Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 14 grudnia 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Przesunięcie środków: patrz protokół
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (debata)
 8.Oświadczenie przewodniczącego na temat końca jego kadencji
 9.Głosowanie
  9.1.Postępowania upadłościowe oraz zarządcy (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  9.2.Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (A8-0332/2016 - Maria Arena) (głosowanie)
  9.3.Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Uzbekistanem na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (A8-0330/2016 - Maria Arena) (głosowanie)
  9.4.Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (głosowanie)
  9.5.Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (głosowanie)
  9.6.Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (głosowanie)
  9.7.Porozumienie między Gruzją a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (głosowanie)
  9.8.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (głosowanie)
  9.9.Zasady normalizujące rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (głosowanie)
  9.10.Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (głosowanie)
  9.11.Jednolity europejski obszar kolejowy (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (głosowanie)
  9.12.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (głosowanie)
  9.13.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (głosowanie)
  9.14.Program badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  9.15.Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (głosowanie)
  9.16.Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (głosowanie)
  9.17.Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Postępowania upadłościowe oraz zarządcy (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Uzbekistanem na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Porozumienie między Gruzją a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Zasady normalizujące rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Jednolity europejski obszar kolejowy (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Program badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Reformy rynku pracy i stosunki pracy w Grecji (debata)
 14.Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata)
 15.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 16.Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie wdrożenia oświadczenia UE–Turcja oraz przywrócenia przekazań na podstawie rozporządzenia dublińskiego (debata)
 17.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) (debata)
 18.Naruszenie ochrony danych Europolu w odniesieniu do akt dochodzeń w sprawie terroryzmu (debata)
 19.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 20.Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej (debata)
 21.Atak na katedrę koptyjską w Kairze - wolność religii i przekonań (debata)
 22.Uznawanie treści dokumentów dotyczących stanu cywilnego (debata)
 23.Wsparcie dla ofiar talidomidu (debata)
 24.Produkty lecznicze stosowane w pediatrii (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4115 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (13083 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności