Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2327(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0389/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0389/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2017 - 20
CRE 01/02/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.7
CRE 02/02/2017 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0018

Συζητήσεις
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

8.7. Έφαρμογή του Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Pani Przewodnicząca, szanowni Państwo! Chcę zwrócić uwagę, że zaczęliśmy pracę nad sprawozdaniem dotyczącym „Erasmus+” od pojawiających się opinii, które kwestionowały program jako taki. Dziś na tej sali, także w tym momencie, siedzi sporo młodych ludzi, więc chcę wyraźnie odnotować, że pracę nad sprawozdaniem kończymy czterdziestoprocentowym zwiększeniem nakładów na programy stypendialne. To bardzo ważny sukces. Jednocześnie dodam, że w tym samym czasie zredukowaliśmy tzw. zobowiązania wymagalne, co poprawiło realizację programu i korzystnie wpływa na opinie pojawiające się na jego temat w chwili obecnej. Bardzo chcę wszystkim podziękować za pracę nad tym sprawozdaniem, która była dosyć długa i towarzyszyła jednocześnie sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014, a potem 2015.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (NI). – Madam President, I have a very contrary view and that is because I see the Erasmus project as one of the many European Union sacred cows. It is directed at young people and it is focused solely on developing and encouraging the European Union project. For the period 2014-2020, as we have just heard, Erasmus has seen its project budget increase by 40%. I recognise that propaganda comes at a cost, and this is recognised by the European Union when influencing young people as to the so-called ‘merits’, and I put merits in quotation marks, of the European Union federalist project.

But a country doesn’t need to be a member of the European Union to be part of the Erasmus project, and as an internationalist I see the cultural and educational experience that should be available to all within the educational sector irrespective of European Union borders. It should not be conditioned, it should not be directed, and it should not be focused just on the European Union. And it certainly should not be controlled by the European Union. It is a big wide world out there, and I want to see more done with Australia and Asia.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, I have always advocated strongly for initiatives such as Erasmus +, and in recent years I have observed its true potential being realised for Irish and European citizens alike. I therefore supported this report, due to the rapporteur’s balanced reassessment of the inter—relationship between education and innovation. In line with the principle of lifelong learning, the future of the EU may henceforth be bolstered by teams of creativity, competence and entrepreneurship.

The budget increase towards this scheme reaffirms the high political and economic value of Erasmus +, and I hope to see this scheme continue to grow from strength to strength, and especially be availed of by more Irish people to improve their language skills, which need improving from an Irish context, and also the Erasmus + aspect which now encompasses sport. I know that one body that was involved with it, the Leinster GAA Council, are hoping to avail of that. That would be a wonderful fillip and a great way of bringing Europe closer to EU citizens.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-жо Председател, уважаеми колеги, гласувах за доклада по приложението на програмата „Еразъм+“, над който работихме дълго време и постигнахме някои добри компромиси. „Еразъм+“ е най-успешната и емблематична програма на Европейския съюз и нейното продължаване и бъдещо съществуване би трябвало да се насърчава и подкрепя.

Искам обаче да подчертая, че в доклада има и неща, по които беше постигнато съгласие без мое участие. И едно от тях засяга т.нар. бежанска политика на Комисията, която се възхвалява категорично против моите убеждения. Многократно съм изказвал своето мнение в това отношение и няма да пропусна да го направя и сега. Интеграцията на мигрантите от последната мигрантска криза няма да се случи по начина, по който се предлага и по който се възхвалява в доклада. А Европейската комисия със сигурност не предлага никаква добра алтернатива или разрешаване на проблема.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Madam President. Erasmus + is one of the most successful EU programmes. It is a major EU tool to support activities in the fields of education, training, youth and sport, giving the opportunity to more than 4 million Europeans to study, train and volunteer in another country. At a time of particular crisis with regard to the fundamental values of the European Union, the Erasmus+ instrument can provide a fundamental opportunity to promote integration, understanding and solidarity among young people. It is very important because they will be the next generation of Europeans. They will be active society members, decision makers, voters and parents. This programme is working well, but the European Parliament has made some recommendations on how to improve its performance. In my point of view we should find more resources for this programme, for the next period until 2027. Of course, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Ceci clôt les explications de vote.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου