Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Справяне с предизвикателствата във връзка с прилагането на Митническия кодекс на ЕС (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Европейски стълб на социалните права (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Индонезия и по-специално случаите на Хосеа Йеймо, Исмаил Алуа и губернатора на Джакарта
  4.2.Централноафриканска република
  4.3.Положението в Бурунди
 5.Съобщения на председателството
 6.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Индонезия и по-специално случаите на Хосеа Йеймо, Исмаил Алуа и губернатора на Джакарта (RC-B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017) (гласуване)
  7.2.Централноафриканска република (RC-B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017) (гласуване)
  7.3.Положението в Бурунди (RC-B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017) (гласуване)
  7.4.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово: процедури за неговото изпълнение (A8-0361/2016 - Adam Szejnfeld) (гласуване)
  7.5.Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса (A8-0311/2016 - Hannu Takkula) (гласуване)
  7.6.Сключване на Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и технология (A8-0363/2016 - Elmar Brok) (гласуване)
  7.7.Назначения в комисиите (гласуване)
  7.8.Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (B8-0001/2017) (гласуване)
  7.9.Логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender) (гласуване)
  7.10.Европейски стълб на социалните права (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) (гласуване)
  7.11.Справяне с предизвикателствата във връзка с прилагането на Митническия кодекс на ЕС (B8-0024/2017) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender)
  8.2.Европейски стълб на социалните права (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.3.Справяне с предизвикателствата във връзка с прилагането на Митническия кодекс на ЕС (B8-0024/2017)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Състав на делегациите: вж. протоколи
 12.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 13.Изграждане на европейска икономика на данни (разискване)
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Решения относно някои документи: вж. протокола
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (560 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2696 kb)
Правна информация - Политика за поверителност