Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 19. ledna 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Řešení výzev provádění celního kodexu EU (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Evropský pilíř sociálních práv (rozprava)
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty
  4.2.Středoafrická republika
  4.3.Situace v Burundi
 5.Sdělení předsednictví
 6.Žádost o zbavení imunity: viz zápis
 7.Hlasování
  7.1.Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (RC-B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017) (hlasování)
  7.2.Středoafrická republika (RC-B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017) (hlasování)
  7.3.Situace v Burundi (RC-B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017) (hlasování)
  7.4.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem: postupy pro používání dohody (A8-0361/2016 - Adam Szejnfeld) (hlasování)
  7.5.Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie (A8-0311/2016 - Hannu Takkula) (hlasování)
  7.6.Uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku (A8-0363/2016 - Elmar Brok) (hlasování)
  7.7.Jmenování členů výborů (hlasování)
  7.8.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (B8-0001/2017) (hlasování)
  7.9.Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  7.10.Evropský pilíř sociálních práv (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) (hlasování)
  7.11.Řešení výzev provádění celního kodexu EU (B8-0024/2017) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender)
  8.2.Evropský pilíř sociálních práv (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.3.Řešení výzev provádění celního kodexu EU (B8-0024/2017)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Členství v delegacích: viz zápis
 12.Postoj Rady v 1. čtení: viz zápis
 13.Budování evropské ekonomiky v oblasti údajů (rozprava)
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 16.Předání přijatých textů během zasedání: viz zápis
 17.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 18.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (560 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2696 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí