Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 14 decembrie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 5.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 6.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 7.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016) (dezbatere)
 8.Declarație a Președintelui la sfârșitul mandatului său
 9.Votare
  9.1.Procedurile de insolvență și practicienii în insolvență (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  9.2.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile (A8-0332/2016 - Maria Arena) (vot)
  9.3.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerțul bilateral cu textile (rezoluţie) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (vot)
  9.4.Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (aderarea Ecuadorului) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (vot)
  9.5.Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (vot)
  9.6.Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak (rezoluţie) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (vot)
  9.7.Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (vot)
  9.8.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (vot)
  9.9.Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (vot)
  9.10.Serviciile de transport feroviar intern de călători (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (vot)
  9.11.Spațiul feroviar unic european (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (vot)
  9.12.Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (vot)
  9.13.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (vot)
  9.14.Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (vot)
  9.15.Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (vot)
  9.16.Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate commune (articolul 36 din TUE) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (vot)
  9.17.Instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (vot)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Procedurile de insolvență și practicienii în insolvență (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerțul bilateral cu textile (rezoluţie) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (aderarea Ecuadorului) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak (rezoluţie) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Serviciile de transport feroviar intern de călători (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Spațiul feroviar unic european (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate commune (articolul 36 din TUE) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.Instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Reforme ale pieței forței de muncă și relațiile de muncă în Grecia (dezbatere)
 14.Situația statului de drept și a democrației în Polonia (dezbatere)
 15.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 16.Recomandarea Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia și reluarea transferurilor în temeiul Regulamentului Dublin (dezbatere)
 17.Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: mecanismul de suspendare. (dezbatere)
 18.Încălcarea securității datelor Europol legate de dosarele de anchetă privind terorismul (dezbatere)
 19.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 20.Obligații în domeniul reciprocității vizelor (dezbatere)
 21.Atacul împotriva catedralei copte din Cairo - libertatea religioasă și de credință (dezbatere)
 22.Recunoașterea conținutului actelor de stare civilă (dezbatere)
 23.Sprijin pentru victimele thalidomidei (dezbatere)
 24.Medicamentele de uz pediatric (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (4115 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (13083 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate