Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2015 (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Οι περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι
  4.2.Η κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ
  4.3.Ομαδικοί τάφοι στο Ιράκ
 5.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Οι περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι (RC-B8-1346/2016, B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016) (ψηφοφορία)
  6.2.Η κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ (RC-B8-1345/2016, B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016) (ψηφοφορία)
  6.3.Ομαδικοί τάφοι στο Ιράκ (RC-B8-1344/2016, B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-1362/2016) (ψηφοφορία)
  6.4.Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: μηχανισμός αναστολής (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (ψηφοφορία)
  6.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (B8-1334/2016) (ψηφοφορία)
  6.6.Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (B8-1341/2016, B8-1343/2016) (ψηφοφορία)
  6.7.Παιδιατρικά φάρμακα (B8-1340/2016) (ψηφοφορία)
  6.8.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2015 (A8-0366/2016 - Ángela Vallina) (ψηφοφορία)
  6.9.Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: μηχανισμός αναστολής (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  7.2.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (B8-1334/2016)
  7.3.Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (B8-1341/2016, B8-1343/2016)
  7.4.Παιδιατρικά φάρμακα (B8-1340/2016)
  7.5.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2015 (A8-0366/2016 - Ángela Vallina)
  7.6.Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) (συζήτηση)
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1299 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4319 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου