Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2017 m. sausio 19 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Su ES muitinės kodekso įgyvendinimu susijusių problemų sprendimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 3.Europos socialinių teisių ramstis (diskusijos)
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
  4.1.Indonezija, visų pirma Hoseos Yeimo, Ismaelio Aluos ir Džakartos gubernatoriaus atvejai
  4.2.Centrinės Afrikos Respublika
  4.3.Padėtis Burundyje
 5.Pirmininko pranešimai
 6.Prašymas atšaukti imunitetą (žr. protokola)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Indonezija, visų pirma Hoseos Yeimo, Ismaelio Aluos ir Džakartos gubernatoriaus atvejai (RC-B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017) (balsavimas)
  7.2.Centrinės Afrikos Respublika (RC-B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017) (balsavimas)
  7.3.Padėtis Burundyje (RC-B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017) (balsavimas)
  7.4.ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas: jo taikymo tvarka (A8-0361/2016 - Adam Szejnfeld) (balsavimas)
  7.5.Tekstilės gaminių, kuriems netaikomos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, importas iš tam tikrų trečiųjų šalių (A8-0311/2016 - Hannu Takkula) (balsavimas)
  7.6.Susitarimo dėl Tarptautinio mokslo ir technologijų centro veiklos tęsimo sudarymas (A8-0363/2016 - Elmar Brok) (balsavimas)
  7.7.Komitetų narių skyrimas (balsavimas)
  7.8.Prieštaravimas deleguotajam aktui: strateginių trūkumų turinčių didelės rizikos trečiąsiųjų valstybių nustatymas (B8-0001/2017) (balsavimas)
  7.9.Logistika ES ir daugiarūšis vežimas naujais transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) koridoriais (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  7.10.Europos socialinių teisių ramstis (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) (balsavimas)
  7.11.Su ES muitinės kodekso įgyvendinimu susijusių problemų sprendimas (B8-0024/2017) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Logistika ES ir daugiarūšis vežimas naujais transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) koridoriais (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender)
  8.2.Europos socialinių teisių ramstis (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.3.Su ES muitinės kodekso įgyvendinimu susijusių problemų sprendimas (B8-0024/2017)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.Delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 12.Tarybos per pirmąjį svarstymą priimta pozicija (žr. protokola)
 13.Europos duomenų ekonomikos kūrimas (diskusijos)
 14.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 16.Per šį posėdį priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 17.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 18.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (560 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2696 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika