Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2095(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0391/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0391/2016

Viták :

PV 19/01/2017 - 3
CRE 19/01/2017 - 3

Szavazatok :

PV 19/01/2017 - 7.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0010

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2017. január 19., Csütörtök - Strasbourg Lektorált változat

8.2. A szociális jogok európai pillére (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
A felszólalásokról készült videofelvételek
 

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Já jsem v konečném hlasování nemohla podpořit usnesení o evropském pilíři sociálních práv. Hlasovala jsem pro ty návrhy, které se snažily tuto zprávu upravit tak, aby nezasahovala do subsidiarity a pravomocí členských států.

Jsem pro rozumnou sociální politiku, pro garanci sociálních práv na evropské úrovni, ale ne pro zasahování do práv členských států. Usnesení EP v tomto směru jde za hranu. Jsem ráda, že se nám v hlasování podařilo vypustit požadavek na zavedení minimální mzdy, ale bohužel další pozměňovací návrhy přijaty nebyly a návrh, jako např. garance pro děti z úrovně EU, považuji za opravdu nerealistický. Proto jsem nemohla usnesení jako celek podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Já jsem tento návrh také nepodpořil. Nemyslím si, že otázka sociální politiky má být klíčovým tématem evropské agendy. Samozřejmě jako moderní politik vnímám sociální politiku jako důležitou součást činnosti státu, ale sociální politika by podle mého názoru podle principu subsidiarity měla zůstat primárně na úrovni jednotlivých členských zemí.

Návrh, který jsme přijali, výrazně překračuje a odebírá kompetence jednotlivým národním státům a snaží se vytvářet evropskou, řekněme centrální sociální politiku. Požadavek na zavedení minimální mzdy, požadavky na zavedení různých typů rodičovských dovolených včetně mateřské, otcovské, pečovatelské atd., to jsou věci, které si mají upravit jednotlivé členské státy podle své ekonomické síly, podle své historie, podle své tradice, ale neměli bychom to my diktovat z Bruselu jednotlivým národním státům. Proto tento návrh považuji za špatný a nepodpořil jsem jej.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, quasi due anni fa abbiamo tutti accolto con grande favore le parole del Presidente Juncker che appoggiavano il pilastro europeo dei diritti sociali.

Io ho votato a favore di questa relazione perché davvero serve un sistema sociale europeo che sancisca diritti chiari e precisi per tutti i lavoratori europei. Serve uno strumento in grado di cambiare e di migliorare la vita dei cittadini: un lavoro senza diritti, in un'Europa in cui di lavoro ce n'è davvero poco, è un lavoro che si basa quasi sempre sul ricatto. Il lavoro senza diritti è una mera merce di scambio.

Se questa Europa, così tanto in discussione, vuole crescere, questo è il momento di farlo, perché non esiste crescita economica senza crescita sociale. Nella nostra Europa non esiste lavoro senza diritto dei lavoratori. Penso ai tanti, troppi operai che muoiono per la mancanza di sicurezza e alle donne e agli uomini costretti a rinunciare alla loro vita privata per non perdere la professione.

E allora questa Europa ha davvero bisogno del pilastro dei diritti sociali, anzi, più che di un pilastro, io direi, ha bisogno di una base forte su cui costruire la crescita della nuova Europa.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (NI). – Madam President, I am an independent MEP, and I am not affiliated to any political group. I supported the ENF proposed amendment today and I want to explain why.

The ENF proposal and their amendment highlighted the detrimental effect of the single currency and the harmful EU policies which resulted in increasing unemployment and poverty across the continent. It also highlighted that employment and social policy initiatives should be Member State competences, which actually is a very important perspective; equally, that only national governments can truly effect the financing of changes in these areas to deliver results; and the amendment also stressed the need for Member States to take responsibility to achieve economic and social recovery. Finally, the amendment criticised the EU’s blame-game policy, casting blame rather than acknowledging that fault actually lies with the EU itself.

Now I may not support the ENF politically, but today they submitted an objective and valid amendment which I was happy to support.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Подкрепих доклада на колегата Родригеш относно Европейския стълб за социалните права. Съдържащите се в него предложения са важни и допринасят за обмена на добри практики за справяне с предизвикателствата. Без да омаловажавам факта, че основната компетентност в сферата на социалната и трудовата политика и законодателство е на държавите членки на Европейския съюз, искам да отбележа, че Европа се нуждае от нов модел, който да следва. Модел, в чиято основа са поставени интересите на европейските граждани. Модел, който да се съсредоточи върху истинските проблеми на Съюза и върху тяхното разрешаване.

Европа трябва да съумее да се справи с напредъка и развитието на технологиите, които от своя страна допринесоха за създаването на нови условия на труд и до изискване за качествено и адекватно образование. Универсални решения няма, но предизвикателства пред страните членки често са сходни. Въпреки насочеността си към Еврозоната важното е, че Европейският стълб на социалните права ще бъде отворен към всички страни, които искат да се присъединят към него.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Já jsem tento návrh zprávy nemohl podpořit z mnoha důvodů. Za prvé obecně si myslím, že právě jistá bohatost nebo síla společnosti má potom svědčit o tom, zdali si může dovolit určitou úroveň sociální ochrany práv. EU, ačkoli je obecně považována za prostor, kde je bohatství poměrně jednoznačně definováno a měřitelné, má na druhou stranu ve svém prostoru velmi jasné rozdíly a i z tohoto důvodu by bylo daleko vhodnější, aby tato úroveň sociálních práv byla nechána na členských státech.

Já jsem nemohl souhlasit ani se snahou o vytvoření evropského rámce na podporu v nezaměstnanosti nebo minimálního příjmu nebo se snahou o posílení 1. důchodového pilíře na úkor těch dalších. Ve zprávě je celá řada sporných momentů, které nebyly dostatečně vyjasněny, a z těchto důvodů já jsem nemohl – i pro porušení zásady subsidiarity – tuto zprávu podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Madam President, after the UK’s departure from the European Union the other Member States will be much freer to push ahead with the harmonisation of social policy, which I’m sure will be a matter of relief to many Members in this House. It will no longer be our responsibility, but of course we will still have a continuing interest in the success and stability of our neighbours. Prosperous neighbours make good customers, and we are talking about countries which are old friends and allies. One of the things that I have found quoted at me many times since I was elected nearly 20 years ago is Winston Churchill’s speech in Zurich in 1946 when he said: ‘I am going to say something which will astonish you. I want a United States of Europe’. Nobody ever quotes what he went on to say; he made it clear that Britain would not be part of that the United States of Europe, but would support it from the outside as a flying buttress, as a friend and a sponsor. Now we have the opportunity, belatedly, to realise his vision: to have a relationship with our European friends that is based on cooperation rather than convergence, on alliance rather than absorption.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, I appreciate that the European pillar of social rights is a central facet of the Commission’s efforts to move toward a deeper, fairer and more harmonised economic and monetary union. However, in line with my colleagues in the EPP, I remain cautious of certain proposals within this report, including, but not limited to: definitions of ‘worker’; certain framework directives and financial instruments outlined; as well as calls for a binding EPSR and proposals in the sphere of social and educational investments.

In line with my Group I voted in favour of this report, as such concerns were somewhat abated and because it is important to have social rights in mind in all policy making. However, I would urge that our EPP’s recommendations be seriously considered and that further dialogue may be facilitated as we lay the grounds for a European pillar of social rights catering to the needs of all Member States and all their citizens.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat