Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 1. veebruar 2017 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 7.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 9.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 10.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 11.Tööplaan
 12.Reisipiirangud USA presidendi korralduste järel
 13.Energialiidu olukord (arutelu)
 14.Rände haldamine Vahemere keskosa rändeteel
 15.Olukord Lõuna-Sudaanis (arutelu)
 16.Õigusriigi kriis Kongo Demoraatlikus Vabariigis ja Gabonis (arutelu)
 17.Nulltolerantsus naiste suguelundite moonutamise suhtes (arutelu)
 18.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (arutelu)
 19.Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine (arutelu)
 20.Programmi „Erasmus+“ rakendamine (arutelu)
 21.Integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale: hea juhtimistava, kättesaadavus ja ausameelsus (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (764 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (3148 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika