Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 14 december 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Anslagsöverföringar: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 15 December 2016 (debatt)
 8.Talmannens uttalande vid slutet av hans mandat
 9.Omröstning
  9.1.Insolvensförfaranden och förvaltare (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  9.2.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (A8-0332/2016 - Maria Arena) (omröstning)
  9.3.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (omröstning)
  9.4.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (omröstning)
  9.5.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (omröstning)
  9.6.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (resolution) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (omröstning)
  9.7.Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (omröstning)
  9.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (omröstning)
  9.9.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (omröstning)
  9.10.Inrikes persontrafik på järnväg (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (omröstning)
  9.11.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (omröstning)
  9.12.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (omröstning)
  9.13.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (omröstning)
  9.14.Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (omröstning)
  9.15.Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (omröstning)
  9.16.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (omröstning)
  9.17.GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Insolvensförfaranden och förvaltare (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (resolution) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Inrikes persontrafik på järnväg (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Arbetsmarknadsreformer och arbetsmarknadsrelationer i Grekland (debatt)
 14.Situationen för rättsstatsprincipen och demokratin I Polen (debatt)
 15.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Kommissionen rekommendation om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och återupptagande av Dublinöverföringarna (debatt)
 17.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav: revidering av upphävandemekanismen (debatt)
 18.Europols överträdelse av dataskyddsbestämmelserna i samband med utredningar om terrorism (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 20.Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar (debatt)
 21.Attack mot den koptiska katedralen i Kairo - religions- och trosfrihet (debatt)
 22.Erkännande av innehållet i civilståndshandlingar (debatt)
 23.Stöd till taliomidoffren (debatt)
 24.Läkemedel för barn (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (4115 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (13083 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy