Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 2 февруари 2017 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Демокрация и правосъдие в Румъния (разискване)
 3.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия) (разискване)
 4.Трансгранични аспекти на осиновяванията (разискване)
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Време за гласуване
  7.1.Интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) (гласуване)
  7.2.Трансгранични аспекти на осиновяванията (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  7.3.Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez) (гласуване)
  7.4.Устойчивото управление на външните риболовни флотове (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) (гласуване)
  7.5.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия) (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  7.6.Криза, свързана с принципите на правовата държава, в Демократична република Конго и Габон (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017) (гласуване)
  7.7.Изпълнението на „Еразъм+“ (A8-0389/2016 - Milan Zver) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)
  8.2.Трансгранични аспекти на осиновяванията (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.3.Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.4.Устойчивото управление на външните риболовни флотове (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)
  8.5.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия) (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel)
  8.6.Криза, свързана с принципите на правовата държава, в Демократична република Конго и Габон (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017)
  8.7.Изпълнението на „Еразъм+“ (A8-0389/2016 - Milan Zver)
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Внасяне на документи: вж. протокола
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 12.График на следващите заседания: вж. протокола
 13.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност