Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 14. decembra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 15. decembra 2016 (rozprava)
 8.Vyhlásenie predsedu o ukončení jeho funkčného obdobia
 9.Hlasovanie
  9.1.Insolvenčné konania a insolvenční správcovia (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  9.2.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (A8-0332/2016 - Maria Arena) (hlasovanie)
  9.3.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (A8-0330/2016 - Maria Arena) (hlasovanie)
  9.4.Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Ekvádoru) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (hlasovanie)
  9.5.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (hlasovanie)
  9.6.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak (uznesenie) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (hlasovanie)
  9.7.Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Gruzínskom a Europolom (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.8.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (hlasovanie)
  9.9.Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (hlasovanie)
  9.10.Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (hlasovanie)
  9.11.Jednotný európsky železničný priestor (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (hlasovanie)
  9.12.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (hlasovanie)
  9.13.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (hlasovanie)
  9.14.Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  9.15.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (hlasovanie)
  9.16.Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (hlasovanie)
  9.17.Nástroje SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Insolvenčné konania a insolvenční správcovia (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Ekvádoru) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak (uznesenie) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Gruzínskom a Europolom (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Jednotný európsky železničný priestor (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.Nástroje SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Reformy trhu práce a pracovnoprávne vzťahy v Grécku (rozprava)
 14.Stav v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (rozprava)
 15.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Odporúčanie Európskej komisie o vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka a opätovnom zavedení odovzdaní podľa dublinského nariadenia (rozprava)
 17.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: revízia mechanizmu pozastavenia (rozprava)
 18.Porušenie ochrany údajov Europolu o spisoch týkajúcich sa vyšetrovania terorizmu (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 20.Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity (rozprava)
 21.Útoky na koptskú katedrálu v Káhire – sloboda náboženského vyznania a viery (rozprava)
 22.Uznávanie obsahu dokladov o osobnom stave (rozprava)
 23.Podpora obetí lieku talidomid (rozprava)
 24.Lieky na pediatrické použitie (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (4115 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (13083 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia