Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 15 december 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Internationella luftfartsavtal (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Fallet med den tibetanska buddhistakademin Larung Gar och fallet med Ilham Tohti
  4.2.Rohingyaminoritetens situation i Myanmar/Burma
  4.3.Massgravar i Irak
 5.Meddelanden från talmannen
 6.Omröstning
  6.1.Fallet med den tibetanska buddhistakademin Larung Gar och fallet med Ilham Tohti (RC-B8-1346/2016, B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016) (omröstning)
  6.2.Rohingyaminoritetens situation i Myanmar/Burma (RC-B8-1345/2016, B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016) (omröstning)
  6.3.Massgravar i Irak (RC-B8-1344/2016, B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-1362/2016) (omröstning)
  6.4.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav: revidering av upphävandemekanismen (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (omröstning)
  6.5.Invändning enligt artikel 106: Skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (B8-1334/2016) (omröstning)
  6.6.Stöd till taliomidoffren (B8-1341/2016, B8-1343/2016) (omröstning)
  6.7.Läkemedel för barn (B8-1340/2016) (omröstning)
  6.8.Verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 (A8-0366/2016 - Ángela Vallina) (omröstning)
  6.9.Internationella luftfartsavtal (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav: revidering av upphävandemekanismen (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  7.2.Invändning enligt artikel 106: Skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (B8-1334/2016)
  7.3.Stöd till taliomidoffren (B8-1341/2016, B8-1343/2016)
  7.4.Läkemedel för barn (B8-1340/2016)
  7.5.Verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 (A8-0366/2016 - Ángela Vallina)
  7.6.Internationella luftfartsavtal (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex (debatt)
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Framställningar: se protokollet
 13.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 16.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1299 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4319 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy