Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 14. december 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. december 2016 (forhandling)
 8.Erklæring fra formanden om hans mandats ophør
 9.Afstemningstid
  9.1.Insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  9.2.Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler (A8-0332/2016 - Maria Arena) (afstemning)
  9.3.Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler (beslutning) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (afstemning)
  9.4.Handelsaftale mellem EU og Colombia og Peru (Ecuadors tiltrædelse) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (afstemning)
  9.5.Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (afstemning)
  9.6.Aftale mellem EU og Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak (beslutning) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (afstemning)
  9.7.Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (afstemning)
  9.8.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (afstemning)
  9.9.Normalisering af jernbanevirksomhedernes regnskaber (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (afstemning)
  9.10.National personbefordring med jernbane (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (afstemning)
  9.11.Fælles europæisk jernbaneområde (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (afstemning)
  9.12.Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (afstemning)
  9.13.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (afstemning)
  9.14.Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  9.15.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (afstemning)
  9.16.Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (afstemning)
  9.17.Redskaber under den fælles landbrugspolitik til at mindske prisudsvingene på landbrugsmarkederne (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler (beslutning) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Handelsaftale mellem EU og Colombia og Peru (Ecuadors tiltrædelse) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.Aftale mellem EU og Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak (beslutning) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Normalisering af jernbanevirksomhedernes regnskaber (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.National personbefordring med jernbane (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Fælles europæisk jernbaneområde (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.Redskaber under den fælles landbrugspolitik til at mindske prisudsvingene på landbrugsmarkederne (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Arbejdsmarkedsreformer og arbejdsmarkedsforhold i Grækenland (forhandling)
 14.Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (forhandling)
 15.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 16.Kommissionens henstilling om gennemførelsen af erklæringen mellem EU og Tyrkiet og genoptagelsen af overførslerne inden for rammerne af Dublinforordningen (forhandling)
 17.Tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for et visumkrav: revision af suspensionsmekanismen (forhandling)
 18.Europols overtrædelse af datasikkerhedsbestemmelserne i forbindelse med efterforskning af terrorisme (forhandling)
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 20.Forpligtelser på området visumgensidighed (forhandling)
 21.Angreb på den koptiske katedral i Kario - religions- og trosfrihed (forhandling)
 22.Anerkendelse af indholdet i civilstandsattester (forhandling)
 23.Støtte til thalidomidofre (forhandling)
 24.Lægemidler til pædiatrisk brug (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4115 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (13083 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik