Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2017. gada 19. janvāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Ar ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3.Eiropas sociālo tiesību pīlārs (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  4.1.Indonēzija, jo īpaši Hosea Yeimo, Ismael Alua un Džakartas gubernatora lietas
  4.2.Centrālāfrikas Republika
  4.3.Stāvoklis Burundi
 5.Prezidentūras paziņojumi
 6.Pieprasījums atcelt imunitāti (sk. protokolu)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Indonēzija, jo īpaši Hosea Yeimo, Ismael Alua un Džakartas gubernatora lietas (RC-B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017) (balsošana)
  7.2.Centrālāfrikas Republika (RC-B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017) (balsošana)
  7.3.Stāvoklis Burundi (RC-B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017) (balsošana)
  7.4.ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma piemērošanas procedūras (A8-0361/2016 - Adam Szejnfeld) (balsošana)
  7.5.Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas īpaši noteikumi par importu Savienībā (A8-0311/2016 - Hannu Takkula) (balsošana)
  7.6.Nolīguma, ar kuru turpina Starptautiskā Zinātnes un tehnoloģijas centra darbību, noslēgšana (A8-0363/2016 - Elmar Brok) (balsošana)
  7.7.Komiteju locekļu iecelšana (balsošana)
  7.8.Iebildumu izteikšana pret deleģētu aktu: Augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (B8-0001/2017) (balsošana)
  7.9.Loģistika Eiropas Savienībā un multimodālie pārvadājumi jaunajos TEN-T koridoros (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  7.10.Eiropas sociālo tiesību pīlārs (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) (balsošana)
  7.11.Ar ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana (B8-0024/2017) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Loģistika Eiropas Savienībā un multimodālie pārvadājumi jaunajos TEN-T koridoros (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender)
  8.2.Eiropas sociālo tiesību pīlārs (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.3.Ar ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana (B8-0024/2017)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 12.Padomes nostāja pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 13.Eiropas datu ekonomikas veidošana (debates)
 14.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 15.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 17.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 18.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (560 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2696 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika