Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 15 декември 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Международни споразумения в областта на въздухоплаването (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Дейност на комисията по петиции през 2015 г. (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти
  4.2.Положението на малцинството рохингия в Мианмар
  4.3.Масови гробове в Ирак
 5.Съобщения на председателството
 6.Време за гласуване
  6.1.Случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти (RC-B8-1346/2016, B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016) (гласуване)
  6.2.Положението на малцинството рохингия в Мианмар (RC-B8-1345/2016, B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016) (гласуване)
  6.3.Масови гробове в Ирак (RC-B8-1344/2016, B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-1362/2016) (гласуване)
  6.4.Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза или са освободени от това изискване: преразглеждане на механизма за суспендиране (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  6.5.Възражение по член 106: Защитни мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (B8-1334/2016) (гласуване)
  6.6.Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“ (B8-1341/2016, B8-1343/2016) (гласуване)
  6.7.Лекарствени продукти за педиатрична употреба (B8-1340/2016) (гласуване)
  6.8.Дейност на комисията по петиции през 2015 г. (A8-0366/2016 - Ángela Vallina) (гласуване)
  6.9.Международни споразумения в областта на въздухоплаването (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза или са освободени от това изискване: преразглеждане на механизма за суспендиране (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  7.2.Възражение по член 106: Защитни мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (B8-1334/2016)
  7.3.Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“ (B8-1341/2016, B8-1343/2016)
  7.4.Лекарствени продукти за педиатрична употреба (B8-1340/2016)
  7.5.Дейност на комисията по петиции през 2015 г. (A8-0366/2016 - Ángela Vallina)
  7.6.Международни споразумения в областта на въздухоплаването (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Справяне с предизвикателствата във връзка с прилагането на Митническия кодекс на ЕС (разискване)
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Петиции: вж. протокола
 13.Решения относно някои документи: вж. протокола
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 15.График на следващите заседания: вж. протокола
 16.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1299 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4319 kb)
Правна информация - Политика за поверителност