Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 1 februari 2017 - Brussel Herziene uitgave

5. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid