Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 6.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 7.Eurooppa-neuvoston 15. joulukuuta 2016 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 8.Puhemiehen julkilausuma kautensa päätteeksi
 9.Äänestykset
  9.1.Maksukyvyttömyysmenettelyt ja selvittäjät (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  9.2.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (A8-0332/2016 - Maria Arena) (äänestys)
  9.3.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (äänestys)
  9.4.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin liittyminen) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (äänestys)
  9.5.EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (äänestys)
  9.6.EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa (päätöslauselma) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (äänestys)
  9.7.Georgian ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (äänestys)
  9.8.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (äänestys)
  9.9.Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (äänestys)
  9.10.Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (äänestys)
  9.11.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (äänestys)
  9.12.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (äänestys)
  9.13.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (äänestys)
  9.14.Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  9.15.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (äänestys)
  9.16.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (äänestys)
  9.17.YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Maksukyvyttömyysmenettelyt ja selvittäjät (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin liittyminen) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa (päätöslauselma) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Georgian ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Työmarkkinauudistukset ja työmarkkinasuhteet Kreikassa (keskustelu)
 14.Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (keskustelu)
 15.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 16.Euroopan komission suositus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta sekä Dublin-asetuksen mukaisten siirtojen ottamisesta uudelleen käyttöön (keskustelu)
 17.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske: keskeyttämismekanismi (keskustelu)
 18.Europolissa terrorismitutkimuksissa tapahtuneet tietosuojaloukkaukset (keskustelu)
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 20.Velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla (keskustelu)
 21.Hyökkäys koptilaiseen katedraaliin Kairossa: uskonnon ja vakaumuksen vapaus (keskustelu)
 22.Siviilisäätyä koskevien asiakirjojen sisällön tunnustaminen (keskustelu)
 23.Talidomidin uhrien tukeminen (keskustelu)
 24.Lastenlääkkeet (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4115 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (13083 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö