Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 1 februari 2017 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 4.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 6.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 7.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 9.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 10.Ingekomen stukken: zie notulen
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Reisbeperkingen ingevolge de uitvoeringsbevelen van de Amerikaanse president (debat)
 13.Stand van zaken rond de energie-unie (debat)
 14.Het beheer van de migratie langs de route door het centrale Middellandse Zeegebied (debat)
 15.De situatie in Zuid-Sudan (debat)
 16.Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (debat)
 17.Nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen (debat)
 18.Bilaterale vrijwaringsclausule en stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru (debat)
 19.Duurzaam beheer van externe vissersvloten (debat)
 20.Uitvoering Erasmus + (debat)
 21.Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (764 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3148 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid