Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2016. gada 14. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 5.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 6.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 7.Gatavošanās Eiropadomes 2016. gada 15. decembra sanāksmei (debates)
 8.Priekšsēdētāja paziņojums par sava pilnvaru laika beigām
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Maksātnespējas procedūras un maksātnespējas procesa administratori (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  9.2.EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (A8-0332/2016 - Maria Arena) (balsošana)
  9.3.EK un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (rezolūcija) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (balsošana)
  9.4.Tirdzniecības nolīgums starp ES, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (Ekvadoras pievienošanās) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (balsošana)
  9.5.ES un Norvēģijas nolīgums par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (balsošana)
  9.6.ES un Norvēģijas nolīgums par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā (rezolūcija) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (balsošana)
  9.7.Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Gruziju un Eiropolu (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (balsošana)
  9.8.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Spānijas pieteikums EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (balsošana)
  9.9.Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (balsošana)
  9.10.Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (balsošana)
  9.11.Vienota Eiropas dzelzceļa telpa (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (balsošana)
  9.12.Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (balsošana)
  9.13.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā: Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (balsošana)
  9.14.Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  9.15.Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (balsošana)
  9.16.Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (balsošana)
  9.17.KLP instrumenti cenu svārstīguma mazināšanai lauksaimniecības tirgos (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.Maksātnespējas procedūras un maksātnespējas procesa administratori (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.EK un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (rezolūcija) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Tirdzniecības nolīgums starp ES, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (Ekvadoras pievienošanās) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.ES un Norvēģijas nolīgums par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.ES un Norvēģijas nolīgums par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā (rezolūcija) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Gruziju un Eiropolu (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Spānijas pieteikums EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Vienota Eiropas dzelzceļa telpa (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā: Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.KLP instrumenti cenu svārstīguma mazināšanai lauksaimniecības tirgos (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Darba tirgus reformas un darba attiecības Grieķijā (debates)
 14.Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (debates)
 15.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 16.Eiropas Komisijas ieteikums attiecībā uz ES un Turcijas paziņojuma īstenošanu un pārsūtīšanas atbilstīgi Dublinas procedūrai atjaunošanu (debates)
 17.To trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem piemēro vīzas prasību, un to trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas: apturēšanas mehānisma pārskatīšana (debates)
 18.Eiropola datu aizsardzības noteikumu pārkāpums saistībā ar terorisma lietu izmeklēšanas datnēm (debates)
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 20.Pienākumi vīzu savstarpējības jomā (debates)
 21.Uzbrukums koptu katedrālei Kairā: reliģijas un ticības brīvība (debates)
 22.Civilstāvokļa dokumentu satura atzīšana (debates)
 23.Atbalsts no talidomīda lietošanas cietušajiem (debates)
 24.Pediatrijā lietojamas zāles (debates)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (4115 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (13083 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika