Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 19. januára 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Riešenie výziev spojených s vykonávaním Colného kódexu Únie (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Európsky pilier sociálnych práv (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Indonézia, najmä prípady Hoseu Yeima, Ismaela Aluu a guvernéra Jakarty
  4.2.Stredoafrická republika
  4.3.Situácia v Burundi
 5.Oznámenia predsedníctva
 6.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Indonézia, najmä prípady Hoseu Yeima, Ismaela Aluu a guvernéra Jakarty (RC-B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017) (hlasovanie)
  7.2.Stredoafrická republika (RC-B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017) (hlasovanie)
  7.3.Situácia v Burundi (RC-B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017) (hlasovanie)
  7.4.Postupy uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom (A8-0361/2016 - Adam Szejnfeld) (hlasovanie)
  7.5.Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú osobitné dovozné predpisy Únie (A8-0311/2016 - Hannu Takkula) (hlasovanie)
  7.6.Uzavretie dohody o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku (A8-0363/2016 - Elmar Brok) (hlasovanie)
  7.7.Vymenovania do výborov (hlasovanie)
  7.8.Námietka voči delegovanému aktu: Identifikácia vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (B8-0001/2017) (hlasovanie)
  7.9.Logistika v EÚ a multimodálna doprava v rámci nových koridorov TEN-T (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  7.10.Európsky pilier sociálnych práv (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) (hlasovanie)
  7.11.Riešenie výziev spojených s vykonávaním colného kódexu EÚ (B8-0024/2017) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Logistika v EÚ a multimodálna doprava v rámci nových koridorov TEN-T (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender)
  8.2.Európsky pilier sociálnych práv (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.3.Riešenie výziev spojených s vykonávaním colného kódexu EÚ (B8-0024/2017)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Zloženie delegácií: pozri zápisnicu
 12.Pozícia Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 13.Budovanie európskeho dátového hospodárstva (rozprava)
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (560 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2696 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia