Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δημοκρατία και δικαιοσύνη στη Ρουμανία (συζήτηση)
 3.Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) (συζήτηση)
 4.Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Υποδοχή
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) (ψηφοφορία)
  7.2.Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  7.3.Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez) (ψηφοφορία)
  7.4.Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)
  7.5.Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  7.6.Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017) (ψηφοφορία)
  7.7.Έφαρμογή του Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)
  8.2.Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.3.Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.4.Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)
  8.5.Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel)
  8.6.Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017)
  8.7.Έφαρμογή του Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου