Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 6.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 7.Euroopa Ülemkogu kohtumise (15. detsember) ettevalmistused (arutelu)
 8.Presidendi sõnavõt seoses tema ametiaja lõpuga
 9.Hääletused
  9.1.Maksejõuetusmenetlused ja pankrotihaldurid (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  9.2.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine (A8-0332/2016 - Maria Arena) (hääletus)
  9.3.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiiltoodetega kauplemine (resolutsioon) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (hääletus)
  9.4.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (hääletus)
  9.5.ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (hääletus)
  9.6.ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis (resolutsioon) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (hääletus)
  9.7.Gruusia ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (hääletus)
  9.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (hääletus)
  9.9.Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (hääletus)
  9.10.Riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (hääletus)
  9.11.Ühtne Euroopa raudteepiirkond (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (hääletus)
  9.12.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (hääletus)
  9.13.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (hääletus)
  9.14.Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  9.15.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (hääletus)
  9.16.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (hääletus)
  9.17.ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Maksejõuetusmenetlused ja pankrotihaldurid (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiiltoodetega kauplemine (resolutsioon) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis (resolutsioon) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Gruusia ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Ühtne Euroopa raudteepiirkond (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Tööturureformid ja töösuhted Kreekas (arutelu)
 14.Õigusriigi ja demokraatia olukord Poolas (arutelu)
 15.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 16.Euroopa Komisjoni soovitus ELi ja Türgi avalduse rakendamise ning Dublini süsteemi kohase tagasisaatmise taasalustamise kohta (arutelu)
 17.Kolmandad riigid, kelle kodanikele kehtib ja kelle kodanikele ei kehti viisanõue: peatamise korra läbivaatamine (arutelu)
 18.Terroristliku tegevuse uurimisega seotud andmekaitse rikkumine Europolis (arutelu)
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 20.Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas (arutelu)
 21.Rünnak kopti katedraali vastu Kairos – usu- ja veendumusvabadus (arutelu)
 22.Perekonnaseisuaktide sisu tunnustamine (arutelu)
 23.Toetus talidomiidiohvritele (arutelu)
 24.Pediaatrias kasutatavad ravimid (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (4115 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (13083 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika