando lo sviluppo sociale ed economico del paese, ma anche il dialogo politico tra l'Ue e l'Ecuador su importanti questioni, prima fra tutte la tutela delle libertà individuali e sociali.

Sono quindi orgogliosa dell'importante contributo dato dal Parlamento, con la sua visita ufficiale in Ecuador, all'accelerazione dei negoziati tra le parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Das Übereinkommen bietet die Möglichkeit, den politischen Dialog zwischen der EU und Ecuador auf der Grundlage der Wahrung der demokratischen Grundsätze und der Achtung der Grundrechte zu intensivieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this recommendation as it was a simple technical update to reflect the fact that Ecuador is now party to certain parts of this agreement. I did not feel a strong need to vote against this tidying-up exercise.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ President, I voted in favour of this report. The Protocol establishes the necessary modifications to the Trade Agreement between the EU and Colombia and Peru to take account of the accession of Ecuador. The Trade Agreement establishes the conditions for EU economic operators to take full advantage of the opportunities and the emerging complementarities between our respective economies.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Un accord commercial a été signé entre l’UE, la Colombie et le Pérou en 2012. Le Conseil propose au Parlement européen d’y intégrer l’Équateur. Les produits de la pêche et de l’agriculture seraient ainsi exportés vers l’Union avec des droits de douane très affaiblis.

Dépendant des exportations de pétrole, dont le cours a fortement chuté, et victime d’un grave séisme ayant entraîné des milliers de victimes, l’Équateur est dans une situation économique délicate. Le séisme devrait entraîner des coûts de reconstruction d’environ 3 % du PIB. Certes, cette reconstruction offre des possibilités aux géants européens du BTP. Rappelons toutefois que le pays n’est plus souverain sur sa monnaie, puisque le dollar américain y a cours légal. À cause de l’extraterritorialité du dollar, les marchés conquis seront donc soumis aux lois américaines, régulièrement instrumentalisées pour affaiblir nos leaders industriels.

L’extension de l’accord commercial à l’Équateur fera en outre peser une menace sur nos DOM, dont les exportations de bananes vers l’UE seront fortement concurrencées. Par ailleurs, cet accord risque de placer les acteurs économiques locaux dans une situation très délicate (concurrence d’acteurs européens plus compétitifs), alors même que le pays doit se reconstruire après cette catastrophe naturelle. J’ai donc voté contre cette proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Es innegable que la bajada del precio del petróleo y el encarecimiento del dólar hace que la coyuntura económica y política en Ecuador sea complicada. En este contexto, la pérdida de las preferencias arancelarias amenaza la economía de Ecuador a corto plazo y también la victoria electoral del proyecto emancipador en febrero. Sin embargo, aunque entiendo el interés a corto plazo del Gobierno ecuatoriano por obtener el balón de oxígeno que supone el no incremento de los aranceles a sus exportaciones, el Acuerdo contiene elementos perniciosos a largo plazo pues podría sentar las bases para una relación comercial desigual. Además, con este acuerdo, la Unión está fomentando, una vez más, un sistema en el que se sientan las bases para un comercio en beneficio de los de siempre, que no voy a defender en ningún caso. Por ello me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Today I voted in favour of the conclusion of the Protocol. This proposal establishes the necessary modifications to the Trade Agreement to take account of the accession of Ecuador.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ He apoyado la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú, con el que la Unión dará continuidad a las preferencias arancelarias que hasta ahora le ha concedido y que, por elevarse a país de renta media, hubiera perdido en enero lastrando las exportaciones de las que viven muchas personas en este país.

Los socialistas celebramos que este Acuerdo incluya compromisos ambiciosos, inéditos entre la Unión y Ecuador, en materia desarrollo sostenible, derechos humanos, laborales y medioambientales, lo que deberá servir para favorecer un comercio bilateral más justo. En este sentido, Ecuador ha ido acometiendo ya algunas buenas reformas, que bajo el Acuerdo deberán continuar. También hemos trabajado muy intensamente con Ecuador, para asegurar que su capacidad exportadora en el sector del banano no perjudique a regiones europeas que, como las Islas Canarias, dependen enormemente de este cultivo.

Un Acuerdo que, sin duda, ayudará a intensificar y mejorar la relación entre Europa y América Latina, tal y como defendemos los socialistas españoles. Seguiremos muy de cerca el cumplimiento de los compromisos y apoyaremos a Ecuador en sus reformas, con todos los Instrumentos de los que dispone la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Καταψηφίσαμε την προσχώρηση του Ισημερινού στη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού όπως κάναμε και με την αρχική συμφωνία. Τέτοιες συμφωνίες εμπορίου δεν είναι προς όφελος των πολιτών, και αυτό μας το έχει επιδείξει και η εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας στην Κολομβία και στο Περού.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I welcome the accession of Ecuador to the Trade Agreement between the EU and Peru and Columbia and encourage the quick and complete entry into force and implementation of this agreement. This agreement, therefore, will allow Ecuador the opportunity to continue stimulating policies on economic and social sustainable development.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodást 2012. június 26-án Brüsszelben írták alá, és annak egyes rendelkezéseit a megállapodás 330. cikkének megfelelően az Európai Unió és Peru között 2013. március 1., illetve az Európai Unió és Kolumbia között 2013. augusztus 1. óta alkalmazzák. A kereskedelmi megállapodás 329. cikke lehetőséget biztosít arra, hogy az ANDEAN Közösség további tagországai csatlakozzanak a megállapodáshoz. Az Európai Unió és Ecuador 2014. július 17-én lezárta a csatlakozásra vonatkozó tárgyalásokat. 2015. november 20-án az Európai Parlament Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló állásfoglalást fogadott el (2015/2656(RSP)), amelyben sürgette az ecuadori kormányt, hogy a Kolumbia és Peru által benyújtott cselekvési terveket alapul véve hozzon hasonló intézkedéseket.

Az állásfoglalást követően az előadó 2016 márciusában látogatást tett Ecuadorban. A fentiekre tekintettel az egyetértés megadása a Parlament részéről indokolt, azonban fontos megjegyezni, hogy a meglévő megállapodások ellenőrzése és értékelése a közös kereskedelempolitika kulcsfontosságú prioritása. Ezért a Bizottság köteles tájékoztatni a Parlamentet e megállapodás végrehajtásával, ellenőrzésével kapcsolatban. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam az előterjesztést.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Am votat în favoarea încheierii protocolului care stabilește modificările necesare ale Acordului comercial al UE cu Columbia și Peru pentru a ține seama de aderarea Ecuadorului.

UE și Ecuador au încheiat negocierile de aderare la 17 iulie 2014, dar, din cauza problemelor legate de comerț între Ecuador și Columbia/Peru, protocolul de aderare a fost aprobat numai de Consiliul pentru politică comercială la 8 februarie 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Protokola o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora jer se time daje suglasnost za pristupanje Ekvadora sporazumu.

Ekvador se nalazi u teškoj regionalnoj i međunarodnoj te ekonomskoj situaciji radi smanjenog izvoza, pada cijena nafte te potresa koji je pogodio ovu zemlju.

Smatram da će se Sporazumom omogućiti nastavak poticajnih politika za ekonomski i socijalno održivi razvoj. Svakako, time se ostvaruje obostrana korist te stoga podržavam ovu Preporuku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Je m’oppose à ce projet d’adhésion d’un des premiers exportateurs mondiaux de bananes qui portera préjudice aux producteurs de nos régions d’Outre-mer pour qui son commerce représente une source importante de revenu.

J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), por escrito. – He apoyado la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú, con el que la Unión dará continuidad a las preferencias arancelarias que hasta ahora le ha concedido y que, por elevarse a país de renta media, hubiera perdido en enero lastrando las exportaciones de las que viven muchas personas en este país.

Los socialistas celebramos que este Acuerdo incluya compromisos ambiciosos, inéditos entre la Unión y Ecuador, en materia desarrollo sostenible, derechos humanos, laborales y medioambientales, lo que deberá servir para favorecer un comercio bilateral más justo. En este sentido, Ecuador ha ido acometiendo ya algunas buenas reformas, que bajo el Acuerdo deberán continuar. También hemos trabajado muy intensamente con Ecuador, para asegurar que su capacidad exportadora en el sector del banano no perjudique a regiones europeas que, como las Islas Canarias, dependen enormemente de este cultivo.

Un Acuerdo que, sin duda, ayudará a intensificar y mejorar la relación entre Europa y América Latina, tal y como defendemos los socialistas españoles. Seguiremos muy de cerca el cumplimiento de los compromisos y apoyaremos a Ecuador en sus reformas, con todos los Instrumentos de los que dispone la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Podpořil jsem toto doporučení týkající se přistoupení Ekvádoru k dohodě mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru, protože jsem nakloněn prohlubování vztahů EU s dotyčnými zeměmi. Ekvádor se nachází v komplikovaných regionálních a mezinárodních poměrech a já jsem toho názoru, že bližší spolupráce podnítí jeho udržitelný hospodářský a sociální rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Helmut Scholz relatif à l’accord commercial intégrant l’Équateur à l’accord commercial UE-Colombie et Pérou. L’accord met en place les conditions adéquates pour profiter à l’ensemble des signataires. Il prévoit la levée de plusieurs barrières tarifaires ouvrant de nouveaux débouchés pour les entreprises européennes, notamment via une rationalisation de normes en matière de propriété intellectuelle, de règles phytosanitaires et de concurrence. Je me réjouis par ailleurs qu’un accord ait été obtenu en amont sur la mise en œuvre de la clause de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation pour les bananes, afin de ne pas mettre en danger la production dans les Antilles françaises qui est à l’origine de nombreux emplois.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe dem vorliegenden Bericht zugestimmt. Das Handelsübereinkommen zwischen der EU sowie Kolumbien und Peru wurde 2012 unterzeichnet und wird mit beiden Staaten seit August bzw. März 2013 angewandt. Ecuador ist nunmehr bestrebt, diesem Abkommen ebenso beizutreten. Dies ist umso wichtiger, nachdem die anhaltende Preisschwäche bei Erdöl, welches über 60% der Exporte des Landes ausmacht, den Wirtschafts- und Staatseinnahmen zusetzt. Hinzu kommt, dass Ecuador im Dezember 2016 seinen APS+-Standard verlieren und daher in den Möglichkeiten zum Handel mit der EU deutlich eingeschränkt sein wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ President, I voted in favour of the conclusion of the Protocol. This proposal implements the necessary modifications to the Trade Agreement to take account of the accession of Ecuador.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against this trade agreement in the spirit of my consistent opposition to unfair trade deals. It is not going to contribute to the creation to the new jobs and overall prosperity of Ecuador.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Számos az európai üzletekben fellelhető meleg égövi gyümölcs, fűszer és termény származik Közép-Amerika országaiból, ezért a gazdasági kapcsolatok jelentősége nem lebecsülendő. A korábban Kolumbiával és Peruval megkötött kereskedelmi egyezmény alapján egyértelműen támogatandó annak kiterjesztése Ecuador vonatkozásában is. Itt is tetten érhető Európa kiegyensúlyozó hatása, ami kétségtelen pozitívum minden távoli régió esetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. I supported the accession of Ecuador to the EU-Colombia and Peru Trade Agreement. In fact, the accession of Ecuador to the agreement is crucial for the EU and Ecuador, because it will allow both parties to develop even closer bilateral relations and will be an impetus for further economic and political integration in the Andean region. It is important to note that the agreement contains a Trade and Sustainable Development Charter, which includes ambitious provisions on labour and environmental protection and aims to ensure predictable and stable environmental conditions for investors on both sides.

Last but not least, the accession of Ecuador to the EU-Colombia and Peru Trade Agreement will provide an opportunity to enhance the EU’s political dialogue with the country in regards to respect for democratic principles and fundamental rights. In a long-term perspective, the enhanced political dialogue should be used by the EU to urge Ecuador to tackle sensitive issues such as freedom of expression, labour rights and protection of indigenous people.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – La relazione sull'accordo commerciale tra l'UE e la Colombia e il Perù esprime il parere favorevole del Parlamento europeo all'ingresso dell'Ecuador.

Questo passo rappresenta una svolta importante per l'economia dell'Ecuador, la quale vedrà i suoi prodotti immessi sul mercato europeo, insieme ai prodotti provenienti dalla Colombia e dal Perù. Esso mira altresì, ad una progressiva apertura dei mercati di beni, di servizi, appalti pubblici, investimenti, e soprattutto l'abolizione della maggior parte delle tariffe.

Nell'accordo sono previsti anche il commercio e lo sviluppo sostenibile, i quali comprendono assetti ambiziosi in materia di protezione del lavoro e dell'ambiente. Lo stesso consentirà alle due parti di poter elaborare relazioni bilaterali più strette dando un impulso all'integrazione politica ed economica nella regione, e sarà offerta la possibilità di rafforzare il dialogo politico tra UE ed Ecuador.

Alla luce dei vantaggi economici, politici e sociali che derivano dalla adesione dell'Ecuador all'accordo del libero scambio, voto a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport sur l’accord commercial UE-Colombie et Pérou relatif à l'adhésion de l'Équateur. Ce rapport demande de dire oui à l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial entre l’UE et la Colombie et le Pérou datant de 2012. Les droits de douane seront supprimés, les marchés des services libéralisés, les IGP protégés, les marchés publics ouverts, avec des normes environnementales et en matière de travail imposées. La pêche équatorienne n’aura plus de droits de douane. L’Équateur, selon l’UE, « bénéficiera de nouveaux accès considérables aux marchés de l’Union Européenne pour la banane ». 90% des droits de douane de la filière agricole seront supprimés en 17 ans. Cela sera très défavorable aux producteurs des régions d’Outre-Mer, pour qui la banane est une source importante de revenus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport défend l'adhésion de l'Équateur à l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou, datant de 2012. Cet accord risque de pénaliser fortement la production de bananes, primordiales dans nos régions d'Outre-mer. En effet, grâce à cette adhésion, l'Équateur bénéficiera de nouveaux accès considérables aux marchés de l'Union européenne pour ce fruit. Je souhaite protéger notre production de fruits face à la concurrence de pays étrangers, et ai donc voté contre cette adhésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ La entrada de Ecuador en este acuerdo de libre comercio es la prueba de cómo Europa utiliza los tratados comerciales para forzar a los países en desarrollo a integrarse de manera periférica en el comercio mundial. Al firmar un acuerdo de comercio con Colombia y Perú, acuerdo que ha tenido efectos muy negativos en términos de derechos laborales, acaparamiento de tierras y desmantelamiento productivo de estos países, se desviaron las exportaciones desde Ecuador, que de esta forma se vio empujado a firmar este acuerdo para evitar una crisis de balanza de pagos. Sin embargo, los efectos de este acuerdo serán muy negativos en el largo plazo también para Ecuador y por ello he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ En virtud del presente texto, el Parlamento aprueba la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú, celebrado en 2012.

En el momento actual, Ecuador se halla en una situación difícil, derivada de la fuerte caída de los precios del petróleo, la apreciación del dólar estadounidense, la depreciación de otras monedas y el trágico seísmo de magnitud 7,8 acontecido en abril de este mismo año. Es por ello que la adhesión a este Acuerdo Comercial podría ser muy beneficiosa para una más rápida recuperación del país.

A lo largo del proceso de las negociaciones de adhesión ha quedado patente la voluntad de la inclusión de Ecuador. Así, en noviembre de 2015, el Parlamento aprobó una Resolución en la que se congratulaba por el establecimiento de las negociaciones con Ecuador y animaba a una rápida entrada en vigor de la adhesión.

Doy mi voto favorable porque considero que el Acuerdo permitirá a Ecuador continuar en la línea que está siguiendo de políticas de estímulo en materia de desarrollo económico y social sostenible.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. – Hlasoval jsem pro. Tato dohoda znamená souhlas s přistoupením Ekvádoru k dohodě o uvolnění obchodu mezi EU a jihoamerickými státy. Podporuji to, aby EU a Ekvádor mohly bez cel obchodovat se zbožím a službami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica te Kolumbije i Perua potpisan je u Bruxellesu 2012., a iste godine je Europski parlament usvojio zakonodavnu rezoluciju u kojoj je dao suglasnost za sklapanje Sporazuma. Člankom 329. Sporazuma o trgovini predviđa se mogućnost pristupanja drugih država članica Andske zajednice Sporazumu, a EU i Ekvador zaključili su 2014. pregovore o takvom pristupanju.

Krajem ove godine Ekvador bi trebao izgubiti svoj status OSP+ (opći sustav povlastica), što bi moglo imati negativne posljedice za njegovo gospodarstvo.

Pristupanje Ekvadora Sporazumu o trgovini s Kolumbijom i Peruom, njegova progresivna i fleksibilna provedba biti će korak naprijed prema sklapanju saveza s važnim državama koje bilježe brzi rast u regiji. Stoga sam podržala ovu preporuku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. – The Committee on International Trade adopted the on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol of Accession to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, to take account of the accession of Ecuador. The European Parliament give its consent to the conclusion of the Protocol and I support this position.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ EP týmto uznesením udeľuje súhlas s pristúpením Ekvádoru k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej. Ekvádor má výrazné hospodárske problémy súvisiace s prepadom cien ropy, pričom je postihnutý aj dôsledkami zemetrasenia z tohto roku. Táto dohoda pomôže ekvádorskej ekonomike, súčasne však musí Komisia dôsledne monitorovať vykonávanie tejto dohody a včas Parlament informovať o zisteniach a opatreniach, ktoré majú vplyv na dohodu a vzájomný obchod.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού, διότι είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ This free trade agreement will not only boost trade between the EU and Ecuador, but will also contribute to improving labour rights and environmental standards in the country through the provisions of the trade and sustainable development chapter. I therefore voted in favour of this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport.

Ce rapport vise à donner l’approbation du Parlement européen concernant l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial de 2012 entre l’Union européenne et deux pays d’Amérique latine, à savoir la Colombie et le Pérou.

Grâce à cette adhésion, l’Équateur bénéficiera de nouveaux accès considérables aux marchés de l’Union européenne dans le secteur de la banane. Ainsi, nous le considérons défavorable aux producteurs des régions d’Outre-Mer pour qui la banane est une source importante de revenus.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on EU-Colombia and Peru Trade Agreement (accession of Ecuador). Such agreement is crucial in strengthening the EU’s relations with strategic South American partners such as Colombia, Peru and Ecuador. At the same time, the agreement proves beneficial to all people and countries involved, as it opens up to a progressive market of goods, services, government investment and abolition of most tariffs. Most importantly, the agreement will further allow economic and political integration in the Andean region, as well as enhancing cooperation in terms of democratic principles and fundamental rights. Hence, the report is worth supporting, as all the actors involved will benefit from the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ Contrairement aux divers « Accords de partenariat » UE-Afrique auxquels je me suis systématiquement opposé, le Protocole d’adhésion de l’Équateur à l’Accord Colombie-Pérou est un accord pro-développement. Résolument asymétrique - à une échéance de 17 ans, le marché équatorien sera ouvert à 60%, contre 95% pour le marché européen - il prend bien en compte les besoins de l’Équateur. Ainsi, il devrait permettre d’accompagner les efforts sociaux du gouvernement Correa, et se traduire par une hausse de PIB de 0.5%, côté équatorien.

Dans le même temps, l’accord permettra aux industries et producteurs européens de s’implanter sur le marché équatorien: l’accès aux marchés publics est élargi, les droits de douane nettement diminués dans le secteur automobile, une centaine d’appellations d’origine contrôlée européennes sont reconnues. Cependant, en opérant un démantèlement tarifaire élevé (le prix d’entrée sur le marché européen pour les bananes équatoriennes sera fixé à 75 euros/tonne), l’accord pourrait faire peser un risque sur le secteur de la banane antillaise, dont la bonne santé est décisive pour la prospérité de ces territoires. S’il est vrai que le mécanisme de stabilisation spécifiquement dédié aux bananes sera prochainement renforcé, il est permis de douter de son applicabilité. Je me suis donc abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. ‒ Τάσσομαι υπέρ του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού, γιατί πιστεύω ότι η προσχώρηση του Ισημερινού στη Συμφωνία Εμπορίου με την Κολομβία και το Περού και η προοδευτική και ευέλικτη εφαρμογή της από την Επιτροπή βάσει μίας προενταξιακής προσέγγισης, λαμβανομένων υπόψη των περιοδικών αξιολογήσεων μετά από διαβούλευση με την κυβέρνηση του Ισημερινού και την κοινωνία των πολιτών από τις δύο πλευρές, θα συνιστούσε βήμα προόδου στη συμμαχία με σημαντικές και ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες που ενστερνίζονται τις ίδιες ιδέες σε μια περιφέρεια που στρέφεται όλο και περισσότερο προς την Ασία και τον Ειρηνικό.

Παραδοσιακά, οι αλιείς δεν αλιεύουν σε συγκεκριμένα ύδατα: αλιεύουν συγκεκριμένα αποθέματα ή είδη και αλιεύουν σε ύδατα στα οποία απαντούν τα εν λόγω αποθέματα ή είδη και επίσης ακολουθούν μεταναστευτικά είδη. Η παράδοση αυτή προϋπήρχε της δημιουργίας των κρατών και της αναγνώρισης χωρικών υδάτων και -των κατά πολύ μεταγενέστερων- αποκλειστικών οικονομικών ζωνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Das Handelsübereinkommen zwischen der EU sowie Kolumbien und Peru wurde 2012 unterzeichnet und wird mit beiden Staaten seit August bzw. März 2013 angewandt. Ecuador ist nunmehr bestrebt, diesem Abkommen beizutreten. Dies ist umso wichtiger, nachdem die anhaltende Preisschwäche bei Erdöl, welches gut 60% der Exporte des Landes darstellt sowie die Aufwertung des US-Dollars, über den die Geschäfte mit den Hauptexportpartnern abgewickelt werden, Wirtschaft und Staatseinnahmen zusetzen.

Hinzu kommt, dass Ecuador im Dezember 2016 seinen APS+-Standard verlieren und daher in seinen Möglichkeiten zum Handel mit der EU deutlich eingeschränkt werden wird.

Das Land exportiert gerade einmal Güter im Wert von etwa 12 Mrd. US-Dollar, davon mehr als die Hälfte in die USA, weitere Haupthandelspartner sind südamerikanische Länder. Nachdem die wirtschaftlichen Konsequenzen für die EU vernachlässigbar sind und von dem Abkommen eigentlich ein symbolischer Wert ausgeht, habe ich diesen Bericht mitgetragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which creates stronger trade links with the Andean countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Voilà plusieurs années que j’explique les dangers de ces accords de libre-échange avec l’Amérique latine. Déjà lors de l’accord avec la Colombie et le Pérou, premier pas pour briser l’alliance andine. Je m’étais opposé lors de la conclusion des négociations avec l’Équateur, dont j'estime qu'ils ont été obtenus à grand renfort de pressions et de chantage de Bruxelles et ses lobbies sur le gouvernement de Rafael Correa. Cet accord récite tous les mantras libéraux : « libéraliser les marchés des services », « démantèlement de plusieurs barrières non tarifaires importantes » (les normes sociales et environnementales), « libérera du paiement de droits de douane totalement les exportateurs européens de produits industriels et de produits de la pêche destinés à l’Équateur ». On voit bien l’intérêt pour les multinationales européennes, le secteur minier et de l'agrobusiness. En revanche, les petits agriculteurs équatoriens sont directement menacés. Mais aussi nos petits producteurs de bananes face au géant Chiquita qui pratique le dumping environnemental et accaparement des terres. Bref, c’est des années de promotion de la coopération et tout le modèle social équatorien du Buen Vivir qui sont mis en cause. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Cet accord tend à accepter l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial, datant de 2012, liant l’UE, la Colombie et le Pérou. Il prévoit des droits de douanes supprimés, la libéralisation des marchés de services, l’ouverture des marchés publics. De plus, la pêche équatorienne ne sera plus soumise à des droits de douane et l’Équateur pourra profiter d’un important accès aux marchés de l’Union européenne pour la banane, ceci impactant très lourdement les régions françaises d’outre-mer.

Je me suis donc opposée à cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport établissant les modifications nécessaires à apporter à l’accord commercial UE/Colombie et Pérou afin de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur. Cet accord qui entrera en vigueur au 1er janvier 2017 est essentiel pour l’Équateur. Il stimulera les échanges et les investissements entre les deux parties, contribuant de la sorte à la croissance économique et à la création d’emplois. Il permettra à l’Équateur de s’insérer dans l’économie régionale et mondiale. Cet accord asymétrique, conçu pour contribuer au développement de l’Équateur prévoit, comme dans les APE, une libéralisation progressive des droits de douane sur une période de 17 ans. L’Équateur bénéficiera d’un meilleur accès au marché européen en ce qui concerne les produits de la pêche, les fleurs coupées, le café, le cacao, les fruits et les fruits à coque. Les bananes se verront reconnaître un taux préférentiel qui sera assorti d’un mécanisme de stabilisation comme c’est le cas avec les autres pays parties à l’accord. Avec cet accord, l’Équateur pourra tirer un meilleur parti des opportunités qu’offre le commerce international.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ The EU and Ecuador concluded the negotiations for the accession on 17 July 2014, but due to trade-related problems between Ecuador and Colombia/Peru, the Protocol of Accession was only approved by the Trade Policy Council on 8 February 2016. This means that the adoption procedure had to be accelerated, so that Ecuador could start benefiting from the FTA as of 1 January 2017, after its temporary trade preferences granted by the EU expire. Therefore, I have voted in favour of this proposal to establish the necessary modifications to the Trade Agreement to take account of the accession of Ecuador, which is essential.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között 2012. december 11-én létrejött kereskedelmi megállapodás 329. cikke lehetőséget biztosít arra, hogy az Andok Közösség további tagországai csatlakozzanak a megállapodáshoz.

Az Európai Unió és Ecuador 2014. július 17-én lezárta a csatlakozásra vonatkozó tárgyalásokat. A Tanács határozattervezetet dolgozott ki az Ecuador csatlakozását figyelembe vevő jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötésére vonatkozóan, a határozat elfogadásához azonban meg kell szereznie a Parlament egyetértését.

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament értsen egyet a jegyzőkönyv megkötésével. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport demande de dire oui à l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial entre l’UE et la Colombie et le Pérou datant de 2012. Les droits de douane élevés sont supprimés, les marchés des services libéralisés, les IGP protégés, les marchés publics ouverts, avec des normes environnementales et en matière de travail imposées. La pêche équatorienne n’aura plus de droits de douane. L’Équateur, selon l’UE, « bénéficiera de nouveaux accès considérables aux marchés de l’Union Européenne pour la banane ». 90% des droits de douane de la filière agricole selon supprimés en 17 ans. Cela sera très défavorable aux producteurs des régions d’Outre-Mer pour qui la banane est une source importante de revenus. Vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport demande de dire oui à l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial entre l’UE et la Colombie et le Pérou datant de 2012. L’Équateur étant devenu un pays à revenu intermédiaire, il ne peut plus faire partie de l’accord SPG+. Les droits de douane élevés sont supprimés, les marchés des services libéralisés, les IGP protégées, les marchés publics ouverts, avec des normes environnementales et en matière de travail imposées. La pêche équatorienne n’aura plus de droits de douane. L’Équateur, selon l’UE, «bénéficiera de nouveaux accès considérables aux marchés de l’Union européenne pour la banane». 90 % des droits de douane de la filière agricole seront supprimés en 17 ans. Cela sera très défavorable aux producteurs des régions d’Outre-Mer pour qui la banane est une source importante de revenu. Je vote donc contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it introduces several amendments to the Commission proposals, in particular with respect to increased transparency, making the triggering of the stabilisation mechanism automatic beyond a certain threshold, and it also called on the Commission and Council in a draft joint declaration annex to the resolution to maintain the stabilisation mechanism beyond 2019 if ‘a serious deterioration in the state of the market or the situation of European producers is found to have occurred or is in danger of occurring’.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui approuve l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial entre l’UE, la Colombie et le Pérou. Les exportateurs de l’UE économiseront ainsi chaque année plus de 100 millions d’euros de droits de douane.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ On 26 June 2012, the Trade Agreement between the EU, on the one side, and Colombia and Peru on the other, was signed. I have voted for this recommendation to take into consideration the accession of Ecuador to the Trade Agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Das vorliegende Abkommen unterstütze ich, da erstens keine nennenswerten Auswirkungen auf die Europäische Union zu befürchten sind und Ecuador nicht seiner wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeit beraubt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Lepingus nähakse ette kaupade, teenuste, hangete ja investeeringute turu järkjärguline avamine, sealhulgas enamiku tariifide tühistamine. See annab Ecuadorile võimaluse säilitada eelisjuurdepääs ELi turule olukorras, kus Maailmapanga poolt kõrgema sissetulekuga riigiks klassifitseerimise tõttu muutub Ecuador abikõlbmatuks. Samas on majanduslik olukord riigis piisavalt keeruline.

Lisaks on lepingus kaubanduse ja säästva arengu peatükk, mis sisaldab ambitsioonikaid sätteid tööhõive ja keskkonnakaitse valdkonnas ning mille eesmärk on tagada mõlema poole investoritele ja ettevõtjatele prognoositavad ja stabiilsed keskkonnaalased tingimused. Lepinguga antakse mõlemale poolele võimalus luua tihedamad kahepoolsed suhted ning tõuge Andide piirkonna edasiseks majanduslikuks ja poliitiliseks lõimumiseks. Samuti annab see võimaluse tõhustada ELi ja Ecuadori vahelist poliitilist dialoogi, mis põhineb demokraatlike põhimõtete ja põhiõiguste austamisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. ‒ El Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y el Perú se firmó el 26 de junio de 2012. El artículo 329 del Acuerdo comercial prevé una posibilidad de adhesión de otros Países miembros de la Comunidad Andina al Acuerdo. Es por ello que la Unión y Ecuador finalizaron las negociaciones para dicha adhesión el 17 de julio de 2014.

Ecuador atraviesa actualmente una situación económica muy complicada a lo que se suma el terrible terremoto que sufrió recientemente y que a finales de año perderá su estatuto preferencial SPG+. Es urgente que el Acuerdo comercial entre en vigor lo antes posible.

Las relaciones económicas, de colaboración y amistad entre Ecuador y España han sido siempre fructíferas y mi apoyo a esta recomendación se enmarca en mi deseo de que sus efectos se extiendan a la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Η Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουνίου 2012,και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα με το οποίο έδωσε την έγκρισή του στη σύναψη της συμφωνίας αυτής. Στις 20 Νοεμβρίου 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την προσχώρηση του Ισημερινού στη συμφωνία, όπου εξέφραζε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και ενθάρρυνε την ταχεία και πλήρη έναρξη ισχύος και εφαρμογή της συμφωνίας, θεωρώντας ότι αυτό θα επέτρεπε στον Ισημερινό να συνεχίσει τους νέους προσανατολισμούς του όσον αφορά την τόνωση πολιτικών βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας, σε ένα πλαίσιο περίπλοκων περιφερειακών και διεθνών συνθηκών. Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με την προσχώρηση του Ισημερινού στη Συμφωνία Εμπορίου προέτρεπε την κυβέρνηση του Ισημερινού να λάβει υπόψη τα σχέδια δράσης που είχαν υποβάλει η Κολομβία και το Περού και να λάβει ανάλογα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να υποβληθούν πριν από την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσχώρηση του Ισημερινού στην εμπορική συμφωνία. Επομένως υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, η οποία τονίζει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για την εμπορική συμφωνία για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta dei miei colleghi poiché ritengo che l'entrata in vigore dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altro, porterà grande benefici economici.

Infatti, l'Ecuador sta affrontando una difficile situazione dovuta sia dal crollo dei prezzi del petrolio, di oltre il 60% e sia dalla rivalutazione del dollaro e dalla svalutazione della moneta di altri paesi. Inoltre, il popolo ecuadoriano è stato fortemente danneggiato da un terremoto di magnitudo 7,8% che ha provocato 673 vittime e 27 732 feriti. A maggior ragione, come politico ritengo che, alla luce dei fatti sopra citati, l'entrata in vigore di questo accordo commerciale sia molto importante per l'Ecuador.

Pertanto ho espresso voto positivo

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – I voted in favour of this agreement because it provides for a better and more stringent system of information. This system will be based on reliable statistics on the trends of imports of bananas from the three countries to the EU. In particular, when the volume of these imports reaches 80% of the threshold, the Commission must inform the EP and the Council, giving them an analysis of the impact of these imports.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Pristupanje Ekvadora Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, velik je korak naprijed u odnosima EU-a s Ekvadorom koji je postao važan regionalni partner EU-a te s njim dijeli slične stavove.

Sporazum predviđa postupno otvaranje tržišta za robu, usluge, javnu nabavu i ulaganja, uključujući ukidanje većine carina. Njime se stoga Ekvadoru omogućuje da zadrži povlašteni pristup tržištu EU-a, unatoč tome što ne zadovoljava uvjete za sustav OSP+ otkad ga je Svjetska banka uvrstila među zemlje s višim srednjim dohotkom. Osim toga, sporazum sadržava poglavlje o trgovini i održivom razvoju koje obuhvaća ambiciozne odredbe o zaštiti radnika i okoliša te nastoji osigurati predvidljive i stabilne uvjete u okolišu za ulagače i subjekte s obje strane.

Sporazumom će se objema strankama omogućiti razvoj još bližih bilateralnih odnosa te će služiti kao poticaj za daljnju gospodarsku i političku integraciju u andskoj regiji. Također će pružiti priliku za poboljšanje političkog dijaloga EU-a s Ekvadorom na temelju poštovanja demokratskih načela i temeljnih prava.

Podržavam ovaj prijedlog jer pridonosi boljitku odnosa između država članica EU-a i Ekvadora.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica te Kolumbije i Perua predviđa mogućnost pristupanja drugih država članica Andske zajednice te je u studenom 2015. Europski parlament usvojio Rezoluciju o pristupanju Ekvadora Sporazumu u kojoj je pozdravio zaključenje ranijih pregovora i potaknuo njegovo potpuno stupanje na snagu što bi potaknulo reformske politike za ekonomski i socijalno održiv razvoj.

Ekvador je trenutačno u teškoj ekonomskoj situaciji te su prihodi vlade nedovoljni za njene financijske potrebe. Usred pada cijene nafte i rasta vrijednosti američkog dolara, ukupni izvoz Ekvadora smanjio se za 29 % tokom 2015. Uz to je ove godine zemlju pogodio potres jačine 7,8 te se troškovi obnove procjenjuju na oko tri milijarde američkih dolara.

Pristupanje Sporazumu donosi brojne nužne gospodarske i političke prednosti te jamči predanost poštivanju i provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma u području radničkih prava i zaštite okoliša. Pozivam nadležne institucije da pomno nadziru političku situaciju i stanje temeljnih prava u toj zemlji, kao i da redovito izvješćuju Europskom parlamentu o provedbi sporazuma.

Sporazumom će se objema strankama omogućiti razvoj još bližih bilateralnih odnosa te će uz to služiti kao poticaj za daljnju integraciju u andskoj regiji.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. – Este relatório de recomendação propõe estender ao Equador o Acordo Comercial entre a UE e a Colômbia e o Peru.

O objetivo inicial foi o estabelecimento de um acordo com os países da Comunidade Andina. Nessa fase, as negociações acabaram por se restringir à Colômbia e ao Peru, já que o Equador e a Bolívia lhe resistiram e acabaram por abandonar, denunciando as intenções da UE de celebrar um acordo de livre comércio, a que contrapõem uma visão de comércio para o desenvolvimento.

Sob uma enorme e crescente pressão e ingerência na região, este acordo de livre comércio, contrário às políticas económicas e sociais que o governo equatoriano tem levado a cabo, serve de arma de chantagem que visa nomeadamente desestabilizar os países fundadores do Mercosul.

Os “acordos de livre comércio”, de pendor neocolonial, visam a privatização e exploração dos recursos naturais, a desregulamentação do mundo do trabalho e o condicionamento das políticas económicas e sociais daqueles países.

Com este acordo, ganharão os grandes grupos económicos europeus da indústria e dos serviços. Os sectores exportadores de maquinaria, automóveis (e outros equipamentos de transporte) e produtos químicos. Com os grupos dos serviços – telecomunicações, construção, distribuição e serviços financeiros – à espreita da oportunidade de colonização de mais este mercado.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Podpořil jsem dohodu o přístupu Ekvádoru k obchodní dohodě, kterou Evropská unie v roce 2012 uzavřela s dalšími dvěma andskými státy, Kolumbií a Peru. Tuto dohodu považuji za významný krok v prohlubování vztahů mezi EU a Ekvádorem, která usnadní podmínky pro obchod na obou stranách. Tato dohoda odstraní cla na všechny průmyslové výrobky a produkty rybolovu, zvětší přístup zemědělských produktů na trh, zlepší přístup k veřejným zakázkám a službám. Pevně věřím, že Evropa bude profitovat z této dohody, která otevře prostor pro investice. V listopadu roku 2015 Evropský parlament uvítal uzavření jednání s Ekvádorem, podpořil rychlé a úplné vstoupení této dohody v platnost, ale zároveň vyzval Ekvádor, aby zintenzivnil své úsilí o zabezpečení přístupu ke vzdělání, boj proti dětské práci a ke komplexnímu dodržování práv žen. Vzhledem k tomu, že Ekvádor tento rok předložil akční plán „Přehled politik, úspěchů a kroků Ekvádoru k zajištění dobrých životních podmínek“. Jsem rád, že Ekvádor učinil viditelné pokroky v plnění svých závazků ohledně pracovního práva a lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru została podpisana w Brukseli w dniu 26 czerwca 2012 r., a niektóre jej postanowienia są stosowane na podstawie art. 330 tej umowy między Unią Europejską a Peru od dnia 1 marca 2013 r. oraz między Unią Europejską a Kolumbią od dnia 1 sierpnia 2013 r. W art. 329 umowy o handlu przewidziano możliwość przystąpienia do umowy innych państw członkowskich Wspólnoty Andyjskiej. W dniu 17 lipca 2014 r. Unia Europejska i Ekwador zakończyły negocjacje w sprawie przystąpienia do umowy. W dniu 31 grudnia 2016 r. Ekwador utraci status GSP+. Sytuacja, w której Ekwador nie mógłby korzystać ze statusu GSP+ ani z korzyści wynikających z umowy o handlu, zaburzyłaby obrót handlowy i byłaby szkodliwa dla ekwadorskiej gospodarki. Umowa powinna być krokiem naprzód w przymierzu z ważnymi, reprezentującymi podobny światopogląd i szybko rozwijającymi się krajami regionu, który zwraca się coraz bardziej w kierunku Azji i Pacyfiku. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de l'inclusion de l'Équateur à l'accord déjà institué avec la Colombie et le Pérou. Mais ce vote a failli ne pas avoir lieu. En effet, avec mes collègues Tokia Saïfi et Maurice Ponga, nous nous sommes battus jusqu'au dernier moment pour obtenir absolument un accord sur les mécanismes de sauvegarde pour le secteur de la banane. L'Équateur est en effet le premier producteur au monde de bananes et on va leur donner un accès préférentiel au marché européen. En cela, nos producteurs des Antilles notamment ont besoin d'être protégés. Certains voulaient l'accord à tout prix, sans attendre que l'on protège ce qui doit l'être. Ce n'est pas dans mes principes. Comme pour tout accord, dès lors que je suis sûr que tout ce qui doit être protégé l'est, je le ratifie. Il n'y a pas d'exception. Mais pour en arriver là, il a fallu que l'on mobilise le PPE, seul groupe à avoir tant bataillé pour la protection de ce secteur! La voix de la France s'est fait entendre et j'en appelle désormais à la vigilance du secteur de la banane.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, foi assinado em Bruxelas, a 26 de junho de 2012.

Trata-se de um acordo aberto, no sentido em que o artigo 329.º do Acordo Comercial prevê a possibilidade de adesão de outros países membros da Comunidade Andina.

A adesão do Equador ao Acordo Comercial com a Colômbia e o Peru e a sua aplicação de forma progressiva e flexível deverá constituir um progresso significativo na aliança com estes países, em pleno crescimento e com a mesma sensibilidade de mercado.

O presente Protocolo irá permitir o incremento e a melhoria das relações da UE com os países da América do Sul. Na verdade, com a inclusão do Equador no referido acordo comercial, cria-se um ambiente favorável ao estreitamento de laços, não só com o Equador, mas também entre aqueles países andinos.

Por conseguinte, o meu voto é favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs abstained on this, as it was a simple technical update to reflect the fact that Ecuador is now party to certain parts of this agreement. We did not feel a strong need to vote against this tidying up exercise

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Em 20 de novembro de 2015, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a adesão do Equador ao Acordo Comercial, na qual se congratula com a conclusão das negociações com o Equador e encoraja a rápida entrada em vigor e a aplicação integral deste acordo, considerando que o mesmo permitirá ao Equador prosseguir políticas destinadas a estimular o desenvolvimento económico e social sustentável num contexto regional e internacional difícil.

Lembro que, economicamente, o Equador atravessa uma situação difícil devido à forte queda dos preços do petróleo de mais de 60 % (2015). Em 2015, as exportações totais do Equador registaram uma redução de 29 %, devido essencialmente a um declínio das exportações de petróleo de 50 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He apoyado la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú, con el que la Unión dará continuidad a las preferencias arancelarias que hasta ahora le ha concedido y que, por elevarse a país de renta media, hubiera perdido en enero lastrando las exportaciones de las que viven muchas personas en este país.

Los socialistas celebramos que este Acuerdo incluya compromisos ambiciosos, inéditos entre la Unión y Ecuador, en materia desarrollo sostenible, derechos humanos, laborales y medioambientales, lo que deberá servir para favorecer un comercio bilateral más justo. En este sentido, Ecuador ha ido acometiendo ya algunas buenas reformas, que bajo el Acuerdo deberán continuar. También hemos trabajado muy intensamente con Ecuador, para asegurar que su capacidad exportadora en el sector del banano no perjudique a regiones europeas que, como las Islas Canarias, dependen enormemente de este cultivo.

Un Acuerdo que, sin duda, ayudará a intensificar y mejorar la relación entre Europa y América Latina, tal y como defendemos los socialistas españoles. Seguiremos muy de cerca el cumplimiento de los compromisos y apoyaremos a Ecuador en sus reformas, con todos los Instrumentos de los que dispone la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Les négociations commerciales entre l’Union européenne et la Colombie, l’Équateur et le Pérou avaient débuté en janvier 2009. Les négociations avec l’Équateur ont, elles, abouti le 17 juillet 2014. En adhérant à cet accord, l’Équateur conservera son accès préférentiel au marché de l’Union européenne, qu’il aurait perdu à la suite d’une réforme du système de préférences européen.

J'ai voté en faveur de cette recommandation qui porte un accord vital pour l’économie du pays, qui a été fortement touchée par la chute des prix du pétrole et des exportations et par les coûts élevés liés à la reconstruction après le tremblement de terre de cette année (pour rappel: une catastrophe qui a causé la mort de 673 personnes et blessé des dizaines de milliers d'autres).

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Ekvadoro prisijungimas prie trišalės ES bei Kolumbijos ir Peru prekybos sutarties yra labai sveikintinas sprendimas. Tai, be abejo, padės Europos gamintojams dalyvauti Pietų Amerikos rinkoje. Kartu noriu pažymėti, jog svarstomas pranešimas apima ir reikalingas Europos bananų apsaugos priemones. Netgi šiek tiek pavydu, kad kiti Europos žemės ūkio sektoriai, pvz., bulvių augintojai, nesusilaukia tokio didelio kai kurių dešiniųjų frakcijų atstovų dėmesio. Klausimas tik, ar vertėjo dėl keleto tolimose salose esančių ūkių pelno pagrindinį dėmesį derybose skirti bananams, ypač jei buvo galima kur kas daugiau laiko ir intelektinių pastangų investuoti į bendrą sutarties turinio gerinimą bei glaudesnį jos nuostatų susiejimą su žmogaus teisių ir laisvių padėtimi Ekvadore.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Votei a favor deste procedimento de consentimento, que pretende ter em conta a adesão do Equador ao Acordo Comercial entre a UE e os seus Estados Membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro.

Atendendo ao facto de as disposições do acordo comercial permitirem a adesão de outros países membros da Comunidade Andina (Equador e Bolívia), pretende-se agora que, com a finalização deste processo, o Equador possa prosseguir com as suas políticas de estímulo ao crescimento e desenvolvimento económico, social, laboral e ambiental de uma forma sustentável.

O Equador é o maior exportador de bananas do mundo, pelo que a sua adesão ao Acordo causará um impacto relevante junto dos produtores comunitários, nomeadamente nas regiões ultraperiféricas, como é o caso da Região Autónoma da Madeira, em Portugal.

É exatamente por estas razões que fiquei bastante satisfeito pela conclusão do trílogo neste mesmo dia e no seguimento das propostas apresentadas por este Parlamento, (alteração dos regulamentos 19 e 20/2013), a fim de serem assegurados mecanismos compensatórios/ estabilização do mercado das bananas mais eficazes e que evitem riscos de perturbação desnecessários no mercado europeu, logo salvaguardando a (relativamente) precária posição dos produtores europeus das regiões ultraperiféricas de Portugal, Espanha e França.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui représente la ratification par le Parlement européen de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur.

Cet accord permettra de supprimer les droits de douane sur de nombreux produits et une fois l’accord intégralement mis en œuvre, on estime que les exportateurs de l’UE économiseront au moins 106 millions d’euros par an en droits de douane. Notons également qu’une centaine d’indications géographiques de l’UE seront protégées sur le marché équatorien.

Néanmoins, nous étions inquiets des répercussions de cet accord sur nos producteurs européens de bananes étant donné que l’Équateur est le premier producteur mondial de bananes. Ainsi, nous nous sommes assurés, grâce à la tenue d’un trilogue la veille de la ratification de l’accord, que celui-ci sera bien accompagné d’une clause de sauvegarde et d’un mécanisme de stabilisation pour les bananes. Ces dispositions nous permettront d’obtenir de meilleures informations et d’apporter un soutien à nos producteurs en cas de perturbations du marché.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe dem Beitritt Ecuadors zum Handelsübereinkommen zwischen der EU und ihren Mitgliedsstaaten einerseits sowie Kolumbien und Peru andererseits zugestimmt.

Der Beitritt Ecuadors hilft dem Land in dessen Entwicklung, da im Laufe der Beitrittsverhandlungen eine große Anzahl an Initiativen auf den Weg gebracht wurde, die die Hindernisse für den Marktzugang beseitigten. Der Beitritt wird außerdem dazu beitragen, dass die auf dem Abkommen beruhenden wirtschaftlichen Beziehungen stabiler werden und die Integration des Andenraums intensiviert wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de la Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes UE- Colombia/Perú al entender que no hay cambios sustanciales en un Acuerdo que sigue basándose en las lógicas del libre comercio, la desregulación, las privatizaciones o la explotación de los recursos naturales.

Nos opusimos a este Acuerdo UE-Colombia/Perú y seguimos rechazándolo. Nuestro modelo de relaciones no son Acuerdos de Libre Comercio que no tienen en cuenta las asimetrías económicas y que sólo buscan abrir nuevos mercados y beneficios a las empresas multinacionales, sino acuerdos que se basen en la complementariedad, la cooperación, el desarrollo sustentable y sostenible y que tengan como objetivo central acabar con las desigualdades.

Rechazamos el chantaje al que la Unión somete a terceros países a través de sus actuales políticas arancelarias y del condicionamiento de los fondos de cooperación al desarrollo, ligados a la firma de Acuerdos Comerciales como este.

Apoyamos al Gobierno de Ecuador en las políticas que ha llevado a cabo para el desarrollo del modelo del «buen vivir» basadas en un mayor control del Estado de sectores estratégicos de la economía pero consideramos que los logros sociales no hubieran sido posibles bajo la lógica que instaura este Acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ L'Ecuador sta attualmente affrontando una situazione molto difficile sotto il profilo economico a causa di molti fattori, tra cui la svalutazione delle monete di altri paesi vicini, il crollo dei prezzi del petrolio, la rivalutazione del dollaro e i costi della ricostruzione pari a circa il 3,0 % del PIL a seguito del terremoto che nell'aprile scorso ha provocato almeno 673 vittime e quasi 28 000 feriti.

L'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra l'Unione europea con la Colombia e con il Perù consentirà a questo paese di portare avanti nuove riforme al fine di integrarsi nell'economia mondiale, consolidare la crescita, accrescere il benessere e migliorare di conseguenza le condizioni di vita dei suoi cittadini.

Ho pertanto deciso di votare a favore dell'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this report, as I do not wish to see the EU manage our trade deals.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today I voted in favour of the conclusion of the Protocol. This proposal establishes the necessary modifications to the Trade Agreement to take account of the accession of Ecuador.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Odlučio sam biti suzdržan prema ovom Izvješću, a ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Od roku 2012 je platná dohoda o obchode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej. Dohoda dáva možnosť pristúpenia aj pre ďalšie členské krajiny Andského spoločenstva. Teší ma, že sa Únii podarilo uzavrieť rokovania o jeho pristúpení k dohode, pretože Ekvádor sa dnes nachádza v komplikovaných regionálnych a medzinárodných podmienkach. Hospodársky sa krajina ocitla v ťažkej situácii kvôli veľkému prepadu cien ropy, ktorá zaznamenal pokles až o 60 % za rok 2015. Na ekvádorskú ekonomiku má negatívny dopad aj posilnenie amerického dolára a oslabenie iných mien, napríklad kolumbijskej. Celkový vývoz Ekvádoru sa znížil o 29 % v roku 2015, čo sa podpísalo na nedostatočných príjmoch na pokrytie finančných potrieb vlády. Nad rámec ekonomických problémov zasiahlo krajinu tento rok ničivé zemetrasenie so silou 7,8 stupňov Richterovej stupnice. Zahynulo 673 ľudí, tisícky boli zranených a ekvádorská vláda odhaduje náklady na rekonštrukciu vo výške asi 3 miliárd dolárov. Preto som podporila pristúpenie Ekvádoru k tejto dohode o obchode, keďže verím, že by pre krajinu mohla predstavovať krok vpred. Ale na to, aby sa napĺňali záväzky dohody v súlade so zásadami trvalo udržateľného rastu, bude potrebné kontinuálne monitorovať jej napĺňanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Podpořila jsem doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru jménem Unie. Uzavření této obchodní dohody by vedlo k postupnému otevření trhu pro zboží, služby, veřejné zakázky a investice mezi EU a Ekvádorem a zrušení všech celních poplatků. Dohodu, jíž dojde k zlepšení přístupu Ekvádoru na trh EU, považuji za nástroj, jak přispět ke zvýšení životní úrovně v Ekvádoru zejména s ohledem na situaci v Ekvádoru po zemětřesení v dubnu 2016, propadu exportu z důvodu poklesu cen ropy a hodnoty amerického dolaru.

Jako pozitivní přínos obchodní dohody vnímám závazky Ekvádoru k ochraně zaměstnanců a ochraně životního prostředí, které jsou s přistoupením Ekvádoru k obchodní dohodě spojeny. Vítám také otevření dialogu pro budoucí hospodářskou a politickou integraci, a to zejména s ohledem na možné zlepšení svobody slova a tisku v Ekvádoru, která byla vážně omezena v roce 2013 po přijetí kontroverzního zákona o sdělovacích prostředcích.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. ‒ In 2012 sloten de Europese Unie en de 28 de lidstaten een handelsovereenkomst met Colombia en Peru. Nu wil men ook Ecuador hierbij laten aansluiten. De Ecuadoriaanse regering voelt de interne druk van actoren die wegens vermeende economische voordelen een toetreding genegen zijn. De Groenen stemmen tegen, zoals we dat ook deden bij de sluiting met een overeenkomst met Colombia en Peru. Het is voor ons absoluut geen argument dat de uiterst linkse rapporteur vanuit ideologisch oogpunt de linkse regering in Ecuador wil steunen. Voor ons is van tel dat de civiele samenleving in Ecuador tegen is. Er is een breed front, gaande van milieuorganisaties tot boerenorganisaties, dat zich uitdrukkelijk uitspreekt tegen deze gang van zaken. Milieu-ngo’s vrezen dat met de toetreding een stap achteruit wordt gezet en dat wordt teruggegaan naar het uitputtingsmodel, dat voornamelijk de inheemse bevolking en de kleinere boeren zal treffen. Zo’n economisch model steun ik alvast niet. Dus stemde ik met overtuiging tegen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Obchodovanie Európskej únie s ďalšími krajinami nielenže prináša nové pracovné miesta a zisk našim firmám, ale pomáha aj presadzovať európske štandardy. V prípade krajín, akou je aj Ekvádor, by však európska obchodná diplomacia mala ísť ruka v ruke s požiadavkami demokratických reforiem a dodržiavania ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Pristupanje Ekvadora Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane, te Kolumbije i Perua s druge strane predstavlja veliki iskorak u odnosima EU-a s Ekvadorom.

Sporazum predviđa otvaranje tržišta za robe, usluge, vladine nabavke i investicije. Osim toga, sporazum sadrži poglavlje o trgovini i održivom razvoju, što uključuje i ambiciozne odredbe o radu i zaštiti okoliša te ima za cilj osigurati predvidljive i stabilne uvjete za investitore.

Podržavam ovaj sporazum jer će isti povećati prisustvo EU-a u Južnoj Americi te će dovršiti regionalnu dimenziju andskih država koje su sada povezane s Unijom.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, protokola o pristopu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja. Podpiram pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem, ki bo poglobil odnose med obema podpisnicama ter Ekvadorju omogočil razvijanje politik trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja. Seveda ob predpostavki rednih ocen po posvetovanju z ekvadorsko vlado in civilno družbo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Επιχειρείται, για άλλη μία φορά, η επέμβαση της ΕΕ στα εσωτερικά τρίτης χώρας με αντάλλαγμα/υπόσχεση τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodást 2012. június 26-án Brüsszelben írták alá, és annak egyes rendelkezéseit a megállapodás 330. cikkének megfelelően az Európai Unió és Peru között 2013. március 1., illetve az Európai Unió és Kolumbia között 2013. augusztus 1. óta alkalmazzák. A kereskedelmi megállapodás 329. cikke lehetőséget biztosít arra, hogy az ANDEAN Közösség további tagországai csatlakozzanak a megállapodáshoz. Az Európai Unió és Ecuador 2014. július 17-én lezárta a csatlakozásra vonatkozó tárgyalásokat. 2015. november 20-án az Európai Parlament Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló állásfoglalást fogadott el (2015/2656(RSP), amelyben sürgette az ecuadori kormányt, hogy a Kolumbia és Peru által benyújtott cselekvési terveket alapul véve hozzon hasonló intézkedéseket.

Az állásfoglalást követően az előadó 2016 márciusában látogatást tett Ecuadorban. A fentiekre tekintettel az egyetértés megadása a Parlament részéről indokolt, azonban fontos megjegyezni, hogy a meglévő megállapodások ellenőrzése és értékelése a közös kereskedelempolitika kulcsfontosságú prioritása. Ezért a Bizottság köteles tájékoztatni a Parlamentet e megállapodás végrehajtásával, ellenőrzésével kapcsolatban. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam az előterjesztést.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam, hogy az Európai Parlament a Tanács előterjesztése alapján értsen egyet az EU és tagállamai, valamint Kolumbia és Peru között érvényben lévő kétoldalú kereskedelmi megállapodást kiegészítő jegyzőkönyv aláírásával, amelynek értelmében – az Andok együttműködés keretében – Ecuador is csatlakozik a megállapodáshoz. Mérlegeltem azt a szempontot, hogy ezáltal nélkülözhetetlen támogatást kaphat a jelenleg az olajárcsökkenés következtében súlyos gondokkal küzdő ecuadori gazdaság, ami az ország és az egész térség bizonytalan politikai helyzetének stabilitásához is hozzájárulhat.

Tény továbbá, hogy az EU-szabályozás változása folytán 2016 végétől Ecuador elesik a GSP kedvezményes elbánástól, s e kétoldalú megállapodás híján az ország kereskedelme súlyos helyzetbe kerülne, miközben az ország kormányzata még küzd az idei tavaszi súlyos földrengés gazdasági és pénzügyi következményeivel. Politikai szempontból a megállapodás hozzájárulhat továbbá a kétoldalú párbeszéd szorosabbá válásához, az európai szemszögből még fennálló problémák – mindenekelőtt az ecuadori sajtószabadság hiányosságainak – rendezéséhez is.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, jest ważnym krokiem w rozwoju stosunków między UE a Ekwadorem, który stał się ważnym partnerem regionalnym o podobnych zapatrywaniach.

Umowa przewiduje stopniowe otwarcie rynku towarów, usług, zamówień publicznych i inwestycji, w tym również zniesienie większości taryf. Umożliwia ona zatem Ekwadorowi utrzymanie dostępu do rynku UE na zasadach preferencyjnych, choć kraj ten nie kwalifikuje się już do programu GSP+ z uwagi na fakt, że Bank Światowy zaklasyfikował go ponownie jako kraj o wyższym średnim dochodzie. Ponadto umowa zawiera rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi, w którym umieszczono ambitne zapisy dotyczące ochrony pracy i środowiska i którego celem jest zagwarantowanie przewidywalnych i stabilnych warunków środowiskowych dla inwestorów i podmiotów po obu stronach.

Umowa pozwoli obydwu stronom na rozwinięcie jeszcze bliższych stosunków dwustronnych i będzie źródłem impulsów dla dalszej integracji gospodarczej i politycznej w regionie andyjskim. Będzie ona również stanowić okazję do zacieśnienia dialogu politycznego między UE a Ekwadorem w oparciu o przestrzeganie zasad demokratycznych i praw podstawowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Uniunea Europeană este una dintre principalele susținătoare ale comerțului liber la nivel mondial. În acest context, UE a încheiat în ultimii ani o serie de acorduri comerciale de liber schimb cu anumite state ale lumii cu care are interese economice comune. Columbia și Peru sunt două dintre aceste state, cu care Comisia a semnat acordurile respective în 2012, documente aprobate de Parlamentul European. De asemenea, în noiembrie 2015, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind aderarea Ecuadorului la acest acord comercial, care ar permite țării andine gestionarea unui context regional și internațional complicat, incluzând scăderea prețului petrolului, aprecierea dolarului SUA, scăderea exporturilor totale cu 29 % și veniturile insuficiente ale guvernului de la Quito. Mai mult, la 16 aprilie 2016, un cutremur cu magnitudinea 7,8 a afectat Ecuadorul, soldându-se cu 673 de morți și 27 732 de răniți. După 31 decembrie 2016, în urma modificării regulamentului UE, Ecuadorul va pierde statutul SGP+. În aceste condiții, se impune aderarea acestei țări la Acordul de liber schimb al UE cu Columbia și Peru, ceea ce ar diminua problemele economice ale Ecuadorului și ar contribui la creșterea comerțului cu această importantă regiune a lumii. Consider că se impune adoptarea recomandării.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Nous avons approuvé l'adhésion de l'Équateur à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part. Nous insistons toutefois sur le fait que la surveillance, l'évaluation et le suivi des accords existants doivent être une priorité absolue de la politique commerciale commune et que la Commission a l'obligation d'informer le Parlement de ses activités concernant la mise en œuvre, la surveillance et le suivi de cet accord, surtout en ce qui concerne les obligations de développement durable telles que soulignées dans la résolution du Parlement européen du 20 novembre 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ Negotiations for an EU trade agreement with the Andean countries started in 2009, and Colombia and Peru are the latest additions to the Agreement. The trade agreement allow all parties involved to develop closer bilateral relations and will serve as an impetus for further EU economic and political integration in the Andean region. The Agreement is also a way of enhancing the EU’s political dialogue with Ecuador and Colombia, based on the respect for democratic principles and fundamental rights. I voted in favour of the recommendation because I believe both the EU and the Andean community will benefit from closer collaborative ties.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ Contrairement à beaucoup d’accords commerciaux, ce protocole d'adhésion de l'Équateur prend en compte les besoins spécifiques du pays en matière de développement. Ainsi, il prévoit que le marché équatorien sera ouvert à 60% à une échéance de 17 ans, contre 95% pour le marché européen. Il s’agit d’une avancée importante dans la conception, par l’Union européenne, de sa politique commerciale : assurer un juste échange qui ne détruise pas l’économie du partenaire.

Mais cette avancée ne doit pas se faire au détriment de productions européennes fragiles. En approfondissant le démantèlement tarifaire du commerce de la banane, cet accord représente un risque de déstabilisation pour l’économie des régions ultrapériphériques de l’UE (comme les DOM français). Je suis particulièrement attachée à la défense de l’économie de ces territoires, soumis à des facteurs sociaux, environnementaux et régionaux singuliers. Nous nous devons d’être vigilants quant aux répercutions que peuvent avoir des accords commerciaux sur ces territoires. Or, la clause de sauvegarde pour protéger les productions de banane d’une chute des prix, prévue dans ce type d’accord, n’est pas automatique et bien trop longue à mettre en place. En conséquence, j’ai décidé de voter contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivica Tolić (PPE), napisan. ‒ Podržavam „Prijedlog rezolucije o sporazumu o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua (Pristupanje Ekvadora)” s obzirom na to da je Ugovor o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua potpisan 26. lipnja 2012. godine, a na snazi je od ožujka 2013. godine. Člankom 329. Sporazuma o trgovini predviđa se mogućnost pristupanja drugih država, a EU i Ekvador ovakve pregovore zaključuju 17. srpnja 2014. godine.

Ovim sporazumom omogućuje se korist Europskoj uniji njezinim prisustvom u Južnoj Americi, a pristupanjem Ekvadora treba se stvoriti veća integracija među postojećim partnerima. Europska unija bi na ovaj način učinila adekvatnu akciju sprječavanja negativnog trenda okretanja zemalja Južne Amerike Aziji i Pacifiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam prijedlog o sklapanju Protokola o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i Kolumbije i Perua uzimajući u obzir pristupanje Ekvadora budući da smatram da je sklapanje ovog Protokola napredak u odnosima s vrlo važnim zemljama regije Latinske Amerike. Brzo i potpuno stupanje na snagu ovog sporazuma omogućit će Ekvadoru nastavak gospodarskog i društveno održivog razvoja zemlje.

Osim razvoja bližih bilateralnih odnosa i političkog dijaloga, sporazum predviđa postupno otvaranje tržišta za robu, usluge, javnu nabavu i ulaganja, uključujući ukidanje većine carina. Zbog pada cijene nafte i ostalih ekonomskih okolnosti te potresa u travnju, Ekvador se trenutačno nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji. Smatram da će provedba ovog sporazuma biti od velike koristi u oporavku i napretku njegovoga gospodarstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Osnutek zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o pristopu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja sem podprla. Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani je bil podpisan 26. junija 2012 v Bruslju. Ekvador je trenutno v zelo slabem gospodarskem položaju zaradi korenitega padca cen nafte za več kot 60 % in precenjenosti ameriškega dolarja ter podcenjenosti drugih valut (Kolumbija). Aprila letos je Ekvador stresel močan potres v katerem je izgubilo življenje 672 ljudi okoli 27.000 pa je bilo ranjenih. Stroški obnove jih bodo stali 3 milijarde, kar bo dodatno breme. Konec leta bo izgubil status za koristi iz trgovinskega sporazuma z EU kar bo negativno vplivalo na gospodarstvo. Priporočljivo bi bilo, da Parlament odobri pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani saj je to pomemben korak naprej pri odnosih z Ekvadorjem, ki je postal pomemben in podobno misleč regionalni partner.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru została podpisana w Brukseli w dniu 26 czerwca 2012 r. Umowa powinna być krokiem naprzód w przymierzu z ważnymi, reprezentującymi podobny światopogląd i szybko rozwijającymi się krajami regionu, który zwraca się coraz bardziej w kierunku Azji i Pacyfiku. Stosunki handlowe przyniosą pozytywny efekt każdej stronie dlatego głosowałem za przystąpieniem do umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodást 2012. június 26-án Brüsszelben írták alá. A kereskedelmi megállapodás 329. cikke lehetőséget biztosít arra, hogy az Andok Közösség további tagországai csatlakozzanak a megállapodáshoz. Voksommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Es innegable que la bajada del precio del petróleo y el encarecimiento del dólar hace que la coyuntura económica y política en Ecuador sea complicada. En este contexto, la pérdida de las preferencias arancelarias amenaza la economía de Ecuador a corto plazo y también la victoria electoral del proyecto emancipador en febrero. Sin embargo, aunque entiendo el interés a corto plazo del Gobierno ecuatoriano por obtener el balón de oxígeno que supone el no incremento de los aranceles a sus exportaciones, el Acuerdo contiene elementos perniciosos a largo plazo pues podría sentar las bases para una relación comercial desigual. Además, con este acuerdo, la Unión está fomentando, una vez más, un sistema en el que se sientan las bases para un comercio en beneficio de los de siempre, que no voy a defender en ningún caso. Por ello he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. – I voted against the Ecuador accession for the main reasons my political group voted against the trade agreement in 2012, as the text has not changed. In addition, those sectors in the Ecuadorian Government which were responsible for the Ecuadoran ‘Buen Vivir’ model, as well as environmental NGOs, opposed this accession until today. With the FTA accession, indigenous people, small farmers, environmentalists and grassroots activists fear a return to the previous resource depletion model, while the ‘Buen Vivir’ model had guaranteed them better redistribution of wealth, access to schools and health systems and a strong decrease of poverty rates. These factors were highly praised by CEPAL (UN Economic Commission for Latin America).

National researchers and activists saw the Ecuadorian model as a path to follow, which would lead away from dependence on mono-cultural exploitation. If they had voted in favour of the accession, it would have meant abandoning their support for the attempt to create a different economic model in a peripheral country. An additional strong argument against accession is that the agreement is fundamentally unchanged and is still open to tax dodging and money laundering. In the short run, export companies will win, of course. However, globally, labour rights in this sector are not said to be the best.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Ekvadoro prisijungimas prie prekybos susitarimo su Kolumbija bei Peru, šio susitarimo palaipsnis ir lankstus įgyvendinimas, Komisijai numatant pirminį etapą, atsižvelgiant į periodinius vertinimus ir pasikonsultavus su Ekvadoro vyriausybe ir abiejų susitarimo šalių pilietine visuomene, turėtų būti žingsnis pirmyn siekiant aljanso su svarbiomis, vienmintėmis ir greitai augančiomis šalimis regione, kuris ieško vis glaudesnių ryšių su Azijos ir Ramiojo vandenyno valstybėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de un acuerdo que se ha votado paralelamente a la cláusula de salvaguardia y del mecanismo de estabilización del plátano. De este modo, el acuerdo comercial no solo traerá ventajas en el ámbito económico para las partes involucradas, sino que ayudará a evitar que el umbral fijado para el acuerdo en relación a este producto sea rebasado sin que se tomen medidas al respecto, ya que el nuevo mecanismo incluirá un sistema de alerta temprana que obligará a la Comisión Europea a alertar formalmente por escrito al Parlamento y al Consejo cuando el volumen de importaciones de plátano alcance el 80 % de los umbrales de importación previsto. Por todo ello creo conveniente votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Bodil Valero (Verts/ALE), skriftlig. ‒ Ecuador har tillsammans med Bolivia länge arbetat för en ny typ av handelsavtal som gynnar hållbar utveckling, omfördelning och ursprungsfolkens rättigheter. Detta avtal innebär en återgång till en orättvis och ohållbar handel där Ecuador blir fast i ett beroende av råvaruexport. Folkrörelserna i Ecuador är kritiska. Därför kan vi inte rösta ja till avtalet. Samtidigt vill vi respektera en vald regering i syd och väljer inte heller att rösta nej. Vi röstar blankt denna gång.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de la Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes UE- Colombia/Perú al entender que no hay cambios sustanciales en un Acuerdo que sigue basándose en las lógicas del libre comercio, la desregulación, las privatizaciones o la explotación de los recursos naturales.

Nos opusimos a este Acuerdo UE-Colombia/Perú y seguimos rechazándolo. Nuestro modelo de relaciones no son Acuerdos de Libre Comercio que no tienen en cuenta las asimetrías económicas y que sólo buscan abrir nuevos mercados y beneficios a las empresas multinacionales, sino acuerdos que se basen en la complementariedad, la cooperación, el desarrollo sustentable y sostenible y que tengan como objetivo central acabar con las desigualdades.

Rechazamos el chantaje al que la Unión somete a terceros países a través de sus actuales políticas arancelarias y del condicionamiento de los fondos de cooperación al desarrollo, ligados a la firma de Acuerdos Comerciales como este.

Apoyamos al Gobierno de Ecuador en las políticas que ha llevado a cabo para el desarrollo del modelo del «buen vivir» basadas en un mayor control del Estado de sectores estratégicos de la economía pero consideramos que los logros sociales no hubieran sido posibles bajo la lógica que instaura este Acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor omdat de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, een aanzienlijke stap voorwaarts is in de betrekkingen met Ecuador, dat een belangrijke, gelijkgestemde regionale partner is geworden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ L’Équateur ne bénéficiera plus, à partir du 31 décembre 2016, du système SPG+. Pour ne pas perdre le bénéfice de cette préférence douanière, l’Équateur a dû reprendre les négociations de l’accord de libre-échange que l’UE a déjà fait adopter à d’autres pays de la Communauté andine des Nations en les mettant en concurrence tout en prétendant le contraire.

L’Équateur avait de bonnes raisons de quitter la table des négociations en 2010. L’ambition du pays était de passer d’une économie basée sur l’exportation de matières premières à une économie à forte valeur ajoutée basée sur l’innovation et les énergies renouvelables. N’ayant pas de monnaie propre, le pays devait aussi garder des marges de manœuvre fiscales conséquentes. Les chantages et les pressions, doublés de baisses importantes des prix du pétrole, ont eu raison de la résistance de l’Équateur.

Je suis par principe opposée aux accords de libre-échange, j’ai de gros doutes quant aux bénéfices que les Équatoriens en tireront à long terme. C’est pour ces raisons que j’ai choisi de m’abstenir comme j’ai eu l’occasion de le faire pour des situations similaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O objetivo inicial deste processo foi o estabelecimento de um acordo com os países da Comunidade Andina. Nessa fase, as negociações acabaram por se restringir à Colômbia e ao Peru, já que o Equador e a Bolívia lhe resistiram e acabaram por abandonar, denunciando as intenções da UE de celebrar um acordo de livre comércio, a que contrapõem uma visão de comércio para o desenvolvimento.

Este relatório de recomendação propõe estender ao Equador e fazer aprovar a celebração do Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus Estados—Membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro.

Sob uma enorme pressão e ingerência na região, este acordo de livre comércio, contrário às políticas económicas e sociais que o governo equatoriano tem levado a cabo, serve de arma de chantagem que visa nomeadamente desestabilizar os países fundadores do Mercosul.

Os “acordos de livre comércio”, de pendor neocolonial, visam a privatização e exploração dos recursos naturais, a desregulamentação do mundo do trabalho e o condicionamento das políticas económicas e sociais daqueles países.

Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Das Handelsübereinkommen zwischen der EU sowie Kolumbien und Peru wurde 2012 unterzeichnet und wird mit beiden Staaten seit August bzw. März 2013 angewandt. Ecuador ist nunmehr bestrebt, diesem Abkommen beizutreten. Dies ist umso wichtiger, nachdem die anhaltende Preisschwäche bei Erdöl, welches gut 60% der Exporte des Landes darstellt, sowie die Aufwertung des US-Dollars, über den die Geschäfte mit den Hauptexportpartnern abgewickelt werden, Wirtschaft und Staatseinnahmen zusetzen.

Hinzu kommt, dass Ecuador im Dezember 2016 seinen APS+-Standard verlieren und daher in seinen Möglichkeiten zum Handel mit der EU deutlich eingeschränkt werden wird.

Das Land exportiert gerade einmal Güter im Wert von etwa 12 Mrd. US-Dollar, davon mehr als die Hälfte in die USA, weitere Haupthandelspartner sind südamerikanische Länder. Nachdem die wirtschaftlichen Konsequenzen für die EU vernachlässigbar sind und von dem Abkommen eigentlich ein symbolischer Wert ausgeht, habe ich diesen Bericht mitgetragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. ‒ Am votat raportul referitor la Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (aderarea Ecuadorului). Acordul comercial între UE și Columbia și Peru a fost semnat la Bruxelles, la 26 iunie 2012, iar o serie de dispoziții din acord au fost aplicate. Acest acord comercial prevede posibilitatea aderării și a altor țări membre ale Comunității Andine. La 17 iulie 2014, Uniunea Europeană și Ecuadorul au încheiat negocierile în vederea unei astfel de aderări. Raportorul a recomandat Parlamentului să aprobe aderarea Ecuadorului la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte. În raport se subliniază că monitorizarea, evaluarea și măsurile adoptate în urma acordurilor în vigoare trebuie să reprezinte o prioritate-cheie a politicii comerciale comune și că Comisia are obligația de a informa Parlamentul cu privire la activitățile sale legate de implementarea, monitorizarea și măsurile adoptate în urma acestui acord, în special în ceea ce privește obligațiile de dezvoltare sustenabilă, așa cum sunt prezentate în rezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Odporúčanie týkajúce sa uzavretia protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru som podporila. Možnosť pristúpenia krajín Andského spoločenstva k tejto dohode bola už od jej uzavretia v roku 2012 možná a vítaná. Ekvádor vôľu pristúpiť k tejto dohode vyjadril a ja to považujem za veľmi dobrý krok. Situácia v Ekvádore totiž po prepade cien ropy, ako aj zemetrasení, ktoré ho postihlo v apríli tohto roka, nie je ideálna. Navyše, s koncom roka 2016 skončí Ekvádoru aj jeho preferenčné postavenie v rámci všeobecného systému preferencií VSP+. Práve preto si myslím, že jeho pristúpenie k dohode o obchode bude v takejto situácii veľmi nápomocné, a verím, že Ekvádoru pomôže preklenúť ťažké ekonomické obdobie a motivuje ho v realizácii nového politického smerovania k udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório Scholz que prevê a adesão do Equador ao Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, pelo outro. Destaco que o acordo permitirá que as partes desenvolvam relações bilaterais cada vez mais estreitas e estimulará o aprofundamento da integração económica e política na região andina. O acordo prevê uma abertura gradual do mercado em matéria de comércio de mercadorias, serviços, contratos públicos e investimento, nomeadamente a abolição da maioria dos direitos aduaneiros. Além disso, o acordo contém um capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável, que inclui disposições ambiciosas em matéria de trabalho e proteção ambiental e visa garantir um ambiente previsível e estável para os investidores e os operadores nas regiões abrangidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Željana Zovko (PPE), napisan. ‒ Podržavam preporuku Helmuta Scholza da se u obzir uzme i Ekvador glede Sporazuma o trgovini između Europske unije, Kolumbije i Perua.

Ovaj spomenuti protokol je potpisan prije otprilike mjesec dana u Bruxellesu. Još se čekalo na pristanak Europske unije glede ovoga slučaja. Ekvador, kao jedna socijalistička država, se ipak morao prilagođavati Kolumbiji i Peruu, tako da je na kraju prihvatio većinu odredbi usvojenih s druga dva partnera tijekom pregovora. Ekvadoru su bile nužne stanovite reforme da pristupi ovome Sporazumu. Pozdravljam napore Ekvadora da bude, uz Kolumbiju i Peru, članica ovoga Sporazuma. Svakako je ovo još jedan primjer kako se uz trud i pozitivne reforme može dosta toga dobiti. Stoga je Ekvador preuzeo inicijativu i napravio pomak, što je EU i prepoznala.

Globalna slika ove države pokazuje da je progres napravljen u mnogim područjima, iako nekih propusta, što je i za očekivati, i dalje ima. Pristup Ekvadoru će donijeti velike koristi integraciji zemalja andske regije.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, protokola o pristopu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja.

Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu s Kolumbijo in Perujem podpiram, saj menim, da bo to Ekvadorju omogočilo, da nadaljuje svojo novo usmeritev, namreč spodbujanje politik trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja. Na drugi strani pa bo EU prinesla zavezništvo z novo trgovinsko partnerico s perspektivnim hitro rastočim gospodarstvom.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου