Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/3024(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0024/2017

Předložené texty :

B8-0024/2017

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0011

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 19. ledna 2017 - Štrasburk Revidované vydání

8.3. Řešení výzev provádění celního kodexu EU (B8-0024/2017)
Videozáznamy vystoupení
 

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Hlasovala jsem pro návrh usnesení o řešení víz souvisejících s prováděním celního kodexu Unie, protože podporuji snahu dosáhnout harmonizace procesních pravidel celní správy jednotlivých členských států. Považuji to za nezbytné k dosažení cíle celní unie, jímž je především společný postup EU vůči třetím zemím při výběru cla a kontroly vstupu zboží ze třetích zemí na trh EU.

Vítám také tuto iniciativu k posílení spolupráce mezi celními správami jednotlivých členských států stejně jako plnou elektronizaci celních systémů, což považuji za zásadní v moderní době. Za nezbytné také považuji snížení administrativní zátěže, která představuje překážku především pro malé a střední podniky. Na rozdíl od evropské regulace sociálních práv je tento proces harmonizace na místě.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Já budu velmi stručný, já jsem tento materiál podpořil, protože v rámci celní unie je třeba dbát na to, aby komunikace mezi celními orgány jednotlivých členských států probíhala co nejefektivněji. Tento materiál počítá s tím, co již bylo přijato a zahájeno minulý rok, tzn. že by jednotlivé celní orgány měly komunikovat elektronicky a od roku 2020 by ta komunikace měla být 100% kompletně elektronická.

Tato zpráva, která se váže k této komunikační změně, je podle mého názoru správná, zavazuje Komisi k tomu, aby Komise celý proces sledovala a aby o výsledcích EP informovala. Tato právní úprava jednoznačně povede k rychlejšímu a lepšímu fungování v rámci celní unie.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Já jsem tento návrh rovněž podpořil, protože reaguje na problém, který je skutečně závažný. Tím v současnosti myslím právě celní pravidla a postupy v rámci celních řízení, které jsou velmi složité, postihují zvláště nepříznivě malé a střední podniky. Jejich zjednodušení, odstranění administrativní zátěže a elektronizace je proto vysoce žádoucí, po tom ostatně volá tato zpráva.

Já chci rovněž zdůraznit, že celní unie je základním stavebním kamenem EU a její efektivní nastavení je proto důležité pro řádné fungování vnitřního trhu, o které se tady snažíme. I z těchto důvodů velmi vítám podobné zprávy, které mají za cíl zlepšit, zefektivnit fungování základních stavebních kamenů a pilířů, na kterých je EU postavena, a tam celní unie rozhodně spadá.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Madam President, a number of members yesterday were questioning what the British Prime Minister had meant when she said she wanted some continuing aspects of the Customs Union to remain in force. Actually if you read her words it was pretty clear. We are very determined – she is very determined – to leave the common commercial policy and to have the freedom to negotiate bilateral trade deals with America and Australia and India and China and so on, but there may be technical aspects of the Customs Union which would survive if they were in the interests of all parties – for example, the rules that obviate the need for veterinary checks at every border. If all sides wanted those things to continue then of course it would be silly to make an ideological point out of sacrificing pragmatism to dogma. As I have said on many occasions in this Chamber you will be losing a bad tenant, but I hope you will be gaining a good neighbour.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I was pleased to vote in favour of this report on the challenges of implementing the Union Customs Code (UCC). The UCC builds on existing concepts to streamline the customs processes and procedures across the Customs Union, clarifying the rules on release for free circulation and on special procedures.

Effective customs cooperation in the EU and with third countries is crucial, given the significant trade volumes and the challenges for the Customs Union since its creation. I welcome the report’s call for a timeline and for a clear strategy to ensure necessary elements are introduced for the EU customs systems. I also welcome the call on the Commission to rectify any legal shortcomings that may be hindering trade. The proper implementation of the UCC is important for the EU to function as one of the largest trading blocs in the world and I am sure that such strategic cooperation may be an aspect that, despite what my good friend Mr Hannan says, the British may regret when they leave the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – Ezzel lezárom a szavazáshoz fűzött indokolásokat.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí