Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 19. tammikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (keskustelu)
 4.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Indonesia ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapaukset
  4.2.Keski-Afrikan tasavalta
  4.3.Burundin tilanne
 5.Puhemiehen ilmoitukset
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Indonesia ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapaukset (RC-B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017) (äänestys)
  7.2.Keski-Afrikan tasavalta (RC-B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017) (äänestys)
  7.3.Burundin tilanne (RC-B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017) (äänestys)
  7.4.EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt (A8-0361/2016 - Adam Szejnfeld) (äänestys)
  7.5.Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti (A8-0311/2016 - Hannu Takkula) (äänestys)
  7.6.Kansainvälisen tiede- ja teknologiakeskuksen toiminnan jatkamista koskevan sopimuksen tekeminen (A8-0363/2016 - Elmar Brok) (äänestys)
  7.7.Nimitykset valiokuntiin (äänestys)
  7.8.Delegoidun säädöksen vastustaminen: suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöiminen (B8-0001/2017) (äänestys)
  7.9.Logistiikka EU:ssa ja eri liikennemuotojen yhdistäminen uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  7.10.Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) (äänestys)
  7.11.Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen (B8-0024/2017) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Logistiikka EU:ssa ja eri liikennemuotojen yhdistäminen uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender)
  8.2.Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.3.Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen (B8-0024/2017)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 12.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 13.Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen (keskustelu)
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Poslanecký mandát
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (560 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2696 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö