Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 16 januari 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 6.Samenstelling fracties: zie notulen
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 8.Afsluiting van een strafrechtelijke procedure in een lidstaat tegen een lid: zie notulen
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Aankondiging van de kandidaten voor de verkiezing van de Voorzitter
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 13.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave
 
Debatten
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid