Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 19 januari 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Een Europese pijler van sociale rechten (debat)
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Indonesië, met name de gevallen van Hosea Yeimo, Ismael Alua en de gouverneur van Jakarta
  4.2.Centraal-Afrikaanse Republiek
  4.3.De situatie in Burundi
 5.Mededelingen van de Voorzitter
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Indonesië, met name de gevallen van Hosea Yeimo, Ismael Alua en de gouverneur van Jakarta (RC-B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017) (stemming)
  7.2.Centraal-Afrikaanse Republiek (RC-B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017) (stemming)
  7.3.De situatie in Burundi (RC-B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017) (stemming)
  7.4.Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo: toepassingsprocedures (A8-0361/2016 - Adam Szejnfeld) (stemming)
  7.5.Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder een bijzondere invoerregeling van de Unie (A8-0311/2016 - Hannu Takkula) (stemming)
  7.6.Sluiting van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie (A8-0363/2016 - Elmar Brok) (stemming)
  7.7.Benoemingen bij de commissies (stemming)
  7.8.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (B8-0001/2017) (stemming)
  7.9.Logistiek in de EU en multimodaal vervoer in de nieuwe TEN-T-corridors (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  7.10.Een Europese pijler van sociale rechten (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) (stemming)
  7.11.Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (B8-0024/2017) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Logistiek in de EU en multimodaal vervoer in de nieuwe TEN-T-corridors (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender)
  8.2.Een Europese pijler van sociale rechten (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.3.Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (B8-0024/2017)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Samenstelling delegaties: zie notulen
 12.Standpunt van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 13.Bouwen aan een Europese data-economie (debat)
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (560 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2696 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid