Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 14. december 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 6.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 7.Priprava zasedanja Evropskega sveta dne 15. decembra 2016 (razprava)
 8.Izjava predsednika ob koncu mandata
 9.Čas glasovanja
  9.1.Postopki v primeru insolventnosti in stečajni upravitelji (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  9.2.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom (A8-0332/2016 - Maria Arena) (glasovanje)
  9.3.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom (resolucija) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (glasovanje)
  9.4.Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem (pristop Ekvadorja) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (glasovanje)
  9.5.Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (glasovanje)
  9.6.Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku (resolucija) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (glasovanje)
  9.7.Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.8.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (glasovanje)
  9.9.Normalizacija kontov železniških podjetij (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (glasovanje)
  9.10.Notranje storitve železniškega potniškega prevoza (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (glasovanje)
  9.11.Enotno evropsko železniško območje (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (glasovanje)
  9.12.Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (glasovanje)
  9.13.Imenovanje člana Računskega sodišča – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (glasovanje)
  9.14.Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  9.15.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (glasovanje)
  9.16.Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (glasovanje)
  9.17.Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Postopki v primeru insolventnosti in stečajni upravitelji (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom (resolucija) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem (pristop Ekvadorja) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku (resolucija) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Normalizacija kontov železniških podjetij (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Notranje storitve železniškega potniškega prevoza (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Enotno evropsko železniško območje (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Imenovanje člana Računskega sodišča – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Reforme trga dela in odnosi med delodajalci in delojemalci v Grčiji (razprava)
 14.Razmere na področju pravne države in demokracije na Poljskem (razprava)
 15.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 16.Priporočilo Evropske komisije o izvajanju izjave EU in Turčije ter o ponovni vzpostavitvi predaj v skladu z dublinsko uredbo (razprava)
 17.Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: sprememba mehanizma zadržanja (razprava)
 18.Kršitev varstva podatkov Europola v zvezi z datotekami preiskav terorizma (razprava)
 19.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 20.Obveznosti na področju vizumske vzajemnosti (razprava)
 21.Napad na koptsko katedralo v Kairu – verska svoboda in svoboda prepričanja (razprava)
 22.Priznavanje vsebine listin o osebnem stanju (razprava)
 23.Pomoč žrtvam talidomida (razprava)
 24.Pediatrična zdravila (razprava)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (4115 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (13083 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov