Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 14. prosince 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 5.Převod prostředků: viz zápis
 6.Předložení dokumentů: viz zápis
 7.Příprava zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (rozprava)
 8.Prohlášení předsedy ohledně konce jeho funkčního období
 9.Hlasování
  9.1.Insolvenční řízení a insolvenční správci (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  9.2.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod s textilními výrobky (A8-0332/2016 - Maria Arena) (hlasování)
  9.3.Rozšíření působnosti Dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na dvoustranný obchod s textilními výrobky (A8-0330/2016 - Maria Arena) (hlasování)
  9.4.Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Ekvádoru) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (hlasování)
  9.5.Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (hlasování)
  9.6.Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku (usnesení) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (hlasování)
  9.7.Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (hlasování)
  9.8.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (hlasování)
  9.9.Normalizace účtů železničních podniků (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (hlasování)
  9.10.Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (hlasování)
  9.11.Jednotný evropský železniční prostor (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (hlasování)
  9.12.Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (hlasování)
  9.13.Jmenování člena Účetního dvora – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (hlasování)
  9.14.Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  9.15.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politika Evropské unie v této oblasti (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (hlasování)
  9.16.Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (hlasování)
  9.17.Nástroje SZP určené ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Insolvenční řízení a insolvenční správci (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod s textilními výrobky (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.Rozšíření působnosti Dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na dvoustranný obchod s textilními výrobky (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Ekvádoru) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku (usnesení) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Normalizace účtů železničních podniků (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Jednotný evropský železniční prostor (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Jmenování člena Účetního dvora – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politika Evropské unie v této oblasti (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.Nástroje SZP určené ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Reformy trhu práce a pracovněprávní vztahy v Řecku (rozprava)
 14.Situace v Polsku, pokud se jedná o právní stát a demokracii (rozprava)
 15.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 16.Doporučení Evropské komise k provádění prohlášení EU a Turecka a znovuzavedení přesunů osob na základě dublinského nařízení (rozprava)
 17.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: revize mechanismu pozastavení (rozprava)
 18.Porušení zabezpečení údajů Europolu týkajících se spisů o vyšetřování terorismu (rozprava)
 19.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 20.Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti (rozprava)
 21.Útok na koptskou katedrálu v Káhiře – svoboda vyznání a náboženského přesvědčení (rozprava)
 22.Uznávání obsahu dokladů o rodinném stavu (rozprava)
 23.Podpora obětí thalidomidu (rozprava)
 24.Léčivé přípravky pro pediatrické použití (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 26.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (4115 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (13083 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí