Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 19. januar 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Evropski steber socialnih pravic (razprava)
 4.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  4.1.Indonezija, zlasti primeri Hosee Jeima, Ismaela Alue in guvernerja Džakarte
  4.2.Srednjeafriška republika
  4.3.Razmere v Burundiju
 5.Sporočila predsedsednika
 6.Zahteva za odvzem imunitete: gl. zapisnik
 7.Čas glasovanja
  7.1.Indonezija, zlasti primeri Hosee Jeima, Ismaela Alue in guvernerja Džakarte (RC-B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017) (glasovanje)
  7.2.Srednjeafriška republika (RC-B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017) (glasovanje)
  7.3.Razmere v Burundiju (RC-B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017) (glasovanje)
  7.4.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom: postopki za uporabo (A8-0361/2016 - Adam Szejnfeld) (glasovanje)
  7.5.Uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo posebna uvozna pravila Unije (A8-0311/2016 - Hannu Takkula) (glasovanje)
  7.6.Sklenitev Sporazuma o nadaljnjem delovanju Mednarodnega znanstvenega in tehnološkega centra (A8-0363/2016 - Elmar Brok) (glasovanje)
  7.7.Imenovanja v odbore (glasovanje)
  7.8.Nasprotovanje delegiranemu aktu: opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (B8-0001/2017) (glasovanje)
  7.9.Logistika v EU in multimodalni promet na novih koridorjih TEN-T (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  7.10.Evropski steber socialnih pravic (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) (glasovanje)
  7.11.Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (B8-0024/2017) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Logistika v EU in multimodalni promet na novih koridorjih TEN-T (A8-0384/2016 - Inés Ayala Sender)
  8.2.Evropski steber socialnih pravic (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.3.Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (B8-0024/2017)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Sestava delegacij: glej zapisnik
 12.Stališče Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 13.Vzpostavitev evropskega podatkovnega gospodarstva (razprava)
 14.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 15.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 17.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 18.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (560 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2696 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov