Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 1 lutego 2017 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 4.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 6.Przesunięcie środków: patrz protokół
 7.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: Patrz protokól: Patrz protokól
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Porządek obrad
 12.Ograniczenia w podróżowaniu w następstwie dekretu podpisanego przez prezydenta USA (debata)
 13.Stan unii energetycznej (debata)
 14.Zarządzanie migracją wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego (debata)
 15.Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)
 16.Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (debata)
 17.Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (debata)
 18.Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów zawarte w umowie o handlu UE - Kolumbia i Peru (debata)
 19.Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi (debata)
 20.Wdrażanie programu Erasmus + (debata)
 21.Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 23.Porządek dzienny następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (764 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3148 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności