Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 5.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 6.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 7.Pasirengimas gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 8.Pirmininko pareiškimas dėl jo kadencijos pabaigos
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Nemokumo bylos ir nemokumo specialistai (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  9.2.EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (A8-0332/2016 - Maria Arena) (balsavimas)
  9.3.EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (rezoliucija) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (balsavimas)
  9.4.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Ekvadoro prisijungimas) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (balsavimas)
  9.5.ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (balsavimas)
  9.6.ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje (rezoliucija) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (balsavimas)
  9.7.Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.8.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“ (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (balsavimas)
  9.9.Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (balsavimas)
  9.10.Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (balsavimas)
  9.11.Bendra Europos geležinkelių erdvė (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (balsavimas)
  9.12.Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (balsavimas)
  9.13.Audito Rūmų nario skyrimas: Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (balsavimas)
  9.14.Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (balsavimas)
  9.15.2015 m. metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (balsavimas)
  9.16.Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 straipsnis) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (balsavimas)
  9.17.BŽŪP priemonės kainų svyravimams žemės ūkio produktų rinkose mažinti (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.Nemokumo bylos ir nemokumo specialistai (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (rezoliucija) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Ekvadoro prisijungimas) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje (rezoliucija) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“ (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Bendra Europos geležinkelių erdvė (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Audito Rūmų nario skyrimas: Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.2015 m. metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 straipsnis) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.BŽŪP priemonės kainų svyravimams žemės ūkio produktų rinkose mažinti (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Darbo rinkos reformos ir darbo santykiai Graikijoje (diskusijos)
 14.Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje (diskusijos)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 16.Europos Komisijos rekomendacija dėl ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo ir grąžinimo pagal Dublino reglamentą atnaujinimo (diskusijos)
 17.Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: sustabdymo mechanizmo peržiūra (diskusijos)
 18.Europolo duomenų, susijusių su teroristinės veiklos tyrimu, saugumo pažeidimas (diskusijos)
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 20.Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu (diskusijos)
 21.Išpuolis koptų katedroje Kaire: religijos ar tikėjimo laisvė (diskusijos)
 22.Civilinės būklės dokumentų turinio pripažinimas (diskusijos)
 23.Parama dėl talidomido nukentėjusiems asmenims (diskusijos)
 24.Pediatrijoje naudojami vaistai (diskusijos)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (4115 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (13083 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika