Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2143(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0381/2016

Ingediende teksten :

A8-0381/2016

Debatten :

PV 01/02/2017 - 21
CRE 01/02/2017 - 21

Stemmingen :

PV 02/02/2017 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0012

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 1 februari 2017 - Brussel Herziene uitgave

21. Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (korte presentatie)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  El presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre el informe de Hannu Takkula, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre un enfoque integrado de la política del deporte: buena gobernanza, accesibilidad e integridad (2016/2143(INI)) (A8-0381/2016)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, esittelijä. – Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, liikunnan puute on Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan neljänneksi yleisin kuolemaa aiheuttava tekijä. Meidän on liikuttava enemmän myös Euroopassa. Urheilupolitiikka ansaitsee sektorirajat ylittävää pohdintaa ja lisää resursseja.

Euroopan unionilla on ollut toimivaltaa urheilun alalla nyt seitsemän vuoden ajan. Mietintöni arvioi tätä kehitystä ja on nykyisen vaalikauden ainoa yksinomaan urheilua käsittelevä mietintö. Se sisältää Euroopan parlamentin politiikkasuositukset jäsenvaltioille, urheilujärjestöille ja komissiolle, joka tänä keväänä tekee Euroopan unionin urheilupolitiikan väliarvion.

Konkreettisia ehdotuksia ovat muun muassa liikunnallisen aktiivisuuden lisäämiseen tähtäävät toimet, kuten esitys arvonlisäverovähennyksestä ja muista taloudellisista kannustimista ruohonjuuritason urheilulle. Erityisesti haluamme painottaa sitä, että ruohonjuuritasolla eri puolilla Eurooppaa ihmiset voivat liikkua. Siellähän se perusta on.

Mietinnössä tuodaan esille myös urheilun laaja taloudellinen merkitys yhteiskunnalle. Urheilusektori kasvaa muuta taloutta nopeammin työllistäen jo tällä hetkellä noin kolme ja puoli prosenttia Euroopan unionin kansalaisista. Tästä urheilusektorin boostista voisivat myös muut sektorit ottaa oppia Euroopassa. Liikunta parantaa kansanterveyttä ja vaikuttaa näin positiivisesti myös ikärakenteeseen. Ikärakenteen muutoksesta kärsivien jäsenvaltioiden kansantalouksiin tällä on suora yhteys.

Urheilu on myös jokaisen ihmisen perusoikeus. Se auttaa integroitumaan paremmin myös yhteiskuntaan. Siksi urheilu- ja liikuntapalvelujen tulee olla tasavertaisesti kaikkien, niin vammaisten, maahanmuuttajien, nuorien kuin vanhustenkin, saatavilla. Urheilun saavutettavuus on asia, jonka tulee näkyä nykyistä selkeämmin Euroopan unionin urheilupolitiikassa. Erasmus+ -ohjelma, josta juuri äsken keskustelimme, on loistava ohjelma ja menestystarina, mutta sekin tarvitsee lisäpanostuksia nimenomaan urheilun osalta.

Kaikki varmasti tiedämme myös, että järjestäytyneessä urheilussa on esiintynyt ikäviä korruptio- ja dopingtapauksia, jotka ovat tahranneet urheilun mainetta. Tässä mietinnössä vaaditaan nollatoleranssia urheilussa esiintyvälle korruptiolle sekä annetaan ehdotuksia usein julkista tukea saavien urheilujärjestöjen hyvän hallinnon kehittämiselle. Urheilujärjestöjen hallinnon ja rahavirtojen tulee olla läpinäkyviä.

Korostamme myöskin urheilun integriteetin varmistamista ja siihen tähtääviä toimia, kuten sopupelien ja dopingin vastaista taistelua. Nämä ovat kansainvälisiä urheilun mainetta tahraavia ongelmia, joiden ratkaisemisessa myös Euroopan unionilla ja sen jäsenvaltioilla on tärkeä rooli.

Haluan tässä lopuksi esittää toiveen, että Euroopan komissio ottaa huomioon tämän mietinnön ehdotukset urheilupolitiikan väliarviossa. Koska ehdotuksia on paljon, tulee seurantaa jatkaa myös tämän kevään jälkeen. On myös tärkeää seurata ehdotusten toteutumista jäsenvaltioissa ja urheilujärjestöissä. Sen vuoksihan me näitä ohjelmia teemme, emme vain johonkin hyllylle mappiin vaan että ne tulisivat käytäntöön ja että ne tulisivat myös toteutetuiksi eri jäsenvaltioissa ja urheilujärjestöissä.

Sen vuoksi ehdotan, että järjestämme vuosittain tämän urheilumietinnön ehdotusten seuraamistapaamisen täällä Euroopan parlamentissa yhteistyössä Euroopan komission, neuvoston ja sidosryhmien kanssa. Näin voimme osaltamme varmistua siitä, että tämä laajasti koottu urheilua koskeva Euroopan parlamentin kanta voisi tulla käytännössä eläväksi ja toimivaksi todellisuudeksi kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Kiitoksia.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já bych chtěla poděkovat kolegovi Takkulovi za předložení této zprávy. Vítám zejména návrhy na zvýšení dostupnosti sportu pro všechny skupiny obyvatelstva.

Jak už on sám zmínil, tak nedostatek fyzické aktivity je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na světě a podle stejné organizace byla třetina dětí ve věku mezi šesti a devíti lety v Evropské unii obézní a to v roce 2010. To je, myslím, dost alarmující zpráva. Samozřejmě: fyzická aktivita, podpora tělesné výchovy a sportu jsou zásadní podmínkou pro to, abychom také s tímto negativním vývojem něco udělali.

Já souhlasím s tím, že jsou to především členské státy, které jsou zodpovědné za podporu sportu, ale na úrovni Evropy tímto vysíláme signál, že Evropská unie podporuje sportovní aktivity jako nástroj proti rozvoji sociálně patologických jevů, v boji proti těmto jevům a také pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, I welcome the call for an integrated policy in sport adopted by this report, which addresses a broad range of issues, such as the challenges linked to racism and homophobia, the social aspects of sport and the need to ensure inclusive access, including for people with disabilities, the contribution of sport to wellbeing and health – notably mental health, and the need to strongly combat unethical practices such as match fixing, corruption and doping. Integrity is a vital component of sport. We must restore trust in sporting institutions and re-establish the values of solidarity, peace and social inclusion that sport can engender. The EU should pay particular attention to the issue of human rights in sport. The circumstances surrounding the preparation of the 2022 World Cup in Qatar are deeply regrettable. It is estimated that 4000 people might die before the first ball is even kicked. The EU must condemn the abuses that have been taking place. Sport must remain a vehicle for promoting human rights, not a justification for breaching them.

Finally, I’d like to address the issue of gender equality in sport and the fair representation of women in governing bodies: having more women in sport decision—making would have a positive outcome, not only on the transparency and accountability of sports organisations and access to sports activities for women, but might also counter the poor media coverage given to women’s sport and the socially discriminating and sexually stereotyped reporting found in the media.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, ο αθλητισμός αποτελεί ένα μεγάλο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας των κρατών μελών της Ένωσης και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση, ενώ παράλληλα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, η εικόνα του αθλητισμού αμαυρώνεται συχνά. είτε μέσω του χουλιγκανισμού και της βίας που αποθαρρύνουν τους φιλάθλους από το να παρακολουθούν αθλητικές διοργανώσεις, είτε από τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα ντόπινγκ τα οποία παραβιάζουν τις ηθικές αξίες και αρχές του αθλητισμού. Ταυτόχρονα, διάφορες πανευρωπαϊκές ομοσπονδίες Επαγγελματικού Αθλητισμού αποτελούν κράτος εν κράτει, επιβάλλουν καθεστώς αναγκαστικής ετεροδικίας και έχουν μετατραπεί σε ad hoc μονοπώλια που παραβιάζουν τους κανόνες περί ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση τους στην ευρωπαϊκή αθλητική αγορά. Απέναντι στις περιπτώσεις διαφθοράς στο χώρο του αθλητισμού θα πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ θα πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα για να χτυπήσει το ίδιο το ντόπινγκ σε παγκόσμια κλίμακα.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Gospodine predsjedniče, htio bih svakako podržati izvještaj uvaženog kolege Takkule, u svim onim elementima kada govorimo o važnosti sporta, o utjecaju sporta, pogotovo na mlađu populaciju, ali i na one starije, pa i na one malo punašnije kao što sam ja, na primjer.

Htio bih, međutim, dati dvije dimenzije. Dimenziju onih država kao što je, recimo, Hrvatska, iz koje ja dolazim, koja ima vrlo velike i uspješne rezultate. Vrlo mala zemlja, vrhunski sportaši u nogometu, košarci, vaterpolu i rukometu, sve sam svjetski vrh. Veliki problemi u izgradnji sportskih objekata i sportske infrastrukture. U malim mjestima, u malim gradovima, tu trebamo zaista omogućiti financiranje sportske infrastrukture jer bez toga, naravno, nema ni aktivnog sporta. Mnoge zemlje, pogotovo one koje su siromašnije, imaju velikih problema s tim.

S druge strane, želim naglasiti dimenziju turizma i sporta, gdje zaista možemo naći mnogo poveznica i tu pozivam isto tako Komisiju da ozbiljno razmisli kako razraditi program financiranja turističke odnosno sportske infrastrukture kroz turizam.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). – Panie Przewodniczący! Gratuluję posłowi Takkuli za to ważne sprawozdanie w momencie, gdy reputacja sportu, wizerunek federacji sportowych jest mocno nadwyrężony. Parlament Europejski musi wysłać silny sygnał polityczny do federacji, związków, sportowców i kibiców, że zasada fair play obowiązuje nie tylko na boisku, ale także przy zarządzaniu w sporcie. Kluczowa sprawa to dobre zarządzanie w federacjach sportowych, które są na szczycie europejskiego modelu sportu. Ostatnie skandale pokazały, że konieczne są głębokie zmiany i reformy. Należy również podjąć wysiłki zmierzające do zapobiegania działaniom o charakterze przestępczym stanowiącym zagrożenie dla sportu: dopingowi, handlowi ludźmi czy wykorzystywaniu nieletnich. Chciałbym też wezwać prezydencję maltańską do działań umożliwiających podpisanie i ratyfikację konwencji Rady Europy o ustawianiu wyników zawodów sportowych (match-fixing). Jako były sportowiec doceniam szczególnie poparcie w sprawozdaniu skutecznych systemów kariery dwutorowej oraz dostępu do dalszego kształcenia się i mobilności dla sportowców.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto congratulazioni al collega per l'ottima relazione. Una sempre maggiore attenzione al benessere fisico individuale fa crescere anche il bisogno di politiche che tengano in debito conto lo sport, al di là della sua dimensione professionale. L'attività sportiva viene diffusamente percepita come un diritto fondamentale e tutti, inclusi i gruppi socialmente più vulnerabili, quali gli anziani, i migranti e le persone con disabilità, devono avere le stesse possibilità di accedervi.

L'Europa è costretta ad affrontare gravi sfide sociali e ha bisogno di tutelare e rafforzare ogni strumento capace di generare inclusione, tolleranza e un confronto positivo. La priorità, pertanto, deve essere quella di indirizzare le risorse verso attività sportive che producano coesione, che siano sostenibili e che apportino effettivamente un valore ai luoghi che le ospitano. Non si può certo dimenticare il valore economico e simbolico dei grandi eventi sportivi, ma ritengo che solo con investimenti mirati a garantire a tutti il diritto allo sport risponderemo realmente alle esigenze dei cittadini europei.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Thank you President. Honourable Members of the European Parliament, we normally see sport as a vehicle for our health and well—being, but sport is more: it mirrors the values that our societies are built on, and in today’s polarised world, sport is also a tool for building bridges.

Since the European Parliament’s report by Santiago Fisas Ayxela back in 2011, the way in which sport is organised, watched, televised or gambled on has changed. This has important implications for the amount of money flowing into sport and sporting events, more specifically, and how this money is distributed. What is more, sport has never been as closely scrutinised as it is today, either through technology, social media or investigative journalism, and this has uncovered some home truths about sport. This is why this report is welcome. We have to readjust our focus to take recent developments into account. Mr Takkula, you and your shadow rapporteurs have gone to great lengths to recognise all these aspects precisely at a time when the topic of integrity is a top priority for the global sports movement and the public alike. Let me assure you that the Commission will continue its work to protect the integrity of sport. We strongly support the call to find a solution to unblock the signing and ratification of the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions. It is important that the EU and the Member States who wish to participate can play a strong part in implementing the Convention from the very beginning. Good governance should be embedded within the culture of sport, become part of its DNA, so that sport can continue to inspire us all. This is paramount not only to safeguard the integrity of sport and its credibility, but also to help sports organisations to do their work more effectively. That is why I launched an initiative in September last year inviting sports federations to sign up to, and put in practice, good governance principles. Some have done so, but this can only be a first step. I will continue to urge all sports federations in the EU to stand up and be counted.

Your report also rightly highlights the importance that needs to be attached to accessibility. I fully support this focus and the call to ensure the sport is accessible to everyone. The Commission is committed to helping to ensure that persons with a disability can participate in sport activities. The Commission proposal for a directive harmonising accessibility in the EU – the so-called European accessibility Act – will also contribute to this goal. Sport can play a vital role in fostering social inclusion and help us build inclusive societies. It can provide positive role models to young people. It can make an important contribution to help integrate migrants in the EU. In fact, sport has the potential, matched by few other areas, to promote values such as tolerance, solidarity, respect and understanding between nations and cultures both within Europe and beyond.

The report also highlights the economic impact of sport, as well as its potential for providing young people with opportunities to develop skills – skills that enable them to find fulfilling work and become independent active citizens. This is of great importance to the Commission.

Sport faces many challenges. To tackle them, we must all work together: sports organisations, the Commission, Member States and civil society. And we have to work across policy areas. We will continue to use all our instruments to support and encourage Member States and sport bodies. The sport chapter of Erasmus+ can play a key role here. Indeed, the report suggests actions in many areas that we are already supporting through Erasmus+. These include promoting grassroots sport, fighting match-fixing, fostering social inclusion, protecting young athletes and helping to preserve traditional sports.

The report also comes at a time when Member States and the Council are discussing new priorities for their cooperation in this field and the structure of the next EU work plan for sport. Your report will provide valuable input to these discussions.

To conclude, this report identifies the same challenges and priorities that the Commission is working on. I am very pleased to see that the European Parliament is a strong ally supporting our work. I therefore very much welcome this initiative, and wish to thank Mr Takkula, in particular, for his commitment.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

Declaraciones por escrito (artículo 162 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Ce rapport est un texte « fourre-tout » tentant d’évoquer tous les aspects relatifs au sport. On y trouve quelques bonnes idées, notamment concernant la lutte contre le dopage ou la corruption. J’ai d’ailleurs tenté, en commission, d’étoffer ces propositions en rappelant le nouveau défi que constitue le dopage technologique, ou encore en soulignant les dangers représentés par le communautarisme présent dans certaines associations sportives au niveau local.

Si je me félicite de certaines mesures présentes dans le rapport comme la lutte contre les êtres humains, particulièrement des athlètes mineurs, je déplore que le texte n’aille pas assez loin dans d’autres domaines. En effet, le rapporteur affirme la nécessité d’assurer la sécurité des manifestations sportives sans mettre en cause le terrorisme et les défis sécuritaires à relever.

Par ailleurs, je crois urgent d’assurer la durabilité sociale, économique et écologique de ces grandes manifestations, leur intérêt économique immédiat ne devant pas supplanter la viabilité des territoires. Enfin, je regrette que ce texte sur le sport soit transformé en outil idéologique en faveur de l’intégration des migrants, au détriment, par exemple, d’une amélioration de l’accessibilité aux infrastructures sportives pour les sportifs handicapés.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. – Ich befürworte die gemeinsame europäische Sportpolitik. Sport ist mehr als eine Freizeitbeschäftigung oder Leistungssport. Sport stellt ein Mittel zur Integration von Menschen über kulturelle, ethnische, gesellschaftliche und nationale Schranken hinweg dar. Daher begrüße ich länderübergreifende Sportveranstaltungen und Initiativen, die Flüchtlingen, Migranten und Asylbewerbern die aktive Teilnahme an Sportwettkämpfen ermöglichen.

Eine wichtige Forderung des Berichts ist auch eine Null-Toleranz-Politik gegen Korruption im Sport. In diesem Zusammenhang unterstütze ich die Forderung nach einer verantwortungsvolleren Verwaltung und mehr Transparenz.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – A sport meghatározó szerepet tölt be az uniós állampolgárok millióinak életében, a sporthoz, fizikai tevékenységhez való jog alapvető jog. A testedzés jótékony hatásai vitathatatlanok: jobb életminőséget eredményez, segít a betegségek megelőzésében, támogatja az aktív öregedést, és pozitív hatást gyakorol a társadalom egészére, hiszen átlépve származási, vallási hovatartozást, segíti a befogadást, kohéziót, integrációt, támogatja a kölcsönös tiszteletet és megértést a különböző kultúrák között. Két fontos szempontra szeretném felhívni a figyelmet. Először is, a sport hitelességének és vonzerejének megőrzése érdekében nélkülözhetetlen a sport tisztaságának, integritásának, átláthatóságának biztosítása, annál is inkább, mivel egyre nagyobb összegek forognak a sportszektorban, a versenysport területén, a sport tulajdonképpen gazdasági tevékenységgé is vált.

A korrupció, valamint az illegális teljesítményfokozók, drogok használata olyan területek, melyek ellen nemzetközi erőfeszítésekkel és együttműködéssel kell fellépni. Továbbá támogatni kell az élsportolók mobilitását, hogy pályafutásuk végén sikeresen el tudjanak helyezkedni. A versenysport napi edzések hosszú óráit jelenti, az eredményekért naponta küzdenek meg és hoznak áldozatokat a sportolók. Fontos, hogy amikor sportpályafutásuk véget ér, helyet tudjanak találni a munkaerőpiac egyéb területein. Ilyen irányú törekvéseiket tehát aktívan támogatni kell.

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. – Sport to nie tylko rywalizacja i emocje kibiców. Sport to także ogromny potencjał wychowawczy. Dlatego właśnie wyeliminować musimy ze sportu wszelkie przejawy korupcji, dopingu i nieuczciwych praktyk, tak aby nie utracić tej istotnej wychowawczej roli sportu. Sport może także pomagać w kształtowaniu postaw prospołecznych i w walce ze współczesnymi wyzwaniami takimi jak radykalizacja i ksenofobia. Sport ma również ogromne znaczenie w procesie włączania społecznego grup defaworyzowanych oraz osób niepełnosprawnych. Potrzebne są więc projekty edukacyjne promujące równość szans, uczciwą rywalizację i praktyki w sporcie, nawiązujące do antycznych wzorców harmonijnego rozwoju umysłu i ciała. Program Erasmus+, o którym przed chwilą dyskutowaliśmy, to ważne narzędzie polityki Unii w dziedzinie sportu, dzięki któremu możemy wspierać projekty antydopingowe i dobre zarządzanie w sporcie. Istotnym jego elementem powinno być także usprawnienie systemu kariery dwutorowej, aby zadbać o przyszłość sportowców po zakończeniu kariery sportowej.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. – Article 165 of the Treaty on the Functioning of the European Union offers the European Union new competences for sports, contributes to the promotion of sport issues and provides for EU actions aimed at developing the European dimension in sport. The report highlights the main issues in sports that still need to be addressed, such as the value of sport, fairness of sporting competitions, opportunities and jobs, tourism, traditional sports and games, training, mobility and zero tolerance for corruption in sports. This report states that Erasmus+ continues to be the most effective tool in EU sports policy while calling for more funds to be allocated to sports under the programme. It is important for sports to provide a positive and sustainable legacy in sport events while also enhancing cohesion, tourism and local businesses in the organising cities and countries.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid