Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 19 stycznia 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Europejski filar praw socjalnych (debata)
 4.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  4.1.Indonezja, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty
  4.2.Republika Środkowoafrykańska
  4.3.Sytuacja w Burundi
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu: Patrz protokól
 7.Głosowanie
  7.1.Indonezja, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty (RC-B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017) (głosowanie)
  7.2.Republika Środkowoafrykańska (RC-B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017) (głosowanie)
  7.3.Sytuacja w Burundi (RC-B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017) (głosowanie)
  7.4.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Kosowem: procedury dotyczące stosowania (A8-0361/2016 - Adam Szejnfeld) (głosowanie)
  7.5.Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (A8-0311/2016 - Hannu Takkula) (głosowanie)
  7.6.Zawarcie umowy dotyczącej kontynuowania Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki (A8-0363/2016 - Elmar Brok) (głosowanie)
  7.7.Mianowanie członków komisji (głosowanie)
  7.8.Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (B8-0001/2017) (głosowanie)
  7.9.Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  7.10.Europejski filar praw socjalnych (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) (głosowanie)
  7.11.Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (B8-0024/2017) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender)
  8.2.Europejski filar praw socjalnych (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.3.Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (B8-0024/2017)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 11.Skład delegacji: patrz protokół
 12.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu : patrz protokól
 13.Budowanie europejskiej gospodarki opartej na danych (debata)
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 16.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 17.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 18.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (560 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2696 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności