Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 19. januar 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.En europæisk søjle for sociale rettigheder (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Indonesien, navnlig sagen om Hosea Yeimo, Ismael Alua og Djakartas guvernør
  4.2.Den Centralafrikanske Republik
  4.3.Situationen i Burundi
 5.Meddelelser fra formanden
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 7.Afstemningstid
  7.1.Indonesien, navnlig sagen om Hosea Yeimo, Ismael Alua og Djakartas guvernør (RC-B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017) (afstemning)
  7.2.Den Centralafrikanske Republik (RC-B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017) (afstemning)
  7.3.Situationen i Burundi (RC-B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017) (afstemning)
  7.4.Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo: procedurer for anvendelsen (A8-0361/2016 - Adam Szejnfeld) (afstemning)
  7.5.Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel (A8-0311/2016 - Hannu Takkula) (afstemning)
  7.6.Indgåelse af aftalen om videreførelse af Det Internationale Videnskabs- og Teknologicenter (A8-0363/2016 - Elmar Brok) (afstemning)
  7.7.Udnævnelser til parlamentariske udvalg (afstemning)
  7.8.Indsigelse mod en delegeret retsakt: Identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (B8-0001/2017) (afstemning)
  7.9.Logistik i EU og multimodal transport i de nye TEN-T-korridorer (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  7.10.En europæisk søjle for sociale rettigheder (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) (afstemning)
  7.11.Håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks (B8-0024/2017) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Logistik i EU og multimodal transport i de nye TEN-T-korridorer (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender)
  8.2.En europæisk søjle for sociale rettigheder (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.3.Håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks (B8-0024/2017)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Delegationernes sammensætning: se protokollen
 12.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 13.Opbygning af en europæisk dataøkonomi (forhandling)
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 17.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 18.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (560 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2696 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik