Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 19. jaanuar 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Liidu tolliseadustiku rakendamisel esinevate probleemide lahendamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Euroopa sotsiaalõiguste sammas (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Indoneesia, eelkõige Hosea Yeimo, Ismael Alua ja Jakarta kuberneri juhtumid
  4.2.Kesk-Aafrika Vabariik
  4.3.Olukord Burundis
 5.Presidentuuri teadaanded
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.Indoneesia, eelkõige Hosea Yeimo, Ismael Alua ja Jakarta kuberneri juhtumid (RC-B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017) (hääletus)
  7.2.Kesk-Aafrika Vabariik (RC-B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017) (hääletus)
  7.3.Olukord Burundis (RC-B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017) (hääletus)
  7.4.ELi ja Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise rakenduskord (A8-0361/2016 - Adam Szejnfeld) (hääletus)
  7.5.Teatavatest liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete import (A8-0311/2016 - Hannu Takkula) (hääletus)
  7.6.Rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakeskuse tegevuse jätkamise lepingu sõlmimine (A8-0363/2016 - Elmar Brok) (hääletus)
  7.7.Komisjonidesse nimetamine (hääletus)
  7.8.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: suure riskiga kolmandate riikide kindlaksmääramine, kus esineb strateegilisi puudusi (B8-0001/2017) (hääletus)
  7.9.ELi logistika ja mitmeliigiline transport uutes üleeuroopalise transpordivõrgu koridorides (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  7.10.Euroopa sotsiaalõiguste sammas (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) (hääletus)
  7.11.Liidu tolliseadustiku rakendamisel esinevate probleemide lahendamine (B8-0024/2017) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.ELi logistika ja mitmeliigiline transport uutes üleeuroopalise transpordivõrgu koridorides (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender)
  8.2.Euroopa sotsiaalõiguste sammas (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.3.Liidu tolliseadustiku rakendamisel esinevate probleemide lahendamine (B8-0024/2017)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 12.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 13.Euroopa andmemajanduse loomine (arutelu)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 16.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 18.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (560 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2696 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika