Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 14 december 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Anslagsöverföringar: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 15 December 2016 (debatt)
 8.Talmannens uttalande vid slutet av hans mandat
 9.Omröstning
  9.1.Insolvensförfaranden och förvaltare (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  9.2.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (A8-0332/2016 - Maria Arena) (omröstning)
  9.3.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (omröstning)
  9.4.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (omröstning)
  9.5.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (omröstning)
  9.6.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (resolution) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (omröstning)
  9.7.Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (omröstning)
  9.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (omröstning)
  9.9.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (omröstning)
  9.10.Inrikes persontrafik på järnväg (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (omröstning)
  9.11.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (omröstning)
  9.12.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (omröstning)
  9.13.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (omröstning)
  9.14.Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (omröstning)
  9.15.Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (omröstning)
  9.16.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (omröstning)
  9.17.GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Insolvensförfaranden och förvaltare (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (resolution) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Inrikes persontrafik på järnväg (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Arbetsmarknadsreformer och arbetsmarknadsrelationer i Grekland (debatt)
 14.Situationen för rättsstatsprincipen och demokratin I Polen (debatt)
 15.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Kommissionen rekommendation om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och återupptagande av Dublinöverföringarna (debatt)
 17.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav: revidering av upphävandemekanismen (debatt)
 18.Europols överträdelse av dataskyddsbestämmelserna i samband med utredningar om terrorism (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 20.Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar (debatt)
 21.Attack mot den koptiska katedralen i Kairo - religions- och trosfrihet (debatt)
 22.Erkännande av innehållet i civilståndshandlingar (debatt)
 23.Stöd till taliomidoffren (debatt)
 24.Läkemedel för barn (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4115 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (13083 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy